Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-05-2018  

Indrukwekkende dodenherdenking

op druk Weth v Dronkelaarsplein.
 

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (52 foto's)...

 
05-05-2018  

Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Almelo.

Fotoreportage Jan Bril .
 

Fotoreportage (33 foto's)...

 
09-05-2018  

Trap er niet in...

 

ALMELO – We krijgen ze allemaal, die phishing mails om u het geld uit de zak te kloppen. De redactie van AlmeloNieuws.nl ziet ze vaak voorbijkomen zoals ook deze van EZB Bankinvestments dat gratis ‘goud’ belooft met een toegezonden creditkaart.
Dat toezenden doen ze natuurlijk niet maar wel is de bedoeling alvast een account aan te maken.

DOE HET NIET, maar meldt deze poging u geld af te troggelen bij de nationale fraudehelpdesk door de mail door te zenden via: https://www.fraudehelpdesk.nl/valse-e-mail-melden/

De fraudehelpdesk probeert de verzenders te achterhalen voor mogelijk strafvervolging!

 

 
12-05-2018  

CO-OP ontruimt wegens winkelbrand

 

ALMELO – Zaterdagmiddag rond de klok van vier uur werd het winkelend publiek in de CO-OP supermarkt aan de Apollolaan opgeschrikt door brandalarm. De winkel werd met spoed, voordat er gewonden ontstonden, ontruimt door de medewerkers in afwachting van de gealarmeerde brandweer. Deze kreeg de vuurhaard bij de stelling van de wasbenzine en lampolie al snel onder controle, maar roet en waterschade betekende wel sluiting.
Bij onderzoek door de brandweer bleek al snel dat de oorzaak in brandstichting gevonden moest worden, gelet op de plek van de brand. Later werd aan de hand van camerabeelden duidelijk dat een meisje jonger dan 10 jaar wat al te enthousiast aan het experimenteren was gegaan en de veroorzaakster van de brand was. Ook zij was ongedeerd . Wel is duidelijk dat de supermarkt dagen nodig heeft om weer open te kunnen. De politie stelde de ouders van het ’meiske’ in kennis. Zij kunnen zich voorbereiden op een schadeclaim en extra zorg voor de te avontuurlijke dochter.

Fotoreportage: Alwin Winkel
www.awfoto.net

 
17-05-2018  

Paco-plan kan meedingen naar Kolkschool


In 1902 bouwde de gemeente Almelo op De Kolk een openbare MULO-school naar eigen ontwerp volgens het principe van een 'gangschool', een lange brede gang door het midden van voor naar achter met aan weerszijden klaslokalen. Op sommige plekken is in de loop der tijd die structuur doorbroken.
Anno nu is dat volgens Het Oversticht goed te herstellen, dit in tegenstelling tot plannen die geheel andere bouwconstructies vragen zoals bij gewijzigd gebruik als woonappartementen.
De gemeentelijke MULO (Kolkschool) verhuisde later naar de nieuw gebouwde school De Rietvink aan de Violierstraat. Dat gebouw is inmiddels door Aws Beter Wonen, evenals de vroegere Ambachtsschool aan de Rietstraat, wel verbouwd tot appartementencomplex.
De Kolkschool herbergde nog jaren een openbare kleuter- en basisschool, gevolgd door wisselende gebruikers. Nu wil de gemeente van het gebouw af.
 

ALMELO – De gemeente Almelo wil zoveel mogelijk in bezit zijnde en ‘overbodige’ panden in de verkoop brengen, maar dat gaat niet allemaal van een leien dakje. Zo zijn er strubbelingen rond de huisvesting van het Molukse Akar Bahar (Ossenkoppelerhoek) en de Italiaanse en Spaanse verenigingen aan de W.A. De Gruyterstraat, maar ook rond de verkoop van de voormalige Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat waar de Turkse culturele vereniging ATIB en cultuurpodium Paco Plumtrek huizen. Doel van dit alles bezuinigen en verminderen van de gemeentelijke ‘rode cijfers’.

Kolkschool
Als gegadigde voor de Kolkschool meldde zich vorig jaar projectontwikkelaar Kloos2 die in het monumentale gebouw woonappartementen wil realiseren. De gemeenteraad wees dat op instignatie van raadslid Louis Kampman (LAS) af omdat deze becijferde dat de opbrengst – inclusief aanpalende openbare parkeerplaatsen – toch wel erg magertjes was (320.000 euro) en de gemeente ook nog eens zou opdraaien voor de noodzakelijke asbestsanering. Volgens Kampman zou de verkoopprijs toch wel een slordige 250.000 euro hoger moeten liggen. De raad keurde in meerderheid het collegevoorstel af en wees verantwoordelijk wethouder Langius (CU) er tevens op dat er nog geen alternatieve onderkomens voor de gebruikers ATIB en Paco Plumtrek voorhanden was.

Paco-plan
Dat uitstel bood cultuurpodium Paco Plumtrek de gelegenheid zelf ideeën te ontwikkelen voor de Kolkschool. Inmiddels is het college en de gemeenteraad een conceptplan voorgelegd waarbij de initiatiefnemers in vereniging de Kolkschool willen kopen en ontwikkelen tot een cultureel ‘broeinest’ waarin naast Paco Plumtrek ook ondernemers uit de creatieve sector participeren. ATIB zou dan medegebruiker kunnen blijven met dien verstande dat er wel huur betaald zal moeten worden om de huisvestingslasten mede te dragen.
In dit concept kunnen de parkeerplaatsen gewoon openbare parkeerplekken blijven en derhalve een breder doel blijven dienen. Woordvoerder Carlo Dronkers hield daarover in de raadszaal een vlammend betoog met de nadrukkelijke vraag om het concept als serieus te beschouwen. Daar lijkt een meerderheid in de gemeenteraad toe bereid, maar wel met een waarschuwend vingertje van raadslid Jan Hammink (LAS) dat de initiatiefnemers in vereniging, met een financieel dekkend plan moeten komen.  ‘Dan kunnen er ook spijkers met koppen geslagen worden’, vulde Fred Gerritsen (Democraten.nu) nog eens aan. Projectontwikkelaar Kloos2 heeft dus concurrentie gekregen en is niet meer de enige gegadigde voor de Kolkschool!

 
18-05-2018  

Almelo's Weekblad zoekt bezorgers!

 

ALMELO – Voor de naderende vakantietijd is het Almelo’s Weekblad naarstig op zoek naar bezorgers. Wil jij een aardig zakcentje bijverdienen? Meldt je dan aan!
(minimum leeftijd  ouder dan 13 jaar)

In overleg een wekelijkse krantenwijk in je eigen buurt in Almelo, Aadorp, Bornerbroek, Harbrinkhoek of Mariaparochie.
Bel tijdens kantooruren 0546-826323 of stuur een mail met je contactgegevens.

 
18-05-2018  

Witte rook coaltiebespreking portefeuilles

 

ALMELO - De beoogde coalitiepartners CDA, VVD, ALA en ChristenUnie hebben een akkoord over de verdeling van de portefeuilles. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de vorming van het nieuwe college van B&W in de gemeente Almelo. De coalitiepartners leveren ieder één wethouder. Voor de ChristenUnie was van meet af aan Alex Langius de beoogde wethouder. De Assenaar kwam twee jaar geleden als 'invaller' naar Almelo om de plek in te vullen van Jan van Marle (CDA) die de 'pijp aan Maarten' gaf na een bestuurscrisis die ook Claudio Bruggink (D66) de 'kop' kostte. Langius vulde zijn tijdelijke taak naar tevredenheid van de gemeenteraad in en kreeg derhalve veel support om opnieuw te kandideren. Zijn partij de ChristenUnie was bovendien nodig voor een stevige meerderheid in de gemeenteraad. Langius kan derhalve de verhuiswagen bestellen om zich in Almelo te vestigen.

Het CDA schuift Eugene van Mierlo naar voren als wethouderskandidaat. Zijn naam lekte vorige week uit en werd daarna bevestigd door lijsttrekker Marcel Zielman. Vooraf werd ingeschat dat Irene ten Seldam haar positie als wethouder namens het CDA zou verdedigen, maar de beoogde coalitiepartners van het CDA staken daar een stokje voor. Ook een 'comeback' van Van Marle bleek een te moeizame weg. 

Bij de VVD lijkt raadslid Arjen Maathuis goede papieren te hebben. De beleidsambtenaar bij de gemeente Berkelland is tevens vice-voorzitter van de Almelose gemeenteraad. Ambitie voor een politiek-bestuurlijke carrière heeft de jongeling zeker. Andere namen die rondzingen zijn Job Klaasen, die in 2011 aftrad als provinciaal gedeputeerde na onvolkomenheden in zijn CV en Yvonne Koolhaas, nu lid van provinciale staten van Overijssel en oud- voorzitter MKB Almelo. Lijsttrekker Jemy Pauwels liet eerder al weten fractievoorzitter te blijven.

Lokaal Almelo Samen (LAS) opent na dit tussenrapport nu een sollicitatieprocedure voor de invulling van het wethouderschap namens de partij. LAS liet al in de verkiezingsstrijd weten dat pas naar de invulling van het wethouderschap zou worden gekeken zodra de portefeuilleverdeling duidelijk werd. Een mogelijke kandidatuur moet dus passen bij het takenpakket. Bovendien dient de sollicitant over voldoende bestuurlijke kwaliteiten te bezitten en moet hij in Almelo wonen of gaan wonen. Leidsman Gijs Stork is de contactpersoon voor eventuele nadere informatie. (06-22213704)

Ook voor burgemeester Arjen Gerritsen is een stevig takenpakket neergelegd. Naast de al bestaande taken krijgt Gerritsen er o.a. P&O, ICT en regionale samenwerking bij.

Met het nu bereikte tussenakkoord is de doelstelling maximaal vier wethouders ook bereikt. De besprekingen onder leiding van de formateurs Hans Esmeijer (Apeldoorn) en Henk Jan Meijer (Zwolle) gaat nu de fase in van het uitwerken van een collegeprogramma dat kan rekenen op ruime steun in de gemeenteraad. In detail kunnen derhalve nog kleine deelverschuivingen plaatsvinden in de portefeuilles, zo staat in de persverklaring, maar het grote raamwerk staat.
Doel is nog steeds dat in juni het nieuwe college kan worden geïnstalleerd.


Persverklaring portefeuilleakkoord met 4 wethouders
Vacature-aankondiging wethoudersfunctie Almelo

 
20-05-2018  

Telgenborch derde in World Robot Olympiad

 

ALMELO – Zaterdag werd in De Telgenborch een robotwedstrijd gehouden voor teams van 9 tot 12 jaar in het kader van ‘World Robot Olympiad. Het thema bedroeg ‘Food matters’ waarbij 7 teams streden met een eigen gebouwde LEGO-robot over meerdere speelronden om verspilling van voedsel tegen te gaan. De robot moest verse LEGO-tomaten op de juiste plek brengen in de supermarkt voor verkoop en ‘rotte’ tomaten naar de biogasfabriek. De gele lelijke tomaten gingen voor verwerking naar de voedselfabriek en de nog groene tomaten naar de rijpingsruimte, waarbij bij elke juiste bezorging punten te verdienen vielen. Na een drukke en spannende dag werd het Groningse team ‘de jonge onderzoekers’ uit Groningen winnaar. Het team van De Poolster uit het Drentse Roden was in de finalerun nipt sneller dan team RoboGirlz van De Telgenborch uit Almelo dat als derde eindigde.

Meer foto's op facebook WRO Nederland. 
 

 
20-05-2018  

Roparun 2018 trok door feestelijk Almelo

 

ALMELO – Voor de zevende keer op rij kregen de 309 teams van Roparun een warm onthaal in Almelo op de route Hamburg-Rotterdam. Ook nu kwamen de ‘Roparunners’ via Coevorden de stad binnen over de Laan van Bezinning (Gravenallee) waar burgemeester Arjen Gerritsen de deelnemers opwachtte bij het Tolhuisje. Verder ging de tocht langs Huize Almelo, de (goede) Doelenstraat en de Grotestraat waar vooral op de Koornmarkt en het Amaliaplein grote drommen toeschouwers de deelnemers aan Roparun toejuichten. De eerste die de meet in rustplaats Almelo bereikten waren de ‘runners’ van ECT Rotterdam, de grootste containeroverslag van Europa. De specialisten in intermodaal vervoer waren zelfs enkele uren eerder dan gepland over de 566 km die Hamburg en Almelo scheidt.

Voor de Almeloopers bestond uiteraard extra aandacht, want familie en kennissen juichten hen extra toe op hun tocht door Almelo. Zo’n 20 teams brachten de nacht door in Almelo en de andere in omliggende plaatsen om tweede pinksterdag de etappe naar de finish op de Coolsingel te volbrengen. Dat allemaal ten behoeve van kankerbestrijding en dat gaat Roparun, sinds de officiële start in 1992, goed af met een totale opbrengst van ruim 78 miljoen euro per eindsaldo 2017. En dat allemaal omdat in 1991 de Rotterdamse vrienden Sjaak Bril en Peter van de Noordt afhaakten in de Rotterdam Marathon en daarop een weddenschap aangingen om dan maar van Parijs naar Rotterdam te rennen. Door sponsoring hield men ongeveer een euroton over dat geschonken werd aan het Daniel den Hoed ziekenhuis in Rotterdam ter bestrijding van kanker, de slopende ziekte waaraan Sjaak Bril in 2017 overleed. Maar Roparun (Parijs-Rotterdam en Hamburg-Rotterdam) was geboren.

Fotoreportage: Jan Bril .

Fotoreportage (174 foto's)...

 
22-05-2018  

Brandweer druk met twee branden

 

ALMELO – In het middaguur werd de brandweer in Almelo te hulp geroepen bij twee branden.De eerste melding betreft een schuurbrand aan de Albert Cuypstraat (Ossenkoppelerhoek) en de kort daarop volgende tweede melding betreft  een woningbrand aan de Abraham Kuyperstraat in de wijk Kerkelanden. De brandweer is nog aan het blussen. Over het ontstaan van de branden is verder nog niets bekend.

Update
De brandweer heeft beide branden geblust. De woning aan de Abraham Kuyperstraat is zwaar beschadigd.

 
22-05-2018  

Petitie tegen komst megastal bij Aadorp


De varkenshouderij van de Maatschap Dekker bij Aadorp heeft nu een capaciteit voor 6.000 varkens. Om economisch toekomstbestendig te zijn, wil men uitbreiden naar 19.000 dieren waaronder fokken van varkens en vetmesten van varkens.
De grond die Maatschap Dekker kocht is onder voorwaarde van teruglevering à raison van 1,2 miljoen euro indien geen vergunning wordt verleend door de provincie cq de gemeente Almelo weigert het bestemmingsplan aan te passen. De provincie ziet op voorhand geen belemmeringen.
Een blokkade door de gemeente kan elke Almelose ingezetenen derhalve minimaal 16,50 (zonder bijkomende proceskosten) euro kosten!
 

ALMELO – Dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) is een petitie gestart tegen de komst van de omstreden megastal van 19.000 varkens aan de de Schout Doddestraat bij Aadorp in de gemeente Almelo.
Volgens CIWF is de meerderheid van de Nederlanders tegen  megastallen in Nederland en momt men dus ook in actie tegen de voorgenomen mega-varkensstal in Almelo waar de provincie Overijssel in principe mee akkoord is. Al  bijna 9.000 ondersteuningsverklaringen kreeg de petitie in enkele dagen.

Commentaar:
Dit soort acties roept de vraag op of wij nog wel in staat blijven om genoeg voedsel te kunnen blijven produceren voor de mensheid op deze aardkloot. In grote delen van de wereld heerst al hongersnood, hoewel dat meer aan mismanagement en stijgende temperaturen te maken heeft. Het roept ook de vraag op of dierenwelzijn er internationaal mee gebaat is, nu 'Nederland' zich als grootste voedselproducent van Europa steeds meer keert tegen massaproductie van vlees in het algemeen?
Vast staat dat in de ‘Oostbloklanden’  boeren met kennis van zaken met open armen worden ontvangen om de vleesproductie op te schroeven. Men kent er geen maximum aantal dieren voor stallen en de ‘regels’ zijn er minder scherp dan voor de landen binnen de Europese Unie. Enige vrees dat het met de dieren niet beter zal gaan, is dan wel op z’n plaats. Kortom strenge regels ja en maximum quota eveneens, maar boeren verjagen?  
Het is aan u of goed gecontroleerde financieel haalbare vleesproductie in Nederland moet blijven of niet!

 
28-05-2018  

Bolk Warehouse naar XL Businesspark Almelo


Bolk Transport neemt eind dit jaar een magazijn van 14.000 m2 in gebruik op het XL Businesspark bij Almelo.
 

ALMELO – Bolk Warehouse, onderdeel van Bolk Transport in Almelo, neemt per einde van dit jaar op het XL Businesspark bij Almelo een ‘warehouse’ in gebruik van 14.000 m2. In Hengelo heeft Bolk al een magazijn van 7.000 m2 dat momenteel in eigen opdracht wordt uitgebreid naar 25.000 m2 vanwege de overeengekomen meerjarige logistieke werkzaamheden voor AKZO Zout.

In Almelo gaat Bolk Warehouse huren van de Belgische ontwikkelaar Heylen die op het bedrijvenpark aan de A35 en het Twentekanaal zo’n 180.000 m2 aan logistieke capaciteit wil realiseren. Eerder al werd met Bleckmann Transport een contract voor 43.000 m2 binnengehaald voor het Europees magazijn van het Chinese speelgoedconcern V-Tech. Door de overeenkomsten met Bleckmann en Bolk heeft Heylen nu al bijna een derde van het beschikbare terrein vergeven.

Met het magazijn op het XL Businesspark neemt Bolk Warehouse een voorschot op de economische groei van palletvervoer en zeecontainers die gelost worden op de kades van CTT in Almelo en Hengelo.  Het containervervoer van CTT per spoor wordt dagelijks verwerkt in het net over de grens liggende Duitse Bentheim. CTT heeft eveneens een containerterminal in Rotterdam, waar het dagelijks goederentransporten via spoor, binnenvaart en weg samenstelt.
CTT is eveneens een initiatief van Bolk Transport.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
29-05-2018  

Proef drijvende plantenbakken in Almelo.

Fotoreportage Jan Bril .
 

Fotoreportage (19 foto's)...

 
31-05-2018  

Monkey Town wil naar de Woonboulevard

 

ALMELO – In Almelo kennen we al het indoor-kinderspeelparadijs Dolle Pret. Jarenlang werd er gesteggeld over de nodige vergunningen nadat eerst een indoor-kartbaan met horeca wel mocht en het kinderspeelparadijs niet.
Nu schijnt er concurrentie op te doemen voor Dolle Pret. Kinderspeelparadijs-gigant Monkey Town heeft haar ogen op Almelo gericht en wel op de Woonboulevard. Moest Dolle Pret in het verleden nog naar de binnenstad, Monkey Town schijnt geen strobreed in de weg te worden gelegd als we het artikel in Tubantia voor waar mogen aannemen.
De eigenaren van de Woonboulevard willen de leegstand beëindigen met nieuwe initiatieven zoals o.a. vestigingen van  Cool Blue, Decathlon, Action XL en Toychamp, althans die namen worden bij herhaling genoemd. De plannen vormen nog een punt van bespreking tussen de plannenmakers, de gemeente en de middenstand in de binnenstad, maar de komst van Monkey Town wordt door pandjesbaas Jos Finkers al als zeker aangekondigd. De noodzakelijke verbouwing van de bovenverdieping van Woonboulevard 40 zou al begonnen zijn om in september te kunnen openen. Daarvoor moet het dak 3 meter omhoog. Maar over deze plannen is nog niets bekend gemaakt door de gemeente en stond de afgelopen maanden ook niets in collegebesluiten.
Ondernemer
Franchise-ondernemer Kai Zheng , van de toekomstige vestiging van Monkey Town, schijnt echter zeker van zijn zaak te zijn. Kai Zheng heeft al een vestiging in Wijchen en richtte zijn Twentse onderzoek op Enschede en Almelo. Het pand van Finkers aan de Woonboulevard gaf voor hem de doorslag, lazen we in Tubantia.
Nu nog een exploitatievergunning, want ook daarover hebben wij nog niets kunnen lezen in de collegebesluiten. En als Hornbach lijkt te sneuvelen over de bezwaren van Praxis en Gamma, lijkt Dolle Pret ook nog wel een rimpel in de vijver te kunnen veroorzaken. Helderheid door het demissionaire college van B&W is dus gevraagd.

Vigerend bestemmingsplan.
http://www.dollepret.nl/mod:TG9nby92MS4w/img/553fcd242365be30028b4567/logo.png
 

Archief
Terug naar vorige pagina