Politiek nieuws


Plaatsing  
 
27-04-2017  

Badwater

 

ALMELO – De VVD in Almelo wil alle aandelen die de gemeente bezit in bedrijven slijten. Volgens fractievoorzitter Pauwels is zelfs een nutsbedrijf als Cogas geen kerntaak van de gemeente en kan daarom worden verkocht. Als ‘kerntaak’ het criterium is voor de VVD is het de weg kwijt met keuzes voor éénmalige opbrengsten. De gemeente bezit aandelen in meerdere van oorsprong nutsbedrijven en diensten. Daarvoor ontvangt het jaarlijks winstdividend maar bij enkele deelnames wordt ook geld toegelegd zoals Soweco, RBT en Industrie Gebouwen Maatschappij. Deze laatste houden voor Almelo het grootste risico in. Aandelen in bijvoorbeeld Enexis, Vitens, Cogas, Twence, Twente Milieu en Stadstoezicht leveren jaarlijks winst op.

De meest winstgevende is Cogas met dit jaar een extra dividend van 5 miljoen euro bovenop de normale winstuitkering. Enkele jaren geleden keerde Cogas ook al miljoenen extra uit aan de aandeelhoudende gemeenten. Almelo bezit zo’n 25 procent van Cogas en is de grootste aandeelhouder van het oorspronkelijke gemeentelijke gasbedrijf. Bij verkoop denkt de VVD flink te kunnen cashen. Let wel, dat is dan eenmalig en nooit meer dividend. Op de bank zetten kan niet want er moet eerst schuld worden afgelost en ook de rentebesparing levert nauwelijks iets op. Wat Pauwels wil komt zo op potverteren uit en hogere lasten op termijn. Cogas zal als netwerkbeheerder ook onder andere paraplu netwerkbeheerder blijven en winst moeten maken om het totale Nederlandse netwerk in stand te houden. Staatsrechtelijk staat het zelfs los van energieleveranciers om dat te waarborgen. De kosten (en dus ook de winst) is en blijft verwerkt in de tarieven voor burgers en bedrijven.

Ook Twence mag in de aanbieding van een meerderheid van de gemeenteraad. Daar denkt 80 procent van de aandeelhoudende andere Twentse gemeenten anders over en zelfs Münster (D) wil toetreden als aandeelhouder. Dom denkt Pauwels die zich spiegelt aan hoge verkoopopbrengsten. Hoe hoog? Pauwels kan het niet zeggen en mag het niet zeggen vanwege zijn werkzame arbeid bij Investeringsmaatschappij Oost BV, een financieringsvehikel van de provincies Overijssel en Gelderland dat werkt met geld dat de burger en het bedrijfsleven heeft opgebracht en de laatste decennia al heel wat investeringen heeft moeten afboeken als verlies.

Sinds mensenheugenis hebben deelnames in vermeende ‘nutsbedrijven’ als Enexis (voordien IJsselmij), Cogas, Twente Milieu en Twence geld op geleverd door winstuitkeringen. Winsten die feitelijk door het vaststellen van de tarieven met politiek-bestuurlijke inbreng van de aandeelhouders zijn geborgd. Dat is niet het geval met het RBT en de gemeentelijke Industrie Gebouwen Maatschappij. Daar regeert de markt en daarom moeten de aandeelhouders flink dokken. Zelfs zoveel dat zelfs de ‘bruidsschatten’ bij de VVD niet meer veilig zijn. Je kunt het ook korte termijn denken noemen of het kind met het badwater weggooien!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina