Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
04-11-2015  

Geluid voor meer geld Twentekanalen


Oude ansichtkaart van de schutsluis bij Hengelo (O).
 

ALMELO – Twentse bedrijven die afhankelijk zijn van de Twentekanalen doen donderdag in de Tweede Kamer een beroep op minister Schulz van Haegen van het ministerie Infrastructuur en Milieu om meer geld vrij te maken voor de opwaardering van de capaciteit van de Twentekanalen en renovatie van de sluizen bij Hengelo en Delden.
Reden een berekende schadepost van zes miljoen euro omdat voornoemde sluizen in 2017 zo’n 35 dagen dicht gaan voor renovatie en de kanalen dus niet bevaarbaar zijn. Nieuwe sluisdeuren zouden die operatie met 10 dagen kunnen verkorten en dus ook de berekende bedrijfsschade evenredig kunnen verminderen met zo’n 2 miljoen euro
Het samenwerkende gemeentelijk havenverband Port of Twente vindt dat de minister in deze schatplichtig is omdat de ondernemers en havendiensten in de afgelopen jaren al vaker zijn gedupeerd door o.a. de langdurige stremming door schade bij de schutsluis Eefde en de negatieve aanpassing van de schuttijden van de sluizen in Hengelo en Delden. De aangekondigde renovatie van de sluizen bij Hengelo en Delden is volgens de ‘klagers’ bovendien mede een gevolg van achterstallig onderhoud.

 
05-11-2015  

Hardenberg heeft lelijkste gebouw van Nederland

 

HARDENBERG – De online poll van journalist Martjan Kuit van het vakblad Cobouw heeft Overijssel toch het lelijkste gebouw van Nederland opgeleverd over de bouwperiode 2010-2015.
Het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg, een ontwerp van de Architecten Cie uit Amsterdam, werd namelijk met afstand de nummer een. Overijssel had meer ijzers in het vuur op en lijst van 50 kantoren, gemeentehuizen, overkappingen, woningen en een brug, want ook het nieuwe gemeentehuis van Almelo (Kraaijvanger Architecten – Rotterdam) werd genomineerd.

Foto: Architecten Cie Amsterdam

 
06-11-2015  

Duistere toekomst voor HET Symfonieorkest

 

ENSCHEDE/ZWOLLE – Na de eerdere Rijksbezuiniging op kunst en cultuur volgde een splitsing tussen samenwerking van de Nationale Reisopera en het toenmalige Orkest van het Oosten dat onder leiding van Jaap van Zweden toch een grote naam had opgebouwd.
Directeur Mannak moest het Overijsselse orkest naar nieuw bestaansrecht voeren en Jan Willem Vriend werd de orkestleider. Gesteggel over de naam werd door Mannak breeduit gemeten in de pers en juridisch beslecht en zo ontstond uiteindelijk de naam HET Symfonieorkest.

Directeur Mannak kondigde onlangs zijn vertrek aan bij HET Symfonieorkest en naar nu blijkt, wellicht om het feit dat er grote financiële tekorten zijn. Onderzoeksbureau Berenschot spreekt over falende bedrijfsvoering met legio miscalculaties in het rapport dat werd uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De provincie stopte na de Rijksbezuiniging in 2012 acht miljoen euro in het orkest
Kortom de levensvatbaarheid van HET Symfonieorkest staat op de tocht. Nieuw perspectief zou volgens het provinciebestuur gevonden moeten worden door terug te keren naar de basis met vergaande samenwerking met het Gelders Orkest en de Nationale Reisopera. Plannen die destijds ook werden geopperd toen het kabinet de subsidiekraan verder dicht draaide maar niet werd ingevuld.
Mannak meldde nog wel dat Damsté Advocaten uit Enschede voor volgend jaar de nieuwe hoofdsponsor wordt en gaf aan dat het antwoord nu aan de politiek is. Daar lijkt weinig animo voor te zijn. Het tekort van HET Symfonieorkest kan dus woensdag a.s. een stevig debat opleveren tussen gedeputeerde Maij en de Statenfracties.

 
15-11-2015  

Grolsch in de verkoop na fusie

 

LONDEN - De Engelse krant The Telegraph meldt dat de Nederlandse brouwerij Grolsch en het Italiaanse Peroni op de Britse markt worden afgestoten als gevolg van de fusie tussen AB Inbev en SABMiller tot het grootste bierconcern ter wereld. Het concern moet in totaal voor ongeveer 6,5 miljard euro aan merkbieren afstoten vanwege mededingingsregels. 
In Amerika werd al meteen besloten om het belang in MillerCoors te verkopen aan partner MolsonCoors. In Azië verkoopt het concern voor zo’n 3 miljard aan aandelen in Chinese brouwerijen. Ook het Turkse Efes moet worden verkocht.
Het aandeel van Grolsch en Peroni op de Engelse markt wordt ingeschat voor een verkoopopbrengst van 900 miljoen euro. Mochten beide brouwerijen in haar geheel worden verkocht, komt daar naar schatting nog zo’n 370 miljoen euro bij, publiceert The Telegraph.

 
16-11-2015  

Zes Overijsselse cafés op Café Top 100

 

DOETINCHEM – Vakblad Horeca Misset heeft weer de nationale Café Top 100 bekend gemaakt.
In den Bockenreyder in het Brabantse Esbeek werd dit jaar de winnaar. Tweede werd De Bonte Koe in Leiden, gevolgd door het eveneens Brabantse De Tijd in Oisterwijk.

< Op de lijst van 100 staan zes Overijsselse cafés. Het Pleintje in Hengelo mag zich met plek acht dit jaar de provinciaal kampioen noemen.

De Stomme van Campen (11) in Kampen, De Hete Brij (16) in Zwolle, Sprakel (28) in Lonneker, Pelle’s Eten & Drinken (55) in Deurningen,  Morshuis (77) in Albergen en Assink (100) in Hengevelde werden door de vakjury ook tot de nationale Café Top 100 gerekend.

 
19-11-2015  

Klupengel voor architect Martin Huiskes

 

ALMELO - Architect Martin Huiskes van het architectenbureau LKSVDD (Leijh, Kappelhoff, Seckel en Van den Dobbelsteen) is door stichting de Klup Twente onderscheiden met haar award de Klupengel. Huiskes kreeg de prijs overhandigd door voorzitter Harrie Bijker van stichting de Vrienden van de Klup en directeur/bestuurder Jan Anema tijdens de eerste drukbezochte FUN-IE-VIP relatiedag in het FUN-IE-FIT.

Huiskes uit Almelo is de architect die belangeloos de ontwerpen maakte voor de transformatie van het oude, afgekeurde gymnastiekzaal met kleedkamers in het Meester Siebelinkhuis tot game- sport- en gezondheidscentrum. Hij werkte nauw samen met de bedenkers van De Klup Twente en uitvoerende partijen als aannemersbedrijf Kobes en installateur Hoogstraten. Het FUN-IE-FIT werd mede door zijn inbreng een voorziening die uniek is in de hele wereld. Sinds de ingebruikneming van het FUN-IE-FIT is Huiskes ook betrokken bij andere bouwkundige vraagstukken in het Siebelinkhuis en bijeenkomsten.

De Klupengel wordt door De Klup Twente alleen toegekend aan personen, bedrijven of instanties die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de vrijwilligersorganisatie. Eerder kregen presentator/entertainer/zanger/dichter Willem Gunneman en drukkerij Herman Media de Klupengel. De award is een kunstwerk gemaakt door Mariska Eggengoor. Zij werkt bij kunstatelier Artdesch van DTZC aan de Doelenstraat in Almelo.

 
20-11-2015  

Opbrengst ‘Illegale Haringparty´ verdeeld

 

ALMELO – In aanwezigheid van Burgemeester J.H.M. Robben van de Gemeente Wierden reikten de bestuursleden Albert Hendrikse en Hans en Magda Evers van Stichting Mensen voor Mensen samen met vele vrijwilligers zes cheques met een totale waarde van  € 40.000,- euro. Dit jaar is gekozen voor Woonzorgcentrum Het Liefferdinck, Stichting uit Den Ham, Wios Wierden-Enter, Stichting BOOT uit Twenterand, Stichting Manna uit Twenterand, Stichting Bowie uit Wierden, Stichting De Eethoek uit Almelo. Deze organisaties hebben allen het doel om mensen in de regio een extra steuntje in de rug te geven en waar nodig hulp te bieden en te begeleiden. De burgemeester sprak over een mooi initiatief waarbij het Twentse bedrijfsleven samenkomt en zich verdienstelijk maakt voor de regio.

De opbrengst is eerder dit jaar bijeengebracht door een veiling tijdens de jaarlijkse “Illegale Haringparty” in Vriezenveen. Een initiatief van Marquette Detachering en TDU Catering. De genodigde gasten uit het Twentse bedrijfsleven hebben geld bijeengebracht volgens het Amerikaanse veilingsysteem. Er kon worden geboden op het eerste vaatje haring, welke dit jaar op naam is gekomen van Dasko Koel- en Vriestransporten B.V.  maar ook werden gesigneerde voetbalshirts, een volledig verzorgde wijnreis door Oostenrijk en andere items geveild. Het geld is opgehaald voor Stichting Mensen voor Mensen.  Deze stichting heeft als doel mensen te ondersteunen die buiten hun schuld om in moeilijke situaties zijn beland.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
25-11-2015  

Waterschap Vechtstromen wil schuld indammen


De Natte Doorbraak, noodzakelijk om in Almelo droge voeten te houden, vergde een miljoeneninvestering en is ondanks verzet uit agrarische hoek, nagenoeg afgerond.
 

ALMELO – Waterschap Vechtstromen heeft door het oversluiten van lopende leningen een structureel rentevoordeel weten te bewerkstelligen van vier miljoen euro. Het rentevoordeel met een leenperiode van 50 jaar wordt voor de helft benut om de schuldpositie af te bouwen en de andere helft wordt voorbestemd voor investeringen. Vechtstromen neemt bovendien maatregelen om 2,4 miljoen euro extra te bezuinigen om extra lasten voor burgers en bedrijven te beperken. Gezamenlijk met eerder genomen bezuinigingsmaatregelen wordt voor het jaar 2016 een bedrag van 14,6 miljoen euro bespaard, oplopend tot 16 miljoen euro in de jaren na 2018.
Ondanks de hoge schuldpositie is Vechtstromen wel financieel gezond, zo meent het bestuur dat overigens niet uitsluit dat in het komende half jaar bekijkt of verdere ingrepen noodzakelijk zijn. We wil Vechtstromen het voorzieningenpeil van de kerntaken overeind houden.
De algemene vergadering stemde in met een ongewijzigd begrotingsvoorstel.

 
27-11-2015  

Routenetwerken Twente telt totaal 10.000 km

 

ENSCHEDE – Regio Twente, bestaande uit 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel hebben een convenant afgesloten betreffende de toeristische routes in Twente. Het landsdeel heeft een omvangrijk netwerk van zo’n 10.000 km als het gaat om wandelroutes, fietsroutes, routes voor paardrijden, vaarroutes, mountainbikeroutes en autoroutes die van groot belang zijn voor de toeristische sector waarin de afgelopen jaren het aantal werknemers is gestegen van 16.000 naar 17.000 banen.
Met het convenant waartoe ook de toeristische belangenorganisaties en waterschappen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en natuur beherende organisaties behoren, wordt geborgd dat het beheer en de bewegwijzering voor de komende jaren zeker is gesteld.

 
30-11-2015  

Fleringer Ben Kuipers honorair consul Duitsland


Ben Kuipers (rechts) krijgt uit handen van de Duitse ambassadeur Franz Josef Kremp de oorkonde als honorair consul. Links zijn voorganger de Almeloër Paul te Riele.
 

FLERINGEN - Ben Kuipers, directeur algemene zaken van Loohuis Installatiegroep in Fleringen, is officieel benoemd tot honorair consul van de Bondsrepubliek Duitsland voor Overijssel en Gelderland. Kuipers volgt daarmee Paul te Riele op. Te Riele is oud directeur van Urenco in Almelo.
De Duitse ambassadeur Franz Josef Kremp overhandigde Kuipers de benoemingsoorkonde namens de president van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Joachim Gauck. Het gebeurde vorige week in Restaurant Dorset in Borne. Onder meer de Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld, was aanwezig. In Nederland zijn vijf ereconsuls actief. Allen ondersteunen vanuit hun eigen district de Duitse ambassade in Den Haag.  Als honorair consul draag je bij aan de samenwerking tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden op het vlak van economische betrekkingen, ontwikkelingsbeleid, cultuur, juridische zaken en verkeer. Een honorair consul verleent diplomatieke diensten maar staat tevens bedrijven en burgers in raad en daad bij in relatie tot het grensoverschrijdend zakendoen.
Ben Kuipers ziet het als een zeer eervolle benoeming: “Het is een onbezoldigde nevenfunctie waarvoor je niet solliciteert maar waarvoor je wordt gevraagd. De  jarenlange ervaring op het gebied van zakendoen met Loohuis Installatietechnieken in zowel Duitsland als Nederland en mijn recente inzet ter bevordering van de Duitse taal in Nederland heeft een netwerk opgeleverd dat ik graag ter beschikking stel voor deze functie. Ik hoop mijn bijdrage te mogen leveren aan een verbetering van de Duits-Nederlandse samenwerking op de diverse terreinen en daarmee een bescheiden bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van onze regio.”

Archief
Terug naar vorige pagina