Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-02-2009  

VVD vragen over archeologische vondsten

 

Almelo, 3 februari 2009

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeenteraad van Almelo

Betreft: Archeologie woonwijk Waterrijk


Geachte college,

De VVD-fractie heeft, naar aanleiding van de brief van de Vereniging Oud Vriezenveen, met als inhoud, dat er mogelijke archeologische vondsten in het plan gebied Waterrijk kunnen voorkomen, enkele vragen. Vooral ook omdat eerdere vondsten in dit gebied de vermoedens van de Vereniging Oud Vriezenveen staven.

De vragen zijn:

 houdt u bij de planvoorbereiding van Waterrijk rekening met eventuele archeologische vondsten?
 acht u het verstandig, dat door de opmerkingen van de Vereniging Oud Vriezenveen, er een beknopt vooronderzoek wordt gedaan in het plan gebied?
 beschikt u over archeologische verwachtingskaarten van dit gebied?
 heeft u bij grondexploitatie rekening gehouden met de problemen die archeologische vondsten met zich mee brengen zowel financieel als in de planning.

De VVD-fractie kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen.

Met vriendelijke groet,


G.H. van Woudenbergh
fractievoorzitter

Archief
Terug naar vorige pagina