Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-03-2016  

Al 200 jaar Nut en Vermaeck in de Sociëteit


Sociëteitsvoorzitter Guido Eggermont neemt de Koninklijke Erepenning en de Stadspenning in ontvangst uit handen van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld.
 

ALMELO – Op 4 maart 1816 werd de Almelose ‘Heerensociëteit Tot Nut en Vermaeck’ opgericht. De leden bestonden voornamelijk uit notabelen, voor zover daar in een stadje van zo’n 4.300 inwoners sprake is. Drijfveer tot het oprichten van de Sociëteit was de behoefte om het politieke en economische gebeuren in de na- Napoleontische tijd met elkaar te kunnen bespreken om zo vooral de handel omhoog te stuwen. Over het geheel een cultureel sausje zoals het ondersteunen van toneel en concerten maar ook het bevorderen van wetenschappelijke belangen. Vrouwen hoorden in ‘dit wereldje’ niet thuis en anno 2016, tweehonderd jaar later, is het nog immer een Heerensociëteit.

Het begon allemaal 200 jaar geleden in in het vroegere Hotel Café Restaurant Verboom aan de Boddenstraat op de hoek met de Esgang. In de jaren ’30 van de negentiende eeuw kreeg men een eigen onderkomen aan de Grotestraat (Noord). Men sprak toen ook nog even van Burgersociëteit. In 1879 dreigde een financiële ondergang maar toenmalig burgemeester Dikkers sprak de notabelen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met de woorden, ‘dat ik van oordeel ben dat er in ieder geval nog wel voldoende ingezetenen of paalburgers zullen zijn die de naam niet willen hebben dat zij de Sociëteit in Twenthe’s hoofdstad niet in stand hebben kunnen houden……’ Een renteloze lening van leden in coupures van f 50, -  komt daarna gemakkelijk tot stand.
Amper 15 jaar later ontstaat het plan tot de bouw van een nieuwe sociëteit. Dit keer aan de Grotestraat Zuid. De slechts 17 jaar jonge architect B. Vixseboxse krijgt de opdracht een ontwerp te maken, omvattende een sociëteitsruimte en een zaal voor culturele activiteiten. De opdracht leidde tot een bestuurlijke scheuring in de zo keurige Heerensociëteit. Desondanks ging het plan door en mocht de aannemerscombinatie Scholten en Westenberg het nieuwe sociëteitsgebouw bouwen voor de prijs van f 48.145,00 harde Nederlandse guldens. De leden hadden tegen een rentevergoeding van 2,5 procent voor een bedrag ingetekend van f 55.000,00 zodat ook het interieur en de sociëteitstuin kon worden gerealiseerd. Al op 4 februari 1895 werd het nieuwe Sociëteitsgebouw met concertzaal geopend. In 1916 werd het 100-jarig bestaan niet gevierd vanwege Wereldoorlog I. Bij het uitbreken van die oorlog, waarin Nederland neutraal bleef, functioneerde het sociëteitsgebouw als toevluchtsoord voor de massaal op drift geraakte Belgen. Meer dan één miljoen Belgen ontvluchtten toen hun Vaderland en geen Hollander die klaagde. 
Rum 40 jaar na de bouw in 1935 werd geconstateerd dat de concertzaal haar beoogde functie ruimschoots heeft overtroffen. Maar in 1942 werden de bezittingen door de Duitsers onteigend en verkocht aan textielhandelaar Stellema die in de Grotestraat Noord zijn naaiatelier had. Dit keer bleef Nederland niet neutraal door de Duitse inval op 10 mei 1940.  
In 1947 werd via Rechtsgang het eigendom terug verworven. Later in 1958 werd het sociëteitsgebouw alsnog verkocht aan de gemeentelijke Stichting Cultureel Centrum de Hagen. De eigen exploitatie was teveel een blok aan het been geworden.
Dat werd het uiteindelijk ook voor de gemeente Almelo die Schouwburg De Hagen voorzag van een nieuwe schouwburgzaal maar in 1980 maar liefst 2,4 miljoen guldens moest toeleggen op de jaarexploitatie. De tekorten werden elk jaar flink hoger en de gemeente zocht dus een uitweg via privatisering. Die werd gevonden in een symbolische verkoop voor één gulden aan het familieconcern Van der Valk. Deze verplichte zich wel een hotel met zo’n 100 bedden te bouwen en de ‘boel’ te moderniseren. In ruil werd een vaste jaarlijkse subsidie overeengekomen van 1,2 miljoen gulden om het gewenste cultuurprogramma overeind te houden.
De gemeente had echter verzuimd het koopcontract uit 1958 nog eens goed na te kijken. Daar stond letterlijk in dat de ‘Heerensociëteit Tot Nut en Vermaeck’  het eeuwigdurend gebruiksrecht verkreeg van haar Sociëteitszaal tegen een niet aan inflatie en kostenverhogingen onderhevig tarief.
Een tegenvaller voor van der Valk die in de Sociëtszaal juist de dinerzaal wilde vestigen. Ter compensatie verkreeg Van der Valk ook het inmiddels verkochte Waaggebouw en met de Heerensociëteit werd uiteindelijk een compromis bereikt over het exclusieve gebruik van een andere ruimte in het nieuwe Theaterhotel. In 1991 werd die ruimte in gebruik genomen na tijdelijk te zijn gehuisvest in het vroegere Waaggebouw.
Uiteindelijk dus iedereen tevreden en misschien wel het meest de gemeente dat sindsdien 1,2 miljoen gulden structureel op jaarbasis kon bezuinigen op het culturele programma. Het maakte kapitaal vrij voor de stadsvernieuwing in de jaren ’90, zoals o.a. de bouw van de Hagenborgh en de voetgangerspassage tussen de Hema en het toenmalige V&D.

Nu anno 2016 is stadsvernieuwing weer aan de orde om leegstand in het centrum tegen te gaan. Anno 4 maart 2016 is ook de dag en het jaar waarin de Almelose Heerensociëteit precies 200 jaar bestaat. Reden voor Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander de Almelose ‘Heerensociëteit Tot Nut en Vermaeck’, de Koninklijke Erepenning toe te kennen. Aan burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld vanmiddag de eer om die Erepenning namens de Koning te overhandigen in dit Almelose ‘mannenbolwerk’. Uiteraard kon ook de gemeente niet achterblijven en deze kende de Stadspenning toe voor de vele maatschappelijke - vaak publiekelijk onbekende - verdiensten van de Heerensociëteit. Refererend aan haar vroeger voorganger burgemeester Dikkers, die sprak over de Twentse hoofdstad en het in stand houden van haar Heerensociëteit, verwacht burgemeester Hermans-Vloedbeld dat gezien de vitaliteit, de Heerensociët over 200 jaar nog zal bestaan. Alleen dat Twentse hoofdstad kan haast niet gemeend zijn, want Hermans pleit al jaren voor de vorming van Twentestad.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
05-03-2016  

Wilgen knotten bij het Wevershuisje.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (20 foto's)...

 
09-03-2016  

Overijsselse Zieken Omroep nog springlevend

 

ALMELO - Er blijkt nogal wat misverstand te bestaan over het feit of de OZO – de Overijsselse Zieken Omroep – nog wel uitzendingen verzorgd. Dat wordt nog wel degelijk gedaan, ook binnen de gemeente Almelo.
Bij het werven van collectanten voor de jaarlijkse huis aan huiscollecte kwam regelmatig de vraag of de OZO nog wel bestaat, en ook de collectanten zelf kregen die vraag te horen bij het collecteren.
De ziekenomroep komt met programma’s nog altijd regelmatig in Friso, De Elshof, De Koppel, Hoog Schuilenburg, Titus Brandsmahof, Het Meulenbelt en De Horst (een afdeling van Trivium Meulenbelt Zorg).
Ook is via Omroep Almelo AAFM iedere dinsdag tussen 20.00 en 21.00 uur het OZO programma Zorg in de Regio te beluisteren, een informatief programma dat dieper ingaat op zaken die met zorg te maken hebben.
Daarnaast bezoekt de OZO tehuizen binnen de gemeentes Hellendoorn, Twenterand, Hof van Twente, Tubbergen, Ommen, Wierden en Rijssen-Holten.

Opbrengst collecte
De collecte die binnen de gemeente Almelo werd gehouden in de week van 22 februari heeft in totaal €  4.637,08 opgebracht.
In Aadorp werd € 581,18 opgehaald, in Bornerbroek €  446,00 en in Almelo was de opbrengst € 3.609,90.
De O.Z.O. bedankt bij deze alle inwoners van de gemeente Almelo voor hun gulle bijdrage en vooral alle collectanten die op pad zijn geweest voor hun inzet.
 

 
11-03-2016  

Kees Smit winnaar Thuiswinkel Award XS 2016

 

ALMELO – De webshop www.keessmit.nl is bekroond met de Thuiswinkel Award XS 2016 in de categorie Wonen & Tuin. Tijdens de feestelijke uitreiking op 10 maart 2016 mocht Kees Smit deze prestigieuze publieksprijs ontvangen uit handen van Jan Joost van Gangelen. Klanten beoordeelden de webshop van Kees Smit als beste in de categorie Wonen & Tuin. ‘We hebben deze prijs gewonnen dankzij onze klanten en dat zien we als een groot compliment!’ Aldus e-commerce manager Mitchel Oude Nijhuis.

Op de goede weg
Oude Nijhuis: 'Als familiebedrijf hechten wij veel waarde aan onze klanten en wij willen deze optimaal bedienen. Wij vragen klanten ook altijd om ons te beoordelen na een aankoop. Hierdoor zijn wij in staat om verbeterpunten in kaart te brengen en proactief op te pakken. Met het winnen van de Thuiswinkel Award XS laten we nógmaals zien dat we op de goede weg zijn. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en het stemmen op onze webshop!'

Nationale Thuiswinkel Awards
De Nationale Thuiswinkel Awards is een initiatief van Thuiswinkel.org. Bij deze Awards kunnen klanten webshops beoordelen op verschillende aspecten. Binnen elke categorie wordt er een winnaar gekozen die deze publieksprijs in ontvangst mag nemen.

 
12-03-2016  

Beloning gouden tip brandstichting Rietmavo

 

ALMELO -  De verzekeraar van de Almelose woningstichting Beter Wonen heeft via onderzoeksbureau Stekelenburg uit Breda een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de brandstichter(s) in de voormalige Rietmavo aan de Violierstraat.
Terwijl aannemer Akor uit Rijssen al begonnen was aan de verbouw tot woonappartementen, werd dinsdagnacht 23 februari brand gesticht in het markante gebouw.

< de advertentie die zaterdag werd geplaatst in Tc Tubantia.

 
13-03-2016  

Almeloër schenkt Saturn-gift aan Dieren Centrum

 

ALMELO – De Almeloër Erwin Pruim was de tweede prijswinnaar in de maandprijs van het elektronicaconcern Saturn, beter bekend in de regio onder de naam Media Markt. Naast de reischeque van 4500 euro mocht Pruim ook nog een gift van 2500 euro schenken aan een goed doel en dat werd de Stichting Dieren Welzijn Centrum Almelo, dat graag een nieuw dierenasiel voor de regio Almelo wil realiseren. Stichtingsvoorzitter Emiel Nijmeijer nam zaterdag dan ook de cheque met genoegen in ontvangst. Of de bouw van een nieuw centrum er al zit aan te komen is echter nog de vraag. De gemeente Almelo vindt dat het huidige dierenasiel aan alle wettelijke eisen voldoet.  Daar denken de initiatiefnemers echter geheel anders over. Jammer overigens dat de stichting geen barometer op de website heeft staan om publiekelijk te duiden hoe het initiatief er financieel bijstaat.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-03-2016  

Gestolen Volvo XC60 dag later terug gevonden

 

ALMELO – In de nacht van dinsdag op woensdag werd aan de Windslaan in de villawijk Het Paradijs bij een inbraak eveneens een Volvo XC60 met het kenteken 41-LLK-7 buit gemaakt. De diefstal vond plaats rond 04.00 uur in de ochtend.
Donderdag, één dag na de ontvreemding werd de gestolen Volvo rond 14.30 uur terug gevonden op een parkeerhaventje aan de Hulststraat, eveneens in Almelo. Autobergingsbedrijf Wolves uit Wierden kreeg de opdracht om het gestolen vehikel af te voeren voor sporenonderzoek.

Foto: Ben Konings

 

 
18-03-2016  

Politie verzamelt humorvolle uitspraken

 

ALMELO – Het leek enkele agenten van het politiekorps Almelo wel leuk om allerlei versprekingen te noteren die men in de uitvoering van hun functie hoorde. Bijvoorbeeld uitspraken als; ‘Ik cremeer (crepeer) van de pijn’ en ‘Hij heeft net een nieuwe trapeze (prothese) in de knie’. Een eerste bloemlezing werd inmiddels op facebook gezet en willen we u niet onthouden.

 
18-03-2016  

Step is nieuwe naam Kunstmagneetschool

 

ALMELO – De Kunstmagneetschool aan de Jacob van Campenstraat heeft sinds vrijdag de nieuwe naam Steps. Tot de nieuwe openbare basisschool Step behoort ook de Hagedoornschool in de Goossenmaat waarvan deze week tot verbazing van de ouders van leerlingen bekend werd, dat deze locatie in het nieuwe schooljaar is gesloten. Reden van die sluiting is het dalende aantal leerlingen waardoor men samen verder gaat bij Steps aan de Jacob van Campenstraat. Volgens boze ouders is hierover het laatste nog niet gezegd.

De onthulling van de nieuwe naam werd vrijdagmiddag omlijst met activiteiten van Sportmobiel (Sportbedrijf Almelo) en Wijkcircus De Riet dat ter gelegenheid even ging buurten.

Fotoreportage: Ben Konings

Fotoreportage (28 foto's)...

 
19-03-2016  

ZGT Almelo investeert miljoenen in IC

  ALMELO – ZGT Almelo gaat fors investeren in een nieuwe intensive care afdeling. De IC-afdeling wordt verplaatst naar de eerste verdieping pal tegenover de operatiekamers en krijgt 16 nieuwe eenpersoonskamers waardoor privacy meer wordt gewaarborgd en de kwaliteit kan worden verhoogd omdat nu nog de IC is verdeel over twee locaties in het ziekenhuis aan de Zilvermeeuw. De kamers krijgen aan twee zijden glas waardoor aan de ene kant zicht naar buiten is en aan de andere kant de specialistische medewerkers meer zicht hebben op de te verplegen patiënten. De verbetering van de IC-afdeling vergt een investering van 5,5 miljoen euro waarvoor keurig is gespaard.
Lees verder...

 
20-03-2016  

Minder deelname in 84e Palmpaasoptocht

 

ALMELO – Exact 106 kinderen liepen zondagmiddag mee met de palmpaasstok die met veel huisvlijt was gemaakt. Dit keer werd niet gestart bij het stadhuis, maar bij het Theaterhotel en wel om reden dat de jaarlijkse Palmpaasoptocht ooit in 1926 begon bij de toen nog geheten Sociëteit dat nu deel uitmaakt van het Theaterhotel.
Het aantal deelnemers was wel eens veel hoger en beduidend minder dan vorig jaar. De organisatie gooit het op het natte weer maar denkt wellicht dat ook de verplaatsing van de start en finishplek mede debet is aan het lagere aantal deelnemers. Men koos daarvoor omdat het nieuwe stadhuis geen bordes heeft en ook de loopafstand door de binnenstad dan langer zou zijn. Wel verwacht men dat volgend jaar bij de 85e Palmpaasoptocht het aantal deelnemers hoger zal uitvallen om de traditie in ere te houden.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (36 foto's)...

 
20-03-2016  

Haarlemse wint 20e Willem Wilmink dichtwedstrijd

  ALMELO – Zondagmiddag was de feestelijke prijsuitreiking van de 20e Willem Wilmink dichtwedstrijd in de Almelose bibliotheek. De zeskoppige jury, met o.a. gastdichter Ellen Deckwitz, heeft circa 200 gedichten met de zin “wat moeten we toch met al die vogels” bekeken. De jury heeft een moeilijke taak gehad, maar na een langdurig overleg zijn er de volgende winnaars uitgekomen:

1e prijs Roos van Sen uit Haarlem
2e prijs Kate Schlingeman uit Hartwerd
3e prijs Irma Ooijevaar uit Sassenheim

Na een feestelijke middag met oa gedichten van de gastdichter Ellen Deckwitz en muziek van Karel Bosman, de vaste begeleider van Willem Wilmink, ontvingen zij hun prijs in Bibliotheekcafé de Meridiaan van Bibliotheek Almelo, die de wedstrijd samen met TC Tubantia organiseert.
Juryvoorzitter Willem van Dooren was blij met de hoeveelheid ingestuurde gedichten en hoe de dichters de zin in hun gedicht verwerkt hadden.

Bij deze 20e editie verschijnt er ook een nieuwe bundel met de winnende gedichten van de afgelopen vijf jaren. Alle dichters die met hun winnende gedicht in deze bundel staan ontvangen de bundel gratis. Voor alle anderen is de bundel voor € 8,00 te koop vanaf dinsdag 22 maart bij de VVV balie van Bibliotheek Almelo.
Lees verder...

 
21-03-2016  

Kabinet wil opnieuw De Karelskamp sluiten

 

ALMELO – Zelfs een toezegging aan partijgenoot en burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld lijkt van weinig waarde indien het de VVD-bewindslieden op het departement van justitie betreft. In 2013 werd gepoogd om de enige winstgevende penitentiaire inrichting van Nederland. De Karelskamp in Almelo te sluiten maar nu komt opnieuw dat spookbeeld voor de werknemers boven drijven. Het kabinet Rutte/Ascher heeft nu namelijk sluiting in 2020 op de rol staan.
Later meer…

Lees ook: Personeel P.I. De Karelskamp komt in verzet.

 
22-03-2016  

Lozing jerrycans Buitenhaven West

 

ALMELO – Ook in Almelo neemt de illegale stort van afval toe. Zo werd dinsdagochtend melding gemaakt van een aantal jerrycans in het buitengebied rond de Buitenhaven West. Omdat vermoed werd dat het ging om mogelijk schadelijke stoffen, werd de brandweer ingeschakeld. Na onderzoek bleken er in een paar jerrycans een olieachtige substantie te zitten, de andere waren leeg. 'Het bleek geen drugsafval te zijn', meldde de woordvoerder van de politie.

Foto: Alwin Winkel

Fotoreportage (4 foto's)...

 
24-03-2016  

Riwald Recycling neemt Koster Beverwijk over

 

ALMELO/BEVERWIJK – Het 80 jaar oude en failliete Koster Metalen B.V. in Beverwijk is overgenomen door Riwald Recycling in Almelo, meldt De Roskam. Het bedrijf in Beverwijk is anderhalf keer zo groot als het Almelose bedrijf van de gebroeders Huzink waardoor ook de omzet meer dan verdubbeld. De ligging van het bedrijf in Beverwijk, dat wordt omgedoopt tot Riwald Recycling Beverwijk, aan het Noordzeekanaal geeft Riwald Recycling de mogelijkheid tot verdere expansie. De overname is dan ook een strategische stap omdat het bedrijf in Beverwijk ‘preferred supplier’ is van staalschroot aan het nabij gelegen Tata Steel IJmuiden (v/h Hoogovens). De ligging aan het Noordzeekanaal biedt Riwald Recycling tevens de mogelijkheid tot verdere groei via export aan landen als Spanje, Marokko, Turkije, Griekenland en Egypte. De vestiging in Beverwijk verwerkt op jaarbasis 450.000 ton schroot en non-ferro materialen op 7 ha grond.
In Almelo verwerkt het van oorsprong Geesterense bedrijf Riwald Recycling schroot en non-ferro materialen met de modernste shredders, om metalen te verschroten en te sorteren op zo’n 4 ha aan de Buitenhaven Oost. Het bedrijf beschikt over eigen schepen voor transport over water en een eigen wagenpark voor vervoer over de weg.
In de sport geniet Riwald Recycling bekendheid als sponsor van o.a. Heracles Almelo en als deelnemer met eigen teams aan de vermaarde Dakar Rally.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
24-03-2016  

Ama's in vroegere Huize Alexandra

 

ALMELO – Nog voor de zomer wordt het voormalige meisjesinternaat Aexandra aan de Vriezenveenseweg geschikt gemaakt voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). De vroegere justitiële inrichting moet voor een periode van vijf jaar opvang bieden voor 189 jonge vluchtelingen. De gemeente Almelo heeft na gesprekken met buurtgenoten besloten in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) omdat deze invulling van het al vijf jaar leegstaande gebouw nauwelijks bezwaren ontmoet. Wel heeft de gemeente voorwaarden gesteld aan de duur van de opvang, een evenwichtige samenstelling van de groep vluchtelingen en het maximum, zijnde de helft van de opvang in het naastgelegen AZC dat 378 vluchtelingen telt. In het AZC zitten nu 120 alleenstaande jongeren en 80 van hen krijgen een eenpersoons kamer in het voormalige internaat. Daardoor ontstaat er in het AZC meer ruimte voor gezinnen. De kosten voor aanpassing van het vroegere internaat, waarbij de hoge hekken worden verlaagd, bedragen de som van 260.000 euro en komen voor rekening van de gemeente als eigenaar van het gebouw. Daar staat tegenover dat COA voor een periode van vijf jaar de jaarlijkse huurpenning van 250.000 euro betaald.
Dinsdag 29 maart mag de gemeenteraad een klap op het collegevoorstel geven.

 
25-03-2016  

Concurrerende dierenambulances in Almelo

 

ALMELO – De wereld van de dierenambulances is volledig afhankelijk van de inzet door vele vrijwilligers en zo kan het dat er toch concurrerende organisaties zijn. In Almelo en Wierden rijdt sinds jaar en dag een dierenambulance van de dierenbescherming Twente dat samenwerkt met dierenasiel ’t Noordbroek en met de dierenartsen ter plaatse en overkoepelend samenwerkt met dierenambulances van de dierenbescherming in de regio's Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Rijssen/Holten. Kortom heel Twente bestrijkend.

Daar komt nu een dierenambulance bij, want Dierenambulance Twente West gaat vanaf nu ook rijden in de regio Almelo. In Hellendoorn en Twenterand rijdt een dierneambulance van dierenasiel De Crull in Den Ham. De particuliere Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West  werkt eveneens met vrijwilligers om bij spoedeisende gevallen van dierenleed uit te rukken. Dat doet men met een ambulance die beschikbaar is gesteld door de landelijke organisatie Stichting Dierenlot.
De Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente zegt actief samen te werken met met Stichting Dieren Welzijn Centrum Almelo die druk aan de weg timmert om een uniek nieuw dierenwelzijnscentrum voor de regio in Almelo neer te zetten. 'Dit centrum omvat o.a. een nieuw dierenasiel en dierenpension die voldoet aan de huidige eisen alsmede een dierenziekenhuis die is uitgerust met de modernste technieken', is in het persbericht te lezen.
 
Redactioneel commentaar:
Hoezo dit centrum omvat? Voorlopig staat er nog niets en heeft men überhaupt geen bouwlocatie! Ja men zamelt geld in, maar nog nooit is openbaar gemaakt hoeveel geld in de afgelopen jaren al is ingezameld!


Dierenambulance Twente West wil ook eigenaren met huisdieren vervoeren voor een bezoek aan de dierenarts. Het vervoer van personen is echter een taxidienst en aan vergunning onderhevig, kortom een commerciële activiteit. De Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West heeft daarover echter een andere mening.

 
25-03-2016  

Politie scoort opnieuw leuke versprekingen

 

ALMELO - Vorige week scoorde de Almelose Hermandad landelijk met een humorvol lijstje van versprekingen die men tijdens de uitoefening van het politiewerk noteerde. Deze week vermeldt men op de facebookpagina de leukste versprekingen uit de categorie spreekwoorden en gezegden.

- Ik zeg altijd maar zo: je moet roeien met de boten die je hebt!
- Ik werd gewoon dood gemaakt met een blij vogeltje.
- Ik wil aangifte doen want ik ben kats voor de schutting gezet!
- Hij loopt hier gewoon een beetje de kat op het vuur te gooien!
- Als het schaap verdronken is dumpt men de put.
- Ik zal oe precies vertellen hoe de vlag in mekaar hangt.
- Ik heb met hem nog een varkentje te schillen!
- Hij lult uit twee nekken!
- Jullie moeten snel komen het giert hier helemaal uit de klauw!
- Hij had een geweer met afgekorte zaag.
- U bent getuige geweest? Nee dat niet maar ik heb wel alles gezien!
- Af en toe was ik de kinderen zo zat dat ik ze wel achter het balkon kon plakken.
- Kan ik jou even tussen twee ogen spreken?
- Ik zal je even precies vertellen hoe die steel in de vork zit!

 
30-03-2016  

Waterschap Vechtstromen wordt energiezuinig

 

ALMELO – Waterschap Vechtstromen sloot vorige week een ‘Green Deal Energie’ met het Rijk met als doel energieneutraal te worden. Als gevolg daarvan gaat Vechtstromen investeren in zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor in Almelo en gaat het ook investeren in hybride auto’s. De werkvoertuigen in het veld vallen daar niet onder. De investering in hybride voertuigen vergt een extra kostenpost van 180.000 euro. De investering in zonnepanelen kon worden gefinancierd door een extra subsidie van het Rijk. Dit om het terugverdieneffect voor grootgebruikers als Vechtstromen te verkorten.
De ‘Green Deal Energie’ met alle waterschappen in Nederland moet een besparing opleveren die overeenkomt met het jaargebruik van de bevolking van Rotterdam.

 
30-03-2016  

Group 2000 heeft systeem tegen identiteitsfraude

 

ALMELO – Software ontwikkelaar Group 2000 in Almelo heeft met de licentie voor Europa van het 3D-gezichtsherkenningssysteem van de Amerikaanse fabrikant DSC een belangrijk wapen in handen tegen identiteitsfraude.
Het beveiligingssysteem scant de botstructuur van de schedel en combineert deze met foto’s uit het verleden zodat een unieke controle mogelijk is van individuen. Gekoppeld aan een datasysteem kunnen individuen op vliegvelden en aan landsgrenzen worden gecontroleerd. De schedel van elk individu is net zoals een vingerafdruk uniek waardoor het laten staan van een baard of plastische chirurgie herkenning niet meer kan voorkomen. Het systeem kan bovendien worden ingezet op locaties waar speciale veiligheidsnormen gelden zoals energiecentrales, researchafdelingen van bedrijven of bijvoorbeeld het weren van hooligans bij sportevenementen.
Group 2000 is o.a. wereldwijd actief in beveiligingssystemen en afluistertechnieken in de telecomindustrie.

Het bedrijf werd opgericht door de oud- Almeloër Hans Hulsbergen en heeft naast de hoofdvestiging in Almelo tevens kantoren in Freienbach – Zwitserland, Oslo – Noorwegen en Wilmington – USA. Hulsbergen is nog steeds aandeelhouder maar houdt zich nu vooral bezig met zijn wijngaarden in Italië, Zwitserland en Australië. Zijn Toscaanse Trasgaia 2006 werd in 2008 in Singapore in een blinde test door wijnkenners van naam uitgeroepen tot de beste wijn ter wereld.

 
31-03-2016  

Lijk gevonden in kanaal bij Aadorp

 

ALMELO – Vanmorgen is in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Aadorp  een lijk gevonden. De lugubere vondst vond plaats ter hoogte van de Alberdastraat en de Kerkweg. Duikers van de brandweer hebben het lichaam uit het water gehaald. In de nabijheid vond de politie wel spullen die mogelijk aan de drenkeling toebehoorden. De politie gaat voorlopig niet uit van een misdrijf. Forensisch onderzoek zal dat nader moeten uitwijzen.

 
31-03-2016  

Betaald parkeren via de App

 

ALMELO – Met ingang van vrijdag  1 april kan men in Almelo betaald parkeren via de App van diverse providers zoals o.a. ANWB, Park-Line, Yellowbrick en MKB-Brandstof.
Wethouder Irene ten Seldam bracht met assistentie van Erik Littooy - directeur Stadstoezicht – de stickers aan op de diverse parkeerautomaten en parkeergarages in de stad. Op de stickers staat een nummer dat nodig is om in te checken. De eerste twee dagen is parkeren via het gebruik van de App gratis.

Archief
Terug naar vorige pagina