Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-05-2018  

Witte rook coaltiebespreking portefeuilles

 

ALMELO - De beoogde coalitiepartners CDA, VVD, ALA en ChristenUnie hebben een akkoord over de verdeling van de portefeuilles. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de vorming van het nieuwe college van B&W in de gemeente Almelo. De coalitiepartners leveren ieder één wethouder. Voor de ChristenUnie was van meet af aan Alex Langius de beoogde wethouder. De Assenaar kwam twee jaar geleden als 'invaller' naar Almelo om de plek in te vullen van Jan van Marle (CDA) die de 'pijp aan Maarten' gaf na een bestuurscrisis die ook Claudio Bruggink (D66) de 'kop' kostte. Langius vulde zijn tijdelijke taak naar tevredenheid van de gemeenteraad in en kreeg derhalve veel support om opnieuw te kandideren. Zijn partij de ChristenUnie was bovendien nodig voor een stevige meerderheid in de gemeenteraad. Langius kan derhalve de verhuiswagen bestellen om zich in Almelo te vestigen.

Het CDA schuift Eugene van Mierlo naar voren als wethouderskandidaat. Zijn naam lekte vorige week uit en werd daarna bevestigd door lijsttrekker Marcel Zielman. Vooraf werd ingeschat dat Irene ten Seldam haar positie als wethouder namens het CDA zou verdedigen, maar de beoogde coalitiepartners van het CDA staken daar een stokje voor. Ook een 'comeback' van Van Marle bleek een te moeizame weg. 

Bij de VVD lijkt raadslid Arjen Maathuis goede papieren te hebben. De beleidsambtenaar bij de gemeente Berkelland is tevens vice-voorzitter van de Almelose gemeenteraad. Ambitie voor een politiek-bestuurlijke carrière heeft de jongeling zeker. Andere namen die rondzingen zijn Job Klaasen, die in 2011 aftrad als provinciaal gedeputeerde na onvolkomenheden in zijn CV en Yvonne Koolhaas, nu lid van provinciale staten van Overijssel en oud- voorzitter MKB Almelo. Lijsttrekker Jemy Pauwels liet eerder al weten fractievoorzitter te blijven.

Lokaal Almelo Samen (LAS) opent na dit tussenrapport nu een sollicitatieprocedure voor de invulling van het wethouderschap namens de partij. LAS liet al in de verkiezingsstrijd weten dat pas naar de invulling van het wethouderschap zou worden gekeken zodra de portefeuilleverdeling duidelijk werd. Een mogelijke kandidatuur moet dus passen bij het takenpakket. Bovendien dient de sollicitant over voldoende bestuurlijke kwaliteiten te bezitten en moet hij in Almelo wonen of gaan wonen. Leidsman Gijs Stork is de contactpersoon voor eventuele nadere informatie. (06-22213704)

Ook voor burgemeester Arjen Gerritsen is een stevig takenpakket neergelegd. Naast de al bestaande taken krijgt Gerritsen er o.a. P&O, ICT en regionale samenwerking bij.

Met het nu bereikte tussenakkoord is de doelstelling maximaal vier wethouders ook bereikt. De besprekingen onder leiding van de formateurs Hans Esmeijer (Apeldoorn) en Henk Jan Meijer (Zwolle) gaat nu de fase in van het uitwerken van een collegeprogramma dat kan rekenen op ruime steun in de gemeenteraad. In detail kunnen derhalve nog kleine deelverschuivingen plaatsvinden in de portefeuilles, zo staat in de persverklaring, maar het grote raamwerk staat.
Doel is nog steeds dat in juni het nieuwe college kan worden geïnstalleerd.


Persverklaring portefeuilleakkoord met 4 wethouders
Vacature-aankondiging wethoudersfunctie Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina