Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
10-01-2018  

Enschede telt ‘Het Verzet Kraakt´ mee

 

ALMELO / HENGELO / ENSCHEDE – De musical ‘Het Verzet Kraakt’ over Neerlands grootste bankroof allertijden in 1944 in Almelo, wordt door de directie van het Wilminktheater/Muziekcentrum handig benut om de bezoekcijfers van de Enschedese cultuurtempel kunstmatig op te krikken. Hetzelfde deed de directie met de bezoekersaantallen (15.000) van het festival ‘Krang’ bij De Houtmaat in Hengelo, vanwege hand en spandiensten die werden verricht voor beide theateruitvoeringen.
Alleen de uitvoeringen van ‘Het Verzet Kraakt’ in Almelo trok al zo’n 30.000 bezoekers en verklaart bijna in het geheel de groei die het Wilminktheater/Muziekcentrum in 2017 in de boeken noteerde. 
Het aantal bezoekers werd op 219.064 geschreven tegen 187.380 in 2016. Trekt men 'Het Verzet Kraakt' (30.000) en 'Krang' (15.000) af van het totaal, heeft het Wilminktheater/Muziekcentrum in 2017 fors achteruit geboerd. Bovendien kan men de ticketinkomsten financieel niet boeken, maar het is toch een aardige subsidieverantwoording moet de directie van het Wilminktheater/Muziekcentrum gedacht hebben.
Het is dus afwachten of het Theaterhotel in Almelo dat ook doet of gedaan heeft. Per slot van rekening heeft men dagelijks de bezoekers en de ‘crew’ van ‘Het Verzet Kraakt’ van een diner voorzien en dat zijn wel inkomsten!

 
10-01-2018  

Gemeente jaagt huiseigenaren op kosten

Onderhoudsplicht kades langs waterloop verschoven

De waterloop op het Hedeveld.
  ALMELO – De gemeenteraadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) wil van het college van B&W duidelijkheid over het verschuiven van de onderhoudsplicht van houten beschoeiingen langs gemeentelijke waterlopen naar aanpalende huiseigenaren. De affaire werd onlangs publiekelijk toen in de wijk Hedeveld huiseigenaar Lesterhuis ontdekte dat al jaren geleden in opdracht van de gemeente het kadaster de erfgrens vaststelde waarbij de door de gemeente aangebrachte hardhouten beschoeiing langs de waterloop aan Lesterhuis werd toebedeeld en daarmee ook de onderhoudsplicht.
Normaliter wordt een dergelijke erfgrensbepaling in samenspraak tussen gemeente en huiseigenaar besproken waarna het kadaster de afspraak vastlegt. Lesterhuis was echter nergens van op de hoogte en maakte de zaak aanhangig ondanks dat deze verjaard was. Hij kon bewijzen dat op de door het kadaster en gemeente genoemde data van overleg hij niet ter stede was maar voor zijn werk op honderden kilometers afstand. Lesterhuis ontdekte ook dat dit meerdere buurtgenoten was overkomen. Zijn klacht werd alsnog in behandeling genomen.

Lees de vragen van LAS aan het college van B&W
Lees verder...

 
13-01-2018  

Plan voor nieuwe brandweerkazerne Almelo


De brandweerkazerne aan de Brugstraat werd op 23 mei 1975 in gebruik genomen.
Voor de bouw met een slangentoren, oriënteerde Almelo zich bij partnerstad Iserlohn (D) waar even eerder een door Bau-unternehmen Budde gerealiseerde nieuwe brandweerkazerne in gebruik was genomen. Sindsdien bestaan warme contacten tussen beide brandweerkorpsen.
 

ALMELO/TWENTE REGIO – Het brandweerkorps Twente heeft plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in het centrum van Almelo. Reden de huidige kazerne aan de Brugstraat is verouderd, ondoelmatig en niet toekomstbestendig en past niet binnen de bredere afweging op Twentse schaal.
Almelo kent nog twee kleinere kazernes aan de Vriezenveenseweg en de H.R. Holstlaan. Deze werden in het verleden toen het nog een Almelo’s brandweerkorps was, gerealiseerd vanwege de te krappe aanrijtijden. Door de vorming van een brandweerkorps op Twentse schaal binnen de Veiligheidsregio Twente, wordt echter vaker assistentie verleend door andere korpsen uit buurgemeenten en zijn de kleinere wijkkazernes feitelijk buiten gebruik.
Het Twentse brandweerkorps kent vier locaties met een beroepsmatige bezetting. Dat  zijn Almelo Centrum, Enschede Centrum en Enschede Noord en Hengelo Centrum. De Almelose kazerne aan de Brugstraat is feitelijk te klein en behoeft uitbreiding dan wel nieuwbouw. Dit kan mogelijk op dezelfde locatie of nabij. Het naastgelegen kantoorpand staat namelijk leeg. Formeel is het besluit nog niet genomen en ook is de gemeenteraad nog niet geïnformeerd.

Het Twentse brandweerkorps heeft ook plannen voor een nieuwe vestiging in de gemeente Hellendoorn. In Haaksbergen werd in 2016 een nieuwe kazerne gerealiseerd. Van de in totaal 31 Twentse kazernes worden er enkele afgestoten. De meeste kleinere kazernes worden ‘bemand’ met oproepbare vrijwilligers. Vanuit de kazernes verleent de brandweer gemiddeld veertien keer per dag hulp aan de inwoners van Twente. De Twentse brandweer kwam vorig jaar 3.547 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is iets minder dan in 2016. Toen waren er 3.590 incidenten.

 
17-01-2018  

Inwoners Almelo produceren weinig afval

  ALMELO - Inwoners van de gemeente Almelo produceren jaarlijks gemiddeld 457 kilo huishoudelijk afval. Dat is 13 procent minder dan het landelijk gemiddelde. In een periode van vijf jaar is de hoeveelheid afval bovendien met ruim 12 kilo per inwoner afgenomen, wat beter is dan de gemiddelde afname. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, waarbij de lokale verschillen in de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in kaart zijn gebracht.
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-01-2018  

Almelo en Oldenzaal houden Twence-aandeel

Mede-aandeelhouders bieden te weinig
 

ALMELO – De gemeenten Oldenzaal en Almelo wilden hun aandelen van afvalverwerker Twence verkopen. Oldenzaal omdat het de Twence-activiteiten niet als kerntaak ziet en Almelo vanwege de pecunia die de stad uit een financieel dal moet helpen.
Twenterand, Hellendoorn, Hof van Twente en de Gelders/Overijsselse gemeente Berkelland toonden interesse nadat de gezamenlijke 14 Twentse gemeenten als aandeelhouder van Twence besloten dat de aandelen alleen onderling verhandelt konden worden. Berkelland is in deze eigenlijk een ‘buitenbeentje’ maar bezit wat aandelen na de samenvoeging met Eibergen.

Mede-aandeelhouders bieden te weinig
De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen voerde mede namens Oldenzaal de verkooponderhandelingen waarbij Twenterand als potentiële koper al snel afhaakte. Ook met Berkelland, Hellendoorn en Hof van Twente kwam Gerritsen er uiteindelijk niet uit. Vraagprijs en bod liggen zover uit elkaar dat Gerritsen besloot om de verkoop onderhandelingen te stoppen. Almelo dacht ruim 10 miljoen euro te kunnen vangen voor 12 procent van de Twence-aandelen, maar dat zit er dus niet in. Ook Oldenzaal ziet met 4 procent aandeel de spaarpot dus niet groeien.

Voor de gemeente Almelo is het een bittere pil. De meerderheid van de gemeenteraad steunde het collegevoorstel tot verkoop om de schuldenberg weg te werken en om dik een half miljoen euro vrij te spelen ter financiering van de Agenda voor Twente. Dat geld zal nu door extra bezuinigingen moeten worden vrijgemaakt. Of de stad stapt uit de Agenda voor Twente. Rijssen/Holten overweegt dat namelijk ook vanwege het ‘hoge Enschede gehalte’ dat de plannen omvat. Het afbreken van de onderhandelingen betekent wel dat het jaarlijkse Twence-dividend van circa 2 euroton in de gemeentekas van Almelo blijft stromen.

 
21-01-2018  

Minder drukke Winterloop Schelfhorstpark

Fotoreportage Jan Bril .
 

ALMELO – Het aantal deelnemers aan de Winterloop Schelfhorstpark bleef dit jaar met 153 lopers wat onder peil. Waar dat aan ligt? In ieder geval niet aan het weer, want vorige uitvoeringen werden wel eens in slechtere weercondities afgewerkt. In ieder geval was het aantal jeugdige lopers wel positief en dat biedt perspectief voor de toekomst. Tijdens de 13e winterloop in het Schelfhorstpark werden afstanden afgelegd van 2 (kidsrun), 4, 6 en 10 km.
De organisatie was wederom in handen van de Stichting Schelfhorstpark i.s.m. de Almelose atletiekvereniging SISU. De uitslagen leest u hier.
 

Fotoreportage (122 foto's)...

 
23-01-2018  

Geen behoefte aan samenvoegen sAP en CAA

 

ALMELO – Wethouder Langius (CU) stelde in een politiek beraad voor om de stichting Almelo Promotie (sAP)en de centrumondernemers verenigd in Centrum Activiteiten Almelo (CAA) te bundelen. Langius ziet senergy in de samenvoeging en verwacht tegelijkertijd de gerelateerde ambtelijke kosten omlaag te kunnen brengen. Het zijn niet de hoofdredenen zo bleek in het debat. Dat is meer de winst nog maar met één organisatie als overlegorgaan aan tafel te moeten, waardoor besluitvorming sneller zou kunnen plaatsvinden.
De politiek zette vraagtekens, mede ook omdat de besturen van sAP en CAA geen behoefte hebben om samen te gaan. Ondernemer en inspreker Wiebe Blaauw, initiatiefnemer om fysieke winkels te promoten, ziet wel nut in een breed overlegorgaan waarin ook de wijkwinkelcentra vertegenwoordigd zijn. ‘Ik heb dit onderwerp node gemist op de agenda van CAA’, meldde hij tot zichtbaar ongenoegen van CAA-voorzitter Gerrit van Woudenbergh die verwoordde dat overleg op raakvlakken met sAP wel nuttig kunnen zijn. Ook bij sAP ziet men dat wel zitten maar vindt men een fusie een stap te ver. Wethouder Langius kreeg derhalve de nodige kritische vragen te verwerken. Langius zag ook de mogelijkheid om het te belasten heffingsgebied te vergroten zodat de CAA-geoormerkte reclamebelasting meer geld in het laadje kan brengen voor promotionele doeleinden. Zijn suggestie past echter niet in het beleid het kernwinkelgebied (Oranjestraat tot Oude Veemarkt – red.) juist te willen verkorten. Raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks) stelde als enige de principiële vraag: De stichting Almelo Promotie beoordeelt namens de gemeente subsidieaanvragen van evenementenorganisatoren. Hoe zit dat dan straks als de invloed van de ondernemers groter wordt in een samengevoegde organisatie?
Al met al vond het politiek beraad het voorstel niet besluitrijp. Langius moet het dus in een raadsvoorstel gieten waarbij de uitkomst voor hem uiterst onzeker is. De bundeling van overleg zoals ondernemer Blaauw dat lanceerde, vond wel weerklank bij ondernemers aan de Woonboulevard.

 
27-01-2018  

Dansschool Veenstra word jongerenhuis

 

ALMELO – Bij de verkoop van de voormalige dansschool Veenstra op de hoek van de 1e Sligtestraat met de Sesastraat verkondigde het echtpaar Fikkert in Tubantia nog dat de buren zich geen zorgen hoefden te maken over vestiging van horeca of nieuwe dansschool.
Naar nu blijkt wordt het na 80 jaar dansen en drinken een appartementencomplex voor begeleid wonen voor jongeren van de stichting WBJV. De stichting exploiteert sinds 2010 meerdere soortgelijke onderkomens in de regio Twente. De stichting richt zich op jongeren van zestien tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking.  De begeleiding en activiteiten zijn erop gericht om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te vergroten. Iedere jongere woont op vrijwillige basis; er is derhalve geen sprake van gedwongen opname. De stichting biedt een beschermde woonomgeving met 24 uur per dag toezicht en/of bereikbaarheid van de begeleiding. Gesproken wordt over zelfredzaamheidstraining. De jongeren delen algemene voorzieningen,  zoals keuken en badkamer. Er zijn ook beschermde woonvoorzieningen met zelfstandige studio’s waarin elke jongere beschikt over een eigen keuken en badkamer. In de volgende fase beschikt een jongere over een eigen huis/appartement en krijgt hier meerdere keren per week begeleiding van een vaste woonbegeleider.
Bemiddelaar in de verkoop is de Wierdense projectontwikkelaar Weghorst die samen met de investeerders Maassen van den Brink en Reesink  eerder in Hengelo aan de Marskant al een dergelijk onderkomen voor WBJV realiseerde. Het pand Veenstra stond sinds 2013 in de verkoop.

Bron: De Roskam

 
29-01-2018  

Marinus Trommel naar Provinciale Staten

 

ALMELO/ZWOLLE - In de Statenvergadering van woensdag 31 januari zal Marinus Trommel uit Almelo als burgerlid voor GroenLinks Overijssel worden geïnstalleerd.

Marinus Trommel is geen onbekende in de politiek. Hij is 12 jaar raadslid geweest als fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeente Almelo in de periode 1994-2006. De provinciale politiek heeft hij altijd met belangstelling op afstand gevolgd. Hij heeft een groene achtergrond. Als groenontwerper is hij werkzaam geweest bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Almelo, bij de Grontmij in De Bilt en het sociaal werkvoorzieningsschap Soweco in Almelo.

Hij noemt zichzelf een pionier en is betrokken geweest bij de oprichting van de Voedselbank in Almelo en een bijbehorend moestuinproject. Ook is hij initiatiefnemer van het realiseren van een Repaircafé, de stichting ‘Duurzaam Almelo’, het duurzaam CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) woonproject ‘Hof van Heden Almelo’ en momenteel van een inloop- en ontmoetingsplek het ‘Noaberhoes Windmolenbroek’ bij het winkelcentrum ‘De Gors’ in Almelo.

Marinus zal GroenLinks als burgerlid vertegenwoordigen in de commissie ‘Landbouw en Natuur’. Op onderdelen zal hij ook de GroenLinks Statenleden Robert Jansen en Kees Slingerland zo nodig vervangen in andere commissies.

 
30-01-2018  

Autoportier wordt fietsster noodlottig

 

ALMELO – De 55-jarige vrouw uit Almelo die vorige week tegen een geopend autoportier reed, is alsnog aan haar verwondingen overleden. Het noodlottige ongeval  gebeurde woensdagavond jl. even na zes uur aan de Brugstraat nabij de brandweerkazerne. Brandweerlieden verleenden toen eerste hulp waarna de vrouw per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.
Vanwege de tragische afloop zoekt de politie alsnog getuigen van het ongeval.

 
30-01-2018  

Windmolens via CTT Almelo naar Emlichheim


Tot in 2003 produceerde General Electric nog windmolenwieken in Almelo. Een brand maakte daar een einde aan. Zo'n 360 mensen verloren hun baan omdat GE Wind de productie verplaatste naar Duitsland.

Toch komt de productie van windmolenwieken in Twente weer op gang. EWT start in Enschede binnenkort met de productie vanwege de aanwezige kennis in Twente en de logistiek goede ligging van ons landsdeel.
De vacaturebank van EWT Direct Wind is inmiddels geopend. >>
 

ALMELO – Bolk Transport uit Almelo is al 80 jaar actief in de transportwereld en o.a. specialist in het vervoeren van windmolens door geheel Europa en de Balkan. Meestal zijn dat stalen masten, maar sinds kort produceert de contractpartner van Bolk Transport ook masten van beton. De betonnen mast bestaat uit ringen variërend in grootte tot max. 5 meter doorsnee. De voetring bestaat dan uit twee halve delen (5 m. bij 2,5 m.) met een gewicht van elk 48 ton, die ter bestemming gekoppeld worden. Elke hogere ring is dan weer iets kleiner zodat een ranke mast ontstaat waar bovenop de generator en de wieken worden gekoppeld.
De betonnen mastdelen worden in Ost-Friesland (D) geproduceerd en over water getransporteerd naar de containerterminal van CTT op het Twentse XL Businesspark bij Bornerbroek. Daar worden de schepen ontladen en de ringen op diepladers van Bolk Transport getakeld. In colonne gaat het dan in de late avonduren onder speciale verkeersbegeleiding over de weg terug naar Duitsland richting Emlichheim waar de mastdelen op het nieuwe windpark worden gekoppeld en afgemonteerd. Tijdens deze maanden durende klus fungeert de laad en loskade van CTT op het XL Businesspark Twente dan tevens als opslag omdat telkens rekening gehouden moet worden met de wind die transport en takelwerk tijdelijk onmogelijk kunnen maken.

Wie meer wil weten over 80 jaar Bolk Transport, kan in februari/maart terecht voor de expositie in het Huis van Katoen en Nu...

<< EWT vacatures

 
30-01-2018  

Motie tegen parkeergeldverhoging ZGT

 

ALMELO – In de gemeenteraad van Almelo werd vanavond gedebatteerd over de verhoogde parkeertarieven bij de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. De verhoging met 50 procent van 1 euro naar 1 euro en vijftig cent per uur, schiet menig bezoeker/patiënt in het verkeerde keelgat. Ook onder andere de gemeenteraden van Hellendoorn, Rijssen/Holten en Hof van Twente hebben kritiek op de tariefsverhoging. De gemeenteraad van Almelo debatteerde vanavond of haar afkeuring moest worden uitgesproken. Daarbij ging het om eigen bevoegde bedrijfsmatigheid van ZGT en het oordeel van de ingeschakelde cliëntenraad die met de verhoging instemde.
De doorgevoerde verhoging gaat in ieder geval de Almelose parkeertarieven in het centrum niet te boven. Wel werd raadsbreed de zorg voor uitwijkgedrag naar de achterliggende woonomgeving van het ZGT uitgesproken. Ook de ondernemers aan de Woonboulevard zijn in deze bezorgd.
Een minderheid in de gemeenteraad diende een motie in en deze werd door een meerderheid aangenomen om het autonome ZGT te bewegen de verhoging te verminderen cq terug te draaien. Dit ondanks dat wethouder Ten Seldam (CDA) vooraf waarschuwde dat de motie daartoe geen waarborg is. VVD en CDA hadden derhalve geen behoefte aan de motie die omwonenden en neringdoenden aan de Woonboulevard min of meer in bescherming moet nemen voor uitwijkend parkeergedrag van bezoekers aan het ZGT in Almelo. De raadsleden Spanjer en Van Doorn waren principieel tegen de motie vanwege de eigen bevoegdheid van ZGT maar zij vormden wel een minderheid in de eigen fractie.

 
31-01-2018  

Claudia Beumer volgt Kamst op bij St. Joseph

 

ALMELO – De normaal gangbare bestuurswisseling bij woningbouwcorporaties in dit land zit muurvast. Oorzaak de Balkenende-norm waardoor directeuren/bestuurders boven die norm blijven zitten waar ze zitten waardoor er nauwelijks nog doorstroming is voor jonger bestuurstalent in het sociale huisvestingsland.
Bij de Almelose woningstichting St. Joseph is dat nu echter anders. Huidige directeur/bestuurder Jan Kamst gaat na 38 jaar dienstverband met pensioen.

Als opvolger is per 1 maart a.s. benoemd Claudia Beumer (49). Zij verlaat het Hengelose Welbions waar zij werkzaam is als manager staf. Als haar specialismen noemt zij o.a. Volkshuisvesting, Organisatieadvies, HRM, ICT, Communicatie, Verandermanagement, Organisatieontwikkeling, Reorganisatie / Fusietrajecten, maar zij was ook ambtelijk werkzaam in het lokale bestuur en als politica.

Archief
Terug naar vorige pagina