Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-02-2009  

VVD vragen over dodelijk spoorongeval 2007

 

Geachte college,

Het spoorwegongeluk, dat op 14-6-2007 heeft plaats gevonden, helaas met dodelijke afloop van een 16 jarige scholier uit Almelo, heeft nog steeds grote gevolgen voor de direct betrokkenen.

In deze trieste zaak, waarvan de juridische kant thans onder de rechter ligt, gaat het er de VVD-fractie vooral om hoe de gemeente Almelo met de nabestaanden is omgegaan.
Uit recente perspublicaties krijgen wij de indruk, dat een meer proactieve houding niet misstaan zou hebben.

De VVD-fractie heeft vanaf het begin om haar moverende redenen gekozen voor een terughoudende opstelling in deze pijnlijke zaak, maar nu deze zaak wederom in de publiciteit is gekomen hebben wij de volgende twee vragen:

1. Bent U van mening dat u optimaal gehandeld heeft richting de nabestaanden?
2. Heeft in dit verband contacten gelegd, en zo ja, met welk resultaat?

De VVD-fractie kijkt met belangstelling uit naar uw antwoorden op bovenstaande vragen.

Vriendelijke groet,

G.H. van Woudenbergh

Archief
Terug naar vorige pagina