Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-07-2017  

Sfeerimpressie HobNob 2017


Band Luminize.
 

ALMELO – De dagen vooraf aan het HobNob Festival in het Schelfhorstpark voorspelden weinig goeds. Een fout aangegeven parkeerroute, regen bij de opbouw en bij de start hetgeen een aarzelende bezoekersstroom betekende maar naar gelang het droog werd, nam ook de belangstelling toe en werd de sfeer allengs beter met natuurlijk The Sweet als hoogtepunt.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (58 foto's)...

 
01-07-2017  

Oud-wethouder Bert Kuiper overleden

 

ALMELO – Oud- wethouder Bert Kuiper is zaterdagochtend na een relatief kort ziekbed op 65-jarige leeftijd overleden.
Geboren en getogen in de vroegere Lijnstraat, een straatje met kleine arbeiderswoningen waar nu de parkeerplaats van de Aldi en Jumbo is. In zijn jeugd voetballend bij Sv Rietvogels, de club waar hij zich voor bleef inzetten, ook na de fusie tot DRC 2012 als lid van de commissie van advies tot recent zijn ziekte dat onmogelijk maakte .

Bert Kuiper werd onderwijzer en hoofd van de Jan Ligthartschool in de wijk De Riet, waar hij ook de mulo volgde aan de Rietmavo. Hij groeide op met een rood hart en werd actief in de politiek voor de PvdA als raadslid en als wethouder, een ambt dat hij vier keer met onderbrekingen bekleedde. In goede en slechte tijden bleef hij actief binnen de PvdA. In zijn wethouderperiodes had hij niet dat flamboyante, kwam wel eens bot over maar altijd met een hart voor Almelo, zijn stad en hij als man van het volk die met de ontwikkeling van de wijk Nijrees een belangrijk aandeel had.
Op 16 juni 2008 werd Bert Kuiper even wereldnieuws toen hij met zijn ambtelijke medewerkers gegijzeld werd door de boze ondernemer Ahmet O. Deze had het voorzien op collega-wethouder Anthon Sjoers vanwege vermeende dwarsliggerij van de gemeente bij de vergunningverlening. De gijzeling die het wereldnieuws haalde, had grote impact op Bert Kuiper. Zo ook de latere uitzending van Zembla dat de Almelose bestuurscultuur van toen openlegde. Het leidde tot diverse onderzoeksrapporten met honderden aanbevelingen. Kuiper dacht er eigenlijk het zijne van.

Cultuur was een andere interesse, iets dat hem niet met de paplepel werd ingegoten. Verwoed verzamelaar ook van de uitgaven van het jaarlijkse boekenweekgeschenk. Genieter ook van het Angelsaksische en Australië, het land waar echtgenote Meta opgroeide. 
Bij zijn afscheid als wethouder wilde Kuiper dan ook geen geschenken maar giften die hij beschikbaar stelde aan het Stadsfonds voor bijzondere culturele activiteiten.
Actief was Kuiper ook sinds 2001 op zijn eigen website. Hij verkondigde er sociale en culturele activiteiten maar ook zijn eigen mening over wereldse en Almelose zaken. Tot 7 maart jl. toen bleek dat hij ziek was in een ver gevorderd stadium.
Bert Kuiper is slechts 65 jaar geworden.

 
04-07-2017  

De Klup zoekt vrijwilligers vakantiedagopvang

 

ALMELO – Stichting De Klup Twente zoekt enthousiaste vrijwilligers die drie of zes dagen mee willen werken aan de vakantiedagopvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs. De vakantiedagopvang wordt georganiseerd tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie.
Deze gezellige dagen in het Meester Siebelinkhuis zijn dit jaar op 21, 22 en 23 en 28, 29 en 30 augustus, steeds maandag tot en met woensdag van 09.30 tot 15.30 uur. Er maken kinderen uit meerdere Twentse gemeenten gebruik van de Klup-vakantiedagopvang.
De vakantiedagopvang heeft enerzijds als doel ouders te ontlasten en anderzijds kinderen uit het speciaal onderwijs een leuk, leerzaam en afwisselend programma in een veilige omgeving te bieden zodat ze weer een beetje wennen aan het ritme van school. Gedurende de gehele dag worden er door een enthousiaste groep vrijwilligers allerlei activiteiten aangeboden.
Hierbij kan gedacht worden aan buitenspelen, knutselen, koken of bakken, sport en spel en kleine uitstapjes naar bijvoorbeeld de Stadsboerderij. Bij mooi weer wordt er een zwembadje buiten gezet en vanzelfsprekend staat er ook een middagje gamen in FUN-IE-FIT op het programma.
Tussen de middag wordt gezamenlijk brood gegeten.
De kinderen worden in een groep ingedeeld naar leeftijd (vanaf 5 jaar) en hebben allemaal een eigen vaste begeleider. Elke dag wordt er een klein verslagje geschreven over wat er gedaan is.
De groep begeleiders kent een vaste kern met heel ervaren mensen, die ieder jaar wordt aangevuld met nieuwe vrijwilligers. Van deze nieuwe mensen wordt verwacht dat zij van 09.00 tot 16.00 uur beschikbaar zijn op minimaal drie opeenvolgende dagen en bereid zijn om één avond mee te helpen met de voorbereidingen. In de aanloop is er een bijeenkomst voor de vrijwilligers om alles goed voor
te bereiden.
Opgave en informatie bij Jolanda Overdorp (Meester Siebelinkhuis Berlagelaan 2 7606 ST Almelo) 06-14465288 of door een mailtje te sturen naar jolanda@deklup.nl . Zie ook: www.deklup.nl

 
04-07-2017  

Brandstichting Bongerd in Opsporing Verzocht

Gouden tip voor oplossing van 7500 euro
 

ALMELO – In het tv-programma Opsporing Verzocht vanavond om 20.30 uur op NPO 1 wordt aandacht besteed aan de brandstichting aan de Bongerd in de nacht van vrijdag 2 juni tussen 04.00 en 04.15 uur via de zijruit van het huis. Er zijn twee mannen gezien die voor het appartementencomplex aan de Sesastraat wegrenden.
Door de brandstichting kon de 60-jarige bewoonster haar brandende huis niet uit. De brandweer kon haar nog op tijd met behulp van een hoogwerker uit haar benarde positie bevrijden. De vrouw die astmatisch is, heeft haar klachten zien verergeren door de ingeademde rook. In het RTV oost programma Onder de Loep vertelde zij eerder anoniem dat zij geen enkele notie heeft wie haar dit zou willen aandoen. Psychisch heeft de brandstichting eveneens haar impact.
De officier van justitie heeft nu een bedrag van 7500 euro uitgeloofd voor de gouden tip die tot de daders leidt.

Zie: Met hoogwerker uit huis door brand


 

 
07-07-2017  

Eerste boorpalen in grond Haven Zuid

 

ALMELO – Aannemerscombinatie Goossen te Pas Bouw/Dura Vermeer is begonnen met de aanleg van de nieuwbouw aan de zuidkant van het Marktplein. Allereerst worden gaten geboord voor de stortbetonpalen die de fundering moeten dragen.  Het is de tweede fase van de stadsvernieuwing rond het Marktplein/Waagplein met aansluiting op de vernieuwbouw van het resterende deel van de Kloosterhofflat. Zoals gebruikelijk plakt de gemeente er de nieuwe naam Woonkwadrant op als onderdeel van het project Haven Zuid, dat het kanaal weer terug brengt in de binnenstad.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (13 foto's)...

 
21-07-2017  

Bouwfonds gaat 'Stadhuis van Oud' ontwikkelen


v.l.n.r.: Gerard Assen, wethouder Irene ten Seldam, BPD-direceur Frank Holleman en architect Guus Zeillemaker bij het ondertekenen van de overeenkomst.
 

ALMELO – De ‘kogel is door de kerk’. De gemeente Almelo heeft een overeenkomst ondertekent met BPD voor de herontwikkeling van het ‘Stadhuis van Oud’, het leegstaande oude stadhuis van de gemeente Almelo en laatste ontwerp van de veelgeprezen architect J.J.P. Oud.
BPD is afgeleid van de vroegere Europese holding Bouwfonds Property Development, in Nederland vroeger bekend als Bouwfonds. BPD is sinds 1 juli jl. een zelfstandige woon- en gebiedsontwikkelaar van de Rabobank Groep.
Namens BPD ondertekende Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden, de koopovereenkomst en namens de gemeente wethouder Irene ten Seldam. De koopprijs van het leegstaande gebouw bedraagt 125.000 euro kosten koper. In het te strippen gebouw wil BPD 116 appartementen realiseren vanaf de bodemprijs 175.000 euro tot 400.000 euro (indicatief) vrij op naam met eigen parkeergelegenheid in het souterrain. In het ‘Stadhuis van Oud’ komen ook bijbehorende voorzieningen, waaronder verstaan kan worden doch niet uitsluitend: fitness health, horeca en restaurant, zoals dat omschreven is in het koopcontract.

Hergebruik gebouwen
De basis voor het behoud van het monumentaal waardige stadhuis legde de Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen, waartoe ook de Almelose architect Guus Zeillemaker behoort. De ontwerpen van de stichting vormen dan ook de basis om de signatuur van het ‘Stadhuis van Oud’ te behouden.  De stichting blijft dan ook betrokken bij de nadere uitwerking van deze duurzame herontwikkeling. Bindend in deze overeenkomst is dat BPD niet zelfstandig deels tot sloop of erg afwijkende vernieuwing mag overgaan. Mogelijke planaanpassing dient eerst goedgekeurd te worden door de verkopende gemeente. Dit onder een ‘dreigende’ dwangsom van 1 miljoen euro.
BPD-directeur Frank Holleman ziet het concept als een een weloverwogen en goed onderbouwd concept en dat was ook de reden dat men feitelijk al snel tot deze overeenkomst kwam. Dat is mede te danken aan Gerard Assen van Assen Projecten uit Hengelo. Deze bracht de plannen van de Stichting Hergebruik Gebouwen onder de aandacht bij BPD.

Eerdere pogingen leden schipbreuk. De Stichting Hergebruik Gebouwen begon met dit project in 2013 nadat duidelijk werd dat de gemeente Almelo nieuwbouw verkoos boven renovatie van het nu vroegere stadhuis. Vorig jaar leek alles ‘in kannen en kruiken’ toen men met investeerder B. Lenferink op de proppen kwam, maar de gemeente blokkeerde de toezegging alsnog toen Lenferink zijdelings genoemd werd in een justitiële beslaglegging van roerende goederen van een huurder in een van zijn verhuurde panden.

Wethouder Ten Seldam noemde de nu bereikte koopovereenkomst met BPD een winstpunt voor Almelo, gelet op de realisatie van koopappartementen voor het midden- en hogere segment.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (25 foto's)...

 
22-07-2017  

Boekhandel aan de Aa

 

ALMELO – Isra Abdullatif heeft haar boekhandel verhuist van de Grotestraat 20 naar de Grotestraat 99. In 1997 kwam de van oorsprong Iraanse uit het Friese Buitenpost naar Almelo om er zelfstandig boekhandelaar te worden. Nu 20 mooie en bijzondere jaren verder verhuisde ze haar boekhandel naar het historische pand verderop in de winkelstraat. ‘Het voelt als een nieuw begin en vandaar ook een nieuwe naam’, merkte de ook de lokaal politiek actieve Abdullatif gisteren op tijdens het openingsfeestje van Boekwinkel bij de Aa in de ‘Kop van Zuid’.

Archief
Terug naar vorige pagina