Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-09-2016  

American Tukker Day in Vroomshoop

Fotoreportage Jan Bril
 

VROOMSHOOP -  Gisteren en vandaag stond Vroomshoop voor het 14e jaar op rij in teken van de American Tukkerday! Net als voorgaande jaren wasde toegang geheel gratis voor zowel kijkers als bezitters van Amerikaanse voertuigen. Op zaterdag was er een gevarieerd programma met o.a. Pro Wrestling Showdown (WWE) worstelen, Burnout Team Spinning Wheels met een rokende Amerikaanse politieauto en andere bijzondere voertuigen en het Fastdraw Duel shooting (Duelschieten met replica wapens uit het Wilde Westen). Oftewel welke deelnemer kan net zo snel het wapen trekken en schieten zoals cowboys dat in het Wilde Westen ook deden. AlmeloNieuws-fotograaf Jan Bril was er bij, niet om te schieten, maar om te schieten! U snapt het wel, foto's schieten dus zodat u ook de American Tukkerdays kunt bekijken.

Fotoreportage (89 foto's)...

 
04-09-2016  

Ride for the Roses Twente brengt 585.000 euro op

 

REGIO - Toertocht Ride for the Roses Twente heeft een bedrag van 585.000 opgeleverd voor het KWF-Fonds. Het bedrag is door ruim 7.000 deelnemers bij elkaar gefietst tijdens het evenement dat haar start en finish had op de vroegere vliegbasis Twenthe.
Er kon worden gekozen voor afstanden van 100 km, 50 km of 25 km door Twente. De groep van 4500 deelnemers aan de 100 km vormde het grootste wielerpeleton ooit en vertrok al eerste, waarna het bij de start van de 50 km even misging, omdat die groep ook het parcours van de 100 km werd opgestuurd. Via sociale media trachtte de organisatie dit te herstellen maar slaagde daar niet geheel in. Zo’n 1000 deelnemers fietsten dus teveel km.
De opbrengst van 585.000 wordt door KWF besteed aan het onderzoek van dat professor Delwel uitvoert naar de ernstige leukemievariant AML.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (95 foto's)...

 
05-09-2016  

Dump van afval in Twente groeit

 

REGIO – Rond inzamelpunten van huishoudelijk afval bij winkelcentra en centrale punten in de wijken is de illegale dump een toenemende zorg en kostenpost. Containers zijn vaak overvol en dan wordt het afval er maar naast gezet tot ergernis van omwonenden en winkeliers.
Aanleiding is het gewijzigde inzamelbeleid dat o.a. Twente Milieu toepast voor meerdere gemeenten in Twente. Doel meer afval scheiden voor recycling (verdienmodel) en minder restafval (kosten) en dan afgedwongen door het aantal ritten voor restafval, papier en gft te verminderen naar één keer per maand. Glas, plastic en verpakkingen moet de burger zelf naar de inzamelpunten brengen waar containers vaak overvol zijn door te weinig legingen. Goedkoper wordt het echter niet voor de burger.

De burger dumpt dus meer afval. Niet alleen naast overvolle containers bij inzamelpunten maar ook in het buitengebied. De kosten worden doorberekend in de huishoudelijke tarieven. Maar ook het bedrijfsleven dumpt meer afval. Ook voor hen wordt het bedrijfsmatig inzamelen een grote kostenpost. Zo ontdekten handhavers in Enschede en Hengelo recent een berg gedumpt oud brood en gedumpte tomaten. De daders onbekend en als zij niet gevonden worden, komen die opruimkosten ook voor rekening van de burger net zoals die voor de illegale dump van restafval door wietkwekers en ‘pillendraaiers’. 

<< Handhavers troffen dit aan in het buitengebied van Enschede en Hengelo.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
09-09-2016  

Raalte snapt het en schaft betaald parkeren af

 

RAALTE – De gemeente Raalte heeft met de lokale ondernemers een principeakkoord gesloten om het betaald parkeren in het centrum van Raalte af te schaffen. De regeling moet per 1 januari ingaan mits de gemeenteraad instemt.
Het kost de gemeente 2,1 miljoen euro en de kosten van het afboeken op gedane investeringen. De ondernemers compenseren de gemeente met een bedrag van 750.000 euro dat binnen een termijn van 10 jaar betaald moet zijn in jaarlijkse afdrachten.
Raalte hoopt met  dit voorgenomen besluit het verlies aan omzet via internetaankopen en besteding in omliggende steden als Deventer en Zwolle te keren.

 
19-09-2016  

Werknemers forceren zich toegang tot bedrijf


De middelste foto laat de oude situatie voor 2012 zien. De andere laten de veranderingen zien die Lenferink liet uitvoeren toen de opstallen wel op zijn naam stonden.
 

HENGELO – Werknemers van Bedrijfswagens Twente BV aan de Sluitersdijk in Beckum - gem. Hengelo, hebben vanmorgen de toegang naar hun werkplaats geforceerd. De toegang was met ketting en slot geblokkeerd door naaste buur en bewoner van de woning, Kuipers.
Kuipers leeft in onmin met de eigenaar van Bedrijfswagens Twente BV, Twente’s grootste autohandelaar Bennie Lenferink. Volgens Kuipers is Bedrijfswagens Twente BV nog huur verschuldigd en werd daarom de toegang geblokkeerd. Iets wat Kuipers ook al eerder deed op 8 augustus jl. De gealarmeerde politie bemiddelde maar beide partijen werden het niet eens. Reden waarom Kuipers de opdracht kreeg om de toegang open te houden. Kuipers wilde met zijn daad de vermeende vordering op Bedrijfswagens Twente BV kracht bijzetten maar moet zijn gelijk proberen te halen via een civiele procedure.

De actie van Kuipers kent een diepere achtergrond. In het verleden zat het aannemersbedrijf van Kuipers krap bij kas. Kuipers leende toen enkele Eurotonnen van Lenferink via het bedrijf Demajo Onroerend Goed BV om het hoofd boven water te houden. Uiteindelijk ging bedrijf van Kuipers in 2012 failliet nadat de Rabobank het verschuldigde krediet opzegde. Als onderpand voor de lening bij de bank en Lenferink golden de woning en de bedrijfspanden van Kuipers. Lenferink legde na taxatie nog enkele Eurotonnen op tafel,waarna de opstallen via een notaris in Wierden werden overgeschreven op naam van Demajo Onroerend Goed BV van Lenferink. Die transactie bleek later bij uitspraak van de rechter onder ‘verkeerde dwingende’ omstandigheden tot stand gekomen te zijn. Of bij gedwongen verkoop door de hypotheekhouder meer zou zijn betaald, is een twistpunt. Lenferink moest dus de opstallen terug leveren aan Kuipers maar heeft nog wel geld tegoed van de leningen en de investeringen die hij deed in de panden. Zowel Kuipers als Lenferink eisen dus geld van elkaar. Kuipers wil huur vangen en Lenferink wil investering en lening terug. Kuipers probeerde vandaag - nu de opstallen met ingang van vandaag weer op zijn naam staan - feitelijk het geschil te forceren door opnieuw de toegang te blokkeren. Dat deed hij, omdat hij ‘vreesde’ dat Lenferink zijn wagenpark e.d. zou weghalen. 
Kuipers heeft echter bij vonnis van de rechter in Assen op 25 augustus jl. al eerder te horen gekregen dat hij de toegang naar Bedrijfswagens Twente BV niet zomaar mag blokkeren. Reden voor de politie om Kuipers vanmorgen te sommeren de toegang vrij te houden voor de werknemers en klanten van Bedrijfswagens Twente BV. Beiden 'kemphanen' zullen het geschil feitelijk bij de rechter moeten ‘uitvechten’.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
19-09-2016  

ZGT-bestuursvoorzitter Schmidt gaat met pensioen

 

ALMELO/HENGELO - Na 8 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur verbonden te zijn geweest aan de  Ziekenhuisgroep Twente (ZGT ) met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, heeft de heer Meindert Schmidt aangegeven per 1 januari 2017 met pensioen te gaan.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de gezondheidszorg. Zo waren er bijvoorbeeld ook twistpunten over de locatie van de specialistische verloskundige zorg  en de herschikking van de takenpakketten van beide ziekenhuizen van ZGT, maar mede onder de leiding van de heer Schmidt heeft ZGT zich ontwikkeld tot een gastvrij, deskundig en financieel gezond Twents ziekenhuisverbond dat een centrale rol vervult in de positionering van de ziekenhuiszorg in Twente. Hiermee heeft hij samen met de professionals een stevig fundament gelegd waarop ZGT in de toekomst kan voortbouwen. De Raad van Toezicht is de heer Schmidt zeer erkentelijk voor zijn werk voor ZGT, zo staat te lezen in het persbericht van ZGT.

In de komende weken zal de Raad van Toezicht zich beraden op het invullen van de ontstane vacature.

 
20-09-2016  

Provincie naar rechter afvallozing NAM in Twente

 

ZWOLLE – Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft besloten naar de rechter te stappen betreffende de hervatte afvallozing van Drents boorwater in lege Twentse gasputten. Vandaag werd bij de bestuursrechter gevraagd om een voorlopige voorziening om de NAM te stoppen. De boringen en lozingen werden vorig jaar stilgelegd nadat lekken in de transportleiding werden geconstateerd. De NAM repareerde de leiding en saneerde de bodem en heeft daarna toestemming gekregen van het Staatstoezicht op de Mijnen om de productie te hervatten. De NAM hervatte zaterdag jl. het boren naar olie in Drenthe en de lozing via pijpleidingen naar Twente, dit nadat minister van economische zaken Henk Kamp daar vorige week groen licht voor gaf. Ook de Tweede Kamer ging ondanks veel vraagtekens en bezwaren van burgers, milieuorganisaties, Twentse gemeenten en provincie Overijssel bij meerderheid akkoord. De provincie vindt dat de praktijk met de afvalwaterinjecties afwijkt van de vergunning. Het water bevat meer waterstofsulfide dan van te voren ingeschat en de injectie in het Twentse zandsteen is moeilijker dan gedacht, waardoor er meer anti-corrosiemiddel nodig is. De bestuursrechter en/of uiteindelijk de Raad van State moet daarover nu gaan oordelen. Het is uitzonderlijk dat lokale of provinciale overheden naar de rechter stappen om tegen de regering in te gaan.

Ook het Waterschap Vechtstromen zette vorige maand vraagtekens bij de aangekondigde hervatting van de lozingen. Volgens Vechtstromen kan het boorwater ook gereinigd worden tot drinkwater, maar de NAM vindt dat te kostbaar.

 
21-09-2016  

In 2017 start capaciteitsvergroting Twentekanalen


Foto: Noordelijke vertakking van Twenteknaal richting Almelo - @rijkswaterstaat
 

ALMELO – Medio volgend jaar wil Rijkswaterstaat beginnen met de capaciteitsvergroting van de Twentekanalen voor schepen met een tonnage tot 3.000 ton. Volgens Rijkswaterstaat zijn tegen het ‘Besluit projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen fase 2’ geen bezwaren gemaakt. Door de uitvoering kunnen straks grotere schepen vanaf de IJssel naar de Twentse havens in Delden, Hengelo, Enschede en Almelo Centrum en de nieuwe laad- en loskade bij het XL Businesspark te Almelo/Bornerbroek. Bij dat laatste wordt tevens een nieuwe zwaaikom aangelegd  om schepen makkelijker te kunnen laten keren. Het is de afrondende fase van het verdiepen van de Twentekanalen. Tegen de zwaaikom is wel bezwaar ingediend. Aanpalende agrariërs vrezen ‘lekkage’ van de landschappelijk hoger gelegen zijtak naar Almelo. Rijkswaterstaat wil lekkage voorkomen door het aanbrengen van een nieuwe kleilaag op de bodem van het verdiepte kanaal dat op bepaalde delen ook damwanden krijgt i.p.v. natuurlijke beschoeiing. Vooral de laad- en loskade van het logistieke bedrijf CTT op het XL Businesspark Twente wordt een toekomstige ‘hotspot’ voor de overslag van zeecontainers gelet op de ligging aan de A35/A1. Voor vervoer van zeecontainers over spoor heeft CTT een overslagpunt in Bentheim (D) en Rotterdam voor transport over water en spoor. Ook in Hengelo is een overslagpunt van water naar weg en vice versa.

Eerder al werd de capaciteit van het kanaal Almelo-De Haandrik vergroot tot 700 ton voor grotere binnenvaarttransporten naar Hardenberg en Coevorden. Een investering van ruim 17 miljoen euro door de provincie Overijssel.
Het Twentse transportbedrijf Nijhof/Wassink maakte hier al proefvaarten met duwboten om meer containers over water te kunnen transporteren.

 
22-09-2016  

Herman Finkers Ereburger van Overijssel


Finkers knoopt nog snel even een stropdas om en krijgt daarmee de lachers op zijn hand.
Foto: Provincie Overijssel
 

ZWOLLE – Cabaretier Herman Finkers is donderdagavond benoemd tot Ereburger van Overijssel. De geboortige Almeloër (1954) is de vijfde persoon die die eer ten deel valt. Het was een complete verrassing voor Finkers die in Theater Odeon te Zwolle was tijdens de uitreiking van de Cultuurprijs om daar de Oeuvre Award te ontvangen. Commissaris der Koning Ank Bijleveld roemde Finkers tevens voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij Twente, zoals het uitdragen van de Twentse taal, de betrokkenheid bij de samenleving en het aanzwengelen van het maatschappelijk debat zoals de toekomst voor de voormalige vliegbasis Twenthe en de openlijke afkeer tegen het lozen van afvalwater in Twentse bodem door de NAM. Volgens Bijleveld is Finkers meer dan cabaretier, schrijver, liedjesmaker en dichter. Finkers was totaal overdonderd en voelde zich ‘zeer vereerd’.

Oeuvre Cultuur Prijs Overijssel
De Oeuvre Cultuur Prijs, die Finkers tevens ontving, sneeuwde een beetje onder bij de benoeming tot Ereburger van Overijssel. Maar ook de toekenning van de Oeuvreprijs werd in ‘nederigheid dankbaar aanvaard’, zoals Finkers zich uitdrukte. Volgens Finkers was het nooit de bedoeling om cabaretier te worden. Hij kwam er min of meer bij toeval achter dat hij een zaal kon laten lachen met zijn gedichten, terwijl hij toen niet wist wat hij in godsnaam moest gaan doen. Bij een optreden werd hij plotsklaps als cabaretier aangekondigd en zo begon zijn carrière. Finkers riep jongelui die niet weten wat ze moeten doen, dan ook op: ‘Blijf maar zoeken, er komt vanzelf iets.’ Finkers is de eerste burger van Overijssel die de Oeuvre Cultuur Prijs ten deel valt.

Cultuurprijs Overijssel 2016
De Cultuurprijs Overijssel is dit jaar voor de Deventer schrijver Özcan Akyol. Zangeres en de geboortige Enschedese dichter Johanneke ter Stege kreeg de Talentprijs. Beide prijzen werden uitgereikt door juryvoorzitter Ank Bijleveld. De jury ziet Özcan Akyol als een levenskunstenaar, die zich in een onvoorstelbaar tempo tot opiniemaker ontwikkelt en die ondertussen van de geborgenheid van het Oosten houdt. Hij schrijft op een intrigerende manier en spreekt daarbij bovendien ook een jonge doelgroep aan. Het leverde hem, naast de titel, ook een cheque van duizend euro op.
Juryvoorzitter Bijleveld prees ook het talent van Johanneke ter Stege. Volgens haar is de jury enorm gecharmeerd van Johanneke en wordt verwacht dat ze nog veel meer in haar mars heeft. Bijleveld: ‘Het is een talentprijs voor cultuur en kunst in de meest brede zin van het woord. Inspirerend, van belang voor onze regio.’
 

 
22-09-2016  

Koninklijk werkbezoek aan Twente

 

ALMELO - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 27 oktober een streekbezoek aan Almelo en Noordoost Twente. De Koning en Koningin beginnen in Almelo waar een bezoek wordt gebracht in de wijk Nieuwstraatkwartier en het Polman Stadion van Heracles Almelo. Aansluitend bezoeken zij de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal. Tijdens het bezoek staat het thema ‘erfenis als toekomstkapitaal’ centraal. Elementen uit het verleden van Twente zijn ingezet als impuls voor zowel stedelijke ontwikkeling als de ontwikkeling van de landelijke gebieden.
Klik hier voor het dagprogramma.
 

 
23-09-2016  

Zie Overijssel in vogelvlucht

 

HENGELO - Hoe zou het zijn om als een vogel door de lucht te zweven over de mooiste plekken in jouw regio? Je beleeft het met RTV Oost. De omroep vliegt per helikopter van 10 t/m 14 oktober dagelijks over Overijssel, op zoek naar mooie natuur, steden, bouwwerken, waterwegen en opvallende zaken. Overijssel in vogelvlucht, en jij bepaalt waar we overheen vliegen!
Geef nu je favoriete plek door
Welke plek heb je altijd al eens vanuit de lucht willen zien? Gewoon omdat het er mooi is, om misschien omdat er iets bijzonders gebeurt als de camera overvliegt? Doe iets geks met je familie, vrienden of sportteam en grijp deze unieke kans om jouw boodschap of mooiste plekje uit de lucht te laten zien. Alle suggesties zijn welkom op www.rtvoost.nl/vogelvlucht. Je maakt dan niet alleen kans om in beeld te komen, maar ook op een helikoptervlucht voor 2 personen.
“Overijssel in vogelvlucht” volg je van 10 t/m 14 oktober live op Facebook.com/rtvoost en via www.rtvoost.nl
Het inschrijfformulier en meer informatie vind je op www.rtvoost.nl/vogelvlucht

< SAIL Kampen - foto: Bart Roossink

 
25-09-2016  

24 uur van Zolder voor Solar Team Twente


Twitterfoto: Solar Team Twente
 

ZOLDER (B) - De '24 hours iLumen European Solar Challenge' op het circuit van Zolder in België is zaterdag gewonnen door het Solar Team Twente. Het team bestaande uit studenten van de Universiteit Twente en de Hogeschool Saxion troefde in die 24 uur met hun voertuig ‘The Red One’ o.a. de beide teams van Tesla af en alle andere deelnemers zo’n 12 in getal van andere universiteiten wereldwijd.
‘The red One’ van het Solar Team Twente kwam tot 278 rondes, vijf meer dan de meest eco-vriendelijke elektrische auto van Tesla, die eindigde op de tweede plaats. Als derde eindigde Punch Powertrain Solar Team van de Universiteit van Leuven. "Dat we van de deelnemende topuniversiteiten enkel Twente moesten laten voorgaan bewijst nogmaals dat onze zonnewagen tot de beste ter wereld behoort", aldus woordvoerder Thiérry Garritsen van het team van de Leuvense universiteit. Jeroen Minnema van het Solar Team Twente: "De belangrijkste factor in deze race was de strategie. Het was een hele uitdaging om voor het eerst ook ‘s nachts te rijden met Red One die natuurlijk gemaakt is om te blijven rijden op zonne-energie."
De weersomstandigheden pakten echter goed uit voor ‘The Red One’ die continu bijlaad terwijl de Tesla herhaaldelijk bijgeladen moest worden en als auto meer gebouwd is om harder te rijden.
Het Twentse team liet echter vorig jaar tijdens de ‘World Solar Challenge’ in Australië ook al zien tot de wereldtop te behoren van voertuigen aangedreven door zonenergie. Toen behaalde men en tweede plek.
Meer foto's klik hier.


De NUNA8S van de Universiteit Delft nam geen deel aan de 24 uur van Zolder. De winnaar van de ‘World Solar Challenge’ in Australië strijdt momenteel in Zuid Afrika in de SASOL Solar Challenge van Pretoria naar Kaapstad. In de eerste etappe naar Johannesburg ligt men op kop met de Steenwijker Pim Wubbe achter het stuur. Grootste concurrent is het team van de Tokai Universiteit uit Japan. Team NUNA8S hoopt deze week een afstand van 4.500 km af te leggen.
 

 
26-09-2016  

Leemans heeft vliegtuigwrak IJsselmeer geborgen


Vanaf de werklocatie op het IJsselmeer is de berging door Leemans Vriezenveen en de mijnopruimingsdienst van Defensie uitgevoerd.
 

FRYSKE MARREN/VRIEZENVEEN - De klus is geklaard. In de afgelopen weken is het vliegtuigwrak van de Vickers Wellington van het Poolse 305 RAF, Royal Airforce, squadron geborgen. Het vliegtuig werd in de Tweede Wereldoorlog door een Duitse jager neergehaald en drie van de zes inzittenden waren als vermist opgegeven. Het wrak lag op zestien kilometer voor de kust bij Lemmer in het IJsselmeer.
Door Defensie en Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen werd, in opdracht van de gemeente De Fryske Marren, deze speciale berging uitgevoerd.

Projectleider Broekman van Leemans toont zich content over de uitvoering van de werkzaamheden vanaf een drijvend ponton en vanuit een met damwand omgeven bergingslocatie.
Naast vliegtuigonderdelen zijn ook stoffelijke resten gevonden. Omwille van privacy van de gesneuvelde militairen en de nabestaanden wordt deze informatie pas bekend gemaakt, wanneer volledige zekerheid bestaat. De gevonden bommen zijn onschadelijk gemaakt.
De gemeente Fryske Marren, verantwoordelijk voor de berging, roemt de uitstekende samenwerking tussen de verschillende partijen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-09-2016  

Plofkraken teisteren Albert Heijn

 

ALMELO/ENSCHEDE – In Duitsland wordt geklaagd over het grote aantal plofkraken van geldautomaten door Nederlandse criminelen. In Nederland werd dat aantal kraken nihil door betere beveiligingen maar desondanks is daar sinds kort een kentering in.  De daders hebben het daarbij vooral voorzien op geldautomaten in panden van Albert Heijn. Zo werden vorige week automaten gekraakt in het Utrechtse Driebergen (2) en Soest en het Zeeuwse Brielle.
In de nacht van maandag op dinsdag was in Almelo de geldautomaat bij Albert Heijn aan de Nieuwstraat aan de beurt en afgelopen nacht gebeurde hetzelfde in Enschede en Utrecht eveneens bij filialen van Albert Heijn. De daders hebben kennelijk alle filialen van Albert Heijn met geldautomaten goed in beeld gebracht.

< Na de anti-plofkip acties van Wakker Dier, laten nu criminelen de geldautomaten ploffen bij Albert Heijn.

 
30-09-2016  

Twentse Ambassade in Rotterdam geopend

 

ROTTERDAM – Na Amsterdam herbergt nu ook Rotterdam een Twentse Ambassade. Vandaag werd aan het Beursplein 37 in Rotterdam – naast stadhuis – in het World Trade Center Rotterdam de Twentse Ambassade geopend.   Twentse ondernemers gaan er hun bedrijven en de regio Twente promoten. In de Twentse Ambassade vinden ondernemers faciliteiten en diensten  om werken en zakendoen in de regio Rotterdam makkelijker te maken. Die Twentse activiteiten en projecten worden gepromoot bij ondernemers in de regio Rotterdam door o.a. netwerkbijeenkomsten om zaken te doen maar ook om innovaties te versterken in wederzijds belang .
In Amsterdam is de Twentse Ambassade al wat langer gevestigd. Daar zetelt men in gebouw De Bary in de Gouden Bocht aan de Herengracht 450. Als Twentse ondernemer in beide steden even een flexwerkplek nodig? Het kan!

Fotoreportage (6 foto's)...

 
30-09-2016  

Minister Kamp opende Twentse CTT Rotterdam


Minister Henk Kamp en CTT-directeur Eric Linthorst openen gezamenlijk de Rotterdamse terminal van het Twentse bedrijf
 

ROTTERDAM – Met de opening van de Twentse Ambassade in Rotterdam was de Twentse activiteit vrijdag nog niet gedaan in Rotterdam. Minister van Economische Zaken Henk Kamp, geboren en getogen in Hengelo, opende vrijdagmiddag de Rotterdamse vestiging van Container Terminal Twente (CTT). Na Hengelo en Bentheim (D) de derde vestiging van het Twentse containeroverslagbedrijf.
Met de vestiging van de Rotterdamse overslag op Pernis, zit CTT Intermodaal Transport nu aan de bron van het inlandse containervervoer.

De historie van CTT voert terug naar 1985 toen de Almelose transportondernemer Henk Bolk op het stationsemplacement in zijn woonplaats een containeroverslagterminal begon met aanvoer over water en het spoor. Het meeste transport ging nog via het spoor maar NS Cargo had de nodige problemen voor tijdige aan- en afvoer. De waterwegen via het Twentekanaal werden dus belangrijker voor die aanvoer en in Hengelo vond Bolk een betere stek aan de kade van het Twentekanaal. Bolk kreeg daar mede-investeerders in het Twentse Nijhof-Wassink Transport en BCTN en MCS, containerterminals uit respectievelijk Nijmegen en Meppel.

In Hengelo nam CTT een grote vlucht onder directie van Eric Linthorst. Henk Bolk bleef echter de grote animator achter de schermen van CTT en moederbedrijf Bolk Transport dat onder directie staat van André Pluimers en Joop Savenije. CTT keerde nog even terug in Almelo nadat de sluis bij Eefde in ongerief geraakte en de Twentse havens maanden onbereikbaar werden. Via het spoor naar Almelo werd toen even het alternatief als overslag vanuit Rotterdam. De locatie in het hart van de stad was echter minder geschikt voor al die wegtransporten en dus werd net over de grens in het Duitse Bentheim een betere locatie gevonden voor het transport van containers over het spoor. Inmiddels gaan er wekelijks 6 goederentreinen heen en weer tussen Rotterdam en Bentheim en ook gaan er wekelijks 3 treinen naar Kutno in Polen en naar Malmö in Zweden. De overslag van containers via water ontwikkelde zich stevig bij CTT in Hengelo waar nu al meer dan 150.000 containers per jaar worden overgeslagen van water op truck. Bolk Transport bouwde er een eigen warehouse van 25.000 m2 voor tijdelijke opslag.
CTT is daarmee een verlengstuk geworden van de Rotterdamse haven voor het Europese inland-vervoer, mede ook omdat CTT volledig is gekoppeld aan het douane-systeem van de Rotterdamse haven. Daardoor kan de administratieve douane-afhandeling plaatsvinden op de eindbestemming van de overgeslagen containers. 

Omdat de Rotterdamse haven steeds belangrijker wordt voor het vervoer van containers naar Noord, Oost en Zuid Europa, zocht CTT een locatie aan de grootste Europese bron van het containervervoer. Op Pernis werd daarom een laad- en loskade overgenomen en er werd geïnvesteerd in een warehouse voor tijdelijke opslag van goederen. Aan de eigen kade kunnen short sea schepen en binnenvaartschepen met een diepgang tot 8,5 meter worden beladen en gelost. Door de aanleg van vier treinsporen van 400 meter, kan CTT Rotterdam nu eigen treinen samenstellen voor containertransporten via spoor. CTT investeeride een slordige 7 miljoen euro in de Rotterdamse locatie die moet uitgroeien tot de basis voor de eigen terminals in Hengelo en het Duitse Bentheim. Binnenkort komt daar de nieuwe terminal op het XL Businesspark bij Almelo nog bij. Met de laatste twee bezwaarmakers tegen de aanleg van de terminal is een accoord bereikt, zodat eindelijk de op de kade liggende kraan kan worden opgebouwd.
Voor Port of Rotterdam is CTT nu al de grootste inlandpartner voor de overslag van containers. De overslag via CTT betekent dat er wekelijks 600 tot 900 trucks minder over de  weg rijden tussen Rotterdam en Twente. Dat aantal blijft groeien door de toename van vervoer over water en spoor. Grolsch en Hartman zijn bijvoorbeeld al grote klanten van CTT. Het Europese distributiecentrum van Timberland op het XL Businesspark Almelo laat haar goederen via Rotterdam straks ook over water aanvoeren naar de laad- en loskade van CTT Almelo. Olieproducent Eurol bouwt naast CTT haar nieuwe fabriek zodat ook de grondstoffen en eindproducten van Eurol over water kunnen worden vervoerd. De impact wordt nog groter omdat onlangs overeenstemming is bereikt met een Belgische investeerder over de aankoop van 35 hectare bedrijfsterrein op het XL Businesspark. Voor 18.000 m2 bestaat een bouwverplichting.
De expansie in het logistieke netwerk Twente is inmiddels ook duidelijk geworden via de recente Twentse Arbeidsmonitor met een groei van 50 procent in logistieke werkgelegenheid. Niet alleen CTT is groeiende maar ook de transportwereld in de regio dat de containers in een straal van 100 km via de weg aflevert op de eindbestemming.

Vanuit Den Haag is, na jaren gelobby, de erkenning voor Twente als logistieke Europese hotspot.  De vaarcapaciteit van de Twentekanalen wordt fors uitgebreid door de bouw van een nieuwe grotere sluis en het verbreden en verdiepen van de Twentse waterwegen. Ook staat vast dat de A1 in Oost Nederland wordt verbreed. Al met al investeert het Rijk zo'n 160 miljoen euro om de bereikbaarheid van Twente te verbeteren. Port of Twente, het samenwerkingsverband van het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem en transportondernemers uit de regio, varen er wel bij!

Fotoreportage (131 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina