Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2009  

Kamerdelegatie VVD bezoekt partijbroeders

 

ALMELO - De Tweede Kamerleden Helma Neppérus, Willibrord van Beek en Han ten Broeke, allen VVD, brachten maandag 30 november een werkbezoek aan Almelo, waarbij de nadruk werd gelegd op het thema hoogwaardige technologie en water in de natuur. In de ochtend werd door van Beek en ten Broeke een bezoek gebracht aan Panalytical, en 's middags aan Spit Elektromechanica en Urenco Nederland. VVD-Kamerlid, Helma Neppérus, bracht ondertussen een bezoek aan de ‘Natte Doorbraak' bij het waterschap Regge & Dinkel.
Na de werkbezoeken werd tijd ingeruimd om met de lokale partijbroeders te overleggen. In het Theehuis werd gesproken over de Almelose ontwikkelingen en problemen waarbij gedeputeerde Job Klaasen (VVD) nogmaals een waarschuwing liet horen dat het Almelose college van B&W snel met inzage moet komen over de huidige financiële tekorten en bezuinigingsvoorstellen, anders komt een artikel 12 status van de gemeente dichtbij volgens Klaasen.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
01-12-2009  

CDA/PvdA willen interpellatiedebat VVD-Fortezza

  ALMELO - Het zint de coalitiepartijen CDA en PvdA kennelijk niet dat de fractie van de VVD eigenmachtig is gaan praten met projectontwikkelaar van der Looy om te bezien of een nieuw stadhuis kan worden ingepast in het bouwproject Fortezza.
Fractievoorzitter Slettenhaar van het CDA heeft met steun van collega Kozijn (PvdA) daarom een interpellatiedebat aangevraagd om van het college van B&W te vernemen hoe die over de actie van de VVD denkt en of er misschien dwingende redenen zijn om de besluitvorming omtrent een nieuw stadhuis te herzien?
Gelet op de vragen zou men haast denken dat deze al vooraf met de eigen wethouders zijn besproken.
Lees verder...

 
03-12-2009  

Coalitie zet VVD op een podium

 

ALMELO – Tegen het eind van de raadsperiode profileert de VVD zich steeds meer ten opzichte van de coalitiepartijen PvdA en CDA. Het gesprek dat de VVD voerde met projectontwikkelaar van der Looy om te bezien of het ‘vastzittende’ project Fortezza ook bijgestuurd kon worden om het nieuwe stadhuis van Almelo onder te brengen viel dan ook niet in goede aarde bij ‘loopjongen’ Slettenhaar van het CDA. Hij vroeg met ondersteuning van fractievoorzitter Kozijn (PvdA) dan ook een interpellatiedebat aan om het college van B&W en de VVD-fractie te ondervragen over het ‘eigenzinnige’ handelen van de VVD.
Waarnemend burgemeester James van Lidth de Jeude stemde in dat ook de VVD kon worden bevraagd en zo kreeg de VVD het podium dat het zich graag wenste.
Woordvoerder Nijhuis (VVD) was geprepareerd en begon met een diapresentatie waarover men met Van der Looy had gesproken en het was LA-raadslid Hümmels die dat halverwege afkapte en de burgemeester wees op het feit dat een interpellatiedebat toch echt iets anders was dan een partijpolitieke presentatie. Kozijn (PvdA) kon zijn nieuwsgierigheid niet verbergen en vroeg nog hoe lang de presentatie nog duurde maar uiteindelijk onderbrak de burgemeester de presentatie en konden de vragen gesteld worden.
Wethouder Sjoers (CDA) gaf aan dat hij vast hield aan het plan Kloosterhof voor het nieuwe stadhuis en dat wat hem betreft de afspraken over Fortezza nog recht overeind stonden en hij ook van Van der Looy geen andere signalen had ontvangen. Sjoers vroeg onlangs voor de tweede keer een bouwstimulering subsidie aan bij het Rijk voor het project Fortezza nadat het eerste verzoek werd afgewezen.
Nijhuis (VVD) wees er op dat er nog geen enkele overeenkomst met Beter Wonen was over deels afbraak van de Kloosterhofflat hooguit een ruimtelijke overeenkomst maar de financiële gevolgen groot kunnen zijn voor de gemeente. Bovendien wil de VVD niet dat het binnenstadsplan betekent dat rondom de markt vijftien jaar een bouwput ontstaat en dat de VVD daarom met Van der Looy heeft gesproken over mogelijk een alternatief, waarbij voor de VVD een bovengrens van 48 miljoen euro geldt voor de inpassing van een stadhuis in Fortezza.
De coalitie en raadslid Veenstra (CU) verweten de VVD ingestemd te hebben met alle plannen. Nijhuis pareerde dat door te stellen dat elk genomen besluit alleen nog maar richtinggevend was geweest zonder dat duidelijkheid over de kosten bestonden en ook nog niet duidelijk was geweest dat het plan Fortezza in zwaar weer verkeerd. Bovendien had de VVD ook het Twenthecentrum al eens aangedragen als alternatief. Volgens Nijhuis was de VVD dus consistent in het zoeken naar goede en betaalbare oplossingen zeker gelet op de huidige tekorten in de begroting. Raadslid Stork (ALA/AOV) vond dat de VVD en elke fractie het recht heeft om met wie dan ook te praten en zag het nut van dit debat dan ook niet echt in. Stork was van meet af aan al tegen een nieuw stadhuis net zoals destijds BBA. 
Dat de coalitie PvdA/CDA zelf niet vooraf inzag dat met iedereen magworden gepraat, betekent in feite dat zij ten koste van alles het collegebeleid blijven steunen en op deze wijze de VVD een prachtig podium gaven.


Presentatie VVD (powerpoint)

 
03-12-2009  

Besluiten college B&W dd. 01-12-09

 


Besluitenlijst B&W 1 december 2009
B&W besluit: Laanstructuur H.R. Holstlaan
Raadsbrief: Besluit Laanstructuur H.R. Holstlaan
B&W besluit: antwoord op vragen VVD over Almelo Noord
Antwoordbrief aan VVD op vragen Almelo Noord
B&W besluit: Revitaliseren Buitenhaven Oost
B&W instemmingsbesluit: Tarieven Opebare Bibliotheek
B&W besluit: Bezwaar beslissing Pepershaar Bornerbroek
B&W besluit: 2e bezwaar Pepershaar Bornerbroek
B&W antwoord: voorwaardelijke instemming RUD
B&W standpunt: geluidsschermen NS-emplacement
B&W besluit: Nieuw contract glasinzameling
B&W besluit: Ontwikkelingsvisie Almelose Aa
B&W besluit: Bomenstructuurplan Almelo
Raadsbrief: Bomenstructuurplan Almelo
B&W besluit: Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
B&W: Ter kennisneming rapport bestuurscultuur
Raadsbrief: Voortgang bestuurscultuur
Rapport Bestuurscultuur - Universiteit Tilburg
B&W besluit: Vrijval IZA-gelden naar Alg. Middelen
B&W besluit: Stelposten opnemen in begroting 2009
B&W besluit: Inzet 19 milj. uit Essent-verkoopopbrengst
B&W besluit: Wijzigingen reserves en voorzieningen
Raadsbrief: Wijzigingen reserves en voorzieningen
Ter afdoening mandaat wethouders
B&W: Verkoop panden Kerkstraat 12-14

 
05-12-2009  

Vernietigend onderzoek bestuurscultuur

 

ALMELO – Na het integriteitonderzoek BING, het KPMG-rapport over vergunningverlening en het onderzoek over communicatie van de Universiteit Twente is met het rapport Publiek Domein van de Universiteit Tilburg het vierde rapport over de bestuurscultuur van Almelo uitgebracht. Al deze rapporten bevatten honderden aanbevelingen hoe het beter zou kunnen en daarmee doemt een scenario op dat men door de bomen het bos niet meer ziet hoe zaken te verbeteren. In dit rapport wordt door respondenten uit de samenleving zoals burgers en zakelijke partners en ambtenaren en raadsleden van de gemeente geschetst hoe de contacten met de gemeente verlopen zowel extern als intern.

Lees verder in het Almelo’s Weekblad.


Rapport Bestuurscultuur - Universiteit Tilburg

 
07-12-2009  

Mercanoglu eist openheid B&W over steegje

  ALMELO - Het PvdA-raadslid Ibrahim Mercanoglu neemt geen genoegen met het antwoord van het college van B&W over de steeg-affaire tussen restaurant Dock19 en antiekhandel Stegehuis aan de Haven NZ. Mercanoglu noemt het dossier gebrekkig en wil dat het college een 'feitenrelaas' maakt over dit langdurig conflict. Volgens Mercanoglu kan het college van B&W zich niet verschuilen achter een verklaring van pandeigenaar Kroeskop dat de openbare doorgang van de steeg verjaart zou zijn.
Lees verder...

 
09-12-2009  

Veel klachten kerstboom, gemeente doet weinig

 

ALMELO – De felblauwe Led-verlichting in de gemeentelijke kerstboom kan lang niet iedereen bekoren en het regent klachten van vooral oudere bewoners aan de Klara Zetkinstraat en andere appartementgebouwen rondom de vijver waarin de kerstboom is geplaatst. De mensen klagen over de overheersende blauwe kleur die tot in de woonkamers schijnt en sommigen zelfs uit de slaap houdt.
Niet dat die klachten nu echt helpen, want de keuze voor kerstversiering in de gemeentelijke kerstboom is de bevoegdheid van een of andere ‘hotemetoot’ in het stadhuis en dat kan natuurlijk niet genegeerd worden. Nee, er is besloten dat de blauwe lampjes ‘netter en beter’ worden opgehangen zodat ze minder naar buiten uitstralen.
<< In afwachting daarvan is de stekker uit het stopcontact getrokken. Waarom gekozen is voor koud aandoende felblauwe Led-lampjes in plaats van raditioneel rustgevend wit vraagt men zich in het stadhuis niet af. Ook niet waarom ouderen zo vaak geelgekleurde brillenglazen krijgen voorgschreven om het zicht te verbeteren. Waarom ook, het gepeupel is er alleen om eens per vier jaar te stemmen om de ‘hotemetoten’ weer te kunnen laten regeren! 

 
12-12-2009  

Almelo niet naar de rechter tegen Zembla

 

ALMELO – De gemeente Almelo ziet af van juridische procedures tegen de programmamakers van Zembla TV. “De gemeente Almelo kan de energie beter steken in het proces om de bestuurscultuur te veranderen’, zegt waarnemend burgemeester James van Lidth de Jeude tegen TC Tubantia.
Het gemeentebestuur was zeer verontwaardigd dat Zembla bij de uitzending van een herhaling in oktober jl. niet heeft gemeld dat het gemeentebestuur van alle blaam was gezuiverd. Het college was zelfs zo boos dat juridische stappen werden aangekondigd. Of die insteek de juiste is, kan worden betwijfeld gelet op de vier onderzoeksrapporten die gezamenlijk vele honderden aanbevelingen bevatten.
Zembla zette in haar uitzending neer dat de bestuurscultuur van Almelo veel te wensen overliet en veel adhoc intern werd besloten zonder dat er zicht was op hoe besluitvorming tot stand kwam. De inmiddels vertrokken burgemeester Knip zei daar over dat zaken soms wel op elkaar lijken maar dat niet altijd zijn en dat wordt getracht ‘maatwerk’ te leveren.
De programmamakers Thomas Blom en Sinan Can kregen voor hun uitzending zelfs de Vlaams/Nederlandse Onderzoeks Journalistiek Prijs ‘De Loep’ van de vereniging van onderzoeksjournalistiek VVOJ. Dat meldt TC Tubantia niet in haar berichtgeving. De jury stond onder voorzitterschap van Gerard van Westerloo en heeft vele Vlaamse en Nederlandse journalistieke kopstukken in de gelederen.

Volgens burgemeester James van Lidth de Jeude, die maandag a.s. het stokje overdraagt aan opvolgster Jon Hermans - Vloedbeld, heeft een juridische strijd een averechts effect en volgens hem zijn er bovendien al resultaten te zien van het verbeterproces dat de gemeente is gestart. Het ambtelijk proces wordt zakelijker waarbij volgens hem de afstand met de burger zeker niet groter mag worden. De burgemeester wijst er in TC Tubantia eveneens op dat ook andere middelgrote gemeenten worstelen met de problematiek rond de bestuurscultuur.
Dat laatste geeft in feite aan dat de programmamakers, zeker in grote lijnen, een juist beeld hebben neergezet en een juridische strijd wel eens slecht kon uitpakken voor de gemeente.

 
13-12-2009  

CDA en D66 hebben vragen over Indigo

  ALMELO - Ook de fracties van het CDA en D66 stellen gezamenlijk vragen aan cultuurwethouder Bert Kuiper (PvdA) over de miscommunicatie met de stichting Indigo over het al dan niet beschikbaar stellen van de tuinzaal van Hof 88 voor de expositie Retrospectie van de Almelose kunstenares Sybil Heijnen. Heijnen heeft met haar ontwerpen veel succes in Japan.
Lees ook de boze brief van Indigo onder de rubriek Gastcolumn.
Lees verder...

 
13-12-2009  

PvdA vragen over eerwraak en Indigo

  ALMELO - De raadsfractie van de PvdA heeft de nodige vragen over het landelijke pilot-project Eerwraak waaraan naast Almelo ook Amsterdam en Rotterdam meedoen en over de boze brief van Indigo over het niet mogen gebruiken van de Tuinzaal in Hof 88.
Lees verder...

 
14-12-2009  

Kandidatenlijst ALA/AOV vastgesteld

  ALMELO - De fusiepartij ALA/AOV heeft vorige week haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2010 vastgesteld. Opvallend is dat de partij uit alle geledingen van de Almelose samenleving kandidaten aan zich heeft kunnen binden en ook het aantal zelfstandige ondernemers hoog genoemd mag worden. Tevens zijn een drietal oud-bestuurders van AWS Beter Wonen op de lijst vertegenwoordigd en een aantal spijtoptanten van de VVD. Een lijst onder aanvoering van Gijs Stork waarbij voorkeurstemmen nog wel eens voor een verrassing kunnen zorgen bij het bezetten van de raadszetels.
Lees verder...

 
16-12-2009  

B&W besluiten 10-12-09 en 15-12-09

 


B&W besluit: Bezuinigingsvoorstel dd 10-12-09
B&W besluiten: Diverse besluiten dd 15-12-09
B&W besluit: Subsidie extreme funderingskosten Almelo noord
B&W besluit: Inning strafbeschikking BOA via CJIB
Raadsbrief: Inning strafbeschikking BOA via CJIB
B&W besluit: Bestrijding jeugdwerkloosheid
Raadsbrief: Bestrijding jeugdwerkloosheid
B&W besluit: Zicht op bedrijventerreinen
Monitor beschikbare bedrijventerreinen en prijzen
B&W besluit: Aankoop Kolthofsingel 15 - Talentenfabriek
B&W besluit: Beëindigen gratis OV Regiotaxipas
B&W besluit: Realiseren MFA binnenstad in De Kolk
B&W besluit: Bezwaarschrift Nijreesweg 105
Raadsbrief: Besluit bezwaar Nijreesweg 105
B&W besluit: Regeling bodemonderzoek en saneren
Raadsbrief: Regeling bodemonderzoek en saneren
B&W besluit: aankoop panden hoek Nieuwstraat-Ambtstraat
B&W besluit: Gunning aanbesteding groenafval
B&W besluit: Vaststellen portefeuille burg. J. Hermans
B&W besluit: Voortzetting met NICIS-Institute-G4-G27-Rijk
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouder - PGB wet WMO
B&W besluit: Afwijzen bouw woning nabij Leemslagen
Raadsbrief: Afwijzen bouw woning nabij Leemslagen
B&W besluit: Voortgang wijzigen bestuurscultuur
B&W besluit: portefeuillehouder - opslag plastic en apparaten

 
23-12-2009  

Gemeente op commerciële toer in wijkcentra

  ALMELO - De gemeente Almelo geeft in de evaluatie van het 'stedelijk beheer model wijkcentra' feitelijk toe dat het volledig de commerciële toer op gaat door de horeca-inkomsten ter financiering te stellen van de exploitatie van de wijkhuizen die in gemeentelijk beheer zijn. Met vijf wijkcentra als de Gogomaat, Eninver, Möllnwiek, De Schelf en De Schöppe en binnenkort ook De Kolk is de gemeente Almelo zelf de grootste horeca-exploitant van de stad. Dat wrikt met het gewenste alcoholmatigingsbeleid dat de gemeenteraad voorstaat en bovendien wordt de verleidelijkheid voor verhuur van zaalaccommodaties voor niet wijkgebonden activiteiten steeds groter omdat inkomsten belangrijker worden in de afweging bij het als gemeente zelf bepalen van de hoogte van de subsidie. Indien de eigen centra ook nog de leidraad gaan worden voor het bepalen van de hoogte van subsidie aan andere wijkcentra, zullen ook deze vrijwillige bestuurders meer op de commerciële toer moeten. Dat dit tevens de belangen van horeca-ondernemers treft mag eveneens duidelijk zijn. Het wordt tijd voor de gemeenteraad om spelregels vast te stellen!
Lees verder...

 
24-12-2009  

Dreigt politiestaat in Almelo?

 

ALMELO – De gemeente Almelo gaat per 1 januari de bestuurlijke strafbeschikking (boetes) invoeren om burgers te kunnen beboeten voor kleine overtredingen. Buitengewoon (Bestuurlijk/ambtelijk niet zijnde politiefunctionarissen) Opsporings Ambtenaren (Boa’s) kunnen dan bonnen uitdelen voor bijvoorbeeld heterdaadjes bij ‘hondenpoep op de stoep’, fietsen op het trottoir, parkeerovertredingen zoals twee wielen op de stoep, wildplassen, aanlijnplicht honden, verkeerd aanbieden van afval, etc. Lees verder in het Almelo’s Weekblad.

 
29-12-2009  

Burg. Hermans wil besturen met open vizier

 

ALMELO – Een mensenmens werd ze al in diverse publicaties genoemd, Jon Hermans-Vloedbeld, de nieuwe burgemeester van Almelo. Nu zegt iedere burgemeester dat zijn/haar taak er uit bestaat om leiding te geven aan een goed openbaar bestuur maar dat het haar menens is om goede verstandhouding met de burgers te realiseren, bleek uit een dossier van haar vorige gemeente Ridderkerk.
Lees verder in het Almelo’s Weekblad.

 
29-12-2009  

Toni's 'Knal ze d'r Uit' nieuwjaarswens

 

ALMELO - Onder het motto 'Knal ze d'r Uit' schrijft Tony Cassese zijn nieuwjaarswens op zijn website Almelo Anders. Toch een grappige afbeelding die er bij is geshopt en als u toch Linkt, kijk dan ook even naar het nieuwe vergunningenloket of de andere satirische afbeeldingen over de lokale poltiek dat de broer van oud- PvdA-raadslid Laura Cassese in petto heeft voor de gemeente.

 
31-12-2009  

Nieuwjaarsrecepties politieke partijen

  ALMELO – Verkiezingstijd nadert en dan moet je als politieke partijen natuurlijk je beste beentje voorzetten om het gepeupel weer te verleiden een stem uit te brengen op de partij waarvoor je graag als raadslid actief bent en waardoor je een aardige bijverdienste in eigen zak kunt steken. Mooie gelegenheid om de huidige bestuurders eens aan het jasje te trekken om wat kritische vragen te stellen.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina