Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-10-2015  

Begrotingsvoorstel 2016 nog geen gelopen zaak


Rondom Almelo hanteren de gemeenten Borne, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Rijssen/Holten nog het nultarief voor parkeren op straat.
Almelo staat nu nog vijfde in het rijtje parkeertarieven van de vijf grootste steden in Overijssel maar dreigt in 2016 met een tarief van 2,50 per uur Hengelo voorbij te streven.
 

ALMELO – Het door het college van B&W donderdag jl. gepresenteerde begrotingsvoorstel 2016 is nog geen gelopen zaak. Vooral de zeer forse verhoging van de parkeergelden in de binnenstad en de extra verhoging OZB van één procent bovenop de inflatiecorrectie lijken de discussiepunten te worden. De samenwerkende fractie LAS (BBA, ALA en Almelooooo) heeft al aangekondigd zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de absurde verhoging van het parkeertarief naar 2,50 per uur (eerste twee uur – volgende uren min 50 procent). Ook de extra verhoging van de OZB acht men ongepast na drie jaar al met vijf procent extra verhoogd te hebben. LAS wil geen bezuinigingen (lees: hogere tarieven) waarvoor geen draagvlak is binnen de Almelose samenleving.


LAS heeft de nieuwe verkeersborden al klaar, zo blijkt volgens de nieuwe facebookpagina van de samenwerkende lokale fracties.

De gemeenteraad heeft zichzelf bij meerderheid overigens in een spagaat gezet omdat het tijdens de behandeling van de perspectiefnota in juli jl. juist pleitte om bovenop de voorgestelde ombuiging van 15 miljoen euro nog 2,5 miljoen euro extra te willen ombuigen om de algemene reserve op een minimum aanvaardbaar  niveau te brengen.

Ook de middenstand is het voorstel verhoogd parkeertarief 2016 in het verkeerde keelgat geschoten. Voorzitter Van Woudenbergh (CAA) reageerde onmiddellijk per brief aan alle raadsfracties. De samenwerkende middenstanders hebben juist gepleit voor meer vrij parkeren om de leegstand in de binnenstad een halt toe te roepen en vreest bovendien dat het college van B&W de betaalde uren willen uitbreiden naar 24 uur per dag, zeven dagen per week, zoals in het begrotingsvoorstel ook nog wordt geopperd.
Het college van B&W wil met ombuigingen in het takenpakket Parkeerbeheer en hogere parkeertarieven een bedrag van 1,2 miljoen euro vrijspelen.

Almelo, 3 oktober 2015

Geachte fractie.
Inmiddels heeft het CAA, Centrum Almelo Aktief, zich twee keer gewend tot Uw fractie over de voorgenomen 1,2 miljoen die in de Perspectiefnota 2016 is opgenomen,  1 keer per brief van 1 juli j.l en in het Politiek Beraad van 8 september j.l.

Wij hebben onze argumenten met U gedeeld , de gevolgen van het afwentelen van deze voorgenomen taakstelling zullen voor de binnenstad van Almelo desastreus uitpakken en staan haaks op de plannen om onze binnenstad een broodnodige impuls te geven.
Omdat het voor de ondernemers in de binnenstad  een serieuze zaak is , maak ik  u namens het CAA  voor de derde keer deelgenoot van onze argumenten en -wensen  vooral omdat het tijdstip van besluitvorming nadert!

°° Op de koopzondagen,  volgend jaar 12, vrij parkeren in de binnenstad en openbare ruimte.

°° Op de 40  niet koopzondagen op zondag vrij parkeren in de openbare ruimte, belangrijk voor kerkbezoek en horeca in de binnenstad.

°°uitbreiding blauwe zones, dicht tegen het centrum aan , te denken valt aan. Hagengracht, Boddenstraat, Julianastraat, Oranjestraat, Molenstraat,Schokland met een verblijfsduur van anderhalf uur, dit zal de parkeerdruk in de woongebieden sterk verminderen , zodat daar blauwe zones kunnen worden verwijderd.

°°Versnelling aanbrengen in het weer terugbrengen van het verkeer in De Grotestraat Noord, vanaf Oranjestraat tot Hagengracht en Grotestraat Zuid, vanaf Hofkampstraat tot Holtjesstraat, te zijnertijd ook voor deze gebieden blauwe zones

°° geen tariefsverhogingen en geen 24-7 dagen betaald parkeren in de binnenstad.

Het CAA  stelt het zeer op prijs wanneer Uw bovenstaande zaken mee neemt in een 5e scenario en wenst u veel wijsheid in de besluitvorming.

De binnenstad van Almelo verdient uw support!

Met vriendelijke groet,

G.H.van Woudenbergh, voorzitter CAA Almelo

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina