Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-10-2015  

Begrotingsvoorstel 2016 nog geen gelopen zaak


Rondom Almelo hanteren de gemeenten Borne, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Rijssen/Holten nog het nultarief voor parkeren op straat.
Almelo staat nu nog vijfde in het rijtje parkeertarieven van de vijf grootste steden in Overijssel maar dreigt in 2016 met een tarief van 2,50 per uur Hengelo voorbij te streven.
 

ALMELO – Het door het college van B&W donderdag jl. gepresenteerde begrotingsvoorstel 2016 is nog geen gelopen zaak. Vooral de zeer forse verhoging van de parkeergelden in de binnenstad en de extra verhoging OZB van één procent bovenop de inflatiecorrectie lijken de discussiepunten te worden. De samenwerkende fractie LAS (BBA, ALA en Almelooooo) heeft al aangekondigd zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de absurde verhoging van het parkeertarief naar 2,50 per uur (eerste twee uur – volgende uren min 50 procent). Ook de extra verhoging van de OZB acht men ongepast na drie jaar al met vijf procent extra verhoogd te hebben. LAS wil geen bezuinigingen (lees: hogere tarieven) waarvoor geen draagvlak is binnen de Almelose samenleving.


LAS heeft de nieuwe verkeersborden al klaar, zo blijkt volgens de nieuwe facebookpagina van de samenwerkende lokale fracties.

De gemeenteraad heeft zichzelf bij meerderheid overigens in een spagaat gezet omdat het tijdens de behandeling van de perspectiefnota in juli jl. juist pleitte om bovenop de voorgestelde ombuiging van 15 miljoen euro nog 2,5 miljoen euro extra te willen ombuigen om de algemene reserve op een minimum aanvaardbaar  niveau te brengen.

Ook de middenstand is het voorstel verhoogd parkeertarief 2016 in het verkeerde keelgat geschoten. Voorzitter Van Woudenbergh (CAA) reageerde onmiddellijk per brief aan alle raadsfracties. De samenwerkende middenstanders hebben juist gepleit voor meer vrij parkeren om de leegstand in de binnenstad een halt toe te roepen en vreest bovendien dat het college van B&W de betaalde uren willen uitbreiden naar 24 uur per dag, zeven dagen per week, zoals in het begrotingsvoorstel ook nog wordt geopperd.
Het college van B&W wil met ombuigingen in het takenpakket Parkeerbeheer en hogere parkeertarieven een bedrag van 1,2 miljoen euro vrijspelen.

Almelo, 3 oktober 2015

Geachte fractie.
Inmiddels heeft het CAA, Centrum Almelo Aktief, zich twee keer gewend tot Uw fractie over de voorgenomen 1,2 miljoen die in de Perspectiefnota 2016 is opgenomen,  1 keer per brief van 1 juli j.l en in het Politiek Beraad van 8 september j.l.

Wij hebben onze argumenten met U gedeeld , de gevolgen van het afwentelen van deze voorgenomen taakstelling zullen voor de binnenstad van Almelo desastreus uitpakken en staan haaks op de plannen om onze binnenstad een broodnodige impuls te geven.
Omdat het voor de ondernemers in de binnenstad  een serieuze zaak is , maak ik  u namens het CAA  voor de derde keer deelgenoot van onze argumenten en -wensen  vooral omdat het tijdstip van besluitvorming nadert!

°° Op de koopzondagen,  volgend jaar 12, vrij parkeren in de binnenstad en openbare ruimte.

°° Op de 40  niet koopzondagen op zondag vrij parkeren in de openbare ruimte, belangrijk voor kerkbezoek en horeca in de binnenstad.

°°uitbreiding blauwe zones, dicht tegen het centrum aan , te denken valt aan. Hagengracht, Boddenstraat, Julianastraat, Oranjestraat, Molenstraat,Schokland met een verblijfsduur van anderhalf uur, dit zal de parkeerdruk in de woongebieden sterk verminderen , zodat daar blauwe zones kunnen worden verwijderd.

°°Versnelling aanbrengen in het weer terugbrengen van het verkeer in De Grotestraat Noord, vanaf Oranjestraat tot Hagengracht en Grotestraat Zuid, vanaf Hofkampstraat tot Holtjesstraat, te zijnertijd ook voor deze gebieden blauwe zones

°° geen tariefsverhogingen en geen 24-7 dagen betaald parkeren in de binnenstad.

Het CAA  stelt het zeer op prijs wanneer Uw bovenstaande zaken mee neemt in een 5e scenario en wenst u veel wijsheid in de besluitvorming.

De binnenstad van Almelo verdient uw support!

Met vriendelijke groet,

G.H.van Woudenbergh, voorzitter CAA Almelo

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-10-2015  

LAS ondersteunt kritiek burgers op parkeerbeleid

 

ALMELO – Het Tubantia-stadsdebat in ’t Hookhoes over het aangekondigde nieuwe parkeerbeleid van de gemeente maakte pijnlijk duidelijk dat het college van B&W in de persoon van wethouder Irene ten Seldam flink wat kritiek te verwerken kreeg over het plan de parkeertarieven flink te verhogen van 1,50 naar 2,50 euro per uur, zeven dagen per week. Ook het afschaffen van de begin dit jaar ingestelde blauwe zones kreeg de handen niet massaal op elkaar.  Ten Seldam kwam in haar betoog niet verder dan dat zij de wil van de raad om 1,2 miljoen extra te willen bezuinigen, uitvoerde. Dat werd fel bestreden door raadsnestor Gijs Stork van de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) die ook nog eens simpel berekende dat het bezuinigingsdeel in de taakomschrijving van parkeerbeheer deels een schot in eigen voet is en de rest een ordinaire lastenverhoging voor de burger die wil gaan shoppen in de binnenstad, een mening die ook de VVD huldigt.
Op de nieuwe website en het nieuwe facebook-account van de fractie LAS wordt dat nog eens helder neergezet. Ook deelt LAS een sneer uit naar het CDA en D66 (3 zetels in het college van B&W) die beiden in de stemwijzer 2012 verkondigden dat het parkeren in de binnenstad gratis moet worden. LAS vraagt zich af of dit geheugenverlies is of kiezersbedrog?

Niet alleen LAS verwijst het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid per 1 januari 2016 naar de prullenbak, ook de middenstand in de binnenstad keert zich massaal tegen het verjagen van de consument door hen fors in de buidel te tasten. Centrum Almelo Aktief, de club van de winkeliers onder aanvoering van oud- wethouder Gerrit van Woudenbergh, is zelfs een petitie gestart en roept de burgers massaal op om die petitie te ondertekenen. De formulieren liggen in de winkels!

Fotoreportage (1 foto's)...

 
23-10-2015  

Meerderheid Raad blokt plan Parkeerbeleid

 

ALMELO – Er komt geen 24 uur per dag en zeven dagen in de week betaald parkeren in de Almelose binnenstad. Dat blijkt uit een aangekondigde motie van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Ook de coalitiepartners PvdA en D66 keren zich tegen het voorstel van het Almelose college van B&W dat ook de begin dit jaar ingestelde blauwe zones weer wilde opheffen. Doel het ‘binnen harken’ van 1,2 miljoen euro.

LAS, VVD, D66, PvdA, Christen Unie, Lijst Çete, Lijst Stam, Leefbaar Almelo, Almelo Centraal en GroenLinks sloegen de handen ineen om het voorstel een vroege dood te laten sterven. Ook de middenstand voert massaal actie onder aanvoering van oud- wethouder Gerrit van Woudenbergh die als voorzitter van Centrumondernemers Almelo Actief (CAA) wel weet hoe je ‘oorlog’ moet maken.

Als reden in de motie werd o.a. opgevoerd dat het college de evaluatie van het nog maar net ontwikkelde parkeerbeleid van bureau Spark geen recht heeft gedaan en nog onduidelijk is hoe de gratis blauwe zones hebben gefunctioneerd. De ruime meerderheid in de raad vindt ook dat er geen gehoor is gegeven aan eerdere motie zoals gratis parkeren op koopzondagen (AC - nov. 2014) en de nuances die de Christen Unie inbracht per motie in februari 2014. De ‘dwarsliggers’ willen wel dat het college van B&W het parkeren via de App gaat onderzoeken om op beschikbare parkeerplaatsen te wijzen. Rest de vraag hoeveel het parkeertarief in 2016 wel omhoog gaat, want daar wordt in de aangekondigde motie niets gezegd?

Coalitiepartijen CDA en SP ondertekenden de motie niet evenals oppositiepartij PVA, die vond dat de motie niet ver genoeg ging.

UPDATE
PVA komt met een eigen idee om ruim 2 miljoen euro binnen te 'harken' door ondernemers en 31.800 huishoudens collectief te belasten met een jaarlijkse heffing zodat in de hele stad vrij geparkeerd kan worden (blauwe zones). PVA wijst in deze naar Emmen en Hoogezand/Sappemeer. Het weghalen van parkeermeters en automaten en het overbodig worden van een groot deel van handhaving zou ook nog eens ruim een miljoen besparen volgens PVA.

Archief
Terug naar vorige pagina