Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-03-2011  

Afschieten Almelo Nouveau kost miljoenen


De schade kan oplopen tot 10 miljoen euro
 

ALMELO – Ruim een jaar lag het plan voor Almelo Nouveau op de plank nadat de gemeenteraad het plan feitelijk naar de prullenbak verwees. Dat wethouder Gerrit van Woudenbergh er opnieuw mee op de proppen komt wordt duidelijk nu de aangegane ‘verplichtingen’ door het vorige college van B&W zijn uitgelekt via AlmeloAnders.nl. Het opnieuw afwijzen van Almelo Nouveau kan de stad zelfs wel 10 miljoen euro gaan kosten.

Het plan is financieel gedekt en diverse onderzoeken wijzen uit dat het haalbaar is en ook de nodige werkgelegenheid met zich meebrengt. De voorbarige conclusie van de coalitiepartners VVD, CDA en VVD dat er geen supermarkt in Almelo Nouveau mag komen ten faveure van andere locaties kan grote financiële gevolgen hebben zo wordt duidelijk uit de stukken.

Onbegrijpelijk is echter dat de gemeente zich wederom juridisch klem heeft laten zetten en dit alleen kan worden afgekocht ten koste van veel geld en een verdere rem op de ontwikkeling van het Weggelergebied.
TMZ-directeur Peter Weda kondigde vorige week in het discussieprogramma Rumoer aan dat hij niet ging bouwen in het Weggelergebied als Almelo Nouveau met haar voorzieningen achterwege zou blijven. Hij was al acht jaar bezig met de gemeente om meerdere projecten van de grond te krijgen en werd er moedeloos van.

Het gaat allang niet meer om Almelo Nouveau maar om het feit dat de gemeente zich voortdurend laat ringeloren en in de hoek laat zetten. In dit geval is de bevolking voor Almelo Nouveau. De gemeente en de huidige coalitie zien negatieve gevolgen op andere projecten. Luidt de vraag waarom? Of is de gemeente elders ook al verplichtingen aangegaan met mogelijk grote gevolgen? In ieder geval tijd om alle zaken eens open op tafel te leggen in plaats van incident naar incident te schakelen. Op Fortezza moet ook al 12 miljoen euro worden ‘weggesluisd’ in de bouwkosten van een nieuw stadhuis. Dat daarmee een nieuw probleem ontstaat met het ‘Huis van Oud’ is van latere zorg.


Brief Prosyn aan gemeente inzake Almelo Nouveau (pdf)

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-03-2011  

EMTÉ vestigt zich in pand Wissink

 

ALMELO – De supermarktketen EMTÉ komt naar Almelo en vestigt zich in het in aanbouw zijnde pand Wissink aan de Bornestraat. Die bevestiging heeft AlmeloNieuws.nl gekregen van de heer Wissink in wiens opdracht wordt gebouwd. Het betreft een grote supermarkt met 80 parkeerplaatsen op eigen terrein. EMTÉ vindt zijn oorsprong in Waalwijk, waar slager Michel Trommelen in 1948 begon en dat uitbouwde met een afdeling kruidenierswaren. EMTÉ is onderdeel van het groothandelsconcern Sligro en nam vorig jaar zomer de 22 Sanders Supermarkten in Oost Nederland over. Topman Slippens werd vorig jaar zelfs gekozen tot ondernemer van het jaar. De dichtsbijzijnde EMTÉ zit nu nog aan het Westeinde 20 in Vriezenveen.

Volgens de heer Wissink is daarmee Almelo ZuidOost vol wat supermarktcapaciteit betreft en is er geen plek meer voor een verhuizing van Albert Heijn naar de hoek Violierstraat-Bornsestraat en geen ruimte meer voor een supermarkt in Almelo Nouveau. De heer Wissink beweert dit n.a.v. een onderzoek van de gemeente Almelo waarin de economische ruimte voor een supermarkt in Almelo ZuidOost zou zijn bepaald.
Ex- wethouder Anthon Sjoers gaf in het verleden al eens aan dat wanneer in Almelo ZuidOost een nieuwe supermarkt moet komen, dat alleen kan met het sluiten en verplaatsen van o.a. Albert Heijn aan de Nieuwstraat en de Aldi aan de Bornerbroeksestraat.
Wissink claimt nu die ruimte met de komst van EMTÉ te hebben ingevuld.

 
21-03-2011  

Publiciteit plan AH doorgestoken kaart?


< Fragment uit een brief van de gemeente.
Bron: AlmeloAnders.nl
 

ALMELO – Op AlmeloAnders.nl schrijft Tony Cassese dat het plan voor een AH op de hoek van de Violierstraat-Bornsestraat door de tegenstanders van Almelo Nouveau wordt aangegrepen om dit plan te torpederen terwijl AH daar volgens een uitgelekte gemeentelijke brief helemaal niet mag bouwen omdat op die plek een woonbestemming rust. Ook omwonenden zijn vierkant tegen de komst van AH op die plek. Investeerder Wissink sprak zich eveneens uit tegen de komst van AH uit en beweert dat met de komst van EMTÉ in zijn in aanbouw zijnde pand iets verderop aan de Bornsestraat, de markt voor supermarkten in Almelo ZuidOost vol zit. Wissink is eveneens tegen een supermarkt in Almelo Nouveau.

De coalitiepartij VVD gaf onlangs te kennen geen supermarkt te willen in Almelo Nouveau en de partners PvdA en CDA leken zich daarbij aan te sluiten. Geen supermarkt in Almelo Nouveau betekent volgens plannenmaker Prosyn dat het hele plan voor Almelo Nouveau op losse schroeven komt te staan. Daardoor komt ook het plan van TMZ voor de huisvesting van een verzorgingstehuis te vervallen, zo kondigde bestuursvoorzitter Peter Weda van TMZ daarop aan.
Saillant in deze gang van zaken is dat zich de weerstand vanuit middenstandskringen richtte op het hele plan Almelo Nouveau vanwege de leegzuigende werking voor het centrum en zich ook keerde tegen het beoogde hotel in het futuristische complex. Sommigen fluisteren daarbij de naam van de voorzitter van de VVD, die zich als voorzitter van het MKB en als woordvoerder namens het Theaterhotel tegen Almelo Nouveau uitsprak en daarbij ondersteuning kreeg van de winkeliersverenigingen SOBA en Woonboulevard. 
De VVD nam onlangs het voortouw om Almelo Nouveau te 'ontmantelen' door zich tegen een supermarkt in het te ontwikkelen complex uit te spreken. Boze tongen beweren dat die mening juist is gelanceerd om Almelo Nouveau geheel onmogelijk te maken.  
Wethouder Gerrit van Woudenbergh (VVD) gaf echter aan dat het plan ongewijzigd in de gemeenteraad aan de orde komt inclusief hotel en inclusief supermarkt en de gemeenteraad het laatste woord heeft.

 
21-03-2011  

EMTÉ ontkent, Wissink bevestigt (update)


Gerard Wissink sprak in tijdens de raadsvergadering
 

ALMELO – Bij het bericht over de vestiging van EMTÉ in het in aanbouw zijnde supermarktpand aan de Bornsestraat zijn vraagtekens gerezen. Volgens een bericht op de website van TC Tubantia heeft de Sligro Food Group, het concern waarvan de supermarktketen EMTÉ onderdeel is, nog geen beslissing genomen over een vestiging in het in aanbouw zijnde pand Wissink aan de Bornsestraat.
AlmeloNieuws.nl belde ontwikkelaar Gerard Wissink op zijn mobiel en meldde hem het bericht op de website van TC Tubantia en kreeg te horen: ‘Oh, misschien heeft Tubantia met de verkeerde persoon gesproken. Neemt u maar van mij aan dat het wel zo is!’ Op verdere vragen of er misschien alleen een principeovereenkomst is of dat het bericht voor EMTÉ misschien te vroeg naar buiten is gekomen, was Wissink kort: ‘Verder geef ik geen commentaar!’

Update: 22-03-2011
Tijdens de raadsvergadering van hedenavond bepleite de heer Wissink nogmaals zijn visie dat met de komst van EMTÉ (2100 m2) het aantal m2 aan supermarktruimte in Almelo ZuidOost gevuld is overeenkomstig het onderzoeksrapport DTMP dat in opdracht van de gemeente is gemaakt. Op de vraag van Hans Buitenweg (GroenLinks) of hij nu wel of geen overeenkomst heeft met EMTÉ, antwoorddde Wissink dat hij een overeenkomst heeft.
Wissink kondigde de raad tevens aan dat hij zich met hand en tand zal verzetten tegen de komst van Almelo Nouveau met een supermarkt en desnoods naar de Raad van State stapt in de nog te gane bestemmingsplanprocedure.

De gemeenteraad stemde overigens wel in met de komst van Almelo Nouveau, zij het dat een amendement van de PvdA een grote meerderheid kreeg om het aantal m2 voor een super in Almelo Nouveau te beperken tot 2500 m2. Of dat een belemmering wordt voor ontwikkelaar Prosyn, moet worden afgewacht. Prosyn voorzag in het plan een ruimte van 3900 m2 voor een merksuper van2500 m2 en een discountsuper van 1400 m2.
Dat de raad instemde met Almelo Nouveau lag feitelijk vooral aan het mogelijk afketsen van de bouw voor een nieuwe vestiging van Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) dat onlosmakelijk verbonden is met de bouw van Almelo Nouveau middels een grondruil met de gemeente.

Het antwoord is nu aan Prosyn of het doorgaat met de ontwikkeling van Almelo Nouveau en het mogelijke aangekondigde verzet van Wissink. Realisatie kan dus nog wel eens een tijdje kunnen gaan duren, vooral ook omdat er nog een bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen.
Het college van B&W voorzag kennelijk dat probleem en 'tilde' het bouwplan Weggeler al eerder uit het onderhavige vigerende bestemmingsplan. Het plan Weggeler loopt daardoor geen gevaar.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-03-2011  

College weigert Soweco fitness- vergunning

 

ALMELO – Vorige week heeft het college van B&W besloten niet mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging t.b.v. het inrichten van een Fysio- en Fitnessinrichting in het bedrijfspand van Soweco aan de Plesmanweg.
Als motivatie gaf het college van B&W aan, dat er juist een nieuw bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad en dat deze aanvraag daarmee in strijd is.
Die weigering vindt de directie van Soweco erg kort door de bocht omdat het bedrijf juist veel reïntegratiewerkzaamheden voor de gemeente uitvoert waarbij Fitness een belangrijk onderdeel vormt om langdurig werkzoekenden weer in een normaal levenspatroon te krijgen. De gemeente stuurt ook zelf via haar eigen reïntegratiebedrijf Fusion en Convince cliënten op Fitnesstraining en beide gemeentelijke instanties zijn gevestigd in panden van Soweco.
Nu kan een dergelijke inrichting t.b.v. het eigen personeel niet zomaar verboden worden, maar Soweco wil die werkzaamheden uitbesteden aan een professionele organisatie die dan buiten de Soweco-uren ook andere cliënten wil ontvangen. De kosten voor Soweco blijven daardoor beperkt. De gemeente als aandeelhouder van Soweco ziet dat voordeel kennelijk niet en kijkt alleen naar het vigerende bestemmingsplan.
Daar zit hem ook de crux, want naast Soweco - in het pand van autobedrijf Lenferink - zit wel een Fysio- en Fitnessinrichting en ook aan de Virulyweg in het zelfde bestemmingsplan zit Fitness Stars. Ook op andere bedrijventerreinen zitten Fitnesscentra zelfs met horecavergunningen.
Naast de horecaperikelen dreigt nu een tweede conflict omdat men in het stadhuis de weg kwijt is.
De directie van Soweco heeft inmiddels een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin het verzoekt om medewerking voor een aanpassing van het nog niet droge bestemmingsplan of een ontheffing daarvan.

 
24-03-2011  

Rumoer vanuit de Bibliotheek in Almelo

fotoreportage Jan Bril
 

Luister hier uitzending gemist via Radio Almelo.

Fotoreportage (22 foto's)...

 
28-03-2011  

Satire over VVD en Almelo Nouveau

 

ALMELO - Op AlmeloAnders.nl een satire over de gang van zaken binnen de VVD-fractie inzake Almelo Nouveau. In ieder geval aardig om naar te kijken. Ook staan er op AlmeloAnders.nl meerdere artikelen en commentaren over Almelo Nouveau.

 
30-03-2011  

Raadslid Henk Slettenhaar overleden

 

ALMELO - CDA- raadslid Henk Slettenhaar is vanmorgen op 59- jarige leeftijd overleden. Slettenhaar was een bevlogen politicus die als raadsopvolger in 1998 voor het CDA actief werd en sinds zijn benoeming tot raadslid in april 2000 zich gezagsgetrouw kweet van zijn taak. In 2002 volgde hij Roel Koetsier op als fractievoorzitter, tot hij in september 2010 met ziekteverlof ging. Sindsdien werd zijn plek in de gemeenteraad waargenomen door Fred van der Horst.
In het dagelijks leven was Slettenhaar beleidsmedewerker bij het waterschap Regge & Dinkel.

 
31-03-2011  

Rumoer vanuit de Bibliotheek in Almelo

fotoreportage Jan Bril
 

ALMELO - Hoofdonderwerp is het overaanbod van verkeersborden langs Almelose wegen. Zoals altijd lopen de meningen onder de politici weer sterk uiteen. Waar niet over werd gepraat zijn de borden bij het inrijden van de bebouwde kom waarop vermeldt staat dat langparkeren met vrachtwagens binnen de bebouwde kom niet mag. Helaas overbodig, want door het aannemen van een nieuwe APV is dat verbod plotseling uit de APV verdwenen.
Onderwerp was ook de meerkosten van 1,2 miljoen euro voor 100 parkeerplaatsen bij het nieuw te bouwen stadhuis.  
Luister hier naar Rumoer via Radio Almelo.

< fotoreportage  Jan Bril

Fotoreportage (16 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina