Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
11-12-2018  

Twickel keert zich tegen Verbindingsweg Borne


Twickel niet eens met de 6 miljoen euro kostende 'groene' Verbindingsweg.De gemeenteraad van Borne stemt naar verwachting vanavond in met deze 'vooroplossing' om sluipverkeer beter te kunnen leiden.
De gestippelde varianten zijn mogelijk alternatieven, hoewel de bewoners van het Tusveld (gem. Almelo) opteren voor een verbindingsweg langs het spoortracé omdat dit minder het landschappelijk karakter aantast en naar schatting ook 20 miljoen euro goedkoper is.
 

BORNE/DELDEN – Landgoed Twickel, het grootste particuliere landgoed van Nederland, keert zich tegen het plan van de gemeente Borne voor het aanleggen van een Verbindingsweg die Borne deels moet ontlasten van sluipverkeer. Verzwarende factor in het geheel het in 2009 gesloten convenant tussen Landgoed Stichting Twickel, de Provincie Overijssel, de Regio Twente en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente waar Twickel gronden heeft. In het convenant is vastgelegd dat het landgoed behouden moet blijven en verdere afbrokkeling moet worden voorkomen. Woordvoerder Gierveld, adjunct-rentmeester, laat aan RTV Oost weten dat de over de grond van Twickel geplande Verbindingsweg in ijn ogen de verkeersproblematiek niet oplost en alleen tot meer overlast in Zenderen leidt. Volgens Gierveld kan Borne het geld beter in een spoortunnelvariant vlakbij het station steken. Ook vindt Gierveld dat eerst het overleg met Rijk, Provincie en buurgemeenten moet worden gevoerd over een mogelijke randweg en een MIRT-onderzoeksresultaat.

Lees ook: Borne negeert tracéwens Zenderen/Tusveld.

Archief
Terug naar vorige pagina