Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-07-2017  

Bouwfonds gaat 'Stadhuis van Oud' ontwikkelen


v.l.n.r.: Gerard Assen, wethouder Irene ten Seldam, BPD-direceur Frank Holleman en architect Guus Zeillemaker bij het ondertekenen van de overeenkomst.
 

ALMELO – De ‘kogel is door de kerk’. De gemeente Almelo heeft een overeenkomst ondertekent met BPD voor de herontwikkeling van het ‘Stadhuis van Oud’, het leegstaande oude stadhuis van de gemeente Almelo en laatste ontwerp van de veelgeprezen architect J.J.P. Oud.
BPD is afgeleid van de vroegere Europese holding Bouwfonds Property Development, in Nederland vroeger bekend als Bouwfonds. BPD is sinds 1 juli jl. een zelfstandige woon- en gebiedsontwikkelaar van de Rabobank Groep.
Namens BPD ondertekende Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden, de koopovereenkomst en namens de gemeente wethouder Irene ten Seldam. De koopprijs van het leegstaande gebouw bedraagt 125.000 euro kosten koper. In het te strippen gebouw wil BPD 116 appartementen realiseren vanaf de bodemprijs 175.000 euro tot 400.000 euro (indicatief) vrij op naam met eigen parkeergelegenheid in het souterrain. In het ‘Stadhuis van Oud’ komen ook bijbehorende voorzieningen, waaronder verstaan kan worden doch niet uitsluitend: fitness health, horeca en restaurant, zoals dat omschreven is in het koopcontract.

Hergebruik gebouwen
De basis voor het behoud van het monumentaal waardige stadhuis legde de Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen, waartoe ook de Almelose architect Guus Zeillemaker behoort. De ontwerpen van de stichting vormen dan ook de basis om de signatuur van het ‘Stadhuis van Oud’ te behouden.  De stichting blijft dan ook betrokken bij de nadere uitwerking van deze duurzame herontwikkeling. Bindend in deze overeenkomst is dat BPD niet zelfstandig deels tot sloop of erg afwijkende vernieuwing mag overgaan. Mogelijke planaanpassing dient eerst goedgekeurd te worden door de verkopende gemeente. Dit onder een ‘dreigende’ dwangsom van 1 miljoen euro.
BPD-directeur Frank Holleman ziet het concept als een een weloverwogen en goed onderbouwd concept en dat was ook de reden dat men feitelijk al snel tot deze overeenkomst kwam. Dat is mede te danken aan Gerard Assen van Assen Projecten uit Hengelo. Deze bracht de plannen van de Stichting Hergebruik Gebouwen onder de aandacht bij BPD.

Eerdere pogingen leden schipbreuk. De Stichting Hergebruik Gebouwen begon met dit project in 2013 nadat duidelijk werd dat de gemeente Almelo nieuwbouw verkoos boven renovatie van het nu vroegere stadhuis. Vorig jaar leek alles ‘in kannen en kruiken’ toen men met investeerder B. Lenferink op de proppen kwam, maar de gemeente blokkeerde de toezegging alsnog toen Lenferink zijdelings genoemd werd in een justitiële beslaglegging van roerende goederen van een huurder in een van zijn verhuurde panden.

Wethouder Ten Seldam noemde de nu bereikte koopovereenkomst met BPD een winstpunt voor Almelo, gelet op de realisatie van koopappartementen voor het midden- en hogere segment.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (25 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina