Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-04-2014  

Kavels Megahome in internetveiling maand mei

 

ALMELO – DTZ Zadelhoff verkoopt in de maand mei meerdere woningbouwkavels van het in financieel zwaar weer verkerende projectontwikkelaar Megahome. De veiling is de zoveelste in een rij in opdracht van huisbankier Rabobank Centraal Twente te Hengelo.
In Almelo komen 4 bouwkavels onder de hamer in het plangebied Kollenveld en 12 bouwkavels in het plangebied Weggeler.
Ook in Borne (Snoek), Wierden (Waterkolk/Waterspoor), Hengelo, Haaksbergen en Marknesse gaan kavels van Megahome onder de hamer.
In de maanden februari, maart en april werden eveneens kavels door het gehele land verkocht van Megahome. Eigenaar en Quote-miljonair Willy Welles geraakte eind vorig jaar nog in opspraak omdat hij nog miljoenen euro’s aan dividend uitkeerde aan familieleden. Opinieweekblad De Roskam onthulde destijds die praktijk.

 
04-04-2014  

Oud- Noordikleerlinge Huurneman gepromoveerd

  ALMELO - Oud- Noordikleerlinge Bianca Huurneman is in maart gepromoveerd als Doctor in de Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In haar proefschrift “Crowding in children with visual impairment: Improving vision through perceptual learning”, toonde ze aan dat slechtziende kinderen meer last hebben van ‘crowding´ dan goedziende kinderen.
Bovendien heeft ze een speciale training ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Crowding houdt in dat het jonge kinderen moeite kost om een symbooltje te herkennen, doordat er andere objecten omheen staan. Om een symbooltje te kunnen herkennen, moet je het los kunnen zien van de omgeving. Daarvoor zijn visuele aandacht en goede oogbewegingen van belang.
Lees verder...

 
05-04-2014  

Klompen maken bij het Wevershuisje

 

ALMELO - Klompenmaker Reinder Reinders gaf zaterdag bij het Wevershuisje een demonstratie ambachtelijk klompen maken. De ‘Dutch wooden shoes’ die internationale faam hebben, worden meestal gemaakt van populierenhout maar ook wilgenhout komt in mindere mate voor. Reinders heeft het vak 20 jaar uitgeoefend en doet dat nu nog als hobby in zijn werkplaats in het Drentse Orvelte waar ook workshops gehouden worden. De Hoogevener gaf geregeld demonstraties in binnen- en buitenland en verbleef zelfs 3 maanden in Japan om daar het vak van klompenmaker te tonen.

Fotoreportage: Jan Bril


Kijk ook: Hoe maakt men klompen?

 

Fotoreportage (9 foto's)...

 
05-04-2014  

Benelux-nominatie Kees Smit Tuinmeubelen


De nieuwe showroom in Amersfoort die in 2013 werd geopend.
  ALMELO/AMERSFOORT – Kees Smit Tuinmeubelen met showrooms in Almelo en Amersfoort, is door de leveranciers van tuinmeubelen en -textiel (B3) genomineerd voor de Beste Tuinmeubelwinkel van de Benelux 2014.
De branchevereniging B3 selecteerde Kees Smit Tuinmeubelen uit een aanbod van meer dan 1100 winkels verspreid over de hele Benelux. De in totaal vier genomineerden horen op 16 juni a.s. wie zich uiteindelijk de winnaar mag noemen.

In 2012 werd Kees Smit Tuinmeubelen tot de beste tuinmeubel-retailer van Nederland benoemd.
Lees verder...

Fotoreportage (6 foto's)...

 
06-04-2014  

Bezwaren tegen bouw moskee Bellavistagebied


In Enschede werd onlangs eveneens een ontwerp voor een nieuwe moskee gepresenteerd (Ontwerp: ENA Architecten, Bergen op Zoom)
 

ALMELO – De mogelijke nieuwbouw van een grote moskee in het Bellavistagebied is niet juichend ontvangen in de buurt. De omwonenden zien dat niet zitten vanwege het grote aantal verkeersbewegingen die dat dagelijks met zich meebrengt. Ook de capaciteit van mogelijk 2.000 à 2.500 bezoekers, is de kindvriendelijke buurt een doorn in het ook. Het demissionaire college van B&W ging vorige week akkoord met de verkoop van het braakliggende perceel van 5.832 m2 dat eerder voor woningbouw bestemd was voor een bedrag van 83 euro per m2 (483.000 euro). Wethouder Van Woudenbergh is zich bewust dat er bezwaren zullen komen, gelet op zijn opmerking dat er wel een bestemmingsplanwijziging nodig is. De omwonenden zijn zich dat eveneens bewust en willen zich verzetten tegen de nieuwbouw. Daarvoor heeft men inmiddels een facebook-pagina geopend om het verzet te bundelen en is er ook geflyerd in de buurt.
De vlakbij gelegen Yunus Emre-moskee is te klein geworden en het stichtingsbestuur kwam tot de conclusie dat verbouwen te weinig soelaas biedt. Op deze plek wordt de moskee waarschijnlijk verbouwd tot 20 à 23 wooneenheden. De Yunus Emre-moskee in Almelo is een van de oudste moskeeën in Nederland en de eerste met een minaret. In 1974 werd de moskee langs de Wierdensestraat in gebruik genomen. De bouw werd toen mede betaald door de overheid, met steun van de inmiddels afgeschafte Wet Premie Kerkenbouw. Ook de textielfabrikant Ten Cate betaalde destijds mee.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-04-2014  

Twee BMW-dieven op heterdaad gepakt

 

ALMELO – Twee mannen met professionele apparatuur werden in de nacht van zaterdag op zondag door de politie gepakt bij het pogen van het stelen van een dure BMW.
Een getuige tipte de politie die de Deldensestraat, waar de poging plaatsvond, van meerdere kanten benaderde en het dievengilde ingesloten werd. De eigenaar deed de volgende ochtend aangifte nadat hij een ‘bon’ achter zijn ruitenwisser vond. Het is nog niet duidelijk of beide verdachten meer autodiefstallen op hun kerfstok hebben. Er worden de laatste tijd meer dure BMW’s gestolen in de regio.

 
07-04-2014  

Kunsthal op het Indiëterrein niet haalbaar


In Oirschot bedacht men een andere invulling van een industrieel rijksmonument
 

ALMELO – Er komt geen Kunsthal op het Indiëcomplex. Het stichtingsbestuur heeft de handdoek in de ring gegooid omdat het financieel onhaalbaar blijkt. Wel werd in de afgelopen jaren veel sympathie ontmoet maar het bedrijfsleven is onvoldoende genegen geld in het project te stoppen. Daarmee valt het doek om de oude weverij van TenCate te transformeren tot Kunsthal met regionale uitstraling en als industrieel monument een nieuw leven te schenken.

Oriëntatie op vernieuwende concepten
Het bestuur heeft tijdens de vele ontmoetingen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven niet alleen sympathie ontmoet, maar ook ervaren dat er mogelijkerwijs wel interesse bestaat voor een sterk afwijkend concept, waarbij de focus primair ligt op technologische vernieuwing en de rol van de - regionale - maakindustrie daarbij. Een oriëntatie daarop biedt kansen voor een verantwoorde invulling van de Weverij op het Indiëterrein. Het is echter een concept waartoe het huidige stichtingsbestuur zich niet geroepen voelt en aan anderen om de handschoen op te pakken.

 
08-04-2014  

Hazewinkel en Speek te gast in Zakelijk Almelo


Topondernemer Herman Hazewinkel en vragensteller Martin Steenbeeke (r).
Fotoreportage: Coen Mulder
  ALMELO – Al 10 jaar komt Zakelijk Almelo zo´n vijf keer per jaar bijeen. Doel is netwerken en tijdens die bijeenkomsten zijn altijd zakelijke toppers of bestuurders te gast om door Martin Steenbeeke te worden bevraagd naar hun visie.
Deze keer waren dat Almeloër Herman Hazewinkel als voorzitter van de Strategy Board Twente en Sander Speek van het Almelose ACtronics dat zich heeft toegelegd op de revisie van auto-onderdelen (electronic automotive components) en deze wereldwijd exporteert.
Lees verder...

Fotoreportage (16 foto's)...

 
09-04-2014  

Hof vernietigt aanslag reclamebelasting Almelo

 

ARNHEM – De belastingkamer van het Gerechtshof in Arnhem heeft twee door de gemeente Almelo opgelegde reclameheffingen over de jaren 2011 en 2012 vernietigd. De onderneemster van café ’t Brandpunt aan de Kerkstraat was het niet eens met de aanslagen van respectievelijk € 250 (2011) en € 650,04 (2012) en maakte daartegen bezwaar bij de gemeente. Zowel de bezwaarschriftencommissie als de rechtbank in Almelo verklaarden het bezwaar onterecht en handhaafden de belastingheffingen om het ondernemersfonds voor de binnenstad te spekken. Het Hof in Arnhem erkende wel de rechtmatigheid van gemeentelijke belastingaanslagen, maar vond de onderbouwing van het bezwaar terecht. De heffingsambtenaar verzuimde namelijk de ‘rechtmatigheid’ van de aanslagen te onderbouwen. Volgens de ‘kroegbazin’ was er alleen de kerstverlichting van betaald en die was nu juist niet in de Kerkstraat opgehangen. Het Hof ging in die bewering mee en vindt dat de besteding van de gelden verantwoording behoeven en dat had de gemeente, die de opbrengst van de reclamebelasting minus ambtelijke kosten doorsluist aan het ondernemersfonds, niet cq onvoldoende gedaan. Wil de gemeente de belastingheffing in de binnenstad dus overeind houden, dan moeten de bestedingen (uitgaven) dus jaarlijks goed verantwoord worden en ook het gebied dienen waar de reclamebelasting wordt geheven. Opmerkelijk ook in het procesverbaal de opmerking over wanneer nu iets onder reclamebelasting valt of onder precarioheffing ook in dat onderscheid laat de gemeente Almelo flinke gaten vallen getuige de opmerking van het Hof over de gevoerde omschrijving door de gemeente Almelo. Ook vindt het Hof dat men door het betalen van de reclameheffing niet automatisch lid kan zijn van de ondernemersorganisatie omdat dit in het privaatrecht wordt geregeld en niet via het bestuursrecht waaronder de gemeentelijke reclameheffing resorteerd.

Lees meer over de reclamebelasting


Vonnis d.d. 8 april 2014 Gerechtshof Arnhem - belastingkamer

 
09-04-2014  

Strengere controle bijstandsfraude scoort

 

ALMELO – Door het invoeren van scherpere controle op bijstandsfraude scoort de gemeente Almelo hoog in het lijstje van gemeenten met bijstandsvorderingen. Alleen Rotterdam en Nijmegen scoren hoger heeft het CBS berekend. Bij het innen van vorderingen doet Almelo het een stuk minder en komt het pas op plek 14. CBS berekende het jaar 2012.
Fraudeurs worden harder aangepakt. Zo betalen echtparen maandelijks 128 euro terug en alleenstaanden 98 euro. Sommige gemeenten besluiten na 10 jaar om het restant kwijt te schelden. Dat doet de gemeente Almelo niet.

 
10-04-2014  

Scoop organiseert AED-cursussen voor jongeren

 

ALMELO – In clubgebouw De Kauwe van Sv DRC 2012 aan de Rietstraat 222A startte woensdagavond 9 april een AED cursus voor jongeren georganiseerd door Scoop Jongeren en de stichting AED Hulpverlening Almelo die in de stad zo’n 40 AED’s beheert.
Scoop Jongeren en de stichting organiseren de cursussen o.l.v. instructeurs Gert van Maanen en Siebe de Vos om jongeren verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. Jongeren hebben tevens het voordeel dat zij de wijk goed kennen en mobiel zijn en dus snel ter plaatse kunnen zijn. De eerste 8 kandidaten hebben deze cursus met goed gevolg doorlopen en kregen alle het bijbehorende certificaat als AED-hulpverlener.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektrische schok.
Op steeds meer plekken hangen AED’s: in winkelcentra, op sportcomplexen, sportscholen of op het werk. Ze zijn herkenbaar aan het groen-witte logo.

Elektroden
De AED vertelt de hulpverlener wat hij moet doen. Het apparaat bevat 2 elektroden die hij op de ontblote borstkas van het slachtoffer plakt. Het is belangrijk om de elektroden op de juiste plaats te plakken. Via de elektroden analyseert de AED de hartactie van het slachtoffer. Vervolgens geeft de AED opdracht om:
óf te reanimeren
óf een elektrische schok toe te dienen

Wilt u ook behoren tot het leger van vrijwilligers die een reanimatie met behulp van een AED kunnen toepassen om uw medeburger te kunnen helpen, informeer u dan via Scoop Jongeren of via: http://www.aedhulpverleningalmelo.nl/
 

 
11-04-2014  

Trouwambtenaar hoort 1.250 keer ja, ja

 

ALMELO – In het Twents betekent ja, ja feitelijk nee, maar het is trouwambtenaar Jan Nijhoff in 1.250 huwelijksvoltrekkingen maar één keer overkomen dat iemand nee zij en toen ging het nog om een weddenschap ook. “Je mag één keer nee zeggen en dan in de herkansing alsnog ja zeggen’, vertelt Nijhoff met pretoogjes. Het ging over een man die voor de tweede keer in het huwelijk trad en zijn zoon daagde hem uit om nee te zeggen met een inzet van 500 harde Nederlandse guldens. De man had het in het voorgesprek uitdrukkelijk nagevraagd en ‘troefde’ dus zijn zoon af terwijl het hele gezelschap zich een hoedje schrok’, aldus Nijhoff. In enkele minuten vertelt Nijhoff meerdere anekdotes zoals een gezelschap waarbij de mannen in Schotse kilt verschenen, een huwelijksplechtigheid in de bajes of die keer dat een Indiaans echtpaar afkomstig uit Suriname dansend met hun gasten in traditionele ‘bushdracht’ verscheen. Nijhoff kan er feitelijk uren over vertellen.
Al vijfentwintig jaar is Nijhoff actief als huwelijksambtenaar en de teller staat sinds vandaag op 1.250 huwelijken. Tien jaar deed hij dat in Meppel en nu al weer vijftien jaar in Almelo. En altijd een paar dagen voor de trouwpartij bij het bruidspaar langs om wat persoonlijke noten toe te voegen aan zijn toespraken. Het tekent zijn inzet en het belang dat hij aan zijn functie hecht. Tegenwoordig niet alleen maar in het stadhuis maar ook op locatie tot in de ‘bajes’ aan toe. Het hoort er nu allemaal bij volgens Tijhoff die het langzaamaan toch wat kalmer aan gaat doen nu hij richting de tachtig gaat. Alhoewel? Nijhoff is ook een van de stuwende krachten om het archief van het bevolkingsregister te digitaliseren om dat beter toegankelijker te maken. Een klus die hij samen met tal van andere vrijwilligers klaart !

Fotoreportage (1 foto's)...

 
11-04-2014  

50.000 Euro voor Twentse Wensambulance

 

ALMELO – De Almeloopers schenken hun ‘winst’ van de deelname aan Roparun 2013 aan de Twentse Wensambulance. Twee jaar achtereen werd de doorkomst in Almelo in de etappe Hamburg-Rotterdam verkozen tot de meest fraaie en gezellige doorkomst en dat leverde opnieuw 50.000 euro op voor palliatieve zorg in de regio. Dit bedrag is nu geschonken aan de Twentse Wensambulance die wensen van ernstig zieken vervult door hen een dagje uit te gunnen. De gift werd overhandigd op de trainingsaccommodatie van atletiekvereniging SISU, partner van de Almeloopers.
De Almeloopers starten op 26 mei a.s. voor hun zesde deelname aan Roparun. Deze keer voor de derde keer opnieuw in Hamburg voor hun prestatieloop naar Rotterdam. Eerder deed men dat al driekeer vanuit Parijs.

Fotoreportage: Jan Bril

Lees ook:
05-10-2013 ‘Almeloopers prolongeert titel beste doorkomst
28-03-2013 ‘De Roparun-pot van 50.000 euro is verdeeld

Fotoreportage (26 foto's)...

 
11-04-2014  

‘Waaks´ roept reacties op van hondenbezitters

 

ALMELO – Het was een korte aankondiging in het Almelo’s Weekblad, het plan ‘Waaks’ van burgemeester Jon Hermans om hondenbezitters op te roepen om ogen en oren goed de kost te geven bij de dagelijkse uitlaatrondes om inbraken, vernieling en diefstal te melden.
Lees verder…

 
12-04-2014  

Sowepro BV krijgt Duits PSO-certificaat

 

ALMELO – Sowepro BV, hoogwaardig houtbewerker en producent van tuinhout in Almelo op Bedrijvenpark Twente 55, heeft donderdag jl. van het Duitse keuringsinstituut Tüv Rjeinland het PSO-certificaat voor prestatiegericht sociaal ondernemen uitgereikt gekregen.
Hiermee kan Sowepro BV zichtbaar maken dat zij werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sowepro is hiermee een voorloper in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en een prima partner voor bedrijven die een SROI-verplichting hebben (Social Return On Investment). In Almelo is Sowepro één van de vier bedrijven met een PSO-certificaat en als enige werkzaam in de houtbewerking.
In de moderne fabriek maakt Sowepro naast halffabricaten voor toelevering ook duurzame tuinschermen en sinds kort ook hoogwaardige parketvloeren onder de eigen merknaam S-parket. Sowepro handelt o.a. via internet onder de merknaam www.schuttingfabriek.nl
Al het hout dat Sowepro bewerkt, is vanzelfsprekend FSC®- of PEFC-gecertificeerd.

 
12-04-2014  

Ter Steege start verkoop wonen op Indië

 

ALMELO – Hippe en trendy woningen moeten het worden op het Indiëcomplex in hartje stad Almelo, volgens vastgoedmanager Erwin Tijhof van Ter Steege Vastgoed uit Rijssen. De eerste 13 kavels, varierend van 400 tot 700 m2, zijn bouweisen vrij zodat kopers zelf kunnen kiezen voor het type huis. Bovendien kan men zelf een aannemer kiezen voor de kavels die vanuit de binnenstad gezien, richting de Kolfhofsingel en Vissedijk liggen en waar eeuwen oude beschermde eiken staan.
Klik hier voor informatie of informeer u hier.
 

 
13-04-2014  

Kleine honderd deelnemers bij Palmpasenoptocht

 

ALMELO – De 82e Almelose Palmpasenoptocht in Almelo trok een kleine honderd deelnemers en dat waren er ondanks het mooie weer wat minder dan voorgaande jaren. De muziekale omlijsting was in handen van een combinatie van de Koninklijke Almelose Harmonie en Harmonie De Eendracht. Vanuit de historie is de Palmpasenoptocht ontstaan vanuit bijbelgeoriënteerde confessionele basisscholen maar heden ten dage is dat begrip nauwelijks nog bekend onder de deelnemers. De Palmpaasstok kent een stok in de vorm van een kruis die versiert wordt met buxes of hagel en strengen rozijnen. Verder wordt hij voorzien van een broodje in de vorm van een haan. Tegenwoordig worden snoepstrengen veelal gebruikt naast het broodje en in Almelo is het traditie dat er geen buxus wordt gebruikt maar het natuur-beschermde hagel dat alleen in de dagen vooraf aan Palmpasen wordt verkocht bij bloemenwinkels.
En deskundige jury beoordeelde de Palmpasstokken in drie categorieën en de prijzen werden uitgedeeld door loco- burgemeester Mieke Kuik-Verweg die woensdag a.s. afscheidt neemt uit de politiek.

Categorie Hagel (Almelo-variant)
1. Simon Oude Wesselink, 2. Emely Sonnenberg, 3. Jaimy Kroon

Categorie Buxus
1. Groepje Sanne Rotman/Michelle Rotman/Zoé Lohr, 2. Wouter Hulsbergen, 3. Groepje Sybe Talsma/Nienke Talsma. Tymen Brummelhuis

Categorie vrije expressie
1. De Poolse broertjes Macun (6) en Stanislav (2)(versiert met klimop), 2. De broertjes Stijn (65), Twan en Milo zittend in een Bolderkar versiert met paraplu’s, 3. Luca Niemeijer (4) met een versierde step.


Fotoreportage: Coen Mulder
(volgt)
 

Fotoreportage (40 foto's)...

 
15-04-2014  

Handel in jaarkaarten Heracles door komst Ajax


Het verkopen van een jaarkaart is nog niet zonder risico voor de jaarkaarthouder. Volgens de Algemene voorwaarden behorende bij de seizoenskaart zijn de algemene voorschriften van de KNVB van toepassing.
De KNVB is door alle clubs gemachtigd om toezicht te houden.
In artikel 5 van deze AV is het verboden gesteld om de kaart door te verkopen en er staat bij dat de kaarthouder, mocht hij dus in strijd met het verbod, de kaart toch te hebben doorverkocht, hij hoofdelijk aansprakelijk blijft voor alle kosten. Dus een AJAX supporter zal maar om zich heen slaan en schade toe brengen, dan is de kaarthouder aan te spreken op die schade en die moet het dan maar zien weer te verhalen op de AJAX supporter.
Overtreden van de regel betekent een stadionverbod voor een door de KNVB te bepalen tijd en een direct opeisbare boete van € 450,00.
Overtreden stadionverbod bij eerste keer € 900,-- tweede keer € 1500,-- en derde keer € 2000,-- direct opeisbare boete.
 

ALMELO – De politie heeft er een probleempje bij met de komst van Ajax naar Almelo. De Amsterdammers kunnen zondag 27 april kampioen worden tegen Heracles Almelo en dat zorgt er voor dat supporters van de Heraclieden hun jaarkaart voor de laatste thuiswedstrijd massaal aanbieden via Marktplaats. Er wordt zelfs tussen de honderd en tweehonderd euro geboden om deze wedstrijd te kunnen bijwonen.
Ook het uit-vak zit vol met 600 Ajax-supporters en een echte Ajax-fan heeft ‘uitspanning’ café Memory aan de Bornerbroeksestraat afgehuurd om 100 supporters die geen kaartje weten te bemachtigen, voetbal te kunnen laten kijken en te feesten. Mogelijk ook dat tal van clubkantines open zijn om naar de wedstrijd te kunnen kijken.
De politie heeft er dus een flinke klus aan om alles in goede banen te leiden. Reden genoeg voor koortsachtig overleg tussen Heracles, politie, gemeente en justitie. Welke maatregelen daar uit voortkomen is nog ongewis.

<< Het verkopen van een jaarkaart is nog niet zonder risico voor de jaarkaarthouder.

 
16-04-2014  

VluchtelingenWerk Almelo zoekt vrijwilligers

 

ALMELO - Wanneer iemand in Nederland komt wonen is het belangrijk om de taal te leren en hoe we in Nederland leven en wonen. Vluchtelingen en migranten leren dit door het volgen van een inburgeringscursus. VluchtelingenWerk Oost Nederland is in Almelo begonnen met het aanbieden van deze inburgeringscursussen. Hiervoor zoeken we vrijwillige taalcoaches en klassenassistenten, die inburgeraars extra ondersteuning bieden tijdens de inburgeringscursus.

Als klassenassistent bent u tijdens de lessen aanwezig om de NT2 docent te ondersteunen en houdt u tevens contact met individuele taalcoaches. Afhankelijk van de tijdsinvestering die u wilt besteden, bent u 1 of meerdere dagdelen aan het werk, op dinsdag, woensdagmiddag of donderdag.
Daarnaast zoeken we taalcoaches, die als aanvulling op de lessen, individuele taalbegeleiding willen geven aan de cursist, ca. 1,5 uur per week.
Interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met Dianne Voskuil, via dvoskuil@vwon.nl of 06- 26783548
 

 
16-04-2014  

Stadspenning Mieke Kuik bij vertrek uit politiek


Mieke Kuik kreeg de Stadspenning in goud met bijbehorende oorkonde uit handen van burgemeester Jon Hermans
 

ALMELO – In 1998 kwam Mieke Kuik in de Almelose gemeenteraad. Voordien was ze al politiek actief in de toenmalige gemeente Den Ham. Vier jaar later werd ze wethouder namen de PvdA en dat begon al meteen met een onder curatelestelling van de sociale dienst door het Rijk. Geen leuke start en vele zware sessies in Den Haag om de dienst beter te laten functioneren. Mieke Kuik sloeg zich er doorheen ook al was het soms moeilijk. Ze hield er goede contacten aan over en haalde later 2 miljoen euro binnen voor de wijkontwikkeling in De Riet met de wekelijkse stadskeuken voor de wijkbewoners die de sleur van eenzaamheid eens kunnen doorbreken en ook de invoering van het geluks-budget kwam uit die pot om mensen achter de geraniums weg te halen. Zomaar enkele punten uit de zware portefeuille Sociale Zaken en Welzijn die Kuik beheerde. Altijd op haar eigen manier en volgens eigen karakter hetgeen haar uniek maakte. Ze had graag meer willen doen maar kabinetsbezuinigingen betekenden ook dat flink moest worden gesneden in de Welzijnssector. Van een zak geld naar prestatieafspraken, dat is wat ze inzette en realiseerde. Soms met ‘ruzie’ in de raad maar wel standvastig. Ze hield haar spreekuren voor burgers waarop ze indien nodig actie ondernam om een probleem te beslechten. De gemeenteraad bij monde van raadsnestor Gijs Stork en gewezen PvdA-fractievoorzitter Luc Schuur prezen en dankten haar voor haar inzet net zoals burgemeester Jon Hermans dat deed namens het college. Voor Mieke Kuik breekt nu een tijd aan om meer te genieten van haar kleinkinderen en samenzijn met echtgenoot Jan. De laatste week was ze al wat vaker ‘s avonds thuis en haar echtgenoot had andere afspraken. “Mut ie vanaovond al weer weg”, stipte Mieke die ervaring aan in haar dankwoord waarin ze iedereen bedankte. Het antwoord liet zich raden; “Ik heb ok mien eigen lev’n en dat wik zo hoalden”, was de reactie van echtgenoot Jan. Dat nu vormt de grootste uitdaging voor Mieke, omgaan met meer vrije tijd!

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (25 foto's)...

 
17-04-2014  

Noordik kampioen Mousetrap Car Race 2014

 

ALMELO/HENGELO – Leerlingen van Het Noordik hebben vandaag op één na alle prijzen in de wacht gesleept, die er te behalen vielen bij de Mousetrap Car Race in het Twents Techniekmuseum Heim in Hengelo. Het Noordik won ook de Mousetrap Car Race Trofee 2014.
Twaalf meergetalenteerde (MGT) leerlingen verdeeld over drie teams uit de klassen 1 en 2 wonnen op twee onderdelen: de originaliteitsprijs en de prijs voor de grootst afgelegde afstand. Ook de hoofdprijs ging naar Het Noordik, waarbij naast creativiteit en afstand ook snelheid meetelde. Het Noordik is ontzettend trots op de winnaars.
Ook in 2010 waren de MGT-leerlingen van CSG Het Noordik al eens zeer succesvol door toen alle prijzen in de wacht te slepen.

Ontwerp
In het techniekmuseum wordt jaarlijks de Mousetrap Car Race gehouden voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De Mousetrap Car Race is een rage die overgewaaid is vanuit Amerika met als opdracht: ontwerp en maak een origineel voertuig dat alleen wordt aangedreven door de veer van een eenvoudige muizenval, dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo ver mogelijk komt.
Vanaf oktober zijn de MGT-leerlingen van Het Noordik bezig geweest met de mousetrapcars. Dit jaar namen ze het op tegen 21 andere teams, die ze bijna allemaal achter zich wisten te laten. Nooit eerder won Het Noordik zoveel prijzen op deze wedstrijd.

Bedrijfsbezoek
De winnaars hebben een bedrijfsbezoek aan United Springs aangeboden gekregen, een bedrijf uit Hengelo, dat zich richt op het vinden van de juiste veeroplossingen voor diverse veertoepassingen.

 
17-04-2014  

Rumoer over project Waaks !

 

ALMELO – De oproep van burgemeester Jon Hermans aan Almelose hondenbezitters om ogen en oren goed de kost te geven tijdens de uitlaatrondes met hun viervoeter en onraad te melden, viel niet bij alle hondenbezitters in goede aarde. De criticasters onder de hondenbezitters klagen namelijk over veel te hoge hondenbelasting en nauwelijks voorzieningen en wel het verzoek om als waarnemer in het kader van openbare orde te fungeren. Vorige week in het Almelo’s Weekblad werd daar al een artikel aan gewijd en donderdagavond was het project Waaks onderdeel van de discussie in het praatprogramma Rumoer in de Almelose bibliotheek.

Een ander onderwerp in de discussie was de trage voortgang bij de vorming van een nieuw college van B&W. De fractie LAS wil dat proces versnellen op basis van het unaniem aangenomen raadsprogramma maar het CDA wil nog meer afspraken langs de lijnen van de 'oude politiek' waarin alles wordt vastgetimmerd. 
Lees: Brief van LAS moet collegevorming bespoedigen

<< Dribbel en Diesel 'pakten' al eens boeven.

 
17-04-2014  

Terugbetaling parkeervergunning binnenstad

 

ALMELO – Door uitstel van de heffing parkeervergunning in de binnenstad, kunnen binnenstadbewoners die de heffing al aan de gemeente hebben betaald deze heffing terugvorderen via de website van de gemeente met de per brief verzonden speciale code.
Nu bleek dat er op die website nog een andere terugbetalingsregeling stond over de terugbetaling van de inburgeringscursus, is die omissie inmiddels hersteld en kan de onterechte heffing worden teruggevorderd via deze Link.

 
18-04-2014  

Psychisch gestoorde terroriseert Hofkampflat

 

ALMELO – Bewoners van de Hofkampflat hebben een noodkreet gestuurd aan burgemeester Jon Hermans. Zij ondervinden dermate last van een medebewoner dat zij de burgemeester vragen om in te grijpen. Eerder deze maand werd de 66-jarige man in vier dagen al drie keer opgepakt door de politie wegens naaktloperij, schelden en bedreigen en het gooien van huisvuil en zware bloempotten vanaf zijn balkon. Bij de derde aanhouding werd hij in overleg met de GGD opgesloten in een psychiatrische instelling maar loopt inmiddels al weer vrij rond tot grote schrik van de bewoners in hetzelfde trapportaal. Een der bewoonsters durft zelfs niet meer thuis te komen en woont inmiddels noodgedwongen bij haar ouders.
Het terroriseren duurt al vanaf oktober 2012 waardoor meerdere bewoners zelf met lichamelijke en geestelijke klachten rondlopen. Uiteindelijk hoopt en verwacht men dat de burgemeester als bevoegd gezag ingrijpt en aan deze langdurige overlast een einde maakt.

 
18-04-2014  

ZGT splitst zorgtaken Almelo en Hengelo

 

ALMELO – De verdeling van de zorgtaken tussen de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo is al jaren gesprek van onderwerp. Dat leidde zelfs tot ingrijpen door de Tweede Kamer toen de directie voornemens was om de klinische bevallingen in Hengelo te concentreren. Dit mede uit concurrentieoverweging ten aanzien van het MST in Enschede. Nu twee jaar verder heeft de directie van ZGT onder aanvoering van Meindert Schmidt de splitsing van de zorgtaken op papier rond.
Lees verder in AW...
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-04-2014  

KNMC opent Vaarjaar 2014 in Almelo

 

ALMELO - De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club houdt het traditionele Openingsfeest dit jaar in Almelo. Zo’n tachtig schepen van de KNMC zullen zich op donderdag 24 en vrijdag 25 april in de haven van Almelo verzamelen om gezamenlijk het begin van het Vaarjaar 2014 te vieren.
De opening van het Vaarjaar 2014 wordt dit keer van een officieel tintje voorzien door de burgemeester van Almelo, Jon Hermans-Vloedbeld. Zij heet de vloot op vrijdagmiddag officieel welkom in de binnenstadshaven. Fred Swaab, de Commodore van de KNMC, zal eveneens enkele woordjes spreken, waarna het KNMC Schipperskoor uitpakt met een ongetwijfeld sprankelend optreden van drie kwartier.
Het Openingsfeest zelf zal ’s avonds in het Theaterhotel in Almelo plaatsvinden. Dat is ook de plek waar de officiële opening van het vaarseizoen een feit wordt op het moment dat de Commodore de speciaal voor die gelegenheid meegenomen scheepsbel luidt.

Op zaterdagmorgen om 11.00 uur zal het KNMC Schipperskoor nogmaals een optreden verzorgen nabij de haven van Almelo. De in 1907 als Nederlandsche Motorboot Club opgerichte vereniging verwierf al in 1916 het predikaat ’Koninklijke’. Dat had alles te maken met de activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo werd op initiatief van de NMC het Watersport-steunfonds voor de Binnenschipperij opgericht voor binnenschippers die in moeilijkheden kwamen. Ook werden de voor de oorlogsjaren door de NMC samengestelde hooggewaardeerde kaarten van waterwegen geblokkeerd en als legerkaarten gebruikt. Na deze werkzaamheden in het belang van het land ’behaagde’ het Hare Majesteit de Koningin op 17 juli 1916 de NMC het predicaat Koninklijke te geven. Sindsdien varen de leden van de KNMC met een kroon in de vlag.

De KNMC werd officieel opgericht op 21 februari 1907 ten huize van de heer J. Dudok van Heel te Amsterdam en is anno 2014 een ruim vierhonderd leden tellende, landelijke club die is ingedeeld in vijf districten. Theo van Catz is de consul voor het district Oost. Het professionele secretariaat is gevestigd op het adres Meent 2a, 4141 AC Leerdam. De vereniging organiseert jaarlijks een veertigtal Toertochten in binnen- en buitenland en houdt ook regelmatig andere evenementen op het water. Zo staat er voor 2016 weer een groot nautische evenement op het programma. Namens de KNMC is het Verbond Nederlandse Motorbootsport dé organisatie waar de landelijke watersportverenigingen en motorbootclubs zich bij kunnen aansluiten. Het Verbond komt op voor de belangen van de recreatievaart met motorboten en verzorgt de belangenbehartiging ten behoeve van de aangesloten verenigingen en motorbootclubs.
De KNMC houdt jaarlijks ook toertochten voor chronisch zieke kinderen en hun gezinsleden onder de naam Kids Maritiem. Dit jaar is dat op 10 mei a.s.

Klik
hier voor meer info over de KNMC.

 
21-04-2014  

Monument volkerenmoord Ottomaanse Rijk


Massatransport per trein
 

ALMELO – Donderdag 24 april wordt bij de Armeens Apostolische Kerk aan de Vriezenveenseweg een monument onthuld ter herinnering aan de deportatie van honderdduizenden Armenen ten tijde van het Ottomaanse Rijk. Dat ging gepaard met wreedheden en er vielen in deze volkerenstrijd honderdduizenden burgerslachtoffers aan beide zijden. De volkerenmoord werd nooit internationaal erkend en in Turkije is zelfs strafbaar te roepen dat er in de jaren 1914-1918 genocide is gepleegd. De Nederlandse historicus Edwin Ruis wijdde er de nodige aandacht aan.
Ondanks de officiële ontkenning van Turkse zijde geeft de gemeente Almelo de ruimte om een herinneringsmonument te plaatsen bij de kerk en zal ook met een delegatie aanwezig zijn. Verwacht worden ook vertegenwoordigers van de internationale Armeens Apostolische Kerk en hebben Nederlandse en Duitse wetenschappers toegezegd te zullen komen.

De Armeense genocide (Armeens: Հայոց Ցեղասպանութիւն, Turks: Ermeni Soykırımı), (ook wel aangeduid als de Armeense kwestie door diegenen die twijfelen of er werkelijk sprake was van een genocide) is de naam voor de volkerenmoord gepleegd op (honderdduizenden tot meer dan een miljoen) Armeniërs in het Ottomaanse Rijk ten tijde van het regime van de Jonge Turken.
Robert Fisk stelt in zijn boek "De grote beschavingsoorlog" dat de Armeense genocide de eerste Holocaust was waarbij veel Duitsers betrokken waren. Ze zouden de uitroeiings- en verzwijgingstactieken enige decennia later opnieuw toepassen. Winston Churchill waarschuwde herhaaldelijk tegen deze praktijken: "De geschiedenis zal vruchteloos speuren naar het woord 'Armenië'."[1]
Westerse historici en verschillende Turkse historici, zoals Taner Akçam, Fatma Muge Gocek en Halil Berktay en de vermoorde Hrant Dink, zijn het over het algemeen eens dat een genocide plaatsvond. Turkse en andere Westerse wetenschappers, waaronder historici die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van Ottomaanse Rijk zoals Bernard Lewis, Justin McCarthy en Gilles Veinstein, houden het bij deportatie en massamoord van Armeniërs, waarbij vaak etnische zuivering wordt erkend. Turkije ontkent de genocide formeel en verzet zich tegen internationale erkenning ervan. Een aantal wetenschappers stelt dat te weinig wetenschappelijk bewijs is gevonden om definitieve conclusies te trekken. De internationale discussie richt zich vooral op wat de precieze definitie van genocide is en wie in deze bepaalt dat ze hier daadwerkelijk van toepassing is.

Vaststaat, erkend of niet erkend, dat in het toenmalige Ottomaanse Rijk de Armeniërs massaal werden gedeporteerd naar vooral Syrië en dat er in die strijd honderdduizenden slachtoffers vielen onder burgers, ook aan Turkse zijde.
Kijk naar een filmpje over het monument in Almelo.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
23-04-2014  

Buitenbad Sportpark weer open

 

ALMELO – Komend weekend op zondag 27 april gaat het buitenbad van zwembad het Sportpark weer open voor publiek. Ook is de voorverkoop gestart van seizoenkaarten. De tarieven zijn: 75,90 euro voor volwassenen en voor 65+ en jongeren beneden de 16 jaar 55,00 euro.
Op het sportpark is een beachvolleybalveld aangelegd en is de coating van het buitenbad vernieuwd. In de openingsweek staat er een springkussen en is er een buikschuifbaan als extra attractie. Verder geeft onderwatersportvereniging Galathea zumba-les, is er op donderdagmiddag een sport- en spelmiddag in de sporthal en kan er op zondag en dinsdag gedoken worden onder toezicht van Galathea.
Meer info…
 

 
23-04-2014  

RvS geeft groen licht nieuwbouw Berkelstraat

 

ALMELO/DEN HAAG – Woningbouwcorporatie Beter Wonen heeft groen licht gekregen voor de bouw van een appartementencomplex met vier woonlagen aan de Berkelstraat. De Raad van State veegde alle bezwaren van omwonenden van tafel. Zij vreesden inkijk, schaduw en parkeeroverlast indien er sprake zou zijn van vier bouwlagen. Beter Wonen kan nu door met het realiseren van de zorgappartementen op de voormalige locatie waar eerst Coca Cola werd geproduceerd en later technische groothandel Voskamp IJzerwaren haar domicilie had en de Outlet Store als laatste stuntte met meubels.

<< Aan de zijde van de Bornsestraat krijgt het complex 3 bouwlagen.


De bouw van de Coca Cola fabriek (Bottelmaatschappij Oost Nederland) werd in 1960/1961 gerealiseerd door de heer J.G. Lorié voor een bedrag van Fl. 400.000,00
De opening werd verricht door toenmalig burgemeester Mr. J.M. Ravesloot en het openingsfeest in De Sociëteit (nu Theaterhotel) werd opgeluisterd met een optreden van de toen nog jonge cabaretier Seth Gaaikema.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
23-04-2014  

Nabetaling 8 ton voor aankoop grond in 2004

 

ALMELO – De gemeente Almelo moet aan de maatschap C.B. en C.J. Holland uit Mastenbroek een nabetaling doen voor gekochte grond van bijna 8 euroton. De gemeente kocht de grond ter grootte van ruim 5 ha in 2004 voor het plan Waterrijk op basis van agrarische grond met een meerwaardebeding en moet nu bijbetalen door een definitieve wijziging in het bestemmingsplan tot woningbouw. Of dat er ooit te komt is de vraag nu ook de laatste rest-fase van Waterrijk ter discussie staat. De nabetaling van 793.500 euro komt ten laste van de inmiddels negatieve grondexploitatie Waterrijk, nu Noordflank geheten.
Wethouder van financiën Jan van Marle (CDA) neemt de gevolgen voor wat het is en blijft puinruimen van wat zijn voorgangers en partijgenoten wethouders A. Sjoers en R. van Broekhoven achterlieten.

 
24-04-2014  

Verbod circus met wilde dieren nutteloos

 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans kon niet om circus Belly Wien heen met de gunning voor een standplaats. Belly Wien had al zeven keer vaker om een standplaats gevraagd en was gewoon aan de beurt.
Dat is de feitelijke reactie van de burgemeester n.a.v. de voorstelling waarbij toch wilde dieren aanwezig waren. Volgens een aangenomen motie van raadslid Harry de Olde uit 2012 mocht dat niet in Almelo. Reden waarom de burgemeester op voorhand ‘afspraken’ had gemaakt dat er geen wilde dieren naar Almelo zouden komen. Belly Wien negeerde echter die afspraak en nam naast de wel vooraf gemelde giraf ook tijgers mee. Het circus kan ook weinig anders, omdat het seizoenscontracten sluit met dompteurs. De burgemeester laakt Belly Wien echter dat het de afspraak heeft geschonden maar kan juridisch geen kant op. Waarom neemt de raad een dergelijk besluit terwijl een wettelijk verbod onmogelijk is? Waarom ook probeert de burgemeester afspraken te maken terwijl ze geen machtsmiddel heeft?
Het zijn terechte vragen waarop geen antwoord komt omdat ze er niet zijn. Een verbod is onmogelijk vanwege landelijke wetgeving zoals toenmalig staatssecretaris Bleker ook al eerder bekend maakte. Belly Wien kan dus gewoon weer achteraan sluiten maar zal nog wel enig geduld moeten hebben om de ‘tent’ in Almelo weer op te mogen zetten.

<< In 2011 werd de Syberische tijger Ceasar van circus Belly Wien geopereerd aan de kaak in dierenkliniek Den Ham

 
24-04-2014  

Indrukwekkende onthulling Armenian Memorial


Armenian Genocide Memorial 1914-1918 in Almelo
Foto's: Jan Bril
 

ALMELO – Ruim 1000 gasten uit geheel Europa gaven gehoor aan de uitnodiging voor de onthulling van het Armeens genocide-monument 1914-1918 bij de Armeens Apostolische Kerk aan de Vriezenveensestraat in Almelo. Onder hen geestelijken van de Internationale Armeens Apostolische Kerk, de Armeense regering in ballingschap, de Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Harry van Bommel en Joël Voordewind en wethouders en meerdere raadsleden van de gemeente Almelo.
Pieter Omtzigt citeerde Nederlandse krantenberichten uit 1917 en wees er op dat toen al de gruwelijke details bekend waren van de genocide en deportaties en dat toen al van Ottomaanse zijde dit werd ontkend. Omtzigt vindt dat het monument bij moet dragen om waakzaam te blijven t.a.v. christenen in het Midden-Oosten. In 2004 nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aan waarin de Armeense genocide werd erkend.

De Turkse premier Erdogan sprak woensdag wel zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de toenmalige slachtoffers maar het blijft twijfelachting of de genocide door Turkije ooit wordt erkend.
Op dezelfde dag hield de Turkse gemeenschap in Almelo een demonstratie voor het stadhuis uit protest tegen de onthulling van het monument. Een demonstratie die wel de Turkse TV haalde met in de hoofdrol het Almelose raadslid Ugur Çete, die ook in de landelijke pers vraagtekens zette.

Fotoreportage: Jan Bril

Lees ook: Monument volkerenmoord Ottomaanse Rijk

Fotoreportage (83 foto's)...

 
24-04-2014  

Leerlingen Pius X naar Houston

 

ALMELO - Drie leerlingen van het Pius X College (locatie Aalderinkshoek) in Almelo doen vanaf 30 april mee aan een internationale duurzaamheidsolympiade in Houston, Amerika.
Wierdenaren Sebastiaan van Kooten en Koen ter Beke presenteren samen met Almeloër Kevin Vonk hun project Central Lighting Facility. De Pius X-ers moeten laten zien dat hun oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk goed genoeg is om in een internationaal deelnemersveld stand te houden. Volgens docent Jan Wim Peters hebben ze in ieder geval iets intelligents uitgedokterd. “Ze bedachten dat licht centraal kan worden opgewekt, om het vervolgens via glasvezelkabels naar iedere gewenste ruimte te transporteren. Voordeel is dat je geen elektriciteitsaansluiting nodig hebt en daarnaast is het natuurlijk een kostenbesparing.” Een lastige bijkomstigheid is dat project in het Engels moet worden gepresenteerd. “Maar gezien hun TTO-achtergrond (Tweetalig Onderwijs, red.) moet dat geen probleem worden”, aldus de docent. De leerlingen verblijven een week in de Verenigde Staten. Of het project in de prijzen valt is overigens nog maar de vraag, want de internationale concurrentie is groot...

<< Foto: Koen ter Beke (links), Kevin Vonk (midden) en Sebastiaan van Kooten representeren het Pius X College tijdens een internationale duurzaamheidsolympiade.

 
25-04-2014  

Blauwe papiercontainer is niet verplicht

 

ALMELO – Twente Milieu start in opdracht van de gemeente Almelo in juni met het uitdelen van blauwe containers voor het inzamelen van papier en karton. De blauwe container is voor inwoners niet verplicht. U mag ook het papier blijven leveren aan verenigingen en organisaties die dat al langer doen. Zij vrezen juist door de invoering van de gemeentelijke papiercontainer flink aan inkomsten te moeten inboeten en dat de gemeente die opbrengst in eigen zak steekt door deze container eens per 4 weken te ledigen. U kunt overigens zo’n blauwe bak weigeren door een mail te sturen voor 9 mei a.s. maar dat gaat dan wel weer extra moeilijk door de gevraagde inlog met uw postcode en het nummer van uw milieupas. Het meest simpele is telefoneren via 0800-7527842 tijdens kantooruren.

Ook mag u de kleine groen GFT-container omwisselen voor een groter exemplaar of zo u wilt omgekeerd. De inzamelfrequentie blijft voor de GFT-kliko eens per 2 weken. Duidelijkheid is er nog niet over de grijze container voor restafval maar alles wijst er op dat demissionair wethouder Johan Andela zijn plan onomkeerbaar op gang brengt om die leging naar eens per 4 weken te zetten. Uiteindelijk moet dat dan resulteren in diverse afvalpleinen in de stad zodat de burger zijn huishoudelijk afval zelf moet gaan brengen. Het plan kreeg veel kritiek in de burgerij en had zijn weerslag op de gemeenteraadsverkiezing maar vertrekkend wethouder Andela koerst wel door op de ingeslagen weg. 

 
25-04-2014  

Zeven lintjes waarvan één posthuum in Almelo


Fotoreportage: Coen Mulder
 

ALMELO – Één dag voor Koningsdag was het lintjesregen in Almelo. Het waren er deze keer zeven in getal en allen werden benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Daarbij werd eerder in de week zelfs postuum een lintje overhandigd aan de familie van Gerrit Tijhof die onlangs is overleden. Toch een blijk van postume waardering van Koning Willem Alexander en zoals burgemeester Jon Hermans terecht opmerkte tijdens de plechtigheid in de Burgerzaal: ‘Zo’n onderscheiding krijg je niet zomaar daar moet je echt iets voor hebben gedaan’. Voor Gerrit Tijhof was dat zijn bestuurlijke inzet voor ’t jeugd- en wijkwerk in ’t Veurbrook en de volkstuin bij ’t Veurbrook, zijn redacteurschap voor de wijkkrant de Veurbode en de vele jaren van inzet voor het Wijkplatform Ossenkoppelerhoek en 18-jarig lidmaatschap van de Ondernemingsraad van NS. ‘Wat zou hij trots geweest zijn’, eindigde Hermans.

Ook de heer Türker Atabek werd onderscheiden voor zijn vele werk voor de samenleving. Een bruggenbouwer sinds 1974 als tolk, als gemeenteraadslid, als mede-oprichter van de stichting Onderlinge Hulp Werk Almelo en als adviseur voor talrijke Almeloërs van buitenlandse afkomt om hen te helpen hun weg te vinden in het nieuwe Vaderland en als mede-stichter van de Yunus Emre moskee.

Oud-middenstander Frits Berkhof kreeg zijn onderscheiding voor zijn drijvende kracht achter het, Ondernemers Kollektief Almelo (OKA) en zijn inzet voor de Vereniging De Sociëteit tot Nut en Vermaak.

Bert ten Brink, werd benoemd voor zijn inzet als jeugdtrainer bij Alphense Boys, zijn inzet voor de KNVB als lid van de stafcommissie, als voorzitter van de Onderofficiersvereniging in het NAVO-hoofdkwartier in Mönchen-Gladbach en als hoofd van de Diaconie van de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Bleek in Almelo. Ten Brinke was bovendien actief lid van operette en musicalvereniging Servus. ‘Onbaatzuchtig, zichzelf wegcijferend, altijd voor iemand klaar staan en sociaal bewogen’. Dat zijn enkele steekwoorden waarmee de heer Henk Maathuis werd getypeerd. Als lid van het Liturgisch Beraad en als lector en bij de St. Jozefparochie deed men nooit tevergeefs een beroep op hem. Maathuis is verder actief tuinier in de Geertes Hof, de kruidentuin in De Schelfhorst en veelvuldig collectant voor tal van goede doelen en ook mantelzorg is hem niet vreemd.

Roelof Nijhof werd geëerd voor zijn inzet voor scoutinggroep De Tubanten, het Almelo’s Mannenkoor, bestuurslid van de Bond voor Gepensioneerd Vervoerspersoneel, en tot op heden als vrijwilliger bij zowel TriviumMeulenbeltZorg als bij De Bleekkerk.

Als zevende en laatste werd de heer Bennie Steffens geëerd voor zijn inzet binnen de St. Jozefparochie waar hij 26 jaar als koster fungeerde en als een kei van een vent wordt gezien bij het inzamelen van oud papier, zo’n 900.000 kilo per jaar. Steffens is bovendien een actief schaakorganisator in het Almelose en op het hoofdkantoor in Haarlem beheerde hij de financiën net zoals hij beroepshalve een financiële functie had bij Cogas NV. Ontspanning vindt Steffens bij shantykoor De Oostvaarders.

Fotoreportage (14 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina