Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-06-2014  

Breedtesport geen algemeen belang

 

ALMELO – Een meerderheid van de Almelose gemeenteraad ziet de breedtesport niet als algemeen belang. Die conclusie mag getrokken worden nadat LAS, de grootste fractie in de Almelose gemeenteraad, dinsdagavond haar ingediende motie zag sneuvelen in de stemming. De motie werd ingediend omdat per 1 juli 2014 sport wettelijk wordt ondergebracht in de wet Markt en Overheid. De wet heeft mogelijk gevolgen voor de tarieven die de gemeente in rekening brengt voor gemeentelijke sportaccommodaties. Het bedrijven van sport wordt met de wet een economische activiteit waardoor accommodaties niet meer onder de kostprijs mogen worden verhuurd.
Alleen de fracties LAS, Almelo Centraal, ChristenUnie, GroenLinks en Leefbaar Almelo steunden de motie zodat deze met 12 stemmen voor en 23 stemmen tegen werd verworpen. Dat de gemeenteraad eerder besloot om de beoogde tweede sportbezuiniging van een half miljoen euro niet uit te voeren, kan dus door het afwijzen van de motie in de toekomst omzeilt worden door de tarieven op wettelijke grondslag te verhogen tot kostprijsniveau. Mogelijk dus een koekje uit eigen trommel voor de breedtesport dankzij de coalitie CDA/PvdA/D66/SP en de fracties VVD, PVA en lijst Cete.

De kostprijs gaat nog niet in bij het sportjaar 2014/2015. De tarieven voor het seizoen 2014-2015 worden verhoogd met het indexcijfer 2,5 procent, zo blijkt uit het collegebesluit van gisteren voorafgaand aan de raadsvergadering.


Motie: Sport definiƫren als algemeen belang
Uitslag stemming: Sport definiƫren als algemeen belang
Tarieven binnensport 2014-2015
Tarieven buitensport 2014-2015

 
04-06-2014  

Arjen Maathuis benoemd tot vice- raadsvoorzitter


Arjen Maathuis, jongeling in de rol van vice- raadsvoorzitter.
Foto: website VVD
 

ALMELO – Met de benoeming van Arjen Maathuis heeft de gemeente Almelo een jong talent in de rol van voorzitter van de gemeenteraad bij afwezigheid van burgemeester Jon Hermans. Maathuis is 25 jaar en studeert bedrijfskunde aan de UT na eerder succesvol de studie bestuurskunde aan de UT te hebben afgerond. De jonge Almelose doctorandus kwam op 20-jarige leeftijd in de gemeenteraad voor de VVD, en is na de verkiezingen van maart begonnen aan zijn tweede periode. Bij de verkiezing tot vice- voorzitter troefde Maathuis zijn voorganger Jaap Stapel (PvdA) af, evenals de derde kandidaat Jan Hammink (LAS). Arjen Maathuis werd met ruime meerderheid gekozen.

De benoeming van de wethouders kreeg vorm middels proteststemmen. Een aantal fracties stemde tegen omdat de raad voorafgaand aan de raadsverkiezing had besloten om maximaal vier wethouders te benoemen i.p.v. vijf, een bezuiniging van 3 euroton op jaarbasis, volgens LAS-fractievoorzitter Gijs Stork. Individueel oogstte Anja Timmer (PvdA) 12 tegenstemmen, ruim een derde van de raad. Irene ten Seldam (CDA) kreeg 10 tegenstemmen en Jan van Marle (CDA) en Javier Cornelissen (SP) elk 9. De minste weerstand ondervond Claudio Bruggink (D66) met 8 tegenstemmen. Historisch bezien werden nog nooit zoveel tegenstemmers geteld bij de benoeming tot wethouder.

 
06-06-2014  

B&W Almelo wankelt 2 dagen na installatie

 

ALMELO – De gemeente Almelo was het laatst in Overijssel met het vormen van een college van B&W en amper twee dagen na de installatie dreigt de coalitie CDA/D66/SP/PvdA al weer uit elkaar te vallen. Aanleiding is het uit de SP stappen van raadslid Robin Gelici die zich niet kan vinden in de opgelegde zwijgplicht t.a.v. de Turkse demonstratie tegen het tegen het genocidemonument bij de Armeense Apostolische Kerk aan de Vriezenveenseweg.
Gelici wilde vragen stellen aan het Turkse raadslid Ugur Çete (medeorganisator van de demonstratie) over de wettelijk gezien zinloze demonstratie die alleen maar de verstandhouding tussen Armenen en Turken verstoord.
Ook kan Gelici zich niet vinden in het verplicht ontlopen van netwerk- en raadsbijeenkomsten na vergaderingen, zoals de SP dat doet. Het belemmert Gelici teveel in zijn visie en manier van werken, schrijft hij in een tweet aan de hele gemeenteraad.

De prille coalitie heeft slechts een meerderheid van één stem in de Almelose gemeenteraad. Door het uit de partij stappen van Gelici, dreigt die meerderheid zich te keren in een minderheid, hoewel het raadslid in een bericht aan de gemeenteraadsleden wel zegt dat hij de coalitie als zodanig blijft steunen. Gelici zegt echter ook dat hij zich in de komende weken op zij positie beraad om of als onafhankelijk raadslid door te gaan of om zich aan te sluiten bij een andere fractie. Onzekere tijden dus op de dag dat de collegeleden net hun taakverdeling en vertegenwoordigingen in diverse bestuursorganen hebben vastgelegd.

Update: 07-06-2014
De SP wil dat raadslid Robin Gelici stopt als raadslid. Gelici heeft een verklaring ondertekend dat een zetel wordt teruggegeven aan de partij indien onenigheid ontstaat onder het gevoerde beleid door de fractie. De SP weet echter als geen ander, dat die verklaring alle rechtsgrond mist. Volgens de Kieswet wordt een volksvertegenwoordiger zonder last of ruggespraak gekozen.

 
Lees ook:
Ongelofelijk...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-06-2014  

LAS zoekt schuldige in onvoorziene afvalkosten


Volgens het plan van Andela moeten alle burgers hun afval zelf naar een wijkmilieupark brengen.
 

ALMELO – Raadslid Louis Kampman (fractie LAS) wil van het college helderheid over de aangegane verplichtingen door het college over het ‘bevroren’ nieuwe afvalbeleid. Het voorstel van de inmiddels vertrokken wethouder Johan Andela (VVD) werd een ‘hot item’ in de verkiezingscampagne en de gemeenteraad besloot in januari dat het voorstel van Andela pas kon starten indien aan alle voorwaarden was voldaan. De lokale partij BBA spon als tegenstander garen met de campagne en kwam daardoor met 3 zetels terug in de raad. Door een lijstverbinding met ALA (3 zetels) werd vervolgens de fractie LAS geformeerd door ook raadslid Hammink (Almelooooo) te conformeren tot directe samenwerking in één fractie.
LAS wil nu van het nieuwe college weten wie en wanneer verplichtingen zijn aangegaan met leveranciers van ondergrondse wijkcontainers en papierbakken voor elk huishouden. LAS vermoedt dat die verplichtingen al zijn aangegaan voor het raadsbesluit in januari jl.


Schuldvraag LAS over onvoorziene kosten afvalbeleid

 
18-06-2014  

VVD verscherpt salarisdiscussie XL Businesspark


De grootverdieners
 

ALMELO – De VVD-fractie in de Almelose gemeenteraad zet de discussie over de hoge vergoedingen aan de managers van het XL Businesspark Twente op scherp. De fractie is ontevreden over het uitblijven van de aanbestedingsgegevens voor die functies en wil nu met spoed weten van portefeuillehouder Jan van Marle hoe die aanbesteding tot stand is gekomen. Ook vraagt de VVD zich af of bij de verlenging van de contracten in januari jl. deze niet moeten vallen onder de Wet Normering Topinkomens.
Bovendien vraagt de VVD naar de dubbelfunctie van manager Luit Hoogenberg als directeur van het XL Businesspark Twente en als ‘kartrekker’ van het Regionaal Havenbedrijf waarin de gemeente Almelo ook participeert. Het 'heikele' punt zit 'm in de aanleg van een Laad & Loskade op het XL Businesspark Twente bij Bornerbroek.


Lees de VVD-brief met vragen

 
20-06-2014  

CDA haalt Gelici als verloren zoon binnen


Fotobewerking: AlmeloAnders.nl
 

ALMELO – Het afvallige SP-raadslid Robin Gelici is door het CDA als een verloren zoon binnen gehaald. Daarmee behoudt de coalitie CDA/D66/SP een meerderheid van één zetel in de gemeenteraad.
Gelici stapte uit de SP-fractie omdat hij zich de mond gesnoerd voelde door fractievoorzitter Frits Akse inzake de demonstratie van Turken tegen het Armeens genocide-herdenkingsmonument aan de Vriezenveenseweg. Akse zette de microfoon uit toen Gelici vragen wilde stellen aan het Turkse raadslid Ugur Çete, mede-initiatiefnemer van de demonstratie die geleid heeft tot Tweede Kamervragen aan de regering. Door de overstap heeft de SP nog maar twee zetels in de gemeenteraad.

Gelici oriënteerde zich de afgelopen weken bij welke fracties hij zich eventueel kon aansluiten en voerde daarvoor diverse gesprekken. Bij LAS (BBA/ALA/Almelooooo) kreeg Gelici het advies om zich voorlopig nog niet aan te sluiten bij een andere fractie maar de tijd te nemen. Dat doet Gelici dus niet. Hij keert terug bij het CDA waar hij anderhalf jaar geleden uit de jeugdafdeling CDJA stapte en neemt zijn zetel mee. Een stap die nog nooit vertoond is in het Almelose politieke landschap. Bij het CDA wordt de overstap echter gezien als een waardevolle aanvulling. LAS en CDA hebben nu evenveel (7) zetels.

Lees ook: ‘Ongelofelijk

 

 
25-06-2014  

Aanbieding nota dierenwelzijn aan wethouder

 

ALMELO – Regiomanager Hans Spenkelink van de Dierenbescherming afdeling Twente heeft de aanbevelingsnota ‘Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid’ aangeboden aan wethouder Irene ten Seldam die dierenwelzijn in haar portefeuille heeft.
Met deze nota biedt de Dierenbescherming de gemeente belangrijke bouwstenen om te komen tot een weloverwogen dierenwelzijnsbeleid. Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen aanspreekt. Dat merkt de Dierenbescherming dagelijks. Veel mensen willen iets doen voor dieren, bijvoorbeeld omdat zij in aanraking komen met dierenleed in hun eigen gemeente. Zwerfdieren, verkeersslachtoffers, circussen die dieren exploiteren, jacht; het zijn allemaal onderwerpen die de burger raken.
De Dierenbescherming vindt het dan ook belangrijk dat gemeenten een structureel dierenwelzijnsbeleid voeren. Tal van besluiten en handelingen van de gemeente hebben immers, direct of indirect, invloed op het welzijn van dieren. Tevens vragen veel dierenwelzijnsproblemen juist om een lokale aanpak. In 12 van de 14 gemeenten is een wethouder specifiek belast met dierenwelzijn, van 2 gemeenten is nog geen wethouder bekend. Alle wethouders zullen door de Dierenbescherming worden bezocht om nader geïnformeerd te worden over de ondersteuning die zij van de organisatie kunnen krijgen.

Archief
Terug naar vorige pagina