Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-01-2012  

Politie Twente niet drukker dan normaal

 

ENSCHEDE – De politie in Twente moest in de oudejaarsnacht niet vaker optreden dan tijdens een drukke horecanacht. Het was vooral incidentbestrijding waar men druk mee was. Deze incidenten waren vaak drank gerelateerd. In geheel Twente werden 20 personen aangehouden en opgesloten.
De ziekenhuizen waren wel druk met het behandelen van brandwonden. In het MST Enschede waren het er 39 en in de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo totaal 50.
De brandweer was vooral actief met het blussen van brandjes in containers en afvalbergen. Bij 3 panden moesten beginnende branden worden geblust.
Ook moest een gaslek worden gedicht door een gebroken gasleiding naast een straatput. De leiding was lek geraakt door ontploffend vuurwerk in de put.


Lees persbericht: politie, brandweer en hulpdiensten

 
01-01-2012  

Recorddeelname Nieuwjaarsduik Wierden

 

WIERDEN – Maar liefst 345 zwemmers deden mee aan de Nieuwjaarsduik in de recreatieplas van ’t Lage Veld bij Wierden. De temperatuur van 11.8 graden zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen.
Vorig jaar moesten er nog gaten in het ijs worden gehakt om 230 ‘duikers’ ruimte te bieden in het toen ijskoude water.

Fotoreportages Jan Bril
en Nick Zweers
(Klik hier voor alle foto’s van Jan en hier voor alle foto's van Nick)

Fotoreportage (50 foto's)...

 
02-01-2012  

Schmallenberg-virus slaat fors toe in de regio

 

BORNERBROEK – Van de tot nu geconstateerde 27 gevallen van het Schmallenberg-virus in Nederland bij schapentelers behoren 13 gevallen in Overijssel (5) en Gelderland (8). Onder hen schapenhouder Gerard Vennegoor uit Bornerbroek die elke morgen met lood in de schoenen de stal inloopt om te bezien hoeveel misgeboorten er ’s nachts geboren zijn.
Dierenarts Jan Bartels van Diergeneeskundig Centrum Twente in Wierden verwacht dat in de komende maanden het aantal misgeboorten bij lammeren drastisch zal toenemen omdat het lammerseizoen nog maar net begonnen is. Ook verwacht hij in maart april pas duidelijkheid over de misgeboorten bij kalveren.
Het totaal aantal verdachte schapen- en rundveebedrijven is opgelopen naar 108.
 

 
03-01-2012  

Scheepvaart Twente geblokkeerd

 

EEFDE - Een hangende sluisdeur bij het sluiscomplex in Eefde is losgebroken en naar beneden gevallen. Daardoor is alle scheepvaart op het Twentekanaal bij Eefde gestremd.
Rijkswaterstaat onderzoekt de oorzaak en gaat kijken hoe zo snel mogelijk de sluisdeur kan worden gereapreerd.
De schade is op het eerste oog aanzienlijk. Er zijn geen personen gewond geraakt. Een uitvarend schip is aan een ramp ontsnapt. De 90.000 kg wegende sluisdeur viel vlak voor het schip naar beneden. Eerst brak de linkerketting en daarna de rechter ketting in de heftorens.
De sluis in Eefde is in 2010 nog volledige gerenoveerd waarbij o.a. de tandwielen werden vervangen.

De economische schade kan door de defecte sluis in Eefde grote vormen aannemen. Bij een langdurige stremming kan dat leiden tot dagelijks enkele honderden vrachtwagens over de A1 en A35.
Vooral bedrijven als AKZO, Twence en CTT (Container Terminal Twente) in Hengelo worden zwaar getroffen. CTT is al de grootste overslagbinnenhaven van containers binnen Nederland. Nieuwe ladingen via CTT worden verwerkt via de vestigingen in Nijmegen en Emmerich (D).
Ook bedrijven in Almelo, Twenterand en Enschede hebben met de stremming te maken.

 
05-01-2012  

Nieuwe bio-energie van Cogas en Twence

  ALMELO/HENGELO - De Twentse organisaties Twence en Cogas hebben afgelopen maandag de oprichtingsakte van Twents Bio-energiebedrijf getekend. Deze nieuwe onderneming gaat de regionale infrastructuur voor de productie, transport en afzet van biogas ontwikkelen. Doel is dat Twente meer zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie, er minder fossiele brandstoffen worden verbruikt en een lagere uitstoot van CO2 plaatsvindt. Provincie Overijssel ondersteunt de oprichting actief. Twents Bio-energiebedrijf is de voorlopige werknaam. Er komt waarschijnlijk nog een andere naam.
Lees verder...

 
06-01-2012  

Hoera, otter gesignaleerd in de Regge!

 

DALFSEN – Ruim 50 jaar was hij verdwenen uit Twentse wateren maar hij is terg, de Europese otter. Ecologen van Landschap Overijssel hebben sporen en uitwerpselen ontdekt van een mannetjes-otter in de beneden-Regge rond Hankate bij de monding in de Vecht.
Het vinden van de sporen betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich vestigt. Dat doen otters alleen in visrijke gebieden met schoon en helder water.
Directeur Henk Hengeveld van Landschap Overijssel is verheugd over de vondst. Het is dus merkbaar dat het beleid voor schoon helder water zijn vruchten begint af te werpen. Waterschapbestuurder Harm Meek onderschrijft die visie: `In de afgelopen decennia hebben de waterschappen strenge regels opgesteld om de lozingen van vervuild water te verminderen. Vanaf de zeventiger jaren zijn er rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd waardoor de waterkwaliteit van het gezuiverde water dat in de beken stroomt, ook sterk is verbeterd. Bovendien zijn o.a. door Regge & Dinkel vervuilde waterbodems gesaneerd en zijn natuurlijke oevers aangelegd. Onderzoek laat duidelijk een positieve trend zien in de waterkwaliteit: ook uitgestorven soorten kleine waterdieren zoals de Beekwants en de Beekrombout (libel) worden in toenemende mate aangetroffen. De terugkeer van de otter is wederom een indicatie dat het goed gesteld is met de waterkwaliteit in de Regge en dat is goed voor planten, mensen en dieren.’
De laatste otter in Twente werd in 1952 bij Haaksbergen waargenomen. In 2002 zijn in de gebieden De Wieden en de Weerribben otters uitgezet om de soort opnieuw in het gebied te introduceren. Het is zeer waarschijnlijk dat de nu gesignaleerde otter voortkomt uit die populatie. Vorig jaar zijn een wijfje met jong al waargenomen in de Vecht. Jonge mannetjesotters zoeken nieuwe leefgebieden en verplaatsen zich naar andere waterrijke gebieden, zoals het stroomgebied van de Regge. De otters hebben een geschikt territorium nodig waarbij 8 tot 12 kilometer ongestoorde natuurlijke oevers nodig zijn. De natuurlijk ingerichte Regge is daar uitermate geschikt voor. Door de nieuwe meanders en aangetakte rivierarmen neemt de diversiteit van vissoorten toe en zijn er meer schuilplekken voor de otter.
 

 
06-01-2012  

Trombosediensten Hengelo/Almelo naar ZGT

 

ALMELO/HENGELO – De Trombosediensten Almelo en Hengelo vallen sinds 1 januari jl. onder de paraplu van het ZGT laboratorium in Almelo. Met de concentratie wordt de kwaliteit en de continuïteit in de dienstverlening aan trombosepatiënten in de regio Hengelo/Almelo optimaal gewaarborgd.

< Voor patiënten van de Trombosedienst Almelo verandert er in eerste instantie niets. De prikpoli's op locatie in Almelo, Rijssen, Wierden, Twenterand en Tubbergen en de openingstijden en telefoonnummers van de Trombosedienst Almelo blijven voorlopig gehandhaafd. In de loop van 2012 krijgt de integratie van Trombosedienst en het ZGT-laboratorium verder vorm.

 
08-01-2012  

Politieberichten Twente

 


Politieberichten Twente d.d. 08-01-2012

 
08-01-2012  

Infoavond toekomst ten Cate terrein Nijverdal

 

NIJVERDAL – Maandagavond organiseert de gemeente Hellendoorn een informatieavond over de toekomst van het ten Cate terrein aan de PC Stamstraat.
Strootman-landschapsarchitecten presenteert een aantal mogelijke plannen in het stroomgebied langs de Regge. De avond begint om 19.30 uur in het KSW-gebouw aan de PC Stamstraat 19.

 
08-01-2012  

PvdA bevreesd voor verlies Belastingdienst

 

ALMELO/ENSCHEDE – De PvdA in Twente komt in het geweer tegen mogelijk een vertrek van de Belastingdienst uit Twente. Zo zou in het eerste kwartaal een besluit worden genomen over de vestiging Enschede volgens het Twentse onafhankelijke weekblad De Roskam en staat ook de grote vestiging in Almelo ter discussie.
Waar blijft het ‘njet’ van het CDA en de VVD en hoe zit het met de solidariteit van de provincie Overijssel?

 
09-01-2012  

Politieberichten Twente

 


Politieberichten Twente d.d. 9 januari 2012

 
09-01-2012  

Gezamenlijk verzet huisvestingsbeleid overheid

 

ENSCHEDE – Vijf gemeenten in Overijssel verzetten zich gezamenlijk met de provincie Overijssel tegen de herhuisvestingsplannen van het kabinet Rutte en maken zelf een tegenplan. Met dit bericht kwam burgemeester den Oudsten in de raadsvergadering van Enschede n.a.v. vragen van de PvdA-fractie over de vrees dat Rijksbelastingen in Enschede en Almelo dreigt te verdwijnen naar Zwolle. Volgens den Oudsten is het kabinet al afgestapt van het idee alle rijksdiensten in Overijssel in Zwolle te concentreren. Wel kijkt het ministerie van Financiën naar een efficiënter gebruik en is het nog van mening dat het met minder panden toe kan. In maart/april zou daar meer duidelijkheid over ontstaan.

 
10-01-2012  

Schaapskudde Wierdense Veld verkocht

 

WIERDEN – De schaapskudde van het Wierdense Veld is verkocht. De verkoop is een direct gevolg van de bezuinigingen die het kabinet Rutte wil doorvoeren op het natuurbeleid. De schaapskudde graast nu in de Biesbosch.
Ook de provincie kan die bezuinigingsklap niet opvangen en wil nu zo’n 6000 ha van de beoogde 11.000 ha uit het plan Natura 2000 schrappen. Voor het Wierdense Veld betekent het verlies van de schaapskudde dat het eeuwenoude veenlandschap teloor gaat.
De aanwijzing van de topnatuur tot Europese Natura 2000-gebieden, waaronder twintig gebieden in Twente en de Achterhoek, zit nog muurvast. Terwijl al in december 2010 de lijst in Brussel had moeten liggen. Het in 1990 unaniem door het parlement besloten beleid om de natuur in Nederland te redden, verdwijnt bijna geruisloos in de prullenbak. ‘Het lijkt welhaast op een politieke afrekening met de natuurorganisaties, terwijl we de afgelopen periode niets anders hebben gedaan dan uitvoeren wat de politiek van ons vroeg’, zegt hoofd natuurterreinen Gerrit Pastink van Landschap Overijssel.
Het kabinet Rutte is echter geenszins van plan meer te doen dan de Europese minimumregels voorschrijven.

 
11-01-2012  

Receptie, flikflak en pakken bij GV Omhoog

 

WIERDEN – De gymnastiekvereniging Omhoog hield dinsdag een Nieuwjaarsborrel voor leden en sympathisanten in sportzaal het Noordbroek in Wierden. Tijdens deze bijeenkomst werden de nieuwe presentatiepakken door alle turnsters van de turnselectie A en B geshowd aan de aanwezigen. Middels sponsoring door Weghorst Makelaardij en Truck & Trailer Repaire en eigen acties komen de turnsters en begeleiding vanaf heden prima voor de dag. Volgende maand zullen ook alle jazzselecties de beschikking hebben over nieuwe vesten.
Naast een hapje en een drankje en de woorden van de voorzitter stond de flikflakactie centraal tijdens het feestgebeuren. De afgelopen periode hebben zo`n 43 turnsters familieleden, buren, kennissen, etc. als sponsor benaderd om hen te steunen met als doel om in tien minuten tijd zoveel mogelijk flikflaksprongen en salto`s te maken op de tumblingbaan.
Gezien de hoeveelheid sprongen die werden gemaakt, was het maar goed dat de meeste sponsors hadden gekozen voor een vast bedrag als maximum. Er werden in totaal maar liefst 1212 flikflaks genoteerd!! Dit was goed voor een totaalbedrag van maar liefst 1587,70 euro!!!!
Met het behaalde bedrag kan de turnafdeling verdere wensen in de toekomst vervullen.

Els Bredewoud en Anita Veldscholten kregen na afloop iets lekkers van Bonvanie Wierden overhandigd vanwege het raden van het totaal aantal flikflaks. Beiden hadden 1200 sprongen vooraf genoteerd.
Lotte Stam had met 76,00 euro het meeste geld bijeen gesprongen. Zij kreeg daarvoor een cadeaubon van de Vlinder.
Romy Zwiers was met 64 koploper wat betreft het aantal flikflaksprongen.
Ten slotte werd Restaria Sterk langs de lijn bedankt voor de warme hapjes en TTV Effekt `74 voor het gebruik van hun kantine.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
11-01-2012  

Wierden onderzoekt zonne-energiepark

  WIERDEN - De gemeente Wierden gaat een onderzoek doen naar een de haalbaarheid van een grootschalig zonne-energiepark in Zuidbroek, de nieuwste woonwijk van Wierden. ‘Als college staan wij positief tegenover het plan. De haalbaarheid van een zonne-energiepark is van veel factoren afhankelijk. Om te kijken of zo’n park haalbaar is om aan te leggen, houden we dit onderzoek’, aldus wethouder De Putter.
Lees verder...

 
12-01-2012  

Holscher ter Braak Willems ook naar Nijverdal

 

NIJVERDAL – Het Almelose notariskantoor Holscher ter Braak Willems breidt haar dienstgebied uit met een vestiging in het complex Nieuw Dunant in het centrum van Nijverdal. Eerder al vestigde het notariskantoor zich eveneens in Rijssen.

Notaris Dinand ter Braak wordt de leidende man in de vestiging Nijverdal, dat van de gemeente Hellendoorn wordt gehuurd via bemiddeling van makelaardij Uniek uit Enter.
Notaris ter Braak is in de regio ook bekend als bestuurder van eredivisionist Heracles Almelo.
 

 
12-01-2012  

Na Almelo nu in Enschede twist over Hornbach

 

ENSCHEDE – De mogelijke vestiging van megakluswinkel Hornbach in Enschede leidt ook daar tot discussie. Enkele jaren geleden wees toenmalig wethouder Anthon Sjoers uit Almelo een Hornbach-vestiging af omdat er in het Almelose niet voldoende plek zou zijn om een dergelijke grote bouwmarkt te vestigen.
In Enschede wordt over Hornbach getwist tussen het PvdA-raadslid Nico Mol en en partijgenote en wethouder Marijke van Hees.
Mol vindt eigenlijk dat Hornbach op het XL Businesspark in Almelo thuis hoort maar van Hees ziet volgens het Twents onafhankelijk weekblad De Roskam meer Enschede’s belang, zeker wat werkgelegenheid betreft.

 
13-01-2012  

Bakker wordt waarnemend korpschef in Twente

 

ENSCHEDE – De Drentse korpschef Frans Bakker wordt waarnemend korpschef van de Politie Twente. Hij combineert de tijdelijke functie met die in Drenthe tot de vorming van het grote korps Oost Nederland een feit is. Hij vervangt Martin Sitalsing, die de politie verlaat en vertrekt naar Bureau Jeugdzorg in Groningen.
Korpsbeheerder Peter den Oudsten typeert Bakker als een leider die het beste uit zijn mensen kan halen door teamgeest te kweken: “Frans kan zijn mensen laten doen waar ze goed in zijn waardoor individuele capaciteiten optimaal ingezet kunnen worden voor het groter geheel.”
Frans Bakker begon zijn loopbaan in 1981 bij de gemeentepolitie Arnhem. In 1993 werd hij hoofd van de afdeling Control en Kwaliteitszorg bij de politie Gelderland-Midden en in 1997 chef van de Divisie Justitiële Zaken. In 2001 werd hij benoemd tot directeur politie en plaatsvervangend korpschef van het korps Friesland. Frans Bakker werkt sinds december 2004 in Drenthe als korpschef. In de Raad van Korpschefs heeft hij de aanpak van financieel economische criminaliteit en de aanpak van criminaliteit op of via het internet (Cybercrime) in zijn portefeuille.

 
13-01-2012  

Wierdens Waterbeheer naar waterschap

 

WIERDEN - Het beheer van het stedelijk water in de gemeente Wierden wordt overgenomen door waterschap Regge & Dinkel. Met de overname wordt meer efficiënte verwacht nu al het beheer van natuurlijk water onder een paraplu komt. Dinsdag a.s. wordt middels het zetten van handtekeningen de overeenkomst bekrachtigd. Voor de gemeente Wierden is de overdracht budgettair neutraal. Vorig jaar droeg de gemeente Almelo het beheer van stedelijk water al over. Het waterschap Regge & Dinkel wil uiteindelijk het beheer in alle gemeenten binnen het gebied van het waterschap overnemen.

 
15-01-2012  

Rutte laat zich informeren over schade sluis Eefde


Bij het werkbezoek van minister-president Rutte waren ook de transportondernemers H. Nijhof (Nijhof & Wassink Rijssen) en H. Bolk (Bolk Transport Almelo) aanwezig.
Beiden participeren in de Container Terminal Twente in Hengelo.
 

HENGELO – Minister-president Mark Rutte heeft zich zaterdag persoonlijk op de hoogte gesteld tot welke problemen en schade de defecte sluis in Eefde leidt voor het bedrijfsleven in Twente. Hij was te gast op de Container Terminal Twente (CTT) in Hengelo dat inmiddels is uitgegroeid tot de grootste containeroverslag-binnenhaven van Nederland.
Het is Rutte duidelijk geworden dat de defecte sluis een financiële ramp dreigt te worden voor bedrijven als Grolsch, Vredestein en CTT maar ook voor veel kleinere bedrijven als de stremming lang duurt. Per week loopt de totale schade in de tonnen euro’s.
De minister-president stelde zich ook op de hoogte over de uitbreidingsplannen bij CTT voor het bouwen van een public warehouse waar o.a. diensten als gasmeten, ventileren en tussenopslag van beladen containers kan plaatsvinden.
CTT beschikt over 400 meter kade met 2 portalkranen en 80.000 m2 open opslagterrein.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-01-2012  

Brugklassers 't Noordik opnieuw naar Suriname

  VRIEZENVEEN – Een afvaardiging van CSG Het Noordik in Vriezenveen vertrekt zaterdag 21 januari voor de derde keer naar Suriname. De studiereis wordt gemaakt in het kader van het Global Teenager Project van ICT-EDU.nl

De brugklasleerlingen Michiel Overweg en Susanne Rijn worden vergezeld door drie docenten. De docenten bezoeken scholen en oefenen met WiKi´s, een interactieve website om internationaal te kunnen communiceren. Susanne en Michiel verblijven bij een gastgezin en gaan vier dagen lang naar een MULO, de George Asin-school, waar Noordikleerlingen voor het derde jaar te gast zijn.
Lees verder...

 
17-01-2012  

Veiling Assinkhof einde van een tijdperk


Destijds was dit en de nu schuin tegenoverliggende UT, nog gemeente Lonneker.
Later werden er moderne zalen omheen gebouwd.
 

ENSCHEDE - Op zaterdag 28 januari wordt van 10.00 tot 16.00 uur bij De Assinkhof in Enschede een kijkdag gehouden van de inventaris. Daarna begint op dezelfde dag om 18.00 uur een internetveiling van de goederen die duurt tot dinsdag 31 januari om 18.00 uur. Het is de laatste stuiptrekking van de Assinkhof waarmee aan een geschiedenis van ruim 100 jaar gastvrij, een einde komt aan het uit 1907 stammende familiebedrijf Assink.
Duizenden bruiloften, recepties, dansavonden en business-meetings werden er gehouden, maar dat is sinds 24 juli vorig jaar al gestopt. Uit heel Twente trok men decennia naar de Assinkhof tijdens dansavonden en vooral in de jaren ’60 van de vorige eeuw zat daar veel paarden-minnend volk bij vanwege de hobby van de dochter des huizes.
Op dinsdag 7 februari van 9.00 tot 16.00 uur kunnen gekochte goederen opgehaald worden en wellicht zit er nog iets nostalgisch voor u bij.
Klik hier voor meer informatie.

 
23-01-2012  

Noodedities Wegener door computerstoring

 

APELDOORN – Courantenuitgever Wegener is wederom getroffen door een computerstoring. Noodgedwongen zullen verschillende edities in het land als noodkrant verschijnen en in Brabant zijn twee edities samengevoegd. Zelfs enkele edities zullen vandaag helemaal niet uitkomen.
Dagbladen die door Wegener worden uitgegeven zijn o.a. de Gelderlander, TC Tubantia, de Stentor, BN De Stem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PZC en De Pers.
Wegener is onderdeel van de Britse Mecom Group plc. Ook De Limburger en het Limburgs Dagblad maken onderdeel uit van Mecom. Bij deze edities zijn geen storingen.
 

 
23-01-2012  

Oproep Wierdense bevolking, meer treinen!

  WIERDEN - Op woensdag 25 januari a.s. houden ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in Wierden een inloopbijeenkomst over de plannen om meer goederentreinen te laten rijden over het spoor in Oost-Nederland. Van 19.00 – 21.00 uur zijn mensen welkom in Het Anker (Wilhelminastraat 28, Wierden). Het college van B&W roept inwoners van de gemeente op deze bijeenkomst te bezoeken. Wethouder Bekke: “Als college volgen we de ontwikkelingen kritisch. We hebben ook een zienswijze ingediend tegen de toename van het goederenvervoer. Op 25 januari kunt u zelf zien wat de plannen zijn en kunt u uw mening geven. Wees er dus bij en laat van u horen. En als u kritische vragen hebt, stel die dan!”
Mensen kunnen zich deze avond laten informeren, vragen stellen en praten met deskundigen en buurtgenoten. Deskundigen van het ministerie en ProRail zijn aanwezig voor meer tekst en uitleg. Ook vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig.
Lees verder...

 
23-01-2012  

Renovatie station Zwolle duurt langer

  ZWOLLE – Opdrachtgever ProRail en de aannemer hebben besloten de werkzaamheden op station Zwolle opnieuw in te plannen. De huidige werkplanning kan niet binnen budget worden uitgevoerd. Daarom stelt ProRail prioriteiten en wordt werk over een langere periode verdeeld. Om te zorgen dat de Hanzelijn eind 2012 open kan, wordt allereerst het vierde perron afgebouwd. De buitendienststelling van deze zomer gaat in de huidige vorm niet door. Samen met vervoerders en reizigersorganisaties wordt opnieuw naar de buitendienststellingen gekeken.
Lees verder...

 
23-01-2012  

Moord aan de Heraklesstraat in Hengelo (upd)

 

HENGELO – Politie Twente heeft maandagmiddag rond 16.26 uur in de Heraklesstraat in Hengelo het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Het werd de politie al snel duidelijk dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.
Nog geen 10 minuten later werd in Goor een man aangehouden bij het politiebureau. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn bij de dood van de vrouw. Zijn auto werd eveneens in beslag genomen.
Politie Twente is in de Heraklesstraat een buurtonderzoek gestart en ook wordt forensisch onderzoek gedaan in de woning waar het slachtoffer gevonden werd. Politie Twente wil verder nog geen mededelingen doen.
Kijk naar een filmpje op YouTube

Update: 24-01-2012
HENGELO – De dode vrouw in de flatwoning aan de Heraklesstraat te Hengelo blijkt te zijn omgebracht door haar ex- man Sepp O. Een geboortige Zwitser die warme bakker is in een bakkerij in Goor. Het slachtoffer, de gescheiden Ria O. woonde met haar kinderen, zoon en dochter, in Hengelo en was leidster in een kinderdagverblijf aan de Onze Lieve Vrouwestraat en wordt omschreven als een lief, zorgzaam en sociaal bewogen mens.
Dader Sepp O. werd al na 11 minuten na het ontdekken van de dode vrouw in Goor in de boeien geslagen.


 
24-01-2012  

Compensatieregeling stremming Twentekanaal

 

DEN HAAG - Minister Schultz van Haegen maakt vandaag een compensatieregeling bekend voor verladers en gestrande schippers op het Twentekanaal. Dat meldt de NOS.
Zij krijgen een voorschot op de schade en een claim wordt later definitief afgewikkeld.
Door de blokkade in het Twentekanaal moeten bedrijven als AkzoNobel, Grolsch, Container Terminal Twente (CTT), Riwald Recycling en mengvoederfabrikant ForFarmers vrachtwagens inhuren voor de aan- en afvoer van goederen. CTT is daardoor bijvoorbeeld 40.000 euro extra per dag kwijt.
De stremming op het Twentekanaal is veroorzaakt door het naar beneden vallen van de 90.000 kg zware sluisdeur in de sluis bij Eefde.

 
24-01-2012  

Verhaegen opvolger van Rob Snel bij Grolsch

 

ENSCHEDE – De Belg Tom Verhaegen wordt per 1 april a.s. de opvolger van Rob Snel als directeur van Koninklijke Grolsch NV.
Verhaegen (39) begon bij SAB Miller, het moederbedrijf van Grolsch, in 2009 en is momenteel marketing directeur in Tsjechië bij de brouwerij Plzenzky Prazdroj (SAB Miller) in Pilzen waar o.a. het biermerk Pilsner Urquell wordt gebrouwen.
Rob Snel gaat met pensioen en kwam bij Grolsch in 1984 in dienst als hoofd sociale zaken om uiteindelijk in 2008 na de overname door SAB Miller algemeen directeur te worden van directeur Pasmans.

< Tom Verhaegen

Fotoreportage (1 foto's)...

 
25-01-2012  

Taxi ABC Hengelo failliet

 

HENGELO – Het uit 1929 daterende Taxi ABC uit Hengelo is failliet. Het bedrijf verkeerde al langere tijd in de problemen en werd nog overgenomen door Taxi Almelo maar dat heeft het tij niet kunnen keren. Door het faillissement verliezen 5 vaste personeelsleden en een aantal freelancers hun baan.
 

 
27-01-2012  

Landgoed Kamplanden Notter stap dichterbij

 

WIERDEN - De totstandkoming van het landgoed Kamplanden in Notter is weer een stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Wierden voor het bestemmingsplan vast te stellen. Tegen het ontwerp zijn geen bezwaren ingediend.

Sinds 2002 is de familie Roelofs bezig met het ontwikkelen van een landgoed aan de Klokkendijk 17 in Notter. Op het landgoed komen vier landgoedwoningen en één landhuis. Daarnaast investeert de familie in nieuwe natuur, herstel van het landschap, ruimte voor water en ontwikkeling van recreatieve paden en voorzieningen. De plannen voor het landgoed zijn eind november 2011 tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de buurt.

Om het landgoed te kunnen realiseren, is in opdracht van de familie Roelofs een ontwikkelingsvisie en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze plannen waren nodig om aan te tonen dat het ontwerp van het landhuis en landgoedwoningen binnen de omgeving zou passen. Nadat deze plannen gereed waren, heeft de gemeente een bestemmingsplan gemaakt.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 1 december 2011 zes weken ter inzage gelegen. In deze periode heeft niemand een bezwaar ingediend.

Het college van Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan vast te stellen. De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan op 7 februari 2012 tijdens de Informatieronde Grondgebied.

Onderzoek in kader Flora en Faunawet - klik hier

 
28-01-2012  

Met traumaheli naar ziekenhuis

 

ENTER – Bij garage Schipdam aan de Rijssensestraat in Enter ie vanmiddag iemand bekneld geraakt onder een hefbrug. De ADAC-traumaheli werd ingezet om het slachtoffer naar het ziekenhuis in Enschede te vervoeren. De traumaheli moest noodgedwongen landen op een weiland naast de Hamweg wegens ruimtegebrek bij Schipdam. De patient ging per ambulance van de garage naar de Hamweg om van daaruit verder te vliegen.
Volgens Politie Twente is het geen bedrijfsongeval en wordt daarom niet de arbeidsinspectie ingeschakeld.
 

 
30-01-2012  

SOOZ opent klachtenloket Windesheim

 

ZWOLLE – Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), heeft een klachtenloket geopend voor studenten Journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle, meldt RTV Oost.
SOOZ wil zoveel mogelijk klachten verzamelen van studenten die de dupe zijn van de reorganisatie binnen de opleiding. De Hogeschool voert momenteel veranderingen door binnen de School of Media, waar de opleiding Journalistiek onder valt. Windesheim doet dat naar aanleiding van het onterecht toekennen van diploma's aan studenten. Windesheim heeft van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) tot 1 april de tijd gekregen om een herstelplan in te dienen. Meerdere studenten hebben bij het SOOZ gemeld dat zij de dupe zijn van de reorganisatie. Volgens het SOOZ mag dat niet gebeuren. Het orgaan wil daarom klachten via het klachtenloket verzamelen en deze voorleggen aan de opleidingsdirecteur en het bestuur van Windesheim.

Archief
Terug naar vorige pagina