Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
12-05-2014  

Bedrijven boos op gemeente Twenterand

 

VRIEZENVEEN – De directies van Coes Metaalbewerking en Van den Bosch Beton in Vriezenveen zijn boos op de gemeente Twenterand. De gemeente wil na 8 jaar praten verkeersdrempels aanleggen op de Daarlerveenseweg langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Reden zijn de klachten van aanwonenden over te hard rijden over deze smalle weg.
Volgens de directies maakt de aanleg van verkeersdrempels de bedrijven schier onbereikbaar voor diepladers en wordt laden en lossen bij de bedrijven alleen maar moeilijker. Men betwijfelt ook openlijk of de drempels wel de snelheid beperken en verwijten de gemeente dat deze er langer dan een jaar over deed om op brieven te reageren. Ook wordt de gemeente verweten dat men vooral zonder de bedrijven praat over schijnoplossingen om de verkeersveiligheid te bevorderen.
De smalle weg wordt hoofdzakelijk door sluipverkeer gebruikt. De directies willen dat de weg aan het openbare verkeer onttrokken wordt om de bereikbaarheid van de bedrijven overeind te houden.

<< In augustus 2012 bleek nog eens hoe smal de Daarlerveenseweg feitelijk is voor grote transporten.
 

 
17-05-2014  

Sluiting dreigt voor 250-jarige basisschool Genne

 

GENNE – Het 250-harige jubileum voor de openbare basisschool Genne, buurtschap tussen Hasselt en Zwolle, kan wel eens het laatste feestje zijn. Bij het einde van dit schooljaar vertrekken 10 leerlingen en dat aantal moet zich voor 1 oktober a.s. minstens opnieuw aanmelden om aan het wettelijk minimum van 23 leerlingen te kunnen blijven voldoen.
Tijdens de reünie werd er druk over gesproken want in al die jaren van haar bestaan volgden vooral kinderen van boeren uit de buurt en schipperskinderen het basisonderwijs in Genne. Toch ziet men nog een lichtpuntje. Steeds meer ouders van kinderen uit Zwolle zien voordeel in de persoonlijke aandacht die de school in Genne de leerlingen biedt, ondanks dat er dagelijks een stukje extra moet worden gereden om de kinderen naar school te moeten brengen. In oktober weet men het zeker of het vereiste aantal leerlingen wordt gehaald om meer historie aan het eeuwen oude schooltje toe te voegen.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
19-05-2014  

Doorstart Consonant Yachts in Vriezenveen

 

VRIEZENVEEN – De jachtwerf Consonant Yachts in Vriezenveen krijgt een doorstart. Een groep van 10 particulieren hebben de jachtwerf gekocht van bewindvoerder Weenink om zo verzekerd te zijn van service en onderhoud van hun jachten die zij ooit kochten bij de jachtwerf in Vriezenveen. Voormalig eigenaar Mijnt Kruiskamp (57) treedt in dienst van het nieuwe bedrijf Consonant Yacht Service zodat ook de kennis bewaard blijft. Consonant Yacht Service kan door deze doorstart het onderhoud van de ooit verkochte jachten blijven uitvoeren en bovendien service en onderhoud plegen aan jachten van andere merken dan de eigen ontwerpen Kuster en Noaber.

 
20-05-2014  

Crisisberaad ondernemers Zwolle om leegstand

 

ZWOLLE – De organisatie ONL voor Ondernemers Zwolle organiseert op donderdag 5 juni aanstaande om 19.00 uur een ondernemersbijeenkomst in het PEC Stadion in Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst staat het onderwerp ‘de leegstand van winkelruimte in de regio Zwolle’ centraal en kunnen ondernemers kennismaken met de ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers.
Consumenten besteden als gevolg van de economische crisis en de opkomst van internetwinkels steeds minder bij de lokale winkeliers. Daarnaast hebben gemeentes de afgelopen jaren veel grond verkocht ter bevordering van winkelvorming en is er een overschot aan winkeloppervlakte ontstaan. De leegstand van winkelruimte in steden is daardoor sterk toegenomen. Hoe kunnen de negatieve gevolgen van winkelleegstand worden beperkt en welke rol kan de provincie daarin spelen?
ONL voor Ondernemers nodigt ondernemers uit de regio Zwolle uit om op donderdagavond 5 juni vanaf 19:00 uur mee te praten over dit onderwerp. Gratis aanmelden voor de bijeenkomst kan op www.onl.nl/ondernemerstour
 

 
20-05-2014  

Provincie leent 10 miljoen aan Techniekcentrum

 

ALMELO/ZWOLLE – De Almeloër Gerard Sanderink krijgt een lening van 10 miljoen euro van de provincie Overijssel om zijn Sanderink Technology Centre Twente te realiseren. De Quote-miljonair heeft zijn erfenis in een stichting gezet en wil daarmee de technologische vooruitgang van Twente waarborgen. Sanderink is eigenaar van Centric IT, Antea Groep (Oranjewoud/Strukton) en Mafo Holding in Almelo. Wereldwijd hebben de bedrijven van Sanderink 15.000 mensen in dienst. Het jaarlijkse dividend van de bedrijven gaat naar de stichting die het Sanderink Technology Centre Twente financiert en de lening aflost in vijf jaarlijkse termijnen van 2 miljoen euro. Ook worden jaarlijks 10 talentvolle technologiestudenten van UT Twente en Saxion Hogeschool ondersteunt. Het Sanderink Technology Centre komt in Enschede in de nabijheid van het Kennispark Twente en zal ‘zo’n 350 banen opleveren.

Lees ook:
Almeloër stopt miljoenen in Technologie-onderwijs
Almelose miljonair zet bedrijven in stichting

 

 
21-05-2014  

Deventer in de fout bij geheimhouding


Volgens wel bekend gemaakte cijfers bedragen de huisvestingslasten van het in aanbouw zijnde stadskantoor jaarlijks 8,1 miljoen euro. Eind 2014 moet het bouwwerk zijn opgeleverd.
 

DEVENTER - Het Deventer college van B&W ging in de fout bij het achterhouden van financiële gegevens rond de besluitvorming voor de bouw van een nieuw stadskantoor. De coalitie van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks sneuvelde in Deventer al eerder op de wijze van financiering via een SWAP maar maakte toch een doorstart waarna de bouw er werd ‘doorgedrukt’. Raadslid Marcel Elferink (Gemeentebelangen) maakte destijds bezwaar tegen de gang van zaken en eiste inzage die hem werd geweigerd. Nu haalt Elferink zijn gram door de uitspraak van de Raad van State. De RvS vindt dat het toenmalige college in de fout is gegaan door die inzage te weigeren. Geheimhouding kan volgens de RvS alleen volgens de bepalingen in de gemeentewet waarin staat dat alleen de gemeenteraad een besluit neemt voor geheimhouding. De gemeenteraad is ook diegene die de geheimhouding ongedaan kan maken door een vervolgbesluit te nemen.
Nu de partij van Elferink zelf in de nieuwe coalitie zit, is de kans dus groot dat het ‘geheim van Deventer’ alsnog op tafel komt.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
23-05-2014  

Cora Smelik nieuwe directeur RUD Twente

 

ALMELO - Cora Jawad Smelik (46) begint op 1 juni als directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Twente. Deze organisatie voert in opdracht van de Provincie Overijssel en alle 14 Twentse gemeenten taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Wabo en de Wet milieubeheer. De RUD Twente werkt nauw samen met de RUD IJsselland.
De RUD Twente is een zogenaamde netwerkorganisatie. Medewerkers van de gemeenten worden vanuit hun eigen organisatie door de RUD ingezet, daar waar hun deskundigheid gevraagd wordt. Voordeel van deze aanpak is dat de lokale binding en de informatievoorziening op lokaal niveau blijven bestaan. Dat leidt tot een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van het omgevingsrecht.

Als directeur is Smelik eindverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, uitwerking en uitvoering van de RUD Twente. Vanuit haar functie heeft ze direct contact met alle deelnemende gemeenten en partners als Waterschappen, Politie, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie. Smelik komt in dienst van de gemeente Almelo die fungeert als gastheerorganisatie.

Smelik werkte hiervoor als directeur Strategie en Externe Betrekkingen bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen. Daarvoor was zij directeur van de Sociale Verzekeringsbank in Deventer, waar zij in 1993 begon als tolk/vertaler. Van 2000 tot 2009 was zij sociaal attaché voor de ambassades in Marokko en Turkije. In politieke zin was zij campagneleider voor GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezing in Deventer. Ook noemt zij zichzelf Turkologe.

 
28-05-2014  

Goed jaarresultaat 2013 voor Cogas

  ALMELO - Cogas heeft over het jaar 2013 een winst na belastingen behaald van ruim 22,7 miljoen Euro, bij een netto omzet van 50,6 miljoen Euro. Van het netto resultaat kwam circa 11 miljoen Euro uit deelnemingen en eenmalige baten. De belangrijkste deelneming binnen de Cogasgroep is Cogas Kabel, waarvan in december 2012 de helft van de aandelen werd verkocht aan Rabo CIF. Sindsdien is Cogas Kabel druk aan de slag met de aanleg van glasvezel in haar verzorgingsgebied. Eind 2013 werden 20.000 glasvezelaansluitingen opgeleverd, voor 2014 staat de aanleg van circa 44.000 aansluitingen (onder meer in Almelo) op de rol.
Van het resultaat zal 10,2 miljoen Euro als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Cogas. Deze aandeelhouders zijn de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
Lees verder...

 
29-05-2014  

Waterpeil Vechtstromen richting normale waarden

 

ALMELO - De maatregelen die waterschap Vechtstromen inzet tegen de wateroverlast van de afgelopen dagen in Drenthe en Overijssel hebben effect. Op steeds meer plekken beweegt het waterpeil zich in de richting van normale waarden. De verwachting is dat dit zich de komende dagen doorzet. Alertheid blijft geboden, veel is afhankelijk van de actuele weersituatie. Voor de komende dagen is die gunstig. Door de vele afvoer uit het gebied en aanvoer uit Duitsland zal het peil op de Vecht vandaag nog enkele centimeters stijging te zien geven.

Afgelopen 24 uur is circa 15 tot 20 mm neerslag gevallen, dit had opnieuw effect op het waterpeil in het gebied. De actuele situatie is donderdag 12 uur als volgt:

Overijssel: Steigerwijk ingezet voor doorvoer
Het gebied Steigerwijk in Dalerpeel wordt nog steeds gebruikt voor doorvoer en verdeling van water. De buffer in Groote Scheere voldoet goed. De buffer is inmiddels maximaal gevuld en wordt afgesloten. Dit kan omdat de peilen op de Lutterhoofdwijk inmiddels stabiel zijn.
Overijssel: Vecht
De nevengeul Mölnmarsch, bij de Vechtstuw van Mariënberg is aan één kant afgesloten. Hierdoor wordt extra Vechtwater opgevangen.
Na een stijging van het peil met nog enkele centimeters bereikt de vecht om circa 15.00 uur aan de landsgrens zijn hoogste peil. In de loop van vrijdag zal het peil langzaam gaan dalen. Campinghouders en grondeigenaren langs de Vecht zijn geïnformeerd over de situatie met het water. In verband met de grote stroomsnelheid en hoge afvoeren benadrukt het waterschap om niet te gaan varen op de Vecht.
Twente
In het Twentse deel van het beheergebied van Vechtstromen is de overlast beperkt. Hier is minder regen gevallen als in het overige deel van het beheergebied. Ook hier is het algemene beeld dat de situatie zich stabiliseert en de peilen dalen.

Drenthe: Water bufferen in gebied Roonboom
De waterbuffer in het gebied Roonboom bij Zwinderen vult zich. Dit helpt goed om het waterpeil in het benedenstroomse gebied te verlagen.
Drenthe: Noodpomp wijk Beeklanden in Schoonebeek
De noodpomp in de wijk Beeklanden in Schoonebeek doet zijn werk. Overtollig water in de wijk wordt afgevoerd. Als het beeld van vandaag zich doorzet is de pomp vrijdag niet meer nodig.
Drenthe: Gees
Om uitspoeling van de berm van het fietspad bij gemaal Bollema te voorkomen worden daar vanmiddag uit voorzorg zandzakken geplaatst. Er is géén overstromingsrisico.

 
30-05-2014  

Bevolkingskrimp in Twente

 

ALMELO – Volgens onderzoeksbureau Envita/Invisor uit Almelo is er in Twente een begin van bevolkingskrimp op gang gekomen. In 2012 was het vertrek voor het eerst groter dan vestiging. Vooral jongeren verlaten de regio. De krimp wordt nog enig sinds gecamoufleerd door de komst van ouderen die terugkeren naar hun geboortestreek. In 2012 vertrokken er 600 mensen meer uit Twente dan er voor terugkwamen en ook in 2013 zette dat zich voort.
Volgens Envita/Invisor is het vertrekoverschot nog niet dramatisch maar kan het in de komende 10 jaar wel voor de eerste problemen zorgen. De onderzoeker noemt lagere geboortes, legere scholen en hogere woningprijzen waardoor er problemen ontstaan voor starters op de woningmarkt. De gemeenten in Twente die nu al het meest getroffen worden zijn Losser en Twenterand waardoor de kans op versnelling ontstaat doordat voorzieningen minder worden en de ouderen volgen met ‘uitwaartse migratie’.
Volgens Envita/Invisor kunnen alleen economische impulsen het tij doen keren om werkgelegenheid voor jongeren te ontwikkelen.
Wierden blijkt het rijkst qua inkomen per inwoner en Enschede het armst. Van de grote steden in Twente doet Almelo het redelijk goed met 0,99 procent baan per productieve inwoner. Alleen Oldenzaal ligt hoger terwijl Enschede maar op 0,81 procent ligt, ruim onder de norm van 1,00 procent.
 

Archief
Terug naar vorige pagina