Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-02-2009  

CDA-vragen over landbouwverkeer

 

Almelo, 4 februari 2009

Het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuisplein 1
7607 EK ALMELO

Betreft: landbouwverkeer door de stad

Geacht college,

De problematiek rondom het landbouwverkeer is nog steeds niet opgelost.
Onze fractie heeft u meerdere malen verzocht om in goed overleg met de betrokken agrariërs tot een oplossing te komen.

In 2007 zijn er in september en oktober gesprekken geweest over het onderwerp tussen een aantal ambtenaren en de wethouder en het bestuur van de afdeling LTO Noord. Hier werd besproken of het al dan niet zinvol was om de Van Rechteren Limpurgsingel tijdens de spitsuren af te sluiten. Deze optie is door LTO afgewezen.

De gemeente heeft toen toegezegd onderzoek te doen naar het aantal verkeersbewegingen op de singel en de kosten van alternatieve routes ( bijvoorbeeld via de westkant van het kanaal).

Na afloop werd er de afspraak gemaakt dat er in januari 2008 een vervolgoverleg zou komen. Tot op de dag van vandaag heeft LTO niets vernomen van enige voortgang of oplossing.

De CDA fractie wijst u er op dat deze kwestie de gemoederen al geruime tijd bezig houdt. Gezien de brief van 26 januari 2006 van onze toenmalige fractie en onze vraag gesteld op 20 maart in het jaar 2007, aan het college.

Wij gaan er vanuit dat u met de zo groot mogelijke spoed dit onderwerp wederom oppakt en werkt aan een bevredigende oplossing op korte termijn voor alle partijen.

Wij verzoeken u ons over de vorderingen van dit precaire onderwerp nauwgezet op de hoogte te houden.

Namens de CDA fractie,
Lily Altena, fractiesecretaris


Woordvoerder landbouw, Fred van der Horst (Mobiel 06 53492255)

Archief
Terug naar vorige pagina