Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-12-2017  

Huurdersorganisaties pleiten voor huurverlaging

 

ALMELO - De Almelose huurdersorganisaties Stichting Huurdersplatform Beter Wonen (SHBW) en Huurders Advies Raad (HAR) van St. Joseph Almelo nemen met kracht afstand van het automatisme waarmee de woningbouwcorporaties jaarlijks uitgaan van een verhoging van de huren. Beide voorzitters van de organisaties lieten daar geen misverstand over bestaan bij de ondertekening van de zgn. Prestatieovereenkomst 2018 met de Gemeente Almelo en de beide corporaties.
Wim van der Elst (SHBW): ‘Op z’n minst zal van de corporaties een stevige argumentatie worden gevraagd. Huurdersorganisaties kijken verder dan alleen naar huren – ook kosten van energie en gemeentelijk heffingen dragen bij aan de woonlasten. Als die kosten stijgen, hebben huurders al een deel van de inflatie betaald – dat nóg een keer in een huurverhoging betalen is teveel voor mensen met de smalste beurs’.
Harm Nieboer (HAR) wees er op dat ‘huurprijzen mede worden bepaald door de toegekende WOZ-waarde. Met dat instrument kan de Gemeente wel eens inzetten op verlaging daarvan voor sociale huurwoningen. Voor politieke partijen is dat een fraaie verkiezingsbelofte, die dan wél moet worden waargemaakt”, aldus de HAR-voorzitter.
 

Archief
Terug naar vorige pagina