Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-01-2018  

Inwoners Almelo produceren weinig afval

 

ALMELO - Inwoners van de gemeente Almelo produceren jaarlijks gemiddeld 457 kilo huishoudelijk afval. Dat is 13 procent minder dan het landelijk gemiddelde. In een periode van vijf jaar is de hoeveelheid afval bovendien met ruim 12 kilo per inwoner afgenomen, wat beter is dan de gemiddelde afname. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, waarbij de lokale verschillen in de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in kaart zijn gebracht.

Gemeentelijke verschillen
Tussen Nederlandse gemeenten zitten grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Het verschil tussen de gemeente waar mensen op jaarbasis het minste (Zwartewaterland) en het meeste (Sluis) huishoudelijk afval produceren bedraagt zelfs 646 kg per inwoner. Het landelijke gemiddelde ligt op 526 kilo huishoudelijk afval per inwoner.

Provinciale verschillen

Op provinciaal niveau bestaan er ook vrij grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Zeeuwen produceren met 763 kilo persoon veruit het meeste afval. Ook de Friezen produceren met een jaarlijks gemiddelde van 618 kilo per inwoner aanzienlijk meer huishoudelijk afval dan de overige provincies.
Aan de andere kant zijn er ook provincies die relatief weinig afval produceren. Gelderlanders geven het goede voorbeeld met een jaarlijks gemiddelde van 475 kilo afval per persoon. Ook Overijssel (483 kilo per inwoner) en Flevoland (497 kilo per inwoner) blijken relatief schone provincies als het aankomt op de productie van huishoudelijk afval.

Steeds minder huishoudelijk afval in Nederland

In vijf jaar tijd is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in Nederland licht gedaald. Hierbij valt op dat de grotere gemeenten (meer dan 46.000 inwoners) het beter doen dan de kleinere gemeenten (minder dan 46.000 inwoners). In de grotere gemeenten nam de hoeveelheid huishoudelijk afval met 7,4 kilo per inwoner af, tegenover een afname van slechts 2,2 kilo per inwoner in de kleinere gemeenten. In Almelo is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in vijf jaar tijd echter met ruim 12 kilo per inwoner afgenomen, wat beter is dan gemiddeld.
Een overzicht van alle resultaten is te vinden op de onderzoekspagina: http://www.afvalcontainershop.nl/afvalonderzoek

Steeds meer aandacht voor afvalvermindering
Afvalvermindering is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Steeds vaker organiseren verschillende partijen, zoals (lokale) overheden, instellingen en het bedrijfsleven nieuwe initiatieven en projecten om de hoeveelheid (huishoudelijk) afval te verminderen. Sinds 2008 is er zelfs een Europese week van de afvalvermindering.

Methodiek
•    In het onderzoek zijn de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) van 272 Nederlandse gemeenten geanalyseerd en met elkaar vergeleken.
•    Voor de gemeenten die niet in het onderzoek zijn opgenomen waren onvoldoende gegevens beschikbaar bij het CBS om deze met de andere gemeenten te kunnen vergelijken. In de meeste gevallen komt dit door gemeentelijke fusies en/of herindelingen.
•    Om afvalproductiepieken te vermijden, is gekeken naar het gemiddelde van de jaren 2012 en 2013 en dit vergeleken met het gemiddelde van 2015 en 2016. De totaalcijfers zijn berekend over de jaren 2012 t/m 2016.
•    Het gemiddelde aantal inwoners van de 272 gemeenten die onder de loep zijn genomen is 46.000 inwoners.   


 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina