Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-01-2017  

500 deelnemers Nieuwjaarsduik Lageveld 2017

 

WIERDEN – Zo’n 500 deelnemers waagden zich aan de RTV Oost Nieuwjaarsduik 2017 op ’t Lageveld in Wierden. Ruim minder dan een jaar geleden toen de teller bij 800 deelnemers stokte, maar toen was de buitentemperatuur wat aangenamer evenals de temperatuur van het water.
Één dappere moest zijn poging om een vat bier te winnen bekopen met een onderkoeling. Hij tikte het vat op een eilandje in de plas nog wel als eerste aan, maar op de terugweg moest hij toch uit het water geholpen worden door het aanwezige duikersteam.
De publieksprijs voor de meest originele ‘badkleding’ was voor de familie Eerdman uit Reutum. Aangekleed als pinquins met zelfs een badkuip als vaartuig werden zij gekozen als meest creatieve.

Fotograaf Jan Bril maakte bijgaande reportage.
Er waren ook Nieuwjaarsduiken in Borne, Oldenzaal en Borculo.

Fotoreportage (122 foto's)...

 
04-01-2017  

Afvalverwerker Twence heeft Münster als klant


Mechanische restafvalscheiding in Münster.
Glas, plastic, meubels, et cetera wordt gratis ingeleverd op een van de 11 recyclingwerven van de stad.
Het opgehaalde bio-afval wordt verwerkt tot compost dat op de 11 werven wordt verkocht.
 

HENGELO / MÜNSTER (D) – Sinds 1 januari wordt in de energie-afvalverbrandingscentrale van Twence in Hengelo ook het restafval van de stad Münster verwerkt. Münster telt zo’n 300.000 inwoners, zijnde de helft van heel Twente. De Duitse stad heeft de afvalverwerking via de 'Abfallwirtschaftsbetriebe Münster' (AWM) nog in eigen hand en zette afgelopen zomer Remondis buiten de deur dat 10 jaar de mechanische sorteerinstallatie voor huishoudelijk afval verzorgde. De stad doet dat nu eveneens zelf, waarna na het mechanische sorteren, het restafval naar Twence gaat voor verbranding en opwekken van energie zoals stoom en elektriciteit.
Münster telt in totaal 11 inzamellocaties voor het inleveren van recyclebare stoffen. De stad haalt restafval, bio-afval en oud papier (gratis) aan huis op in 14-daagse termijnen. Daarbij wordt voor woonhuizen een breed assortiment van kliko’s geboden van 35 liter inhoud tot 240 liter inhoud. Met ophaaltermijnen van 14 dagen kunnen de meeste gezinnen volstaan met respectievelijk kliko’s van 35 liter voor bioafval en 120 liter voor restafval. Dat kost een gemiddeld gezin jaarlijks 94,44 plus 204,00 euro is 298,44 euro per jaar.

Door de her-overname van de sorteerinstallatie zijn er bij Remondis Münster 30 banen verloren gegaan. Het gemeentelijke AWM heeft 12 personeelsleden aangenomen om de sorteerinstallatie te bemannen. Een mechanische sorteerinstallatie levert een hoger sorteerrendement op dan burgers ooit 'vrijwillig' kunnen benaderen.

 
09-01-2017  

Oprichting Stichting Urgente Noden Twente

 

ALMELO -  Je zou het anno 2017 niet durven denken nu in Den Haag van de daken wordt geschreeuwd dat het goed gaat met ons land, maar op donderdag 18 januari a.s. wordt in het stadhuis van Almelo de Stichting Urgente Noden Twente opgericht, zijnde de 23-tigste stichting fungerend onder de paraplu van Stichting Urgente Noden Nederland.

De Twentse stichting moet à la de crisisjaren voor en na de Tweede Wereldoorlog, de eerste sociaal/financiële noden ledigen bij huishoudens die in de problemen komen en klem komen te zitten met de te trage sociale voorzieningen vanwege regel- en wetgeving in de Participatiewet.

Het initiatief komt uit de koker van een vijftiental professionals in het maatschappelijke veld van gemeentelijke sociale diensten, thuiszorg en jeugdzorg in de gemeenten Almelo, Dinkelland, Tubbergen en Twenterand. De nog te formaliseren Twentse stichting werkt met alle officiële instanties samen, waaronder kerken en fondsen om de ergste nood te ledigen. 

Achtergrond
Uit landelijke cijfers blijkt dat, naar voorzichtige schatting, 1 tot 2 procent van de huishoudens jaarlijks in een financiële noodsituatie terechtkomt terwijl niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen. Vaak ook gaat het om calamiteiten bij lage inkomensgroepen, zoals ziekte, handicaps, echtscheiding, werkloosheid, tegenvallers bij alleenstaande ouders, etc. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken. De initiatiefnemers zijn van mening dat hulp dan niet van toeval afhankelijk mag zijn. Daarvoor is brede samenwerking nodig van in het bijzonder de gemeente, hulpverlening, fondsen en kerken. Uit een verkenning naar “nut en wenselijkheid” van een noodhulpbureau is gebleken dat van de rond 850 kwetsbare huishoudens die jaarlijks in de knel komen, rond 50%  niet of niet tijdig wordt bereikt. Met de samenwerking wordt beoogd dat bereik te vergroten en snelle on-bureaucratische hulp te organiseren.

Het oprichtingssymposium onder de titel: “ Geld –t) bij nood” zal plaats vinden op 18 januari aanstaande vanaf 11.00 uur op het gemeentehuis in Almelo. De heer Javier Cornelissen, wethouder en mede initiator zal daarbij het woord voeren, evenals Jan Cees van Hasselt van de Ridderlijke Duitsche Orde, Andries de Jong van SUNNederland en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uiteraard de nieuwe voorzitter de heer Peter van Kesteren.

Centraal adres
De stichting onder voorzitterschap van mr. Peter van Kesteren, zal functioneren als een centraal adres voor hulpverleners inde voornoemde Twentse gemeenten. Het helpt hulpverleners te helpen, zo nodig binnen 24 uur. Om dat te kunnen zorgen meewerkende fondsen en kerken en andere donateurs voor het giftenbudget. Uiteraard blijven alle partners ook zelf actief op dit terrein. De gemeente stelt voor de uitvoerende werkzaamheden faciliteiten beschikbaar. Enkele fondsen en kerken hebben reeds aangegeven dat zij deze samenwerkingsorganisatie willen ondersteunen. Het beschikbaar gestelde giftenbudget van donateurs gaat voor 100% naar de noodhulp.
SUN Twente is de 23e samenwerkingsorganisatie voor noodhulp (zie www.sunnederland.nl) in Nederland. In Enschede fungeert al sinds 1998 een soortgelijke organisatie. Gezamenlijk hebben zij een bereik van rond 100 gemeenten in Nederland.

Meer info: www.sunnederland.nl
 

 
11-01-2017  

Münster koopt aandeel Twence met recht op meer

 

HENGELO – Afvalverwerker en energieproducent Twence in Hengelo komt voor 2 procent in handen van de Duitse gemeente Münster, dit onder voorwaarde dat de gemeenteraad van de ruim 300.000 inwoners tellende gemeente er een klap op geeft. Het bedrag van 20.000 euro dat Münster neertelt is bescheiden maar het geeft de Duitse gemeente het recht om aan te sluiten bij de aandeelhoudersvergadering. Het doel van Münster is een substantieel aandeel te verwerven omdat men ook invloed wil op het beleid van Twence waarin verder de 14 Twentse gemeenten,  de gemeente Berkelland en het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen participeren. Münster sloot onlangs een contract met Twence voor de verwerking van huishoudelijk restafval.
De stap van de universiteitsstad Münster betekent een verdergaande samenwerking in het Euregionale grensgebied. Het is bovendien opmerkelijk, omdat de 14 Twentse gemeenten juist debatteren om alle aandelen van Twence te verkopen of slechts een deel. Die uitkomst kan dus per Twentse gemeente verschillen. Die opties worden op 16 februari besproken in een gezamenlijke vergadering van alle Twentse raadsleden. Daarna op 20 april a.s. moet elke gemeenteraad afzonderlijk een besluit nemen.
Opmerkelijk is ook dat de belangen van een zevental Twentse gemeenten  als aandeelhouder van afvalverwerker en ‘concurrent’ Twente Milieu niet worden gewogen in dit vernieuwingsproces van Euregionaal afvalbeleid, temeer daar het inbrengen van Twente Milieu in Twence ook synergie kan betekenen ten gunste van de betalende Twentse burgers!
 

 
11-01-2017  

Camping Beerze Bulten ANWB-best in Europa

 

BEERZE / UTRECHT – Vijfsterren vakantiepark de Beerze Bulten van de familie Hagendoorn, is door de ANWB verkozen tot beste Europese camping voor gezinnen met kinderen tot twaalf jaar. Volgens de jury is de camping in Beerze gastvrij met veel voorzieningen. ’Het aantrekkelijke van deze camping is dat ze zich gevormd heeft naar haar omgeving: geen rechte straatjes of velden, maar fraaie plaatsen tussen of op de bulten van de Beerze’, aldus de jury tijdens de bekendmaking op de Vakantiebeurs in Utrecht.

Tot leukste dag-uitje in Overijssel werd gekozen het AvaTarZ Nature Park in Deurningen. Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote (gemeente Steenwijkerland) werd tweede en Kinderboerderij Dondertman in Holten derde.
Landelijk werd de Efteling in Kaatsheuvel verkozen tot mooiste dag-uitje.

 
12-01-2017  

Twence verlaagt tarieven afvalstoffen in 2018

 

HENGELO – Afvalstoffenverwerker en energieproducent Twence gaat per 2018 de tarieven voor de verwerking van huishoudelijk afval fors verlagen. Nu betalen de 14 Twentse gemeenten nog 116,39 euro per ton huishoudelijk restafval en 53,51 euro per ton gft-afval. Dat worden respectievelijk marktconforme tarieven van 70 euro en 32 euro per ton.
De gemeente Almelo is daardoor per 2018 een kleine 800.000 euro minder kwijt aan verwerkingskosten en Enschede bijna 1,6 miljoen euro. Voor de andere Twentse gemeenten zijn in verhouding dezelfde voordelen in kostenbesparing te behalen. Voor Hengelo valt het voordeel lager uit omdat die stad al enige jaren lagere kosten heeft vanwege het diftar-systeem waardoor burgers minder afval produceren door betere afvalscheiding.

<< Of die lagere tarieven ook door de Twentse gemeenten worden doorberekend aan de burgers, is echter nog de vraag. De tarieven van Twence zijn tot en met 2017 kunstmatig hoog, omdat de Twentse gemeenten van Twence gedurende 10 jaar een jaarlijkse extra hoge winstuitkering kregen van 8 miljoen euro per jaar. Met die oneigenlijke geldstroom werden projecten uit de Agenda van Twente gefinancierd zoals o.a. de aanleg van de Fietssnelweg F35.
De Twentse gemeenten hebben vorig jaar de intentie uitgesproken door te willen gaan met projecten in de Agenda van Twente. Nu die Agenda van Twente niet meer via winstdividend van Twence gefinancierd kan worden, moeten de gemeenten zelf geld in de pot stoppen en dat kan alleen via gemeentelijke heffingen zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en hogere tarieven van gemeentelijke producten zoals vergunningen en dergelijke. De verwachting is dat dit onderwerp een heikel punt voor politieke partijen zal worden tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daar komt bij dat ook de Duitse gemeente Münster volwaardig aandeelhouder wil worden van Twence om invloed te kunnen hebben op het beleid van Twence.

Burgemeester Arjen Gerritsen van de gemeente Almelo betoogde in de raad dat Twentse gemeenten zich moeten onthouden van ‘boodschappenlijstjes’ ter invulling van de nieuwe Agenda van Twente. Volgens hem zijn de drie grote steden de ‘dragers van Twente’ als het gaat om werkgelegenheid en mobiliteit en moet dat leidend zijn in het belang van de hele regio Twente. Gerritsen kwam tot die opmerking omdat het CDA en de grootste oppositiefractie Lokaal Almelo Samen (LAS) vinden dat de focus teveel op Enschede ligt. Voor de plattelandsgemeenten geldt feitelijk hetzelfde. Zij vinden dat de focus teveel op de drie grote steden ligt als het gaat om de Agenda van Twente.

 
12-01-2017  

Top 10 populaire voornamen Overijssel 2016


De populairste namen van borelingen in Overijssel in 2016
 

REGIO – Met Tess en Bram scoren jonge ouders de hoogste notering van populaire geboortenamen voor meisjes en jongens in 2016 in de provincie Overijssel. De Sociale Verzekerings Bank (SVB) constateert dat op basis van alle ingeschreven borelingen voor een uitkering op basis van de Kinderbijslag. Landelijk is Daan de populairste jongensnaam in 2016. Bij de meisjes is dat Anna.

In 2016 zijn in Nederland 88.494 jongens geboren. De meisjes zitten daar iets onder met 84.266 in getal.

Op de website van de SVB staat een zoekmachine voor populaire kindernamen over de afgelopen jaren.  
 

 
13-01-2017  

Tuinteam AOC Oost tweede bij Skills kwalificatie

 

ALMELO – Lasse Buijvoets (De Lutte) en Peter ter Brake (Eibergen), leerlingen van AOC Oost, zijn tijdens de kwalificatiewedstrijd Skills Nederland in de Evenementenhal Hardenberg tweede geworden in de categorie tuinaanleg. Het team van Groenhorst Velp werd de winnaar en AOC Terra uit Groningen eindigde als derde. Een vakkundige jury beoordeelde de aangelegde tuinen. Daarbij werd niet alleen beoordeeld op de technische uitvoering maar ook op vaardigheden als werkplanning, de presentatie van het beplantingsplan, de inschatting van risico's en het plan om die te voorkomen en op de communicatie met de juryleden.

De finale van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg wordt gehouden tijdens TuinIdee in Den Bosch van 16 tot en met 19 februari 2017. Vier teams van jonge hoveniers, waaronder het team van Groenhorst Velp, strijden om de titel Nederlands Kampioen Tuinaanleg 2017. De wedstrijd is een sportieve strijd om de hoogste eer in het vak. Het winnende team gaat de Nederlandse eer verdedigen tijdens de WorldSkills van 14 tot en met 17 oktober 2017 in Abu Dhabi.   
 

 
18-01-2017  

Overijsselse Flitspaal-topper staat in Almelo

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft de eer de best renderende flitspaal van Overijssel  2016 binnen de stadsgrenzen te hebben. Was het vorig jaar nog de gemeente Kampen, nu is de flitspaal aan de Wierdensestraat de topper van Overijssel met 19998 geregistreerde snelheidsovertredingen en dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen van de zo rustig ogende straat.
De stad scoort met 3 flitspalen als derde achter Kampen dat er slechts 2 heeft en Zwolle dat op afstand de Overijsselse lijst aanvoert, maar ook liefst 10 flitspalen telt om de automobilist te corrigeren.

Heel Overijssel scoort bescheiden op de landelijke kaart, waar het zich terug vind op de zevende plek met 149.423 geregistreerde overtredingen. Daarvan betrof het 10.278 keer rijden door een rood stoplicht.

De provincie Zuid Holland steekt iedere provincie de loef af met maar liefst 1.512.901 geregistreerde overtredingen. In dit geval 85.392 keer door rood licht en de rest sop snelheid.

Overigens gaat dit jaar de inning van de boetes rechtstreeks naar de staatskas en niet meer in de kas van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-01-2017  

Haaksbergen wil aansluiten bij Twente Milieu


ZEKERHEID MET MAATWERK
'Alleen een bedrijf dat inventief kan omgaan met het modernste materieel, investeert in vakmensen, en efficiency als één van de belangrijkste basisprincipes voert, kan de kosten laag houden. Een zekerheid die door ons geboden wordt', schrijft Leemans op haar website.
Die filosofie wordt door het college van B&W in Haaksbergen niet gedeeld!
Nog zes gemeenten te gaan en dan vormt Twente Miileu het bastion in Twente voor de verwerking van huishoudelijk afval en is de marktwerking geheel voorbij.
 

HAAKSBERGEN – De verwerking van huishoudelijk afval wordt in Twente steeds meer een ‘gedwongen winkelnering’. Ook de gemeente Haaksbergen wil aansluiten bij Twente Milieu, het semi- overheidsbedrijf van nu nog de gemeenten Almelo, Borne Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Losser. In Haaksbergen wordt het afval nu nog opgehaald door het private bedrijf Leemans uit Vriezenveen.
Onderzoeksbureau Hofman Krul en Partners kwam met het (gewenste) advies met de motivering; ‘Twente Milieu spreekt dezelfde taal als de gemeente, kent de context en weet wat het betekent om voor een gemeente te werken’.
Met de overstap sluit Haaksbergen dus aan in het keurslijf van Twente Milieu en wordt de marktwerking in Twente verder ingedamd. Volgens wethouder Nijhuis zitten de voordelen in een afnemende kwetsbaarheid van de buitendienst omdat via Twente Milieu de piket-, wacht- en storingsdiensten gemakkelijker opgevangen kunnen worden. Volgens Nijhuis kan Haaksbergen door de overstap ook zelf de regie houden over de kwaliteit van onze openbare ruimte. (En bij Leemans niet? – red.) Laat dat laatste zich nu via Twente Milieu ontwikkelen tot een eenheidsfilosofie waarbij de milieuwethouders van de aandeelhoudende gemeenten gezamenlijk de belangen van het jaarlijkse winstdividend voor ogen hebben naar rato van het aantal inwoners.
De gemeenteraad van Haaksbergen moet nog een besluit nemen over het collegevoorstel.

Lees ook: Rijssen/Holten laagste tarief huishoudelijk afval

 
19-01-2017  

Fans Fc Twente en Heracles zoeken confrontaties


CLUBHELDEN
Joop Schuman maakte in het kampioensjaar 1962 maar liefst 47 doelpunten voor Heracles. Een aantal dat nimmer werd geëvenaard. In zijn carrière scoorde hij 338 keer. Er is een tribune naar hem vernoemd in het Polman Stadion.
Blaise NKufo kreeg een standbeeld in Enschede maar scoorde niet meer dan 22 keer in één seizoen. Dat deed hij trouwens bij Fc Twente twee seizoenen achter elkaar.
 

ALMELO – Het begon een aantal weken nog vrij onschuldig met een schilderpartij op een viaduct aan de A35 dat van rood-wit in zwart-wit werd bijgekleurd, maar sinds vanavond lijkt de onmin tussen de fanatieke aanhang en zich supporters van een der clubs noemende groeperingen te ontsporen.

De politie in Twente is namelijk vanavond flink actief rond de invalswegen van Almelo en in het centrum. Zo worden automobilisten en personen gecontroleerd en auto’s doorzocht.  De reden is dat het heeft geknald rond het Polman Stadion van de zwart-witten, mogelijk een (alarm)pistool maar ook vuurwerk, meldt RTV Oost. Volgens omstanders zou er bij het stadion zeker 8 keer zijn geschoten.

De politie in Twente was al extra alert omdat op social media al sprake was van een verhitte sfeer.   Ook werd dichtbij het stadion in Enschede een muurschildering van de oud- topscorer N'Kufo zwart-wit besmeurd en werd het beeld voor het stadion een shirt van Heracles aangetrokken. Dat kan mogelijk de ‘trigger’ zijn geweest voor Fc Twente fanatici om verhaal te gaan halen in Almelo waar afgelopen nacht het Polman Stadion werd besmeurt met Fc Twente-kreten en vanavond vooral veel rode rook te zien was.
De derby tussen beide Twentse clubs staat vrijdagavond op het programma in Enschede. Fc Twente heeft een voorsprong van 2 punten in de ranglijst te verdedigen in het bijna uitverkochte stadion en dat betekent meer toeschouwers dan onlangs tegen Ajax.

Lees meer over de helden van weleer:
<< Joop Schuman   (scrollen)
<
Blaise NKufo

 
20-01-2017  

Van den Herik/Boskalis verdiepen Twentekanalen

 

HENGELO – De bedrijfscombinatie Van den Herik / Koninklijke Boskalis uit respectievelijk Sliedrecht en Papendrecht gaan de capaciteit van de Twentekanalen vergroten. De bagger-combinatie kwam als winnaar uit de aanbesteding van Rijkswaterstaat.
Nog dit jaar moet begonnen worden aan de verdieping van de vaarwegen en verbreding op sommige locaties om grotere schepen naar Twente te kunnen laten varen. Eind 2020 moeten de grotere schepen naar de laad- en loskades kunnen van havenbedrijf Twente in Almelo, Hengelo, Hof van Twente (Goor), Lochem en Enschede.
Het vervoer over water naar ‘Mainport Oost Nederland’ zoals havenbedrijf Twente ook wel wordt genoemd, is met 6,8 procent gestegen. In 2014 werd 5.158.029 ton aan bulkgoederen via de Twentse havens vervoert en ruim 100.000 containers. Daar komt het vervoer van containers over spoor naar Bentheim (D) nog bij.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-01-2017  

Heiers ziek door bodemvervuiling Kampen

 

KAMPEN – In Kampen is een probleem ontstaan bij de voorbereiding van de bouw van een parkeergarage. Heibedrijf H. van Dieren heeft de werkzaamheden stopgezet vanwege plotselinge ziekte van drie werknemers.
Eerst werd de machinist ziek en daarna twee ‘koppensnellers’ van het heibedrijf. De betrokken werknemers hadden bloed in hun urine en voelden zich slecht. De oorzaak lijkt nu te liggen in de vervuilde grond waarin men de heipalen slaat. Met het slaan van de palen lijkt het dat giftige dampen omhoog komen. De vervuilde grond was weliswaar vooraf 1,5 meter afgegraven maar dat lijkt niet voldoende te zijn.

Op de plek stond vroeger de gemeentelijke gasfabriek. Van gasfabrieken is bekend dat de bodem verontreinigingen als PAK, cyanide, zware metalen, BTEX en minerale olie bevat. Voor het opruimen van dergelijke verontreinigingen bestaan landelijke richtlijnen en nu ontstaat het vermoeden dat men in Kampen die richtlijnen heeft veronachtzaamd.
Kampen heeft grote haast met de bouw van de parkeergarage. Eerder al werd de vondst van archeologische resten van een sluis genegeerd en snel gesloopt.

Heibedrijf Van Dieren
uit IJsselmuiden nam ten aanzien van de bodemvervuiling adviseur Arno Scheltinga in de arm. Deze heeft geen goed woord over voor de gemeente Kampen die toch liet heien in vervuilde grond. Bovendien heeft de gedeeltelijke afgraving en bijkomd negatief effect dat omhoog komende giftige dampen in de ‘werkkuil’ blijven hangen en minder snel vervliegen, zei Scheltinga. 

Burgemeester Koelewijn, oud burgemeester van Rijssen/Holten, en projectwethouder Meijerink hadden gisteravond dus wat uit te leggen aan de zieke werknemers, het heibedrijf, de gemeenteraad en de bevolking van Kampen.

 
21-01-2017  

Astronaut André Kuipers komt naar Vriezenveen


De Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers
Foto: Walter Kallenbach
 

VRIEZENVEEN - Niemand minder dan astronaut André Kuipers komt op vrijdag 17 maart naar Vriezenveen. Op initiatief van het Vriezenveense plaatwerkbedrijf Witte van Moort, CSG Het Noordik en Theater Turf is het gelukt om de ruimtevaarder naar Twenterand te halen.
Tijdens het zogenoemde Witte van Moort & Noordik event geeft Kuipers een ruimtevaartcollege voor ruim tweehonderd Noordikleerlingen uit Twenterand en 150 WvM-medewerkers en vertelt hij over het leven als astronaut. Centraal tijdens zijn lezing over zijn ruimtereis staat technologie en innovatie enerzijds en motivatie en inspiratie anderzijds. Kuipers vertelt hoe we tot wetenschappelijke inzichten komen over onze plaats in het heelal door te werken aan grensverleggende technologie. Hij voegt daar een persoonlijke noot aan toe, door te vertellen over de eigenschappen die hij nodig heeft gehad om zijn dromen te kunnen verwezenlijken.
André Kuipers is na de in Almelo geboortige Wubbo Ockels de tweede Nederlandse ruimtevaarder die de ruimte in ging. Hij is de enige Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. [De tot Amerikaan genaturaliseerde Zeeuw (Sluiskil) Lodewijk van de Berg was feitelijk de eerste astronaut met een Nederlandse achtergrond.] In 2004 werd Kuipers gelanceerd voor een missie van elf dagen. Toen hij in 2011 opnieuw de ruimte in ging, duurde de reis 193 dagen.
Het Witte van Moort & Noordik-event is voor genodigden en wordt gehouden bij Witte van Moort aan het Westeinde in Vriezenveen van 12.30 tot 15.00 uur.

 
21-01-2017  

Nijverdaller Nauta aardrijkskundeleraar vh jaar


Clarinus Nauta (links) ontvangt de ereprijs
Foto: Florien Willems (KNAG)
 

DEN HAAG/NIJVERDAL - Clarinus Nauta, leraar op het CSG Reggesteyn in Nijverdal, is vrijdag in het Museon te Den Haag verkozen tot 'Aardrijkskundeleraar van het jaar 2017'.
Nauta kreeg bijna de helft van het aantal stemmen. Nauta is volgens de jury een bevlogen leraar die het voor elkaar krijgt om leerlingen enthousiast te maken voor het vak aardrijkskunde. "Zijn kennis van de fysische geografie deelt hij met op zo’n manier, ook buiten de school, dat leerlingen op het CSG Reggesteyn massaal voor dit vak kiezen."

Buiten school organiseert Nauta bijvoorbeeld vulkanenreizen en richtte hij de Geoclub op, waarbij jongeren in hun vrije tijd op zoek gaan naar gesteente. De laatste veertig jaar heeft Nauta een enorme verzameling gesteente verzameld. Hij maakt hiervan met de ‘Gesteentenkoffer’ ook enthousiast gebruik in zijn lessen.

Met zijn verkiezing troefde Nauta de medegenomineerden Annika Huizinga (Erasmiaans Gymnasium Rotterdam), Alice Peters (Twickel College Hengelo) en Jacqueline van der Westen (Melanchthon Schiebroek) af. De benoeming is voor Nauta de kroon op zijn werk. Binnenkort gaat hij met pensioen.

Onderwijsprijs
De KNAG Onderwijsprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan de geograaf en/of docent die zich uitzonderlijk inzet voor het aardrijkskunde-onderwijs en het vak aardrijkskunde in het algemeen. Sinds dit jaar wordt de uitreiking van de prijs georganiseerd in samenwerking met het Museon. In de tentoonstelling One Planet staat aardrijkskunde centraal.

 
25-01-2017  

ZGT heeft certificaat Milieu thermometer brons


Ton Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur ondertekent de Green Deal Overeenkomst
 

ALMELO/HENGELO – De ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo hebben het officiële certificaat Milieu thermometer brons behaald en voldoet daarmee aan de gestelde milieuwetgevingseisen. ZGT tekende, in ht bijzijn van de milieuwethouders  Javier Cornelissen (Almelo) en Marcel Elfering (Hengelo) eveneens de Green Deal Overeenkomst waarmee het ziekenhuis bijdraagt aan het versnellen van de verduurzaming van de bedrijfsvoering van zorginstellingen.
Ton Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur zegt daarover: “Voor het milieu en haar omgeving voelen wij ons verantwoordelijk. Jaarlijks stellen we daarom een milieujaarrapportage op waarin wij verantwoording afleggen en toelichting geven over het gevoerde beleid. Een digitaal milieulogboek gebruiken wij sinds 2014. Daarin leggen we o.a. alle keuringen, inspecties en jaarrapportages vast waaraan we volgens de omgevingsvergunning moeten voldoen.” Ruikes noemt 2016 daarin een belangrijk jaar. “We hebben de volgende stap gezet naar een milieuzorgsysteem voor ZGT; het gebruik van de milieuthermometer. Dat heeft geleid tot het behalen van het certificaat voor het milieuzorgsysteem en daar zijn wij trots op!”

 
27-01-2017  

Eerste contract via Heracles Career Team


Marc de Groot (links op de foto, deelnemer Heracles Career Team) en Jan Noeverman (eigenaar Befo Metaal) elkaar de hand na het ondertekenen van het arbeidscontract.
Foto: Harry Broeze
 

ALMELO - In de businessruimte van Heracles Almelo is vandaag een nieuw contract ondertekend. Het ging niet om een speler voor de eredivisionist of een nieuw lid van de businessclub van de voetbalclub, maar het betrof een deelnemer van het Heracles Career Team. Marc de Groot is de eerste kandidaat van het in mei 2016 gestarte project voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die met succes het project heeft doorlopen. Hij zette vanmiddag zijn handtekening onder een arbeidscontract met Befo Metaal. Namens het metaalbedrijf uit Almelo, dat is aangesloten bij de BusinessClub van Heracles Almelo, tekende eigenaar Jan Noeverman het contract met Marc de Groot.

Naast de betaald voetbalvereniging zijn ook de gemeente Almelo, UWV, Werkplein Twente, Rch Richtinggevers en de penitentiaire inrichting Almelo aangesloten bij het project. Na een selectie zijn sinds mei vorig jaar vijftien kandidaten ingestroomd in het Heracles Career Team. Allemaal werkzoekenden uit de regio die het vaak op eigen kracht niet lukt om een betaalde baan te vinden, zoals Wajongcliënten en (ex-) gedetineerden.

De eerste fase van het project start in het re-integratiecentrum De Fabriek van de gevangenis in Almelo. In De Fabriek worden de vaardigheden van de kandidaten in kaart gebracht en wordt Vervolgens onder deskundige begeleiding gericht gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer. In fase twee is sport de rode draad. De deelnemers gaan op het complex van Heracles Almelo, onder begeleiding van medewerkers van Rch Richtinggevers, regelmatig sporten en verder aan de slag met ontwikkelen van sociale vaardigheden, leren in teamverband te functioneren en zich via sport en spel te presenteren. Fase drie is gericht op uitstroom en nazorg.

Bedoeling is dat de kandidaten een betaalde baan kunnen krijgen bij één van de werkgevers die deel uitmaken van de BusinessClub van Heracles Almelo. Hiervoor zijn diverse regelingen beschikbaar om het zowel voor de werknemer als werkgever eenvoudiger en aantrekkelijker te maken om te komen tot een match.

Vanmiddag tekende dus de eerste deelnemer aan het Heracles Career Team een arbeidscontract, het uiteindelijke doel van het project. De kandidaten blijven gedurende de duur van het project in beeld, zodat waar nodig nazorg geboden kan worden om de baan tot een succes te maken. Er zijn al meerdere succesvolle matches tussen kandidaten en werkgevers. Op korte termijn zullen dan ook nog meer deelnemers en werkgevers hun handtekening zetten onder een arbeidscontract. Het werkgelegenheidsproject wordt later dit jaar geëvalueerd om te kijken of een vervolg mogelijk is.

 
27-01-2017  

Scholier De Passie gewond bij scheikundeproef

 

WIERDEN – Bij de middelbare school voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs De Passie in Wierden is vrijdagmiddag een scheikundeproef mis gegaan. Hierbij liep een jongen brandwonden aan zijn armen en zijn gezicht op. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De school werd n.a.v. de mislukte proef ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer vloog waarschijnlijk door een onverwachte chemische reactie het kastje, waarin de proef werd uitgevoerd, in brand. Het vuur doofde toen de reactie was uitgewerkt.

 
29-01-2017  

Studenten AOC Oost naar finale Tuinidee 2017


Timo Kruize en Stefan Schoolderman aan de slag met het winnende tuinontwerp.
Foto: AOC Oost
 

ALMELO - Timo Kruize en Stefan Schoolderman, leerlingen aan het AOC Oost, hebben zich winnend in Nijmegen weten te plaatsen  voor deelname aan de Nederlandse finale voor afvaardiging naar WorldSkills 2017 dat van 14 tot en met 17 oktober wordt gehouden in Abu Dhabi.

In Nijmegen moesten Timo en Stefan flink aan de bak met het aanleggen van een wedstrijdtuin van 4 x 4 meter. De grootste uitdaging zat hem in het vlechten van wilgentenen voor het maken van een verhoogde beplantingsbak in de vorm van een boot. Ook het maken van een stapelmuur van hergebruikte materialen was voor beide studenten geen alledaagse klus. Hier kwam het vooral aan op inzicht. Een stapelmuur, strak gestapeld of meer natuurlijk? Ook kwam deze discussie terug bij het maken van een vlonder van kastanjehout en dat alles onder toeziend oog van coach/docent Harrie Wesselink.

Tijdens Tuinidee 2017 van 16 tot en met 18 februari in Den Bosch neemt het AOC-team het op tegen  de teams van de opleidingen Groenhorst, Wellant en Helicon voor afvaardiging naar Worldskills 2017 in Abu Dhabi.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina