Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-04-2017  

Raadslid Bolhuis laakt rente Stadsbank


Gehoord:
'Zij doet in haar eentje meer voor de minder bedeelden dan de SP in het college'
 

ALMELO – Raadslid Lieneke Bolhuis (Minima Partij) krijgtvan het Almelose college van B&W gelijk dat de rente die de Stadsbank Oost Nederland rekent wel erg hoog is voor mensen in financiële problemen. Die rente kan zelfs oplopen tot 11,4 procent terwijl dat bij een reguliere bank gemiddeld lager ligt.

De Stadsbank beheert voor 22 gemeenten in Twente en de Gelderse Achterhoek de problematieke financiële dossiers van cliënten van de gemeentelijke sociale diensten middels een schuldsaneringsplan.

Bolhuis vindt de rentekosten echter zeer hoog en wil dat de Stadbank dat naar beneden bijstelt net zoals Den Haag dat gedaan heeft. Het Almelose college van B&W onderschrijft dat in een antwoord op vragen van Bolhuis. Volgens B&W gaan de aangesloten 22 gemeenten met de Stadsbank Oost Nederland in gesprek om te vernemen wat het de gemeenten kost om die ‘woekerrente’ naar beneden bij te stellen.

Bolhuis: ‘Ik ben blij dat het college, het voorstel dat er gekeken moet worden naar het verlagen van de rente van de Minimapartij, overneemt’.

In 2011 was er al discussie over de Stadsbank. Toen ging het over 1,1 miljoen euro dat de 22 gemeenten gezamenlijk moesten bijdragen, Een bedrag dat omlaag moest met de helft in 2012.

Overigens heeft ook de PvdA vrgen gesteld over het functioneren van de Stadsbank en haar partners.
“Volgens onze informatie is er de afgelopen periode een traject geweest waarbij een aantal organisaties samen hebben gewerkt aan een nieuw model voor schulddienstverlening. In opdracht van de gemeente zouden onder meer DNO, Stadsbank Oost-Nederland en Almelo Doet Mee hebben geprobeerd om tot een nieuwe manier van werken te komen. Helaas hoort onze fractie ook dat dit overleg is vastgelopen”, vertelt fractievoorzitter Marjolein Wessels. “We zien schulden en armoede als een van de grote opgaven in onze gemeente en vinden het daarom van het grootste belang dat deze onderwerpen vanuit de gemeente goed worden opgepakt. Daarom hebben we het college gevraagd wat de status is van dit traject, welke partijen betrokken zijn en wat de rol van de gemeente is. Ook willen we weten hoe het overleg is vastgelopen en wat het college hieraan gaat doen", schrijft de PvdA op haar website.

Archief
Terug naar vorige pagina