Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-05-2010  

D66-vragen n.a.v. uitzending Ombudsman

 

ALMELO – De Almelose raadsfractie van D66 heeft schriftelijk vragen gesteld n.a.v. de TV-uitzending De Ombudsman over schade aan panden nadat in de buurt werkzaamheden zijn verricht in opdracht van de gemeente. De uitzending ging over situaties in Nederland, maar uit het onderzoek van de Ombudsman blijkt dat in Almelo geen adequate regeling is wanneer zich dergelijke situaties voordoen.


Vragenbrief D66 over sloopschade
Resultaten onderzoek Ombudsman

 
04-05-2010  

LA vragen: over schade door Overheidsoorzaken

  ALMELO - Leefbaar Almelo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over economische schade's als gevolg van overheidsplannen en uitvoeringen. Verder stelt de fractie over het afstellen van verkeerslichtinstallaties en de vissterfte na slagregens.
Lees verder...

 
10-05-2010  

CDA-vragen over diefstal en groenonderhoud

  ALMELO - Het CDA heeft tijdens het vragenuurtje vragen aan het college van B&W over de verdwenen kooidoelen op het trapveldje aan de Nije Allee en over de kaalslag tijdens het groenonderhoud langs De Bosrand.
Lees verder...

 
12-05-2010  

B&W besluiten d.d. 11-05-2010

 


Besluitenlijst B&W d.d. 11-05-2010
B&W besluit: preventieplan Ossenkoppelerhoek van iedereen
B&W besluit: Visienota Rioleringsplan 2011-2015
B&W besluit: Aanvraag bouwsubsidie stimuleringsregeling
B&W besluit: Aanpassing WVG binnenstad
Raadsbrief: Aanpassing WVG binnenstad
B&W besluit: Jaarplan reïntegratie 'Werk in Uitvoering'
B&W besluit: Negatieve beslissing Indigo-subsidie
B&W besluit: Klimaatverbetering primair onderwijs
Raadsbrief: Klimaatverbetering primair onderwijs
B&W besluit: Platform allochtone ouders
Raadsbrief: Platform allochtone ouders
B&W besluit: Reactie op beleidsplan LOA
B&W besluit: Negatief besluit bezwaar Landweer 4
B&W reactie: Op brief PVA inzake dwangsom Kolenbrander
Raadsbrief: reactie op email PVA inzake Kolenbrander
B&W besluit: Voorbereidingsfase burg. Schneiderssingel
B&W besluit: Ontwerp bestemmingsplan St. Josephbuurt
Raadsbrief: Ontwerp bestemmingsplan St. Josephbuurt
B&W besluit: Aanpassen toegangscontrole stadhuis
B&W besluit: Cateringvoorziening gemeentewerf Sluiskade
B&W besluit: Financiering uitslagavond 2e Kamerverkiezing
B&W besluit: Benoemingsregeling stembureauleden
B&W besluit: Opdracht taakanalyse en bezuinigingen
Raadsbrief: Opdracht taakanalyse en bezuinigingen
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Heroverweging stadhuis
Raadsbrief: Heroverweging stadhuis
Overeenkomst preventieplan Ossenkoppelerhoek

 
17-05-2010  

Nieuw bestuur Leefbaar Almelo

 

ALMELO - Leefbaar Almelo heeft sinds begin mei een nieuw bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 hebben de nummers 3 t/m 5 op de kieslijst zich beschikbaar gesteld om het nieuwe bestuur te gaan vormen. Het bestuur bestaat uit: Nissan Victorian (voorzitter), Leo van der Windt (penningmeester) en Guus ter Doest (secretaris).
Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om de partij Leefbaar Almelo de komende 4 jaar verder te laten groeien en zoekt daarvoor meer actieve leden. Daarnaast zal het bestuur de fractie van Leefbaar Almelo bestaande uit Bert Hümmels (fractievoorzitter en raadslid) en Jan van Vliet (raadsopvolger) kritisch volgen en van informatie en raad voorzien. Het bestuur is tevens voornemens om thema-avonden te organiseren om burgers actief te betrekken bij de locale politiek.

 
17-05-2010  

Scheuring in fractie Partij Vrij Almelo


Gerwin Kamphuis
  ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis is door de Partij Vrij Almelo geroyeerd en uit de fractie gezet. Partijvoorzitter Robert Snijder en fractievoorzitter Harrie de Olde melden dat in een gezamenlijke brief aan de pers. Kamphuis is geroyeerd omdat ‘samenwerking niet langer mogelijk is door diepgaande verschillen en inzichten in zowel de te volgen partijlijn als partijstandpunten´.

Lees verder...

 
17-05-2010  

Nieuw toegangssysteem stadhuis kost dikke ton


Paslezer met tag of ID-kaart
 

ALMELO – Het college van B&W trekt 120.000 euro uit voor het installeren van een nieuw toegangssysteem voor het huidige stadhuis. Na het installeren van het systeem moet iedereen - die zich in het ‘gesloten’ deel van het gebouw bevindt - een pasje met foto zichtbaar dragen. Dat geldt voor zowel bestuurders, medewerkers en gasten.
Tegelijkertijd laat het college onderzoeken of het huidige gebouw gestript en vernieuwd kan worden als alternatief voor de bouw van een nieuw stadhuis. Toch vreemd zo’n uitgave als er ofwel een nieuw stadhuis of een totale renovatie zit aan te komen.
Zou het huidige systeem van de magneetsleutel zo krakkemikkig zijn dat verder uitstel niet meer valt te dulden totdat zekerheid over renovatie of nieuwbouw bestaat ? En wat valt er te zeggen over de 'kraakbaarheid' van zo'n pasje ? Criticasters zeggen dat een pasje simpel is na te maken omdat bij de toegang de signalen tot ver in de omgeving zijn op te vangen en te kopiëren. Ongeveer dezelfde kritiek dus die werd geuit tegen de stemmachines en die zijn afgeschaft ! Ook zijn er dure biometrische systemen maar dat kan haast niet voor zo'n bedrag met een systeem dat moet gaan fungeren op vier werklocaties als de gemeentewerf, de brandweerkazerne, de Javatoren en het stadhuis. Bovendien zijn er dan nog de nodige privacyregels waaraan moet worden voldaan.
Kortom is er wel goed nagedacht !

 
19-05-2010  

B & W besluiten d.d. 18 mei 2010

 


B&W besluitenlijst d.d. 18-05-2010
B&W-Raadsbrief: Wijziging APV aanpassing hondenbeleid
B&W besluit: Opschorten handhaving De Waag 1
B&W besluit: aanpassen welstandkaart Vriezenveenseweg 207
B&W besluit: Ontwerpbestemming Vriezenveenseweg 207
B&W besluit: Vaststellen bestemming Rohofstraat 116
Raadsbrief: Vaststellen bestemming Rohofstraat 116
B&W antwoord: D66 vragen over informatievoorziening
B&W besluit: Voorontwerp bestemmingsplan Schelfhorst
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
19-05-2010  

CDA coryfeeën Bijleveld en Uitslag naar Almelo

 

ALMELO - Prominent CDA-lid en demissionair staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties Ank Bijleveld en Tweede Kamerlid Sabine Uitslag komen woensdag 26 mei naar Almelo. Zij bezoeken om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van het CDA-Almelo. Die vergadering wordt in het Ontmoetingscentrum De Schouw, Kerkplein 3 in Almelo gehouden.
Ank Bijleveld (nummer twee op de CDA-kandidatenlijst) en Sabine Uitslag (nummer 31) gaan deze avond in op actuele politieke zaken en uiteraard op de komende landelijke verkiezingen. Aanwezigen worden ruimschoots in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.
Daarnaast blikken lijstaanvoerder en wethouder Jan van Marle en fractievoorzitter Henk Slettenhaar terug op de raadsverkiezingen, de collegeonderhandelingen en het collegeprogramma. Verder geeft Gerdien Dekkers een presentatie van het CDJA in oprichting.


Uitnodiging

 
21-05-2010  

Minima de dupe bij VVD-truc nieuwe rioolheffing

 

ALMELO – Sinds jaar en dag kent de gemeente Almelo een vrijstelling van gemeentelijke heffingen voor minima. Dat beleid schijnt met een omweg een forse aderlating te ondergaan door het voorstel van VVD-wethouder Jan Andela om de rioolheffing te verleggen naar de eigenaren van onroerend goed.
De gemeente kon in 2009 een totaalbedrag van 434.000 euro niet innen vanwege de vrijstelling en dat legt volgens het plan een te zware druk op de investeringen die noodzakelijk zijn om het rioolstelsel op peil te houden. Door de heffing te verleggen naar de eigenaren denkt Andela deze inkomsten zeker te stellen. Vooral de woningbouwcorporaties dienen dan fors te gaan betalen en moeten dat doen uit eigen middelen of gaan doorberekenen in de huur van een woning. Bij het doorberekenen in de huur worden zo’n 2600 gezinnen - die toch al financieel onder aan de ladder staan - getroffen en moeten zij jaarlijks een kleine 170 euro extra ophoesten. Een extra dilemma voor de corporaties omdat de huurachterstanden en uitzettingen al fors zijn toegenomen.
Daarbovenop komt een nieuwe staffel van het berekenen van de heffing. Nu wordt nog gerekend met een basisgebruik van 500m3 water per jaar en dat gaat omlaag naar 250m3 per jaar. Vijf procent van de woningaansluitingen zitten boven de 250m3 per jaar en krijgen een extra verhoging voor de kiezen van 25 euro per 50m3. In totaal denkt Andela daar een euroton extra mee binnen te halen.
Of deze ‘grootgebruikers’ ook grote gezinnen vormen is in het plan niet uitgezocht. Wel denkt de wethouder dat door deze nieuwe berekening de reguliere verhoging van het basistarief beperkt kan blijven tot vijf euro per aansluiting.
De gemeenteraad mag zich nu buigen over het voorstel van VVD-wethouder Andela en dat kan wel eens grote problemen opleveren in een coalitie met PvdA en CDA. De oppositie kan haar pijlen dus richten!

Lees ook: 'Directeur Beter Wonen vreest andere heffing'.

 
22-05-2010  

Pius en Canisius in debat met politici

 

ALMELO - Debattle 2010; onder deze naam gaan leerlingen van middelbare scholen uit Twente, waaronder het Pius X College en Sg. St. Canisius, op donderdagavond 27 mei in discussie met landelijke politici. Ronald Plasterk (PvdA), Han ten Broeke (VVD), Joël Voordewind (CU), Wassila Hachchi (D66) en Renske Leijten (SP) hebben aangegeven deze uitdaging aan te willen gaan.

Debattle 2010 wordt gehouden in de Agorazaal van de Vrijhof op de UT. Tweeëntwintig leerlingen in totaal voelen de politici stevig aan de tand over onderwerpen als integratie, bezuinigingen op onderwijs en studiebeurs en softdrugs en criminaliteit. De leerlingen krijgen overdag een training van ervaren debaters, waarin stellingen en standpunten worden voorbereid. Namens Sg. St.-Canisius doen Bart Oude Avenuis uit 4 vwo en Ralph Olimulder uit 5 vwo mee; Marieke Kral en Liselotte Keizer uit 5 vwo vertegenwoordigen het Pius X College.
Zo’n 250 scholieren en studenten zitten op de tribune en kiezen na afloop de best debatterende politicus. Het debat is een initiatief van Netwerkstad Twente en wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Twente en trainingsbureau Debatrix.

 
25-05-2010  

PvdA-Borgman: Minima betalen voor riool terecht

 

ALMELO - 'PvdA-raadslid Ruud Borgman vindt het terecht dat de minima een paar euro per maand gaan betalen voor de rioolheffing', dat stelt Borgman in een artikel in TC Tubantia. Ook CDA-fractievoorzitter Henk Slettenhaar sluit niet uit dat er een eind komt aan de vrijstelling. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan van VVD-wethouder Johan Andela, moeten minima zo'n 180 euro per jaar meer ophoesten via een verreking in de huur van hun woning. De woningbouwcorporaties hebben al aangegeven de te verleggen heffing niet uit eigen zak te gaan betalen. Fred Gerritsen (D66) is wat genuanceerder en ziet de verlegde heffing meer als een ingreep in het vrijstellingsbeleid voor minima. Hij wil eerst weten of er niet op een andere wijze kan worden bezuinigd.

Geachte redactie,

Het gestelde in uw bericht dat ik een verhoging terecht zou vinden is onjuist. Door mij is gesteld dat afhankelijk van de antwoorden welke de wethouder (J.Andela) op onze vragen zal geven, maar ook of e.e.a. via de huurtoeslag budgetneutraal zou kunnen geschieden, zou het mogelijk kunnen zijn dat er o.i. een maximale vehoging zou kunnen plaatsvinden van 5 euro. In september zal het raadsvoorstel op ons afkomen en afhankelijk van dit voorstel en na overleg met onder andere de kliëntenraad Almelo en de discussie in de eigen fractie zullen wij ons definitieve standpunt innemen.
Graag zie ik deze correctie op uw berichtgeving geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Ruud Borgman

Naschrift redactie:
De redactie ziet geen reden om het bericht aan te passen
Lees de uitspraken van Ruud Borgman in het artikel in TC Tubantia.

 
26-05-2010  

PvdA-vragen over Burgernet

 

Burgernet, vraag PvdA vragenuur raadsvergadering d.d. 25 mei 2010

 

De gemeente Almelo gaat in een pilot meedoen met het zogenaamde burgernet, zo hebben wij begrepen vanuit de pers. Het is een initiatief van het regionaal college. Voorzover de PvdA kan nagaan, is het burgernet bedoeld om burgers meer bij het versterken van de veiligheid te betrekken. Het burgernet wordt landelijk beschikbaar gesteld. Het is echter aan gemeenten om dit initiatief verder op te pakken en in te passen binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen. Hoe zijn de ervaringen met het burgernet tot nu toe in andere pilotgemeenten? Heeft u andere manieren overwogen om burgers meer te betrekken bij de versterking van het veiligheidsbeleid? Was u ontevreden over de wijze waarop burgers tot nu toe zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en zo ja, waarom? In hoeverre past het burgernet in de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt tussen college en raad over de invulling van het veiligheidsbeleid? Welk college en of raadsvoorstel ligt aan het burgernet ten grondslag? In hoeverre wordt bij de voorbereiding en uitvoering beslag gelegd op ambtelijke en politie capaciteit, en hoe groot is die inzet? Op welke wijze gaat u de raad hierbij betrekken? Hoe ziet het voorstel voor de verdere invulling van de pilot binnen onze gemeente er precies uit?

De fractie van de PvdA
 

 
26-05-2010  

VVD-vragen inzake fietsendiefstal

  ALMELO - De VVD wil van het Almelose college van B&W weten wat men van plan is te gaan doen aan het stijende aantal foetsendiefstallen. Nam het aantal diefstallen tussen 1997 en 2007 behoorlijk af, sindsdien stijgt het aantal diefstallen weer behoorlijk. Vooral de NS-rijwielstalling bij station De Riet is een waar lustoord zo blijkt uit diverse klachten van gedupeerde reizigers.
Lees verder...

 
26-05-2010  

PvdA vraagt toelichting voortgang stadhuis

  ALMELO - De PvdA vraagt bij monde van het raadslid Kozijn meer raadsinvloed over de voortgang van een verbouw cq bouw van nieuw stadhuis. Kozijn heeft het over de sociale welzijnsaspecten en gebrek aan een besluiteninstrumentarium voor de gemeenteraad. Kozijn vindt dat het college een alleengang uitvoert. In de coalitiebespreking tussenPvdA, CDA en VVD werd besloten om een renovatie van het huidige stadhuis nog eens onder de loep te nemen.
Lees verder...

 
27-05-2010  

Raad behandelt burgerinitiatief binnenstad

 

ALMELO - De Almelose gemeenteraad behandelt dinsdag 1 juni het Burgerinitiatief Almelo Binnenstad. Het burgerinitiatief vraagt van de raad een onafhankelijke risicoanalyse te laten uitvoeren van het Binnenstadsplan en daarbij ook andere ontwikkelingen te betrekken, met name het plan Waterrijk.
De initiatiefnemers lichten in deze informatieve vergadering het burgerinitiatief toe, beantwoorden vragen en nemen deel aan de beraadslaging. De vergadering begint om 19.00 uur in de raadszaal en het Burgerinitiatief Binnenstad Almelo staat op de agenda van 19.15 tot 20.30 uur. De vergadering is ook te volgen via www.almelo.nl
Met een burgerinitiatief kunnen inwoners van zestien jaar en ouder een voorstel rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen, dus zonder tussenkomst of medewerking van raadsleden. Voor een gemeentebreed initiatief zijn vijfhonderd handtekeningen nodig. De initiatiefnemers dienden hun voorstel in op 22 april met 844 geldige handtekeningen.
Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen en hun mening te geven. Het streven van de Almelose gemeenteraad is om op dinsdag 7 september een besluit te nemen over het Burgerinitiatief Binnenstad Almelo.

 
28-05-2010  

Henk Sijgers benoemd tot lid van verdienste VVD

 

ALMELO – Oud-raadslid Henk Sijgers werd tijdens een informele bijeenkomst van de VVD Almelo verrast met zijn benoeming tot lid van verdienste voor zijn partijactiviteiten en twaalfjarig raadslidmaatschap. Afdelingsvoorzitter Mr. W.P. van der Elst overhandigde Henk Sijgers de bijbehorende oorkonde en prees hem voor zijn inzet als bestuurslid gedurende acht jaar en zijn inzet als raadslid gedurende twaalf jaar.
Henk Sijgers die lid werd van de VVD in 1976 stond nog een verrassing te wachten, want landelijk voorzitter Ivo Opstelten - op werkbezoek in Twente - prees hem tijdens de bijeenkomst in Casa Santa Maria eveneens voor zijn inzet, ook in tijden dat de afdeling het moeilijker had dan nu. ‘Wat een fantastische verkiezingsuitslag die jullie in Almelo hebben behaald. Dat komt als men ook in bestuurlijk moeilijke tijden met weinig raadszetels voor een duidelijke politiek staat en daar heb jij je aandeel in geleverd’, zei Opstelten.
Opstelten overhandigde Henk Sijgers namens het landelijk bestuur van de VVD de Mr. D.U. Stikker plaquette als blijk van dank en waardering.
Henk Sijgers sprak in zijn dankwoord uit dat hij met liefde voor de VVD actief is geweest en refereerde ook aan zijn begintijd als raadslid toen nog wel eens navergaderd moest worden in de fractiekamer omdat hij de toenmalige VVD-wethouder (red. William Pingen)wel eens wat al te fel attaqueerde. Toch keek hij met een goed gevoel terug over zijn raadstijd hoewel het ook wel eens lastig was om tijdens de coalitieperiode van de PvdA/CDA volkomen genegeerd te worden.

Fotoreportage (20 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina