Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-04-2017  

Politiek Cafe LAS over toekomst wijkcentra

 

ALMELO – De toekomst van de wijkcentra in Almelo wordt bedreigt. Dat constateert Lokaal Almelo Samen (LAS) door de wijze waarop het college communiceert over de toekomst met betrokkenen. LAS wil niet dat wijkcentra zich bedreigt moeten voelen. Ze vervullen een spilfunctie in de wijken. En mocht dat bij elk wijkcentrum niet zo zijn, dan is de vraag belangrijk: waar komt dat door en hoe kunnen dat nieuw leven inblazen?

LAS wil duidelijkheid van mensen die zich nauw bij wijkcentra betrokken voelen. Daarvoor houdt LAS een bijeenkomst voor alle mensen in de wijken van Almelo. Deze bijeenkomst is op woensdag 12 april in ’t Dok, mooi centraal gelegen in de gemeente. De bijeenkomst start 19.30 uur. De entree en de koffie zijn gratis. ’t Dok is gevestigd aan het  Sumatraplein 1 

Iedereen die de toekomst van de wijkcentra in Almelo aan het hart gaat is van harte welkom om mee te discussiëren over de toekomst van alle wijkcentra. Het collegebeleid duidt op plannen voor sluiting, samenvoeging of verplaatsing van wijkcentra. Maar is dit wel een goede gedachte? Lokaal Almelo Samen vindt dat er door het college onvoldoende geluisterd is naar de gebruikers en de besturen van de wijkcentra en wil hen nu graag een goede kans bieden om dit zelf wel te doen op woensdag 12 april.

Meepraten kan op woensdag 12 april om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Dok aan het Sumatraplein 1.
Help de raadsfractie van LAS om een mening te vormen over deze collegeplannen en laat uw stem horen over de toekomst van de wijkcentra!

Kijk naar het filmverslag van AAvisie

 
13-04-2017  

Minima Partij kritisch over invoering Almelo Munt


Al eerder Almelose betaalmiddelen
De invoering van een Almelo´s betaalmiddel heeft ook haar eigen geschiedenis. In 1370 voerde de Heer van Almelo betaalmunten in. Tien jaar later kwam daar een eind aan omdat betaalmunten van de toen grotere lokale economieën Deventer, Kampen en Zwolle de betaalfunctie met hun munten overvleugelden.

In 1996 werd de Almelose Munt opnieuw geïntroduceerd. Dit naar aanleiding van 650 jaar marktrechten en vanwege de verkiezing tot Marktstad van het Jaar. ook toen het doel de lokale economie een extra impuls te geven. Het betaalmiddel werd geen succes en verdween al snel uit de markt.

Oudere Almeloërs kennen ook nog wel het Almelose gasmuntje uit de jaren ´50 van de vorige eeuw. Elke woning met aansluiting van stadsgas had een meter met muntinworp. Geregeld ging tijdens het koken de vlam uit omdat de muntvoorraad op was. De gang naar de koopautomaat ergens in de wijk was dan noodzaak om nog wat warms op tafel te kunnen zetten.
 

ALMELO – Het werd onlangs groots gepubliceerd de invoering van een Almelose munt cq de Almelo Betaalpas voor alle inwoners van Almelo. Doel meer geld rondpompen in de Almelose economie bleek uit het artikel in Tubantia.
Dat daarmee de Minima Voucher van Almelo Doet Mee… verdwijnt kan raadslid Lineke Bolhuis van de Minima Partij nog wel vatten omdat er dan een einde komt aan stigmatisering van ingezetenen die het minder breed hebben. Maar Bolhuis heeft ook zeer kritische kanttekeningen. Bijvoorbeeld het bedrag dat er mee gemoeid is, maar liefst 880.000 euro. Dat geld komt volgens plan uit de zogenoemde sociale pot innovatiegelden waarmee nu nog vouchers worden gegeven aan minima om bijvoorbeeld te sporten, voor muzieklessen, een kranten abonnement en andere sociale activiteiten.  Bolhuis vraagt zich af waarom de pot economie niet wordt aangesproken of de deelnemende ondernemers waarvan er minstens 40 mee moeten doen. Ook vraagt zij zich af of de financiering uit het sociale domein deze in haar ogen louter economische impuls rechtvaardigt? Zij waarschuwt het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Javier Cornelissen inzake de invoering zonder onafhankelijk onderzoek naar de zin en haalbaarheid. Ook mist zij de meningen van middenstanders uit de gehele stad en van mensen die nu via het voucher deelnemen aan bijvoorbeeld sport en muziek en van belangenbehartigers verenigd in Almelo Sociaal. Ook de Almelose sportwereld weet van niets dat de voucher verdwijnt terwijl er toch heel wat ingezetenen gebruik van maken, leert navraag. Bij de sportclubs wordt gevreesd dat minima weer afhaken en dat scheelt de clubs inkomsten.  De Almelose samenleving moet 235.000 euro bijdragen. Bolhuis vraagt zich af of dat de middenstanders zijn waarvan er minstens 40 mee moeten doen. Voor elk van die 40 zou dat volgens haar berekening een bedrag zijn van 5.875 euro.  Raadslid Bolhuis wil feitelijk met haar vragen aan het college van B&W dat er eerst nog eens goed nagedacht wordt over de invoering van een nieuw Almelo’s betaalmiddel dat in haar ogen alleen de middenstander spekt en niet de samenleving, de invoering van punttegoed voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk ten spijt. Ongetwijfeld zal ook de gemeenteraad, de minima en het Almelose verenigingsleven zich voor een groot deel overvallen voelen met de aankondiging die toch echt na 1 april kwam.

 
13-04-2017  

GroenLinks tegen verkoop Twence

 

TWENTE – De raadsfracties van GroenLinks in Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal zijn tegen de verkoop van afvalverwerker Twence op de Boeldershoek in Hengelo. Daarmee keert zich de fractie in Almelo tegen het college-standpunt de aandelen van Twence juist te verkopen vanwege de éénmalige buidel met geld.
Volgens GroenLinks geeft Twence een flinke ‘boost’ aan het opwekken van energie en is verkoop nu niet handig omdat de Duitse gemeente Münster juist wil toetreden. GroenLinks is bovendien tegen de ‘marktwerking’ en de nadelen daarvan  zoals vermeende extra bodem- en luchtvervuiling bij particulier ondernemerschap omwille van de winstcijfers.

 
21-04-2017  

Raadslid Bolhuis laakt rente Stadsbank


Gehoord:
'Zij doet in haar eentje meer voor de minder bedeelden dan de SP in het college'
 

ALMELO – Raadslid Lieneke Bolhuis (Minima Partij) krijgtvan het Almelose college van B&W gelijk dat de rente die de Stadsbank Oost Nederland rekent wel erg hoog is voor mensen in financiële problemen. Die rente kan zelfs oplopen tot 11,4 procent terwijl dat bij een reguliere bank gemiddeld lager ligt.

De Stadsbank beheert voor 22 gemeenten in Twente en de Gelderse Achterhoek de problematieke financiële dossiers van cliënten van de gemeentelijke sociale diensten middels een schuldsaneringsplan.

Bolhuis vindt de rentekosten echter zeer hoog en wil dat de Stadbank dat naar beneden bijstelt net zoals Den Haag dat gedaan heeft. Het Almelose college van B&W onderschrijft dat in een antwoord op vragen van Bolhuis. Volgens B&W gaan de aangesloten 22 gemeenten met de Stadsbank Oost Nederland in gesprek om te vernemen wat het de gemeenten kost om die ‘woekerrente’ naar beneden bij te stellen.

Bolhuis: ‘Ik ben blij dat het college, het voorstel dat er gekeken moet worden naar het verlagen van de rente van de Minimapartij, overneemt’.

In 2011 was er al discussie over de Stadsbank. Toen ging het over 1,1 miljoen euro dat de 22 gemeenten gezamenlijk moesten bijdragen, Een bedrag dat omlaag moest met de helft in 2012.

Overigens heeft ook de PvdA vrgen gesteld over het functioneren van de Stadsbank en haar partners.
“Volgens onze informatie is er de afgelopen periode een traject geweest waarbij een aantal organisaties samen hebben gewerkt aan een nieuw model voor schulddienstverlening. In opdracht van de gemeente zouden onder meer DNO, Stadsbank Oost-Nederland en Almelo Doet Mee hebben geprobeerd om tot een nieuwe manier van werken te komen. Helaas hoort onze fractie ook dat dit overleg is vastgelopen”, vertelt fractievoorzitter Marjolein Wessels. “We zien schulden en armoede als een van de grote opgaven in onze gemeente en vinden het daarom van het grootste belang dat deze onderwerpen vanuit de gemeente goed worden opgepakt. Daarom hebben we het college gevraagd wat de status is van dit traject, welke partijen betrokken zijn en wat de rol van de gemeente is. Ook willen we weten hoe het overleg is vastgelopen en wat het college hieraan gaat doen", schrijft de PvdA op haar website.

 
25-04-2017  

LAS boos over uitblijvende beantwoording B&W


Het college van B&W liet deze week weten de beste gemeente van Nederland te willen worden in digitale dienstverlening.
Het beantwoorden van vragen van raadsfracties gaat echter nog langzamer dan met de ouderwetse typemachine, ondanks dat de post van de raad per email gaat.
 

ALMELO – De oppositiefractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft een ‘boze’ brief gestuurd naar het college van B&W over de trage beantwoording op vragen van de fractie. De termijn die daarvoor staat is 30 dagen.  ‘Overschrijding hiervan is ongewenst, mede omdat u hiermee een goed functioneren van de raad in haar controlerende taak zwaar belemmerd en frustreert. Hoeveel dagen denkt u in vredesnaam nodig te hebben om een paar simpele vragen te beantwoorden?’, stelt raadslid Louis Kampman in zijn schrijven. Kampman ondersteund in de brief tevens de eerdere opmerkingen hierover van de fractie Democraten.nu

Verder wijst Kampman het college er op dat er nog geen antwoorden zijn op gestelde vragen over bedrijventerreinen in Almelo (67 dagen), vragen over oninbaar verklaring van 184.400 euro (43 dagen), vragen over Mobiliteitsplan Noordoost (41 dagen) en vragen Wet Markt en Overheid die met 27 dagen bijna de antwoordlimiet heeft bereikt.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
27-04-2017  

Badwater

 

ALMELO – De VVD in Almelo wil alle aandelen die de gemeente bezit in bedrijven slijten. Volgens fractievoorzitter Pauwels is zelfs een nutsbedrijf als Cogas geen kerntaak van de gemeente en kan daarom worden verkocht. Als ‘kerntaak’ het criterium is voor de VVD is het de weg kwijt met keuzes voor éénmalige opbrengsten. De gemeente bezit aandelen in meerdere van oorsprong nutsbedrijven en diensten. Daarvoor ontvangt het jaarlijks winstdividend maar bij enkele deelnames wordt ook geld toegelegd zoals Soweco, RBT en Industrie Gebouwen Maatschappij. Deze laatste houden voor Almelo het grootste risico in. Aandelen in bijvoorbeeld Enexis, Vitens, Cogas, Twence, Twente Milieu en Stadstoezicht leveren jaarlijks winst op.

De meest winstgevende is Cogas met dit jaar een extra dividend van 5 miljoen euro bovenop de normale winstuitkering. Enkele jaren geleden keerde Cogas ook al miljoenen extra uit aan de aandeelhoudende gemeenten. Almelo bezit zo’n 25 procent van Cogas en is de grootste aandeelhouder van het oorspronkelijke gemeentelijke gasbedrijf. Bij verkoop denkt de VVD flink te kunnen cashen. Let wel, dat is dan eenmalig en nooit meer dividend. Op de bank zetten kan niet want er moet eerst schuld worden afgelost en ook de rentebesparing levert nauwelijks iets op. Wat Pauwels wil komt zo op potverteren uit en hogere lasten op termijn. Cogas zal als netwerkbeheerder ook onder andere paraplu netwerkbeheerder blijven en winst moeten maken om het totale Nederlandse netwerk in stand te houden. Staatsrechtelijk staat het zelfs los van energieleveranciers om dat te waarborgen. De kosten (en dus ook de winst) is en blijft verwerkt in de tarieven voor burgers en bedrijven.

Ook Twence mag in de aanbieding van een meerderheid van de gemeenteraad. Daar denkt 80 procent van de aandeelhoudende andere Twentse gemeenten anders over en zelfs Münster (D) wil toetreden als aandeelhouder. Dom denkt Pauwels die zich spiegelt aan hoge verkoopopbrengsten. Hoe hoog? Pauwels kan het niet zeggen en mag het niet zeggen vanwege zijn werkzame arbeid bij Investeringsmaatschappij Oost BV, een financieringsvehikel van de provincies Overijssel en Gelderland dat werkt met geld dat de burger en het bedrijfsleven heeft opgebracht en de laatste decennia al heel wat investeringen heeft moeten afboeken als verlies.

Sinds mensenheugenis hebben deelnames in vermeende ‘nutsbedrijven’ als Enexis (voordien IJsselmij), Cogas, Twente Milieu en Twence geld op geleverd door winstuitkeringen. Winsten die feitelijk door het vaststellen van de tarieven met politiek-bestuurlijke inbreng van de aandeelhouders zijn geborgd. Dat is niet het geval met het RBT en de gemeentelijke Industrie Gebouwen Maatschappij. Daar regeert de markt en daarom moeten de aandeelhouders flink dokken. Zelfs zoveel dat zelfs de ‘bruidsschatten’ bij de VVD niet meer veilig zijn. Je kunt het ook korte termijn denken noemen of het kind met het badwater weggooien!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina