Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-12-2017  

Brommer ‘Pakjes Piet´ te zwaar beladen


Deze 'Pakjes Piet' heeft mazzel en komt niet in het 'Grote Politieboek'.
Foto: Politie Almelo
 

ALMELO – Bij een verkeerscontrole in Almelo werden meerdere voertuigen gekeurd. Vier bromfietsers bleken geen rijbewijs te hebben. Ook reed er iemand in een auto zonder rijbewijs en werd een automobilist bekeurd vanwege een gladde band. Bekeuringen werden tevens uit geschreven aan  16 personen voor het fietsen zonder licht. Bij de controle werd ook nog een openstaande boete van 137 euro geïnd.

In totaal werden 52 bromfietsen op de rollerbank getest op hun constructiesnelheid. Daarvan bleken er 15 opgevoerd. Die bromfietsen mogen niet meer de weg op zonder herkeuring door de RDW (Rijks Dienst Wegverkeer).

De brommer van de ‘Pakjes Piet’ werd goed bevonden, maar het hulpje van de Goedheiligman kreeg wel een vermaning vanwege de over belading met pakjes.

 
04-12-2017  

Sneeuw verraadt hennepkwekerij


Illustratiefoto: Politie Almelo
 

ALMELO – Niet dat het afgelopen weekend nu dikke pakken sneeuw dwarrelde, maar dankzij een dun laagje en een sneeuwvrij dak in een rijtje woningen kwam ‘Hermandad’ in Almelo op het vermoedelijke spoor van een wietkwekerij aan de De Ruyterstaat in Almelo.
Na enig speurwerk omtrent de bewuste woning werd het vermoeden er niet kleiner op en toog “Hermandad’ naar de woning om binnen eens een kijkje te gaan nemen. De score was 100 procent. Een wietkwekerij met ruim 250 planten op zolder, diefstal van elektra en ook nog eens gevaarlijk aangesloten, zodat gevaar bestond voor kortsluiting met mogelijk brand.
De illegale installatie en de kweek werd ontmanteld zonder dat er iemand werd aangetroffen. De bewoner wordt gezocht, maar mag zich ook melden bij de politie om een en ander uit te leggen. Huisuitzetting dreigt, want dat is de maatregel die de burgemeester in dergelijke gevallen neemt!

Het wordt winter. Niet alleen de politie kijkt naar sneeuwvrije daken maar ook de woningcorporaties. Dit vanwege het gevaar voor de buren en om te voorkomen dat een woning voor een half jaar wordt verzegeld voordat deze weer mag worden verhuurd.
De schadeclaims van woningcorporaties, netwerkbeheerder, bestolen energieleverancier en de kosten voor het ruimen, loopt dan al snel op tot boven de 20.000 euro. Daar moet heel wat voor geoogst worden!

 
07-12-2017  

Ontruiming ROC bij brandje wasdroger

 

ALMELO – Bij het ROC van Twente aan de Parallelweg werd donderdagmorgen de school ontruimt na brandalarm. De brandweer kwam, op alles voorbereid,  met meerdere blusvoertuigen, maar het bleek om kortsluiting met brand in een wasdroger te gaan.
Nadat het gebouw rookvrij was geblazen kon een deel weer in gebruik worden genomen. De westvleugel, waar het brandje ontstond,  bleef de verdere dag buiten gebruik.
Het was de tweede keer in historie van het moderne gebouw dat de school moest worden ontruimd. Ook toen bleek het om een klein brandje te gaan.

 
07-12-2017  

Huurdersorganisaties pleiten voor huurverlaging

 

ALMELO - De Almelose huurdersorganisaties Stichting Huurdersplatform Beter Wonen (SHBW) en Huurders Advies Raad (HAR) van St. Joseph Almelo nemen met kracht afstand van het automatisme waarmee de woningbouwcorporaties jaarlijks uitgaan van een verhoging van de huren. Beide voorzitters van de organisaties lieten daar geen misverstand over bestaan bij de ondertekening van de zgn. Prestatieovereenkomst 2018 met de Gemeente Almelo en de beide corporaties.
Wim van der Elst (SHBW): ‘Op z’n minst zal van de corporaties een stevige argumentatie worden gevraagd. Huurdersorganisaties kijken verder dan alleen naar huren – ook kosten van energie en gemeentelijk heffingen dragen bij aan de woonlasten. Als die kosten stijgen, hebben huurders al een deel van de inflatie betaald – dat nóg een keer in een huurverhoging betalen is teveel voor mensen met de smalste beurs’.
Harm Nieboer (HAR) wees er op dat ‘huurprijzen mede worden bepaald door de toegekende WOZ-waarde. Met dat instrument kan de Gemeente wel eens inzetten op verlaging daarvan voor sociale huurwoningen. Voor politieke partijen is dat een fraaie verkiezingsbelofte, die dan wél moet worden waargemaakt”, aldus de HAR-voorzitter.
 

 
12-12-2017  

Ontheffingen langere zondagopeningen winkels

 

ALMELO – De gemeenteraad heeft de Verordening Winkeltijden verruimd. Aanleiding het verzoek van o.a. MKB, Detailhandel Nederland en een aantal winkeliers om op de koopzondagen 24 en 31 december a.s. hun winkeldeur al om 09.00 uur te mogen openen. Het college van B&W stelde voor hieraan mee te werken maar kreeg bij amendement van de indieners D66, LAS en VVD ook de bevoegdheid om op andere reguliere koopzondagen ontheffing van de winkelsluiting tot 12.00 uur te kunnen verlenen. Met 17 voor en 13 stemmen tegen werd die bevoegdheid aan het college verleend, mede dankzij de ondersteuning van Democraten.nu, Centraal Almelo, PVA en Lijst Çete.
CDA (5), ChristenUnie (2), SP (2), PvdA (2), Minimapartij (1)en Leefbaar Almelo (1) stemden tegen.

 
15-12-2017  

Huis van Katoen en Nu wint Stadsprijs 2017

 

ALMELO – Burgemeester Arjen Gerritsen heeft in een volle Almelose raadszaal de winnaar van de Stadsprijs 2017 bekend gemaakt. Hij stak uitvoerig een pluim op de hoed van de drie genomineerden, de werkgroep Muurgedichten, het alternatieve poppodium Paco Plumtrek en de winnende organisatie Huis van Katoen en Nu dat op vele culturele fronten ondersteunend actief is en met haar ’Huis’ een aanwinst is voor de stad. Initiatiefnemer Erwin Lette nam dan ook mede namens alle vrijwilligers de waardecheque van 3.000 euro in ontvangst en de bijbehorende sculptuur van de hand van kunstenaar Robert Jansen.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (53 foto's)...

 
15-12-2017  

Kerstfeest in het Huis van Katoen en Nu

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (24 foto's)...

 
15-12-2017  

Almelo zit nog vast aan Twence-aandelen

 

REGIO TWENTE – De gemeenten Almelo en Oldenzaal kunnen hun aandelen niet verkopen aan afvalverwerker Twence. Het bedrijf ofanderecommerciële marktpartijen mogen de aandelen niet kopen van een meerderheid van de aandeelhouders.
De 14 Twentse gemeenten zijn gezamenlijk aandeelhouder van Twence en besloten min of meer al in april dat een dergelijke ‘uitverkoop’ niet zou worden toegestaan. Dit werd donderdag tijdens een aandeelhoudersvergadering nogmaals bevestigd, waarop Almelo en Oldenzaal besloten hun voorstel in te trekken.
Voor de beide aandeelhouders bestaat mogelijk wel de mogelijkheid hun aandelen onderling te slijten aan andere kleinere  aandeelhouders als Hellendoorn, Twenterand en Hof van Twente. Ook de gemeente Berkelland lijkt een mogelijkheid te zijn. De Twents/Gelderse gemeente bezit een klein aandeel door vroegere gemeentelijke samenvoeging en wil haar aandelenpakket juist graag uitbreiden. Grotere aandeelhouders Enschede en Hengelo willen hun aandeelpakket niet uitbreiden vanwege de dan scheefgroeiende machtsverhoudingen.

Ook de Duitse gemeente Münster wil zich graag inkopen, maar Duitse wetgeving steekt daar voorlopig nog een stokje voor. De verwachting is dat de Duitse regelgeving op termijn mogelijk wordt verruimd. Dan doet zich tevens de mogelijkheid voor dat de ‘Sortieranlage’ van Münster ook haar nut voor de Twentse gemeenten kan betekenen.

De gemeente Almelo wil haaraandelen graag verkopen voor het wegwerken van een schuldenlast en ter financiering voor de gezamenlijke investeringsagenda ‘Agenda van Twente’. Daarvoor heeft de stad jaarlijks 550.000 euro nodig.
Oldenzaal ziet het takenpakket van Twence niet als kerntaak van de gemeente. Twence wil juist innoveren in nieuwe grondstoffen uit afval en heeft daarin al flinke stappen gezet. Reden voor Berkelland om juist haar aandeelpakket te willen vergroten en ook reden voor Münster om juist toe te willen treden. Het bedrijf maakt winst en keert jaarlijks dividend uit aan de aandeelhouders. Geld dat de verkopende gemeenten dan mislopen.

 
16-12-2017  

Winters Almelo op de Koormarkt

 

ALMELO - Het reuzenrad, Santa, de Disneyparade en live-muziek trok duizenden bezoekers naar de binnenstad. Ook fotograaf Jan Bril nam een kijkje tijdens die Winterfestijn en maakte menig kiekje voor diegenen die het hebben gemist of nog even terug willen kijken.

Fotoreportage (97 foto's)...

 
17-12-2017  

Doelenkerstmarkt Almelo.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (75 foto's)...

 
18-12-2017  

Politie houdt hennepkwekerijen-opruimdagen

 

ALMELO – De politie in Almelo gaat nog voor het eind van het jaar zoveel mogelijk illegale hennepkwekerijen opruimen. Vandaag was de eerste opruim-dag. Aan de Dahliastraat en de Botniastate werden vanmorgen al illegale kwekerijen geruimd.  Mogelijk volgen er vandaag nog meer.
De goederen werden in beslag genomen, het elektra afgesloten en de hennep vernietigd. Ook kan de burgemeester de panden laten verzegelen, zodat deze voor een bepaalde periode niet meer betreden kunnen worden. De huurders van de panden waar de hennepkwekerijen  werden aangetroffen, worden aansprakelijk gesteld voor de hoog oplopende ruimingskosten en diefstal van energie.
De politie roept burgers op om illegale kwekerijen te melden omdat er bijna altijd sprake is van kortsluiting en brandgevaar voor belendende percelen. U kunt bellen met 0900 8844. Ook kan dit anoniem door Meld Misdaad Anoniem te bellen op 0800 7000 of digitaal te melden via www.meldmisdaadanoniem.nl

 

 
20-12-2017  

Erasmus Havo 3 onderneem met microkrediet

 

ALMELO - Voor alle derdejaars Havoleerlingen van Het Erasmus stond de afgelopen periode in het teken van ondernemen met microkrediet. De leerlingen deden mee aan een project van stichting Day for Change. Met microkrediet dat ze kregen van de Rabobank moesten ze een ‘bedrijfje’ starten. Ze hebben hun eigen gemaakte producten verkocht op de ouderavond en de opbrengst was € 1.397,51. Het bedrag komt volledig ten goede aan microkrediet projecten van Day for Change in ontwikkelingslanden.

Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem. Met de Day for Change actie ondernemen kinderen en jongeren in Nederland met een microkrediet. Hun winst komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Op dinsdag 19 december was de afsluiting van dit project, Jolanda Kemna van stichting Day For Change nam de opbrengst in ontvangst.

De leerlingen waren opgedeeld in 17 ‘bedrijfjes’ die een plan bedachten om van geld, geld te maken. Het plan dat zij hiervoor bedachten, mochten ze kort presenteren aan een jury bestaande uit mensen van de Rabobank (de financier), de Day For Change organisatie en een docent. Deze jury bepaalde welk bedrag aan krediet de bedrijfjes kregen als startkapitaal.

Day for Change markt
Met dit startkapitaal zijn de groepen aan de slag gegaan en hebben ze op de ouderavond van 12 december hun producten aan de aanwezige ouders aangeboden. Met creatieve ideeën als eigen gemaakte mutsen en sjaals, oliebollen en bordjes met spreuken werd de markt een groot succes. Gezien het enthousiasme bij zowel leerlingen als bezoekende ouders, wordt er volgend jaar zeker weer een markt georganiseerd in samenwerking met Day for Change.
 

 
21-12-2017  

Bolk Tankstation is weer vertrouwde BP

 

ALMELO – Al enige weken wordt het Bolk Tankstation aan de Sluitersveldsingel verbouwd. Zo is de shop uitgebreid en kan er ook een hapje (vers belegde broodjes) en drankje genuttigd worden. ‘Het was wat ingedut en dat stoorde mij’, zegt Henk Bolk die daarover al langer in gesprek was met de hoofdhuurder. Inmiddels is er een nieuwe exploitant die het tankstation een nieuwe ‘boost’ wil geven met meer service en modernere uitstraling. Zo werd onlangs al de wasstraat vernieuwd en krijgt nu ook het tankstation een facelift. Daarbij wordt afscheid genomen van Gulf en keert BP als A-merk terug in Almelo.

De stad kent 17 tankstations maar A-merken als BP, Shell en Texaco zijn in Almelo niet meer vertegenwoordigd. Louter Esso en Total was nog vertegenwoordigd en verder ‘prijsvechters’ als  Tinq, Firezone, Tango en AVIA en merkloze benzine zoals o.a. de drie tankstations van Leus die onlangs de omgekeerde weg bewandelde door Shell buiten de deur te zetten. Almelo is in feite een ‘goedkoopte eiland’ voor brandstof in Twente. ‘Dat wil niet zeggen dat de A-merken niet meegaan. BP staat voor kwaliteitsbrandstoffen en additieven voor langere levensduur van de motoren en wij doen dat ook nog eens tegen concurrerende prijzen’, reageert Bolk die alvast aankondigt dat de officiële heropening groots gevierd gaat worden. Nu al geeft Bolk Tankstation 50 procent korting op de vernieuwde wasstraat. De officiële opening met grootse acties wordt verwacht in januari a.s.

Fotoreportage (7 foto's)...

 
30-12-2017  

Airfryer veroorzaakt keukenbrand

 

ALMELO – Kortsluiting in een Airfryer veroorzaakte aan het eind van de middag een brand in een woning aan Het Laar in de wijk Schelfhorst. De bewoners wisten op tijd de woning te verlaten. De politie wist met een brandblusser het ontstane vuur te doven, waarna de later gearriveerde brandweer de woning met ventilatoren rookvrij blies. De schade bleef nog beperkt, waarvoor Salvage werd ingeschakeld

Consumentenbond: Airfryers

Archief
Terug naar vorige pagina