Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-02-2009  

LA neemt voorschot op voorjaarsnotadiscussie


LA-Raadslid Bert Hümmels
 

LA voorbereidingen voorschot voorjaarsnota 030209
Eerste gedachten ter stimulering van de discussie!
(helaas nooit compleet….)

Algemeen:
“In tijden van crisis leert men zijn vrienden kennen”.
Is de overheid nog wel de vriend van de burger?
Of staan we eerder als tegenstanders tegenover elkaar?

Economisch perspectief:
Net als in andere delen van de wereld blijkt ook hier dat investeren in de “onderkant van de samenleving” het meest directe effect heeft op het verbeteren van de economische situatie en daarmee tevens de leefsituatie.
Leefbaar Almelo pleit dan ook voor meer “microkredieten” ter stimulering van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van burgers.
Daarnaast moeten we met grotere projecten de economie blijven oppeppen en dat kan op allerlei positieve manieren anders dan wegen of gebouwen bijvoorbeeld door het aanleggen van het speelbos en geboortebos. Dit alles is goed voor de werkgelegenheid en dat is de motor waar de economie op draait.
Leefbaar Almelo is blij met plannen de revitalisering van bedrijventerreinen naar voren te halen. Waar een crisis al niet goed voor kan zijn.
Financieel perspectief:
LA is van mening dat er juist meer geïnvesteerd moet worden samen met de strategische partners om daar voor de toekomst voordeel mee te doen, in plaats van nu nog voorzichtiger worden met alle plannen. Onderhandel alleen wel bij alle nieuw uit te voeren plannen ook de prijs goed uit.

Grote Stedenbeleid perspectief:
Sturen op programma en project blijft van belang want de uitvoering en verwezenlijking van alle plannen en idealen staat of valt met de samenhang tussen die onderdelen van beleid. Een programma zonder projecten heeft geen zin maar een project zonder onderbouwing vanuit het programma is ook werken als een kip zonder kop.

Collegeprogramma:
Wonen: meer kansen voor starters, MFA’s realiseren zonder de kleinschaligheid teniet te doen, blijven stimuleren in de wijken en buurten, dicht bij de burgers dus!
Veilige gemeente: verhoudingsgewijs valt het op gebied van veiligheid in Almelo allemaal nog wel mee dus dit kan een onderdeel zijn waar we bezuinigingen kunnen realiseren en verdragen.
Werken: blijven inzetten op het op een juist niveau houden van het minimabeleid als extra basis voor investeren in de “onderkant van de samenleving”. Investeren in toerisme en recreatie kan leiden tot impulsen voor de werkgelegenheid voor de lagergeschoolden.
Samen leven: maatschappelijk activeren is van groot belang en dat past dus ook goed binnen voorgenoemde zaken.
Mensen voor elkaar: ook hier blijkt dat investeren daar waar het ‘t hardst nodig is de meeste effecten heeft.

Door ons samen hard te maken de reeds aanwezige plannen eerst te realiseren kunnen we mogelijk een deel van de effecten van de crisis het hoofd bieden. En natuurlijk heeft Leefbaar Almelo daar zo haar prioriteiten gesteld. (zie bovenstaande)

Leefbaar Almelo, wordt vervolgd!

Archief
Terug naar vorige pagina