Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-02-2015  

CU en VVD alternatief voor Oostgevel

 

ALMELO – Het gaat er dan toch van komen, de vernieuwing van de binnenstad rond het Waagplein en Marktplein. Het college van B&W heeft een akkoord met projectontwikkelaar Urban Interest maar er is wel kritiek uit de politiek over de kwaliteit van het gevelaanzien. Reden waarom de fracties van de ChristenUnie en de VVD een architect in de hand hebben genomen voor een alternatief gevelontwerp. Dit om een in te dienen motie kracht bij te zetten.
Is het beter? Veel meningen over het akkoord en ook dit alternatief zal voor- en tegenstanders tellen. Vergeten is kennelijk ook het alternatief van ‘pensionado’ projectontwikkelaar Jan Voskamp die toch meer rekening hield met de ‘Almelose schaal’, wat dat ook moge zijn, maar vriendelijker was dat aanzien wel en ook de VVD omarmde toen dat concept en maakte het toen zelfs tot een verkiezingsitem.

< Boven het bereikte akkoord en onder het alternatief van CU en VVD
 

 
11-02-2015  

Burger moet richting geven aan bezuiniging

 

ALMELO - De financiële positie van Almelo is zorgelijk, schrijft de gemeenteraad in een brief aan de Almelose burgers en organisaties. In de brief nodigt de gemeenteraad u allen uit om mee te praten in de zogenoemde kerntakendiscussie. Doel uiteraard de invulling van een bezuiniging van 15 miljoen euro structureel om de gemeentebegroting inde komende vijf jaar sluitend te houden. Bezuinigingen (en lastenverhogingen) die de burger treffen in voorzieningen en in de knip.
Het college van B&W heeft de gemeenteraad al een aantal voorzetten geven waarin geschrapt kan worden. Niets wordt daarbij ontzien. Zo duidt het college op mogelijk sluiting van het buitenbad Het Sportpark en moet de sport voor de tweede keer een slordige half miljoen euro inleveren. Minder voorzieningen en onderhoud maar wel zwaardere lasten is daarbij het toverwoord.
Ook Welzijn wordt het kind van de rekening, hoewel de gemeenteraad niet happig is om de vrijstelling van gemeentelijke lasten voor minima te schrappen. Thuiszorg e.d. wordt al gekort omdat Den Haag de gemeenten niet volledig compenseert in de uitvoering die nu onder verantwoordelijkheid van gemeenten valt.
De bibliotheek schijnt opnieuw te moeten inleveren evenals het gehele ‘cultuurpotje’ en subsidies. Zelfs de stichting Almelo Promotie kan wel eens het kind van de rekening worden, ondanks dat het college van B&W daar altijd de knip voor trok. Dik 6 euroton kost het subsidiëren en organiseren van feestjes in de stad om de consument naar de binnenstad te trekken of om evenementen overeind te houden.
Kortom de burger mag de gemeenteraad influisteren waar het in kan schrappen, want niet bezuinigen is geen optie!

Lees:


Uitnodiging van de gemeenteraad aan de burgers (pdf)

 
11-02-2015  

B&W besluiten d.d. 10 februari 2015


Lees ook rubriek: Uw mening - Stadsbaken?
 


B&W besluitenlijst d.d. 10 februari 2015
Besluit: Verlenging budgetsubsidie stichting Almelo Promotie
Verantwoording Jaarrekening 2012 - Almelo Promotie
Uit: Verlenging budgetsubsidie stichting Almelo Promotie
<< Besluit: Naamswijziging parkeergarage Stadhuisplein
Besluit: Planschade bestemmingsplan Zuid-Bornerbroek
Besluit: conceptovereenkomst ontwikkeling Pooksbelten
Raadsbrief: ontwikkeling Pooksbelten
Antwoord op raadsvraag huisvesting Uitsmijters Honkbal
Uit: raadsvraag huisvesting Uitsmijters Honkbal
Antwoord op raadsvraag Groeneveldspark
Uit: raadsvraag Groeneveldspark
Besluit: Quickscan tweedehands bruggen
Raadsbrief: Quickscan tweedehands bruggen
Besluit: BMC Benchmarks Almelo jaar 2013
Uit: BMC Benchmarks Almelo jaar 2013
Raadsbrief: BMC Benchmarks Almelo jaar 2013
Besluit: uitzetting uitgeprocedeerde asielzoeker
Raadsbrief: uitzetting uitgeprocedeerde asielzoeker
Uit: uitzetting uitgeprocedeerde asielzoeker
Besluit: aanwijzen stembureaus en leden PS 2015
Besluit: Festiviteiten 70 jaar bevrijding
Raadsbrief: Festiviteiten 70 jaar bevrijding
Besluit: op bezwaar weigeren WOB-verzoek
Uit: beslissing op bezwaar weigeren WOB-verzoek
Besluit: organisatie intergemeentelijke bedrijfsvoering
Raadsbrief: organisatie intergemeentelijke bedrijfsvoering

 
12-02-2015  

Almelo´s Weekblad nu online terugkijken

 

ALMELO – Sinds januari publiceert het Almelo’s Weekblad de wekelijkse uitgave online op haar website. U kunt de uitgaven doorbladeren om berichten te herlezen en ook de advertenties. Handig eveneens om het Gemeentenieuws door te nemen, tenminste zolang de gemeente haar wettelijke publicaties ook nog in gedrukte vorm blijft uitgeven.
Die gedrukte informatie aan burgers en bedrijven dreigt te verdwijnen wegens bezuinigingen. De gemeente wil haar officiële publicaties in de toekomst alleen nog via internet publiceren. Dat betekent dat belanghebbenden elke week actief moeten worden om te bezien wat de gemeente voor hen in petto heeft. En u weet, te laat gereageerd bij eventuele bezwaren, is een bij voorbaat verloren proces!

Juridisch Adviesbureau JEEJAR zet daar in een eigen artikel op de website de nodige vraagtekens bij.

De Link naar AW.
 

 
14-02-2015  

PvdA op campagne voor provinciale verkiezing

 

ALMELO – Valentijnsdag leek de PvdA een goed moment om de straat op te gaan voor de verkiezingscampagne voor de aanstaande provinciale verkiezingen. Traditioneel wordt dan een roos uitgereikt en natuurlijk was ook Almeloër en oud- wethouder Bert Kuiper, als twaalfde op de kandidatenlijst, en mede-kandidaat Anneke Beukers (2) daar bij. Zij werden ondersteund door een groep Almelose PvdA’ers.

Of het allemaal helpt? In de polls staat de partij er niet best voor door Haagse invloeden. Partijleider Samson en de zijnen gaan zwaar gebukt onder het juk van minister-president Rutte, die nauwelijks ruimte laat voor enig sociaal beleid en tal van zwaar bevochten sociale rechten onder de sloophamer laat verdwijnen.
 

 
24-02-2015  

Almeloërs kandidaat voor de Statenverkiezing

 

ALMELO – Het is even zoeken naar Almelose kandidaten op de diverse kandidatenlijsten voor de provinciale verkiezing op 18 maart a.s.
Bij het CDA zelfs niet een, ondanks dat de peilingen uitwijzen dat het CDA wel weer eens de grootste kan worden in de Staten te Zwolle. Jammer? 'T is maar hoe je het bekijkt. Het Almelose CDA-clubje heeft de stad in de afgelopen jaren wel op de rand van de financiële afgrond gebracht.
De PvdA komt met Bert Kuiper, oud- wethouder voor de PvdA van het stadje aan de Aa. Schier op een onverkiesbare plaats, tenzij er heel veel voorkeurstemmen op hem worden uitgebracht en dat bij slechte peilingen.
Ook de Almelose ‘lokalo’s doen voor het eerst aan de Statenverkiezing mee. Veteraan Jan Hammink doet als raadslid van LAS een gooi naar een Zwolse zetel namens de lokale partijen. Nog nooit zat een vertegenwoordiger van een lokale partij in de Overijsselse provinciale staten, maar gelet op de zetelverdeling in de Overijsselse gemeenten, is de kans op zetels in Zwolle geen utopie. Voor Jan Hammink is dat wellicht een brug te ver, gelet op zijn 12e plek. Ook voor hem geldt dat veel voorkeurstemmen daar wellicht verandering in kunnen brengen.
Bij de VVD maar liefst 3 Almelose kandidaten, te weten de onbekenden Yvonne Koolhaas (8) en Marco Haakmeester (23) en het oud- raadslid Bert Heite (18). Voor de derde partij van Overijssel zijn de peilingen ronduit slecht.
Bij de PVV één Almelose kandidaat, de onbekende Peter Oude Wesselink op een kansrijke 7e plek, gelet op de peilingen.
Bij de SP lijkt de derde plek voor Gezina van der Ven-Lodder een zekerheid. Voor de onbekende Tessa Grobben op plek zes ligt een zetel in het verschiet, gelet op de peilingen. Voor Javier Cornelissen (23) niet, maar die heeft de handen al vol aan zijn taak als wethouder in Almelo.
D66 Almelo heeft haar kansen laten lopen op een vertegenwoordiging. Rineke Gieske-Mastenbroek staat slechts op de onverkiesbare plaats 26 en dat terwijl D66 op het Pechtold-effect in de ‘winning mood’ is en ondanks de steun aan impopulaire Haagse maatregelen.
Met zittend raadslid Wouter Teeuw (22) heeft de Almelose tak van de ChristenUnie geen verkiesbare plek. Landelijk staat de partij in de polls slechts op een bescheiden winstje.
Bij GroenLinks is het eveneens droefenis. De Almelose tak heeft Marinus Trommel (15) weer van stal gehaald. Trommel zal dus wel actief blijven voor de Voedselbank.
Op de lijst van de SGP hebben we geen Almelose kandidaat kunnen ontdekken.
Ook 50Plus heeft in Almelo geen ‘oude knar’ kunnen ontdekken om de Almelose 50Plussers aan zich te binden.
Hetzelfde geldt min of meer voor de Partij voor de Dieren met drie kandidaten waarvan geen uit Almelo. 

 
27-02-2015  

Verhuizing naar het nieuwe stadhuis

 

ALMELO – Eind maart komt er een einde aan de ‘soap’ over het nieuwe huis voor de burgers van Almelo. Rond de eeuwwisseling begon de discussie over het stadhuis van architect J.J.P. Oud. ‘Niet meer van deze tijd en het voldoet niet aan de Arbo-normen’, zei toenmalig wethouder Anthon Sjoers (CDA). Sjoers wilde bovendien alle diensten van de gemeente onder één dak omdat dit de kwaliteit van werken zou bevorderen, dit tot heil van de burger.
Dat het gebouw van Oud een betonskeletbouw is en dus volledig kan worden gestript om het te renoveren, deed niet ter zake. Dat Oud een gerenommeerd architect is en met zijn nalatenschap rekening moet worden gehouden, eveneens niet. De ‘trein van Sjoers’ denderde door met steun van coalitiegenoot PvdA. Ook D66 en de VVD staken als latere ‘bondgenoten’ niet echt een stok tussen de spaken.

Miljoenen euro’s werden verspilt aan grootse plannen als het nieuwe stadhuis en de luxe woontoren Fortezza. Aan de markt zou een ‘glaspaleis’ moeten verschijnen met een parkeerkelder onder het marktplein. Het ontwerp werd goed bevonden maar uiteindelijk afgekocht vanwege het Fortezza-debacle. Een verlies van dik 12 miljoen euro werd ‘weggepoetst’ in het nu gerealiseerde stadhuis aan de Haven NZ. Raadslid Jan Veenstra (ChristenUnie) becijferde dat verlies al eens op dik 16 miljoen euro net zoals raadslid Gijs Stork (nu LAS).

Het nieuwe ‘sobere’ stadhuis kost al met al zo’n 58 miljoen euro en eind deze maand kan de Almelose ambtenarij zijn intrek nemen. Op donderdag/vrijdag 26/27 maart is de burger dus niet welkom vanwege de verhuizing. Voor zeer dringende zaken, zoals aangifte van geboorte wanneer de wettelijke termijn verstrijkt, kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via het reguliere nummer (0546) 54 1111. Op donderdag kunnen inwoners bellen tussen 8.30 en 16.30 uur en op vrijdag 27 maart van 8.30 tot 12.00 uur.
Maandag 30 maart zal alles weer normaal moeten zijn.

< Stadhuis 1973/2015 - ontwerp: J.J.P. Oud
Marijke Kuper schreef een boek over het stadhuis van Almelo, het laatste ontwerp van J.J.P. Oud

<< Het gegunde maar niet gerealiseerde stadhuis aan de markt -
ontwerp: Meyer en Van Schooten Architecten, 2010

<<< 2015 Het nieuwe stadhuis aan de Haven NZ -
ontwerp van de oud- Almeloër Vincent van der Meulen (Kraaijvanger Urbis)

Archief
Terug naar vorige pagina