Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-12-2018  

Nieuwe directeur De Woonplaats op non-actief


Henri Soepenberg net begonnen maar nu al op non-actief bij De Woonplaats
Foto: De Woonplaats
 

ENSCHEDE – Directeur-bestuurder Henri Soepenberg (55) zat amper twee maanden op zijn directiestoel en werd nu al op non-actief gezet door de Raad van Commissarissen van de woningbouwstichting De Woonplaats die in Enschede en de Achterhoek zo’n 16.000 woningen beheert.
Te grote verschillen van inzicht zouden de oorzaak zijn volgens Drs. Reinier van Broekhoven. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bij De Woonplaats.
Voorganger Kooiker vertrok pr 1 september met pensioenals directeur bestuurder en heeft sinds dezelfde datum een gelijke interim-functie bij woningcorporatie Rentree in Deventer tot naar verwachting 1 februari volgend jaar.
Of het ‘geschil’ tussen Soepenberg en de RvC nog kan worden bijgelegd, lijkt niet in de lijn van verwachting omdat inmiddels tijdelijk de vrouwelijke bestuurder Wolters is aangesteld.
Soepenberg kwam van VolkerWessels waar hij binnen een werkmaatschappij vastgoed in de zorgsector ontwikkelde. Daarvoor werkte hij in de zorgsector.

 
05-12-2018  

Nijwa Trucks koopt buur voor nieuw kantoor

 

RIJSSEN – NIJWA Trucks in Rijssen heeft het naburige pand van eigenaar Van Losser gekocht op de hoek van de Fahrenheitstraat/Reggesingel. Doel van de VOLVO en Renault Trucks dealer NIJWA is uitbreiding met o.a. een nieuw hoofdkantoor voor de Nijwa Groep waaronder ook o.a. Nijhof & Wassink Transport en Nijwa Rent behoren.
President-commissaris Freddy Nijhof van de Nijwa Groep ziet de zichtlocatie langs de Reggesingel in Rijssen als nieuw onderkomen voor het kantoor en werkplaats van NIJWA. Hetoude pand op de hoek van de Fahrenheitstraat/Galvanistraat wordt volgens het plan afgebroken om ruimte te maken voor meer parkerende trucks. Alleen al in de eigen transportsector brengt Nijhof 400 vrachtwagens op de weg.  Elk weekend staan er daarvan zo’n 100 tijdens de zondagsrust in het gelid op het terrein tussen Reggesingel en Galvanistraat.
Een probleem is er nog wel voor snelle realisatie. Het pand dat Nijhof kocht is onder bezwaar van huur met o.a. een vestiging van sportschool USA en HD Interieurs. Sportschool USA heeft nog een huurtermijn van 6 jaar voor 2.000 m2 van het pand terwijl HD Interieurs de rest in gebruik heeft.
Nijwa Trucks heeft verder in Nederland vestigingen in Borne, Zwolle, Veenoord, Beilen, Veendam en Groningen.
Nijwa is verder dealer voor Volvo bedrijfswagens in Centraal Polen met vijf moderne werkplaatsen in Kutno – Tarnowo Podgórne – Rzgów – Nowa Wie? Wielka - Karski en ook voor Renault met werkplaatsen in Tarnowo Podgórne en Nowa Wie? Wielka.
Nijhof & Wassink heeft als internationale logistieke dienstverlener naast de hoofdvestiging in Rijssen, een vestigingslocatie in Coevorden, in Polen te Kutno op steenworp afstand van de spoorterminal,  waar Nijhof & Wassink als mede-aandeelhouder van Container Terminal Twente te Hengelo/Almelo/Rotterdam/Bentheim (D) dagelijks treinen met containers vanuit de CTT-terminal in Rotterdamse haven laat aankomen via Bentheim (D).
Verder heeft Nijhof & Wassink nog vestigingen in Hörstel (D), Székesfehérvár  (H) en Antwerpen (B).
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
05-12-2018  

Rob Schouten wordt voorzitter RvT - ROC Twente

 

REGIO – Na het vertrek van Wilma van Ingen als voorzitter van de Raad van Toezicht van het ROC van Twente en haar benoeming tot directeur-bestuurder van woningcorporatie Domijn in Enschede per 1 januari 2019, heeft het ROC van Twente Rob Schouten gevonden als opvolger.
Rob Schouten was beroepshalve consultant bij NieuwBeeldBV, adviseur van Timoro Investments BV en bestuurder van een uitvoerings- en adviesbedrijf. Verder is Schouten actief op een flink aantal domeinen binnen de Regio Twente, waaronder sinds 2016 als lid van de Raad van Toezicht van het ROC van Twente. Ook Schouten begint per 1 januari in zijn nieuwevoorzitters functie als opvolger van Van Ingen die sinds 2013 de voorzittershamer hanteerde bij het Twentse opleidingsinstituut dat 2000 medewerkers telt en 19.000 studenten op diverse locaties in Almelo (5), Borne (1), Enschede (6), Haaksbergen (1), Hengelo (7), Holten (1), Nijverdal (1), Rijssen (5) en Vroomshoop (1). Buiten Twente telt het ROC van Twente leslocaties in Hardenberg (1) en Zwolle (1).

 
07-12-2018  

Woonlasten 2019 in Twente omhoog

 

REGIO – De gemeente Almelo behoort al jaren tot de duurste Overijsselse  gemeenten vanwege het debacle Waterrijk. Toch weet men de gemiddelde woonlasten te beperken tot nipt boven de 3 procent. Daarmee kan voor de komende jaren wel 3,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in stadsvernieuwing en het inlopen van achterstand in infrastructuur. Almelo is verder voornemens het parkeren voor de eerste twee uur ‘gratis’ te maken. Ook hier een meevaller voor hondenbezitters die in 2 stappen in 2020 geheel geen ‘hondentax’ meer betalen. In 2022 verwacht men weer ‘zwarte cijfers’ te schrijven mits de overschrijdingen in de Jeugdzorg en Wmo in de hand kunnen worden gehouden.

De gemeente Borne komt in 2019 met stip binnen in de Top 5 van Overijssel als het gaat om de woonlasten. Zo groeien in 2019 de opbrengsten uit de OZB-heffing met 4,9 procent en de rioolheffing met 1,9 procent. De afvalstoffenheffing blijft nagenoeg gelijk.
Zoals elke gemeente heeft ook Borne structureel te kort op de Jeugdzorg en de voorzieningen in de Wmo wegens structurele te lage compensatie voor deze voormalige Rijkstaken. Een andere tegenvaller waar elke gemeente mee te maken heeft is een lagere uitkering via het Gemeentefonds zoals blijkt uit de septembercirculaire van het Rijkskabinet waardoor Borne net zoals andere gemeenten in Twente aan het ‘knopje van de OZB-heffing’ draait. In Borne met 2 procent extra om 2 miljoen euro te kunnen uittrekken voor de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg richting Zenderen. Voor hondenbezitters een meevaller wegens het afschaffen van de hondenbelasting.

In Enschede gaan de woonlasten in 2019 met 5 procent omhoog.  Boosdoener hier de OZB waarvan de opbrengst met 6 procent moet stijgen, het tarief restafval met 9 procent en de rioollasten met ruim 5 procent. Verder maakt de gemeente Enschede de leges kostendekkend. Aanleiding ook hier de miljoenentekorten in de Jeugdzorg en de Wmo.

Hengelo verhoogt ondanks invoering van diftar de kosten van het verwerken van restafval behoorlijk. Tot 2022 stijgt de jaarlijkse rioolheffing zelfs met 3,5 procent gelet op het investeringsplan wegens achterstallig onderhoud. De OZB stijgt licht. Toch weet men de lokale lastendruk voor eigenaren van woningen te beperken tot 0,2 procent. Huurders worden ontzien. Onzekere factor is een mogelijke run op Jeugdzorg en Wmo omdat de eigen bijdrage wordt geüniformeerd naar 17,50 euro per vier weken. In 2018 was dat nog inkomensafhankelijk.

Twenterand behoort tot de sterkste stijgers in woonlasten. Zo wordt in 2019 de opbrengst van de OZB met 25 procent verhoogd. Tot en met 2022 komt daar nog eens  jaarlijks 5 procent bij. Een woning met een WOZ-waarde van 2 euroton stijgt daarmee van 263 naar 357 euro in 2022.
De gemeente viel net buiten de compensatie tekorten op Jeugdzorg en Wmo  maar heeft nu wel een sluitende begroting 2019 ondanks afschaffing van de hondenbelasting en licht lagere rioolbelasting en afvalstoffenheffing. De forse verhoging OZB is noodzakelijk om het voorzieningenniveau op sport en cultuur op peil te houden.

meer volgt…

Lees ook:
2017: Gemeentebegroting communicerend vat
2013: Is bezwaar tegen lokale belastingen zinvol?
(aantekening: Steeds meer gemeenten stoppen met de heffing Hondenbelasting. In Almelo in 2 stappen over 2019 50% en in 2020 0%.)

 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
08-12-2018  

Borne negeert tracéwens Zenderen/Tusveld

 

REGIO – De gemeente Borne heeft al jaren last van toenemend sluipverkeer van en naar de aansluiting met de A1/A35 bij de wijk het Letterveld. Veel sluipverkeer gaat visa versa over de N743 door Zenderen richting Albergen/Tubbergen (N744) of naar Almelo/Mariaparochie (N743/N349). Voor een deel lijkt Borne de druk uit het Noordelijk deel van het stadje te kunnen omleiden via een korte gemeentelijke verbindingsweg maar dat verhoogt de verkeersdruk op Zenderen nog meer. Toch ging de Bornse gemeenteraad akkoord ondanks de heftige bezwaren van ‘Tout’ Zenderen dat eveneens tot de gemeente behoort. Borne draait nu aan de OZB-knop om met ingang van 2019 2 miljoen Euro investeringskapitaal binnen te harken. De Bornse burgers uit Zenderen, zo’n 1.400, moeten dus flink meebetalen aan nog meer overlast.

De simpelste oplossing om het sluipverkeer tegen te gaan zou het afsluiten zijn van de op- afrit van de A1/A35 richting het Letterveld zijn. Temeer het toenemend aantal ongevallen op dit deel van de inbreiende A1/A35 ter plekke. Daar is echter Autobergingsbedrijf Vorgers vierkant tegen omdat de op- afrit hem een ‘snelle’ toegang verleend naar ongevallen op de A1/A35. Vorgers krijgt daarbij steun van een aantal andere bedrijven.

De gemeente Borne gaat die ‘oorlog’ niet aan en zoekt nu naar alternatieven om de dorpskern Zenderen te ontlasten waar zich ook de kruising bevindt van de N743/N744. Zo werd het Oostelijk tracé bedacht, maar dat doorsnijdt het landschappelijke Hertme en landgoed Weleveld (ook gemeente Borne) .
Zodoende werd ook een west-tracé bedacht als alternatief om via de Noordkant van Zenderen met de N743 te kruizen en weer af te buigen richting de N744 naar Albergen. Dat tracé echter is twee keer zo lang en doorsnijd bovendien het landschappelijke Tusveld en de voor miljoenen Euro’s aangelegde ‘Natte Doorbraak’ met wildgang onderdoor de A35. De bewoners van het Tusveld ‘zitten nu ook in de gordijnen’.   De dorpsraad Bornerbroek, waartoe het Tusveld behoort, ondersteunt die bezwaren. Temeer daar deze tracéversie al gauw een investering vergt van 50 miljoen euro. Al in 2012 riep de dorpsraad Bornerbroek dat een tracé langs het spoor vanaf Borne richting Almelo niet alleen korter is maar ook zeker 20 miljoen euro goedkoper. Dit vanuit het begrip dat de overlast in Zenderen groot is maar deze variant ook veel minder het natuurlijk landschap en de ‘Natte Doorbraak’ belast en wat dit laatste betreft desinvestering voorkomt.

Net zoals Zenderen hebben ook de bewoners van het Tusveld dus weinig gehoor in het Bornse gemeentehuis. Dat gehoor moet komen uit het Almelose stadhuis omdat Bornerbroek/Tusveld sinds de herindeling van 2001 niet meer bij Borne hoort maar bij de gemeente Almelo. De gemeente Almelo werd door Borne sinds 2012 nauwelijks tot niet betrokken bij de oplossingsrichtingen die Borne bedacht. Maar ‘de aardappel wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend’, kunnen we afleiden uit een reactie van de Almelose wethouder Arjen Maathuis. Volgens Maathuis is er niets beslist en ligt alles open ondanks dat Borne al sinds 2012 met tracé-varianten op de proppen kwam. Maathuis stelt dat alles nog moet worden onderzocht en dat dit geheel onderdeel is van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hij toonde tevens belangstelling in het alternatief dat de dorpsraad Bornerbroek al in 2012 de gemeente Borne voorlegde. Temeer daar het MIRT-onderzoek tevens het wegennet Azelo/Buren (A1/A35) omvat. Je kunt dat ook uitleggen dat Maathuis bedoelt dat de gemeente Almelo er ook iets aan moet hebben in plaats van alleen maar toenemend sluipverkeer. Anders kan de Almelose ‘knip’ wel eens dicht blijven en zit Borne met een niet te financieren plan.    
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
08-12-2018  

Noordik-vastenactie levert 9 mille op voor Botopasi


De EBG School in Botapasi Suriname
 

VRIEZENVEEN – Maatschappelijk betrokken is de term die past bij de vastenactie van de leerlingen van ’t Noordik locatie Vriezenveen. Vierentwintig uur vasten en 'werken' om het Botapasi Expeditieteam van het Noordik de middelen te geven voor een project voor de EBG school in Botapasi aan de Surinamerivier. In februari maakt het expeditieteam van het Noordik de oversteek om in Botapasi de ‘handen te laten wapperen’ om de schoollokalen een opfrisbeurt te geven.

De leerlingen van het Noordik Vriezenveen bleven gedurende 24 uur op school waar in de ‘dooie’ uren werd gevoetbald in de ‘pannakooi’, zich vermaakten in de kantine of lekker aan het ‘chillen’ waren in de tot lounge en gameroom omgetoverde lokalen. Eten was er niet bij maar bij toerbeurt werd wel de bar bemand voor het schenken van water, suikervrije thee of bouillon. Uiteindelijk werd het laat rustig in de nachtelijke uren, maar dat verhield niet dat al vroeg corvee werd gedraaid voor het ontbijt waarmee de 170 deelnemende leerlingen hun vastenproject afrondden. De baten van dit alles was de somma van 9.000 euro dat het expeditieteam van het Noordik kan besteden aan de opknapbeurt van de EWG school in Botapasi, een bedrag waarover Noordik-locatiedirecteur Karel van Grootheest in zijn nopjes was.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
11-12-2018  

Twickel keert zich tegen Verbindingsweg Borne


Twickel niet eens met de 6 miljoen euro kostende 'groene' Verbindingsweg.De gemeenteraad van Borne stemt naar verwachting vanavond in met deze 'vooroplossing' om sluipverkeer beter te kunnen leiden.
De gestippelde varianten zijn mogelijk alternatieven, hoewel de bewoners van het Tusveld (gem. Almelo) opteren voor een verbindingsweg langs het spoortracé omdat dit minder het landschappelijk karakter aantast en naar schatting ook 20 miljoen euro goedkoper is.
 

BORNE/DELDEN – Landgoed Twickel, het grootste particuliere landgoed van Nederland, keert zich tegen het plan van de gemeente Borne voor het aanleggen van een Verbindingsweg die Borne deels moet ontlasten van sluipverkeer. Verzwarende factor in het geheel het in 2009 gesloten convenant tussen Landgoed Stichting Twickel, de Provincie Overijssel, de Regio Twente en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente waar Twickel gronden heeft. In het convenant is vastgelegd dat het landgoed behouden moet blijven en verdere afbrokkeling moet worden voorkomen. Woordvoerder Gierveld, adjunct-rentmeester, laat aan RTV Oost weten dat de over de grond van Twickel geplande Verbindingsweg in ijn ogen de verkeersproblematiek niet oplost en alleen tot meer overlast in Zenderen leidt. Volgens Gierveld kan Borne het geld beter in een spoortunnelvariant vlakbij het station steken. Ook vindt Gierveld dat eerst het overleg met Rijk, Provincie en buurgemeenten moet worden gevoerd over een mogelijke randweg en een MIRT-onderzoeksresultaat.

Lees ook: Borne negeert tracéwens Zenderen/Tusveld.

 
17-12-2018  

Contactloos 'zakkenrollen', het nieuwe dieven

 

DEVENTER – zakkenrollen is al sinds jaar en dag een geliefde bezigheid van het dievengilde op drukke locaties en bij evenementen. In Deventer tijdens het jaarlijkse Dickens Festijn in het Middeleeuwse Bergkwartier weet men daar al sinds de start van het festijn in 1991 over mee te praten. 

Draadloos digitaal dieven
Dit jaar maakten bezoekers van het festijn kennis met een nieuwe methode van zakkenrollen. Niet een greep in tas of binnenzak, maar dicht tegen een beoogd slachtoffer aan gaan staan waardoor ongemerkt 25 euro van uw bankrekening wordt  afgeschreven middels uw pinpas die contactloos geactiveerd is voor het doen van betalingen tot 25 euro.
Pas later bemerkten slachtoffers deze afschrijving maar u raadt het al, dat geld is allang door de digitale dieven cash geïnd.
Het is dat de politie in Deventer tijdens het festijn verscherpt toezicht op de volksmenigte toepaste en verdachten in beeld kwamen wegens hun gedrag. Enkelen werden opgepakt, allen uit Bulgarije. Over welke apparatuur de daders beschikten, houdt de politie in Deventer nog even voor zich in verband met verder onderzoek.

UPDATE
De politie in Deventer heeft de opgepakte verdachten later op de dag laten gaan. De verdachten hadden geen speciale apparatuur op zak en dus ook geen bewijs.


Vast staat dat bankpassen met NFC chip contactloos gelezen kunnen worden door een NFC-lezer zoals het apparaat dat in winkels gebruikt wordt. Maar ook de modernere mobiele telefoons beschikken over een NFC functie via het zenden van een signaaltje dat circa 10 cm afstand overbrugd naar de ontvanger. Maar technisch is het al jaren mogelijk die afstand te vergroten middels een gerichte NFC antenne.
Een oplossing is er ook. Het contactloos passaldo van 25 euro door uw bank op o euro laten zetten en weer gewoon intoetsen van uw pincode bij betalingen met uw pas en de betaalapp weer van uw mobieltje deleten!
Zo bericht ook de Consumentenbond over de nieuwe vorm van 'zakkenrollen'.

 
17-12-2018  

AZC Azelo in februari 2019 weer open

 

BORNE – Niets veranderlijker dan het beleid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Amper een jaar geleden sloot AZC Azelo haar deuren, te klein en te oud volgens het COA om nog langer asielzoekers op te vangen. Het personeel kon deels naar huis en op zoek naar een andere baan. Maar het COA keert op haar schreden terug. In februari 2019 moet Azelo na 14 maanden gesloten te zijn geweest weer open. Dit omdat asielzoekers met een verblijfsstatus langer in de centra moet blijven vanwege krapte op de woningmarkt terwijl tegelijkertijd het aantal asielzoekers weer toeneemt. COA geeft de garantie aan de gemeente Borne dat in Azelo eind december 2019 de deuren van het AZC weer dichtgaan. Dat is ook het moment dat de gemeenteraad van Borne moet besluiten of het het voormalige jongensinternaat wil aankopen of niet. AZC Azelo ressorteert het komende jaar onder het AZC Almelo dat naast gezinsopvang ook een opvang heeft voor alleenstaande jonge mannen.

 
17-12-2018  

Librije weer top en De Bokkepruik in de min

 

REGIO – Vandaag zaten heel wat chef-koks in de zenuwen betreffende de toekenning van de prestigieuze Michelinsterren. In Overijssel voert De Librije van Jonnie en Thérèse Boer in Zwolle de lijst wederom aan met 3 sterren evenals Inter Scaldes in Kruiningen met Jannis en Claudia Brevet en Restaurant DeLeest van Jacob Jan Boerma en Kim Veldman in Vaassen samen de top 3 van Nederland vormend. De uitreiking in het Amsterdamse De La Mar Theater bracht vreugde en verdriet bij respectievelijk nieuwkomers en verliezers.
In Overijssel kunnen zich ook als toppers rekenen De Lindenhof** in Giethoorn, Kaatje bij de Sluis in Blokzijl, De Swarte Ruijter in Holten, De Bloemenbeek in De Lutte 't Lansink in Hengelo met allen één ster.
Groot verdriet vandaag in Hardenberg waar De Bokkepruik haar enige Michelinster verloor. Dat wordt zeker een jaar ‘buffelen en knokken’ om er over een jaar weer bij te zijn. Maar ja, lekker eten kun je er natuurlijk wel.
Lees alles via Misset

 
18-12-2018  

Gemeenten Achterhoek lagere rente Stadsbank

 

ACHTERHOEK – De Achterhoekse gemeenten Oost Gelre en Oude IJsselstreek hebben de rentes verlaagd van sociale leningen die worden verleend via de Stadsbank Oost Nederland. Nu wordt maximaal nog 10,6 procent rente berekend maar Oost Gelre brengt dat terug naar 5 procent en IJsselstreek naar 4 procent, beide ingaande 1 januari 2019. De gemeente Bronckhorst deed dat al eerder en rekent slechts 2,9 procent. Bronckhorst is daarmee landelijk een der koplopers wat rente betreft over sociale leningen aan burgers.
Bij de Stadsbank Oost Nederland zijn 21 gemeenten in de Achterhoek en Twente aangesloten. De gemeenten die lagere rentes berekenen aan hun burgers betalen het verschil in rente bij aan de Stadsbank Oost Nederland vanwege de exploitatiekosten van de gezamenlijke bank.

 
19-12-2018  

Hellendoorn halveert woningbouwplannen

 

HELLENDOORN – De gemeente Hellendoorn heeft een streep gezet door ruim de helft van beoogde woningbouwplannen, meldt de Roskam. Aanleiding het verbod door de Raad van State om een appartementencomplex te bouwen op de hoek Molenweg/Smidsweg in Nijverdal. Tegen dat plan waren bezwaren ingediend omdat Hellendoorn teveel woningen zou willen bouwen.
Uit voorzorg tegen verdere procedures heeft het Hellendoornse college van B&W nu alle bouwplannen tegen het licht gehouden en 480 woningen afgevoerd van het beoogde potentieel van 880 woningen. Vooral in Kruidenwijk Zuid, Hellendoorn Noord en Haarle is stevig geschrapt in woningbouwvolumes.
Toch meent het Hellendoornse college dat met de resterende 400 woningbouwvolumes kan worden voldaan aan de behoeftes in kleine kernen, huizen voor starters en levensloopbestendige woningen. Het minderen van woningbouwvolume is ook een financiële aderlating voor de gemeente Hellendoorn.

 
21-12-2018  

Arrestaties na schietpartij Vriezenveen

 

VRIEZENVEEN – Politie Twente heeft vier mannen aangehouden na een schietincident aan de Kanaalweg Noord vandaag rond het middaguur bij een metaalrecyclingbedrijf te Vriezenveen. Het betreft mannen uit Wierden (58 en 63), Deventer (50) en Vriezenveen (22). De 50-jarige en 63-jarige werden in Almelo in de kraag gevat. Naar een vijfde verdachte wordt nog gezocht.(signalement: getinte man, 1,80 m lang en lang haar. Hij droeg een donkere jas, spijkerbroek witte schoenen en rode trui met capuchon.
 

 
29-12-2018  

Burgemeester Gerritsen beste Twentse bestuurder

 

REGIO - ALMELO – Een jaar lang mag burgemeester Gerritsen van Almelo zich volgens hoofdredacteur Han Pape, de beste (gemeente)bestuurder van Twente noemen. Hij voert over 2018 de jaarlijkse Top 25 van de Roskam aan, onder meer doordat hij als geboren Tukker (Enter 1970) een bestuurlijk-culturele ommekeer tot stand bracht, met  afwisselend gestaalde en temende teksten.

Lees verder in de Roskam...

Archief
Terug naar vorige pagina