Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-03-2011  

College weigert Soweco fitness- vergunning

 

ALMELO – Vorige week heeft het college van B&W besloten niet mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging t.b.v. het inrichten van een Fysio- en Fitnessinrichting in het bedrijfspand van Soweco aan de Plesmanweg.
Als motivatie gaf het college van B&W aan, dat er juist een nieuw bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad en dat deze aanvraag daarmee in strijd is.
Die weigering vindt de directie van Soweco erg kort door de bocht omdat het bedrijf juist veel reïntegratiewerkzaamheden voor de gemeente uitvoert waarbij Fitness een belangrijk onderdeel vormt om langdurig werkzoekenden weer in een normaal levenspatroon te krijgen. De gemeente stuurt ook zelf via haar eigen reïntegratiebedrijf Fusion en Convince cliënten op Fitnesstraining en beide gemeentelijke instanties zijn gevestigd in panden van Soweco.
Nu kan een dergelijke inrichting t.b.v. het eigen personeel niet zomaar verboden worden, maar Soweco wil die werkzaamheden uitbesteden aan een professionele organisatie die dan buiten de Soweco-uren ook andere cliënten wil ontvangen. De kosten voor Soweco blijven daardoor beperkt. De gemeente als aandeelhouder van Soweco ziet dat voordeel kennelijk niet en kijkt alleen naar het vigerende bestemmingsplan.
Daar zit hem ook de crux, want naast Soweco - in het pand van autobedrijf Lenferink - zit wel een Fysio- en Fitnessinrichting en ook aan de Virulyweg in het zelfde bestemmingsplan zit Fitness Stars. Ook op andere bedrijventerreinen zitten Fitnesscentra zelfs met horecavergunningen.
Naast de horecaperikelen dreigt nu een tweede conflict omdat men in het stadhuis de weg kwijt is.
De directie van Soweco heeft inmiddels een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin het verzoekt om medewerking voor een aanpassing van het nog niet droge bestemmingsplan of een ontheffing daarvan.

Archief
Terug naar vorige pagina