Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
30-01-2018  

Motie tegen parkeergeldverhoging ZGT

 

ALMELO – In de gemeenteraad van Almelo werd vanavond gedebatteerd over de verhoogde parkeertarieven bij de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. De verhoging met 50 procent van 1 euro naar 1 euro en vijftig cent per uur, schiet menig bezoeker/patiënt in het verkeerde keelgat. Ook onder andere de gemeenteraden van Hellendoorn, Rijssen/Holten en Hof van Twente hebben kritiek op de tariefsverhoging. De gemeenteraad van Almelo debatteerde vanavond of haar afkeuring moest worden uitgesproken. Daarbij ging het om eigen bevoegde bedrijfsmatigheid van ZGT en het oordeel van de ingeschakelde cliëntenraad die met de verhoging instemde.
De doorgevoerde verhoging gaat in ieder geval de Almelose parkeertarieven in het centrum niet te boven. Wel werd raadsbreed de zorg voor uitwijkgedrag naar de achterliggende woonomgeving van het ZGT uitgesproken. Ook de ondernemers aan de Woonboulevard zijn in deze bezorgd.
Een minderheid in de gemeenteraad diende een motie in en deze werd door een meerderheid aangenomen om het autonome ZGT te bewegen de verhoging te verminderen cq terug te draaien. Dit ondanks dat wethouder Ten Seldam (CDA) vooraf waarschuwde dat de motie daartoe geen waarborg is. VVD en CDA hadden derhalve geen behoefte aan de motie die omwonenden en neringdoenden aan de Woonboulevard min of meer in bescherming moet nemen voor uitwijkend parkeergedrag van bezoekers aan het ZGT in Almelo. De raadsleden Spanjer en Van Doorn waren principieel tegen de motie vanwege de eigen bevoegdheid van ZGT maar zij vormden wel een minderheid in de eigen fractie.

Archief
Terug naar vorige pagina