Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-06-2014  

LAS zoekt schuldige in onvoorziene afvalkosten


Volgens het plan van Andela moeten alle burgers hun afval zelf naar een wijkmilieupark brengen.
 

ALMELO – Raadslid Louis Kampman (fractie LAS) wil van het college helderheid over de aangegane verplichtingen door het college over het ‘bevroren’ nieuwe afvalbeleid. Het voorstel van de inmiddels vertrokken wethouder Johan Andela (VVD) werd een ‘hot item’ in de verkiezingscampagne en de gemeenteraad besloot in januari dat het voorstel van Andela pas kon starten indien aan alle voorwaarden was voldaan. De lokale partij BBA spon als tegenstander garen met de campagne en kwam daardoor met 3 zetels terug in de raad. Door een lijstverbinding met ALA (3 zetels) werd vervolgens de fractie LAS geformeerd door ook raadslid Hammink (Almelooooo) te conformeren tot directe samenwerking in één fractie.
LAS wil nu van het nieuwe college weten wie en wanneer verplichtingen zijn aangegaan met leveranciers van ondergrondse wijkcontainers en papierbakken voor elk huishouden. LAS vermoedt dat die verplichtingen al zijn aangegaan voor het raadsbesluit in januari jl.


Schuldvraag LAS over onvoorziene kosten afvalbeleid

Archief
Terug naar vorige pagina