Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
08-12-2018  

Borne negeert tracéwens Zenderen/Tusveld

 

REGIO – De gemeente Borne heeft al jaren last van toenemend sluipverkeer van en naar de aansluiting met de A1/A35 bij de wijk het Letterveld. Veel sluipverkeer gaat visa versa over de N743 door Zenderen richting Albergen/Tubbergen (N744) of naar Almelo/Mariaparochie (N743/N349). Voor een deel lijkt Borne de druk uit het Noordelijk deel van het stadje te kunnen omleiden via een korte gemeentelijke verbindingsweg maar dat verhoogt de verkeersdruk op Zenderen nog meer. Toch ging de Bornse gemeenteraad akkoord ondanks de heftige bezwaren van ‘Tout’ Zenderen dat eveneens tot de gemeente behoort. Borne draait nu aan de OZB-knop om met ingang van 2019 2 miljoen Euro investeringskapitaal binnen te harken. De Bornse burgers uit Zenderen, zo’n 1.400, moeten dus flink meebetalen aan nog meer overlast.

De simpelste oplossing om het sluipverkeer tegen te gaan zou het afsluiten zijn van de op- afrit van de A1/A35 richting het Letterveld zijn. Temeer het toenemend aantal ongevallen op dit deel van de inbreiende A1/A35 ter plekke. Daar is echter Autobergingsbedrijf Vorgers vierkant tegen omdat de op- afrit hem een ‘snelle’ toegang verleend naar ongevallen op de A1/A35. Vorgers krijgt daarbij steun van een aantal andere bedrijven.

De gemeente Borne gaat die ‘oorlog’ niet aan en zoekt nu naar alternatieven om de dorpskern Zenderen te ontlasten waar zich ook de kruising bevindt van de N743/N744. Zo werd het Oostelijk tracé bedacht, maar dat doorsnijdt het landschappelijke Hertme en landgoed Weleveld (ook gemeente Borne) .
Zodoende werd ook een west-tracé bedacht als alternatief om via de Noordkant van Zenderen met de N743 te kruizen en weer af te buigen richting de N744 naar Albergen. Dat tracé echter is twee keer zo lang en doorsnijd bovendien het landschappelijke Tusveld en de voor miljoenen Euro’s aangelegde ‘Natte Doorbraak’ met wildgang onderdoor de A35. De bewoners van het Tusveld ‘zitten nu ook in de gordijnen’.   De dorpsraad Bornerbroek, waartoe het Tusveld behoort, ondersteunt die bezwaren. Temeer daar deze tracéversie al gauw een investering vergt van 50 miljoen euro. Al in 2012 riep de dorpsraad Bornerbroek dat een tracé langs het spoor vanaf Borne richting Almelo niet alleen korter is maar ook zeker 20 miljoen euro goedkoper. Dit vanuit het begrip dat de overlast in Zenderen groot is maar deze variant ook veel minder het natuurlijk landschap en de ‘Natte Doorbraak’ belast en wat dit laatste betreft desinvestering voorkomt.

Net zoals Zenderen hebben ook de bewoners van het Tusveld dus weinig gehoor in het Bornse gemeentehuis. Dat gehoor moet komen uit het Almelose stadhuis omdat Bornerbroek/Tusveld sinds de herindeling van 2001 niet meer bij Borne hoort maar bij de gemeente Almelo. De gemeente Almelo werd door Borne sinds 2012 nauwelijks tot niet betrokken bij de oplossingsrichtingen die Borne bedacht. Maar ‘de aardappel wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend’, kunnen we afleiden uit een reactie van de Almelose wethouder Arjen Maathuis. Volgens Maathuis is er niets beslist en ligt alles open ondanks dat Borne al sinds 2012 met tracé-varianten op de proppen kwam. Maathuis stelt dat alles nog moet worden onderzocht en dat dit geheel onderdeel is van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hij toonde tevens belangstelling in het alternatief dat de dorpsraad Bornerbroek al in 2012 de gemeente Borne voorlegde. Temeer daar het MIRT-onderzoek tevens het wegennet Azelo/Buren (A1/A35) omvat. Je kunt dat ook uitleggen dat Maathuis bedoelt dat de gemeente Almelo er ook iets aan moet hebben in plaats van alleen maar toenemend sluipverkeer. Anders kan de Almelose ‘knip’ wel eens dicht blijven en zit Borne met een niet te financieren plan.    
 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina