Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-05-2018  

Paco-plan kan meedingen naar Kolkschool


In 1902 bouwde de gemeente Almelo op De Kolk een openbare MULO-school naar eigen ontwerp volgens het principe van een 'gangschool', een lange brede gang door het midden van voor naar achter met aan weerszijden klaslokalen. Op sommige plekken is in de loop der tijd die structuur doorbroken.
Anno nu is dat volgens Het Oversticht goed te herstellen, dit in tegenstelling tot plannen die geheel andere bouwconstructies vragen zoals bij gewijzigd gebruik als woonappartementen.
De gemeentelijke MULO (Kolkschool) verhuisde later naar de nieuw gebouwde school De Rietvink aan de Violierstraat. Dat gebouw is inmiddels door Aws Beter Wonen, evenals de vroegere Ambachtsschool aan de Rietstraat, wel verbouwd tot appartementencomplex.
De Kolkschool herbergde nog jaren een openbare kleuter- en basisschool, gevolgd door wisselende gebruikers. Nu wil de gemeente van het gebouw af.
 

ALMELO – De gemeente Almelo wil zoveel mogelijk in bezit zijnde en ‘overbodige’ panden in de verkoop brengen, maar dat gaat niet allemaal van een leien dakje. Zo zijn er strubbelingen rond de huisvesting van het Molukse Akar Bahar (Ossenkoppelerhoek) en de Italiaanse en Spaanse verenigingen aan de W.A. De Gruyterstraat, maar ook rond de verkoop van de voormalige Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat waar de Turkse culturele vereniging ATIB en cultuurpodium Paco Plumtrek huizen. Doel van dit alles bezuinigen en verminderen van de gemeentelijke ‘rode cijfers’.

Kolkschool
Als gegadigde voor de Kolkschool meldde zich vorig jaar projectontwikkelaar Kloos2 die in het monumentale gebouw woonappartementen wil realiseren. De gemeenteraad wees dat op instignatie van raadslid Louis Kampman (LAS) af omdat deze becijferde dat de opbrengst – inclusief aanpalende openbare parkeerplaatsen – toch wel erg magertjes was (320.000 euro) en de gemeente ook nog eens zou opdraaien voor de noodzakelijke asbestsanering. Volgens Kampman zou de verkoopprijs toch wel een slordige 250.000 euro hoger moeten liggen. De raad keurde in meerderheid het collegevoorstel af en wees verantwoordelijk wethouder Langius (CU) er tevens op dat er nog geen alternatieve onderkomens voor de gebruikers ATIB en Paco Plumtrek voorhanden was.

Paco-plan
Dat uitstel bood cultuurpodium Paco Plumtrek de gelegenheid zelf ideeën te ontwikkelen voor de Kolkschool. Inmiddels is het college en de gemeenteraad een conceptplan voorgelegd waarbij de initiatiefnemers in vereniging de Kolkschool willen kopen en ontwikkelen tot een cultureel ‘broeinest’ waarin naast Paco Plumtrek ook ondernemers uit de creatieve sector participeren. ATIB zou dan medegebruiker kunnen blijven met dien verstande dat er wel huur betaald zal moeten worden om de huisvestingslasten mede te dragen.
In dit concept kunnen de parkeerplaatsen gewoon openbare parkeerplekken blijven en derhalve een breder doel blijven dienen. Woordvoerder Carlo Dronkers hield daarover in de raadszaal een vlammend betoog met de nadrukkelijke vraag om het concept als serieus te beschouwen. Daar lijkt een meerderheid in de gemeenteraad toe bereid, maar wel met een waarschuwend vingertje van raadslid Jan Hammink (LAS) dat de initiatiefnemers in vereniging, met een financieel dekkend plan moeten komen.  ‘Dan kunnen er ook spijkers met koppen geslagen worden’, vulde Fred Gerritsen (Democraten.nu) nog eens aan. Projectontwikkelaar Kloos2 heeft dus concurrentie gekregen en is niet meer de enige gegadigde voor de Kolkschool!

Archief
Terug naar vorige pagina