Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-09-2010  

Rijssen-Holten trekt broekriem aan

 

RIJSSEN-HOLTEN – Ook de gemeente Rijssen-Holten ontkomt niet aan extra bezuinigingen en verhoging van gemeentelijke lasten. Volgens de gemeente is er weinig tot geen ruimte voor nieuwe plannen en wordt alleen geld uitgegeven aan zaken die onvermijdbaar zijn. Naast een structurele bezuiniging van 3 miljoen euro wil Rijssen-Holten de OZB met 2,5 procent verhogen.

 
01-09-2010  

Water rondom Losser zakt behoorlijk

 

LOSSER – Losser is er nagenoeg zonder ernstige kleerscheuren vanaf gekomen. Eind vorige week dreigde een catastrofe met de buiten zijn oevers getreden Dinkel en de te verwachten afwatering van overtollig water uit het Duitse grensgebied.
Met zandzakken kon de meeste overlast worden ingedamd en sinds zaterdag zakt het water in de Dinkel en andere waterstroompjes in de regio.

Jan Bril was toevallig ter plaatse.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
02-09-2010  

Brede School Den Ham aanbesteed


Ontwerp: DMV Architecten - Kerkrade
 

DEN HAM – Niet een bouwbedrijf uit de regio maar bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg gaat de Brede School in Den Ham bouwen.
De Brede School Den Ham is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen De Smithoek en Domino, Kinderopvang de Cirkel en Bibliotheek Twenterand. Zij nemen allen hun intrek in het gebouw. De gemeente Twenterand trekt ruim vier miljoen euro uit voor de bouw van de Brede School.
Regionale bouwers als Ter Steege Rijssen en De Groot Vroomshoop visten achter het net. De bouw moet beginnen op 1 juli 2011 en een jaar later op 28 mei 2012 worden opgeleverd.

Lees ook de reacties op TC Tubantia

 
02-09-2010  

CDA: geen extra goederen over Twents spoor


Een dergelijke spoorboog van 1200 meter moet ook bij Colmschate worden aangelegd om meer goederenvervoer mogelijk te maken.
 

ALMELO - De CDA-fracties van de Overijsselse gemeenten langs het spoortraject Deventer-Oldenzaal willen dat het kabinet terug komt op de plannen meer goederentreinen via het oosten van Nederland te laten rijden.
CDA-kamerlid Van Hijum zal vanavond tijdens een provinciale CDA-avond een petitie met die strekking in ontvangst nemen. De tegenstanders willen dat meer goederen over de Betuwelijn en via water wordt vervoerd.
Het demissionaire kabinet Balkenende wil het tegendeel om ruimte te maken voor meer personenvervoer op de lijnen in de Randstad.
VVD-kamerlid Aptroot sprak zich vorige maand al uit tegen de aanleg van de spoorboog bij Deventer/Colmschate.
Saillant is dat de gemeente Almelo (voormalig weth. A. Sjoers) juist in de afgelopen jaren deals sloot met Prorail om een aantal verkeersovergangen te sluiten en daarvoor extra geld kreeg bij de realisatie van de tunnel in de Nijreessingel.

 
03-09-2010  

Raalte treft schikking met Temmink Infra

 

RAALTE – De gemeente Raalte en Temmink Infra & Milieu uit Oldenzaal zijn een schikking overeengekomen over de ‘rioolsoap’ die al sinds 2007 gaande is. De gemeente Raalte gunde destijds de aanleg van een drukriolering in het buitengebied aan KWS terwijl Temmink voor 1,5 miljoen euro lager inschreef.
Temmink stapte vervolgens naar de rechter en kreeg op 6 april jl. gelijk van het hof in Leeuwarden. De gemeente Raalte en Temmink zijn uiteindelijk een schadevergoeding van 350 euroton overeengekomen dat Temmink binnenkort op haar rekening tegemoet kan zien.

 
03-09-2010  

Bronsttijd breekt weer aan op de Veluwe

 

HOENDERLO – Met het begin van de herfst breekt ook de bronsttijd voor de edelherten weer aan. In nationaal park De Hoge Veluwe is het burlen luid en duidelijk waar te nemen als de mannetjes op zoek zijn naar de vrouwtjes om voor nageslacht te zorgen. Tijdens het burlen moet ook menige boom het ontgelden als de mannelijke herten hun gewei vegen.
In nationaal park De Hoge Veluwe is dat goed te volgen via de wildobservatieposten. De beste tijd om dat te doen is aan het eind van de middag om 16.00 uur als er op de wildbaan gevoerd wordt. Het park is tot 20.00 uur geopend. Zo in de 3e week van september zijn naar verwachting de edelherten het meest actief. Ook elders op de veluwe is dat met wat geluk waar te nemen.
Kijk voor info ook op de website van de vereniging Het Edelhert.

< Coen Mulder maakte de fotoreportage

Fotoreportage (15 foto's)...

 
06-09-2010  

Politie Twente op jacht naar dierenbeul !!!

 

BORNE – Het Politiekorps Twente is op zoek naar een dierenbeul. Zondagmiddag werd de politie gealarmeerd met de melding dat twee kinderen van 8 en 9 jaar in de gemeente Borne aan de Azelosestraat een aantal dode dieren hadden aangetroffen. De moeder van de peuters schakelde vervolgens de politie en dierenambulance in nadat ze de dode dieren met eigen ogen had gezien. Vier verstikte puppy’s – vermoedelijk een kruising tussen een Stafford en een herder – van 6 à 8 weken oud en elf genekte cavia’s lagen vlak achter een parkeerplaats op de Carpoolplaats aan de Azelosestraat. Vermoedelijk zijn de dieren al een paar dagen dood.

Vanwege de ernst van het misdrijf is het Politiekorps Twente op zoek naar tips die tot oplossing van deze dierenmishandeling kunnen leiden. Heeft iemand zondagmiddag iets gezien bij deze Carpoolplaats aan de Azelosestraat, belt u dan met tel. 0900-8844 of via Misdaad Anoniem tel. 0800-7000

< De foto's zijn beschikbaar gesteld door het Politiekorps Twente

In de fotobijlage het trieste resultaat.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
07-09-2010  

K.O. voor T. Ebrecht te Wierden

  WIERDEN – Burgemeester Henk Robben heeft maandagavond een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer T. Ebrecht uit Wierden. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van de EHBO afd. Wierden in zaal ´t Anker vanwege het 75- jarig jubileum.
De heer Ebrecht is sinds 1972 actief als vrijwilliger in diverse functies bij de EHBO in Wierden. In 2000 werd hij voorzitter en sinds 2006 is hij vice-voorzitter van de afdeling.

fotoreportage: Jan Bril

Lees verder...

Fotoreportage (10 foto's)...

 
07-09-2010  

VVV Enter mag uitbreiden

 

ENTER - Het VVV-kantoor in Enter tussen het zompen- en klompenmuseum in, mag worden uitgebreid. De uitbreiding wordt mogelijk door een subsidie van 12.000 euro van de gemeente Wierden. Het pand dat eigendom is van de Oudheidkamer Enter, kan door de uitbreiding aan de achterzijde haar voorraden beter opslaan waardoor aan de voorzijde meer ruimte komt om toeristen te informeren.
In Almelo is de subsidie aan de plaatselijke VVV stopgezet en houdt de vereniging op te bestaan. Alleen in het ANWB-kantoor blijven nog wat VVV-taken gehandhaafd. Het 125-jarig jubileum van de VVV in Nederland betekent hier dat er na ruim 80 jaar amper nog iets rest.

 
08-09-2010  

Kamercommissie wil alternatieven spoorboog zien

 

DEN HAAG/DEVENTER – De vaste Kamercommissie wil de alternatieven zien die zijn verkend voordat de spoorboog bij Colmschate als beste keus werd gepresenteerd bij de herverdeling van het goederentreinverkeer in Nederland. De kamercommissie stelde deze eis vanmiddag tijdens het debat in de Thorbeckezaal.
De spoorboog ij Colmschate is nodig om extra goederenwagons via de lijn Deventer-Oldenzaal naar Duitsland te laten rijden. De gemeenten langs die lijn hebben daar grote problemen mee gelet op het grote aantal verkeersovergangen en de extra overlast die wordt verwacht in de steden die de lijn Deventer-Oldenzaal doorkruist.
Een van de vier onderzochte alternatieven was de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Hengelo.

De binnenschippers en de SP dringen juist via een petitie aan op meer goederenvervoer over water onder het motto; 'Laat de trein varen'. 

 
09-09-2010  

Vredehof genomineerd voor Funeral Award

  ROOSENDAAL/ENSCHEDE - Een deskundige jury heeft Vredehof Uitvaartverzorging genomineerd voor de International Funeral Award in de categorie "Beste Service". Tijdens de jurydag, gehouden in Crematorium Zegestede in Roosendaal, was de jury onder de indruk van het complete dienstenpakket van Vredehof, het goede gebruik van haar netwerken en de unieke samenwerking met Twentse bedrijven en culturele instellingen.
Lees verder...

 
09-09-2010  

Sloop viaduct UT roept meer weerstand op (upd)


Het wordt weer een gelijkvloerse kruising. - afb.: gem. Enschede
 

ENSCHEDE – Naarmate de sloop van het viaduct naar de UT aan de Hengelosestraat dichterbij komt, groeit ook de weerstand onder de bevolking. De gemeente Enschede heeft 15,2 miljoen euro uitgetrokken voor de sloop van dit viaduct en de herinrichting van dit deel van de Hengelosestraat tussen de UT en het Kennispark Twente. De sloop moet de visuele barrière tussen de UT en het verder te ontwikkelen Kennispark (Business & Science Park) wegnemen om een eenheid uit te stralen.
Het Hengelose raadslid Dragt (CDA) heeft grote moeite met de verkeerskundige en stedenbouwkundige aspecten. Vooral het weghalen van het viaduct heeft een vertraging van 1,5 minuten tot gevolg voor de verkeersafwikkeling tussen Hengelo en Enschede. De ruimtewinst voor bedrijvigheid kon daardoor wel eens een dure worden waardoor de gemeente Enschede het paard achter de wagen spant is zo ongeveer de kritiek van Dragt.
Andere criticasters geven aan dat het viaduct er ooit gekomen is om het aantal ongevallen drastisch omlaag te brengen en verwijzen ook naar het weghalen van het viaduct aan de Zuiderval waardoor lange files zijn ontstaan.
De gemeente Enschede gaat nu van 21 t/m 23 september proefdraaien door het verkeer over de Hengelosestraat via de parallelwegen te leiden. In oktober moet de reconstructie beginnen.

Lees TC Tubantia:
Viaduct voor proef even dicht.
Sloopvergunning viaduct UT is verleend.
Als het viaduct is gesloopt.

Sloop viaduct UT creëert problemen.
Kritiek op sloop UT-viaduct.
Updatate:
Lees ook RTV Oost

 
10-09-2010  

Gratis OV-dag op zaterdag 25 september a.s.

 

ENSCHEDE - Op zaterdag 25 september aanstaande organiseren Regio Twente, Connexxion (Twents) en Syntus voor de zevende maal een gratis OV-dag. Dit jaar gebeurt dit in samenwerking met de provincie Overijssel. Net als voorgaande jaren zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de regionale (buurt)bussen en streekbussen voor iedereen gratis toegankelijk. Dit geldt ook voor de treinverbindingen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Oldenzaal. Daarnaast is op vijf grote stations in Overijssel, te weten Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede, een informatiestand aanwezig over de OV-chipkaart. Reizigers kunnen hier een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen. Het doel van deze dag is om de inwoners van Twente op een laagdrempelige wijze te laten kennis maken met het openbaar vervoer en het aantal persoonlijke OV-chipkaarthouders uit te breiden.
 

 
10-09-2010  

Geen treinverkeer tijdens calamiteitenoefening

 

ALMELO - De brandweer en geneeskundige hulpdiensten houden zaterdagochtend 11 september in samenwerking met ProRail en Regio Twente een calamiteitenoefening in de tunnelbak van het spoortracé Almelo verdiept. Doel is het beoefenen van procedures en het testen van getroffen voorzieningen om in het geval van een daadwerkelijk ongeval effectief te kunnen optreden. Daarnaast vormt de oefening voor hulpverleningsdiensten een kennismaking met de tunnelbak. De oefening is op deze dag gepland omdat er vanwege werkzaamheden aan het spoor geen treinverkeer plaatsvindt.
 

 
10-09-2010  

Herman Finkers blijft strijden tegen luchthaven

 

ALMELO – Cabaretier Herman Finkers blijft strijden tegen de herstart van de luchthaven Twente. Dat maakte hij vanavond wereldkundig in het VARA-programma ‘De Wereld draait door’. Hij was te gast in DWWD omdat hij onlangs bij een gala ter nagedachtenis van Toon Hermans een onbekend stukje cabaret van de overleden cabaretier opvoerde voor 8000 mensen in Sittard.
Finkers toonde zich blij dat ook het VARA-programma Zembla zaterdagavond om 22.30 uur aandacht besteed aan alle politieke besluitvorming rondom de herstart van de luchthaven Twente.
Hoofdredacteur Han Pape van het Twentse opinieweekblad De Roskam daarentegen interviewde kwartiermaker Peter Keunzli die er alle vertrouwen in heeft dat de herstart er komt en de luchthaven grote kansen biedt voor Twente als kennisregio.

 
11-09-2010  

Boek over crisis in Dinkelland

 

DINKELLAND - Drie jaar nadat de politieke bom barstte in de Twentse gemeente Dinkelland, verschijnt een boek over deze ongekende bestuurscrisis. Daaruit blijkt dat de lokale samenleving de gebeurtenissen van 2007 nog steeds niet heeft verwerkt.
‘Dossier Dinkelland, hoe een bestuurscrisis een straatgevecht werd’, komt begin november 2010 uit. Het boek is meer dan een historische reconstructie. Het is een sociaal-maatschappelijk portret van een lokale gemeenschap, die verscheurd raakt door een politieke crisis. In zo’n 180 pagina’s beschrijven auteurs Willem Boverhof en Marco Krijnsen een periode van tien jaar (2000-2010) en leggen ze uit hoe en waarom het zo ver heeft kunnen komen. Het boek laat zien dat Dinkelland tot op de dag van vandaag kampt met de gevolgen van de crisis.

Even terug naar 6 november 2007. De drie wethouders van de gemeente Dinkelland zeggen het vertrouwen op in burgemeester Willeme. Wat volgt is een bestuurscrisis die uitmondt in een ordinair straatgevecht. Bestuurders beschuldigen elkaar, hun integriteit wordt in twijfel getrokken, zelfs machtsmisbruik komt aan het licht en de bevolking gaat zich ermee bemoeien. Ondanks een massale steunbetuiging aan Willeme (met ruim 7.000 handtekeningen) moet Willeme het veld ruimen. Even later gevolgd door wethouder Krouwel.
De bestuurscrisis trekt een zware wissel op de bevolking. Zelfs tijdens het carnaval staan de verhoudingen op scherp, ook nu. Tijdens de verkiezingen van maart 2010 kwam op pijnlijke wijze aan het licht dat Dinkelland de zwarte bladzijde uit zijn geschiedenis nog lang niet is vergeten.

De journalisten Willem Boverhof en Marco Krijnsen baseren zich voor hun boek op het vuistdikke dossier over Dinkelland met verslagen, rapporten, bandopnamen en ander materiaal. Verder komen alle betrokkenen aan het woord.
Het boek wordt uitgegeven in paperback (14,95 euro) en in hardcover (17,95 euro). In een groot aantal boekhandels in Twente zal het boek vanaf november te verkrijgen zijn. Ook is het boek nu al te reserveren via de website www.dossierdinkelland.nl 
Via www.twitter.com/BoekDinkelland zijn de vorderingen van het boek te volgen. Ook zullen de auteurs via Twitter af en toe een tipje van de sluier oplichten. Op de website www.dossierdinkelland.nl is al een voorpublicatie te vinden.

 
11-09-2010  

Man doodgeschoten in Enschedese woning

 

ENSCHEDE - Vrijdagavond 10 september is de 66-jarige Folly Strijker doodgeschoten in zijn eigen woning aan de Diekmanstraat in Enschede. Strijker was in de jaren ‘70 een bekend amateurbokser. Hij was destijds gevreesd in het Enschedese uitgaansleven en is vanuit die periode een bekende van de politie. Hij heeft vastgezeten voor doodslag.
De dader is vooralsnog onbekend en is nog voortvluchtig. Tijdens de aanslag was de 52-jarige partner ook in de woning en zij wordt gehoord als getuige.
De politie onderzoekt de aanleiding en toedracht van deze moord cq doodslag Door technische rechercheurs wordt forensisch onderzoek gedaan. Tevens is een buurtonderzoek verricht.

Tips via het algemene telefoonnummer 0900-8844, maar ook anoniem door te bellen naar Meld Misdaad Anoniem via het gratis telefoonnummer 0800-7000. Getuigen die in contact willen komen met de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) kunnen deze bereiken via het normale politietelefoonnummer (0900-8844).

Lees ook TC Tubantia en kijk naar de video.

 
13-09-2010  

Moordverdachte gepakt in Duitsland


Folly Strijker
 

ENSCHEDE – De Duitse politie in de deelstaat Noordrijn Westfalen heeft op verzoek van de politie in Enschede een 49-jarige man opgepakt die wordt verdacht van de moord op de 66-jarige Enschedeër Folly Strijker. Ook is de woning in Enschede van de verdachte doorzocht. De politie doet geen mededelingen omtrent de verdachte maar sluit niet uit dat nog meerdere verdachten worden aangehouden. Tips die de aanleiding tot de moord kunnen verduidelijken kunnen nog altijd worden gemeld via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-09-2010  

Deventer geeft supers op zondag ruimte

 

DEVENTER – De gemeente Deventer trekt zich per 1 januari a.s. niets meer aan van de landelijke regels voor de zondagsluiting van winkels. Volgens die regels zouden in Deventer maximaal vier supermarkten op zondag geopend mogen zijn. Uit protest gingen daarom ook de andere supermarkten open. De gemeente Deventer erkent nu dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie en gaat alle supermarkten ontheffing verlenen om op zondag tussen 10.30 uur en 18.00 uur open te mogen zijn.

 
14-09-2010  

Gratis een jaar 20% Dalkorting in de bus

  ENSCHEDE - De provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Regio Twente en de vervoersbedrijven Arriva, Breng, Connexxion, Syntus en Veolia Tansport laten reizigers graag kennis maken met de voordelen van de OV-chipkaart. Daarom bieden zij gratis het reisproduct ‘Dalkorting´ aan op de OV-chipkaart. Reizigers die de Dalkorting voor 1 december 2010 op hun persoonlijke OV-chipkaart zetten, krijgen een jaar gratis 20% Dalkorting (na 9.00 uur) in de bus in Gelderland, Overijssel en Flevoland. De Dalkorting kan bij alle ophaal- en oplaadautomaten in Oost-Nederland op de persoonlijke OV-chipkaart geladen worden. De Dalkorting is ook via www.ov-chipkaart.nl te bestellen.
Lees verder...

 
15-09-2010  

Directeur Torny weg bij thuiszorg TSN

 

ALMELO – Bij ASITO-dochter, Thuiszorg Service Nederland (TSN), vertrekt algemeen directeur Jan Torny per 1 januari 2011, dat meldt TC Tubantia. Torny is de grondlegger van TSN en verkocht in 2007 TSN aan het in Almelo gevestigde ASITO een der grootste schoonmaakbedrijven van Nederland.
Onder de paraplu van ASITO werd TSN in snel tempo ook de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland door in het hele land thuiszorgorganisaties op te kopen. Bij TSN staan inmiddels 20.000 werknemers op de loonlijst.

 
15-09-2010  

Ten Cate: Inkjettechnologie naar nieuw tijdperk

 

ALMELO - Zonnecellen in militaire kleding die energie opwekken of medicijnen in textiele weefsels die vanzelf je lichaam in gaan. Het lijkt nog sciencefiction, maar dergelijke ontwikkelingen staan voor de deur. Een doorbraak in de digitale inkjettechnologie maakt de komende jaren ongekend slimme toepassingen mogelijk, zegt directeur corporate development Frank Spaan van vezeltechnologieonderneming Royal Ten Cate uit Almelo. 
Ten Cate loopt met de recente overname van het Britse Xennia Technology voorop met de ontwikkeling van nieuwe revolutionaire toepassingen met inkjettechnologie. Het geheim ligt in de juiste combinatie van chemie (inkt en andere vloeistoffen), printkoppen en software die de processen aansturen. Zo kunnen op het gebied van digitale textieldruk hele kleine vloeistofdeeltjes zeer nauwkeurig worden aangebracht op textiel, maar ook op verpakkingen of elektronica.
Lees verder

 
16-09-2010  

Eurlings denkt na over extra goederentreinen

 

DEN HAAG - Minister Eurlings van verkeer en waterstaat wil wel nadenken over alternatieven voor de spoorboog bij Colmschate, zo liet hij woensdag in een brief aan de Tweede kamer weten.
Zowel de spoorboog die de wijk in tweeën splijt als de extra goederentreinen over de lijn Deventer-Oldenzaal ontmoet veel tegenstand uit de gemeenten waardoor de treinen moeten gaan rijden. Ook de Tweede Kamer heeft de nodige scepsis en wilde de alternatieven beter onderzocht zien. Daarbij is een opwaardering van de lijn Zutphen-Hengelo in beeld.
Gedeputeerde Klaassen van de provincie Overijssel gaat nu met de gemeenten in overleg om oplossingen aan te dragen en draagvlak te kweken.

 
16-09-2010  

Nieuwe brandweercommandant in Twenterand

  TWENTERAND – De heer W. (William) Heinen is per 1 oktober a.s. benoemd als brandweercommandant in de gemeente Twenterand. Hij volgt R. (Ronald) Pellewever op die per 1 september j.l. clustercommandant is geworden in de cluster Twente Noordoost (Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen).
Lees verder...

 
17-09-2010  

Wierden onderzoekt paardgebonden wonen

  WIERDEN - De gemeente Wierden gaat samen met projectontwikkelaar INION Initiatief & Ontwikkeling uit Groningen de mogelijkheden onderzoeken om het concept Paardenhuizen binnen de gemeente te ontwikkelen. Dit zijn landelijk gelegen woningen met gemeenschappelijke voorzieningen voor paarden. Een idee dat het Almelose VVD-raadslid en nu wethouder van Almelo Gerrit van Woudenbergh enkele jaren geleden al eens lanceerde voor de ontwikkeling van Waterrijk tussen Vriezenveen en Almelo. Wierden gaat nu met dat idee aan de haal en wil met het uitwerken van dit concept bijdragen aan de ontwikkeling van de paardensport in de gemeente.
Lees verder...

 
18-09-2010  

Euroton voor Tubbergen voor KiKa

 

TUBBERGEN – Tubbergenaar Gerard Averes nam een jaar geleden het initiatief tot de actie ‘Tubbergen voor KiKa’ en zondag bij de slotmanifestatie in de Riwald KiKa Tent in het centrum van Tubbergen steeg de apotheose naar een hoogtepunt. Voordien stond de teller op een tussenstand van vijftigduizend euro middels diverse acties door verenigingen en organisaties uit alle kerkdorpen van Tubbergen en daar kwam op de slotdag nog een flink bedrag bij.
O.a. een veiling bracht extra geld in het laatje en de Geesterense gebroeders Huzink (Riwald Recycling Almelo) hadden beide hun zinnen gezet op de te veilen zeepkist van de Carnavalsvereniging De Venfluiters. Uiteindelijk werd er 2000 euro voor de zeepkist neergeteld. De teller stond op dat moment op een totalbedrag van 83.000 euro, maar tot verrassing van de organisatie werd het bedrag door een ondernemer afgerond op 100.000 euro.

 
19-09-2010  

Joodse Matzes een product onder toezicht

  ENSCHEDE - Hollandia Matzes is één van de weinige zelfstandige familiebakkerijen in Nederland. Misschien wel het kleinste A-merk van Nederland. Al sinds 1933 bakt Hollandia in de binnenstad van Enschede diverse soorten Matzes volgens traditioneel recept. Ontstaan vanuit een eeuwenoud gebruik waarbij grote Matzes, in de bekende oranje zak, met Pasen op tafel komen en gebakken zijn onder toezicht van het opper-rabinaat.
Ter ere van 65 jaar bevrijding is de fabriek Hollandia Matzes opgenomen in een rondwandeling op 29 augustus en 19 september in Enschede langs ‘Getuigen van Joods leven´.
Lees verder...

 
21-09-2010  

Majesteit, het is tijd voor Twente !

 

DEN HAAG – Tijdens de balkonscene vanmiddag tijdens Prinsjesdag, kreeg een ludieke actie van het Enschedese studentengenootschap Ius Sanctus alle aandacht van Konigin Beatrix. De studenten lieten een spandoek met de tekst ‘Majesteit, het is tijd voor Twente’ aan ballonnen voorbij het balkon met de Koninklijke familie zweven. De Koningein kon er hartelijk om lachen, maar feitelijk was de ludieke actie een vervolg op een actie van tien jaar geleden toen het ‘moresgenootschap’ eveneens een ludieke poging deed om de Koningin te bewegen haar verjaardag in Twente te vieren.

Klik hier voor het filmpje.


 

 
21-09-2010  

Gemeentesecretaris Wierden vertrekt in april 2011

 

WIERDEN – De Wierdense gemeentesecretaris Jan Koldeweid gaat in april 2011 in de VUT. Koldeweid heeft ruim 14 jaar bij de gemeente Wierden gewerkt.
Voordat Koldeweid naar Wierden kwam, was hij werkzaam in diverse functies bij zowel bestuurlijke en ambtelijke organisaties in Hengelo, Nijmegen, Deventer en Emmen.
Jan Koldeweid werd in 1995 hoofd van de ambtelijke organisatie in Wierden en kon meteen leiding geven aan het verzet tegen de gemeentelijke herindeling die toen op stapel stond. Wanneer precies Koldeweid in april 2010 vertrekt, wordt nog overlegd met het Wierdense college van B&W. 

< Drs. J.C. Koldeweid

 

 
22-09-2010  

Politie treft 6 kilo goud aan in verkeerscontrole

 

DINKELLAND - Het Grensoverschrijdend Politie Team heeft tijdens een grote controle 6 kilo goud, met een marktwaarde van ongeveer 180.000 euro aangetroffen. Het Grensoverschrijdend Politie Team hield een grote controle op de A1 ter hoogte van de grens met Duitsland. 140 auto’s werden gecontroleerd op de juiste papieren en 200 personen werden gecontroleerd op hun identiteit. Vijf automobilisten reden ongeoorloofd met een Duits kurzzeitkenzeichen in Nederland, waarvan vier onverzekerd en zonder geldig APK reden. Deze automobilisten hebben een bekeuring van 900 euro gekregen. In een auto werd een ploertendoder aangetroffen, deze is in beslag genomen. Aan de Duitse kant werd in een auto 6 kilo goud gevonden met een marktwaarde van ongeveer 180.000 euro. Hiervoor zijn een 26-jarige man uit Den Haag en een 33-jarige man uit Almere aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van geld.

 
23-09-2010  

Expo ‘Beter dan God´ met statue M. Jackson

 

ENSCHEDE - Bij museum de Twentse Welle in Enschede werd vrijdagmiddag een groot beeld van Michael Jackson neergezet, ter promotie van de expositie 'Beter dan God'. Jacksonfans uit de hele regio kwamen naar het museum toe, om het standbeeld te bekijken. Het beeld staat voor het museum als blikvanger voor de expositie ‘Beter dan God' die in het museum wordt gehouden van 1 oktober tot 28 februari 2011.

Op 30 september wordt in museum TwentseWelle in Enschede de expositie ‘Beter dan God’, het dilemma van maakbare schoonheid, geopend door ‘miss Facelift’ Marijke Helwegen. Deze expositie over schoonheidsidealen en veroudering is ontwikkeld in samenwerking met de filosoof/journalist Hans Kennepohl, die zich al jaren in dit onderwerp verdiept heeft.

Kijk naar de foto's van het 'statue' van Michael Jackson.
foto's: Jan Bril en Freek Buitenweg 
 

Fotoreportage (11 foto's)...

 
23-09-2010  

Snoeyink- en Rekro Reizen Oldenzaal failliet

 

OLDENZAAL - Snoeyink Reizen en Rekro Reizen in Oldenzaal zijn failliet verklaard. Het faillissement van de reisorganisaties is door de directie aangevraagd. Er is een curator benoemd om het faillissement af te wikkelen. Op moment is nog niet bekend of Snoeyink en Rekro een doorstart maken.

 
23-09-2010  

Nijmeijer waarschijnlijk gedood bij aanslag

 

FARC-guerrillastrijdster Tanja Nijmeijer uit Denekamp is mogelijk omgekomen bij een aanslag waarbij twintig tot dertig FARC-leden zouden zijn vermoord. Dat meldt de Colombiaanse website Semana.com. Eerder vandaag zou het leger de dood van FARC-leider Jorge Briceno hebben bevestigd. Volgens onbevestigde bronnen zou Nijmeijer zijn persoonlijk assistent zijn.

 
25-09-2010  

Drukke Open Dag Arrestantencentrum Twente

 

BORNE - De open dag van het Arrestantencentrum was een groot succes. Zaterdag opende de politie Twente eenmalig alle celdeuren van het nieuwe Politie Arrestantencentrum in Borne.
Het bezoekersaantallen was met z’n 10.000 bezoekers ver boven de verwachting. Tijdens de open dag konden de cellen en verhoorkamers bekeken worden. Kinderen mochten op de foto, wat een zodanig succes was, dat er lange wachtrijen ontstonden. De Politie Steelband zorgde voor de muzikale omlijsting op deze onverwachte zonovergoten dag.

De arrestanten waren deze dag ondergebracht in het oude complex in Hengelo, Deventer en zelfs in Gronau. Omstreeks 17.00 uur was het Arrestantencentrum in Borne weer operationeel.

< Foto's: Christian van de Meij 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
26-09-2010  

Kroezeboomviering markeert start Vredesweek

 

FLERINGEN - De Kroezeboomviering, een oecumenische vredesviering aan het begin van de Vredesweek, stond vandaag weer op het programma. Deze viering bij de Kroezeboom wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle kerken uit de gemeente Tubbergen.
De Kroezeboom is een zeer historische plaats, waar sinds 1981 jaarlijks deze oecumenische viering wordt gehouden tijdens de Vredesweek. 'Buurten voor Vrede' is dit keer het centrale thema. In de viering van dit jaar werd aandacht besteed aan een project in Zuid Afrika. Leerlingen en docenten van AOC-Oost reizen in oktober naar dit Afrikaanse land om aldaar te helpen in een kindertehuis. 'Een mooi initiatief om te voelen wat er met je gebeurt als je daadwerkelijk iets voor een ander doet', wordt gesteld. Leerlingen van basisschool De Wiekslag uit Tubbergen zorgden voor de muzikale ondersteuning.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (9 foto's)...

 
27-09-2010  

Ernstig hoofdletsel bij val van paard

 

ALBERGEN - Een 25-jarige vrouw uit Wierden raakte zondagmiddag ernstig gewond nadat zij van een paard was gevallen en daarbij de hoeven van het paard tegen haar hoofd kreeg. Het ongeval gebeurde aan de Vleerweg in Albergen. Een bekende van de vrouw begon direct met reanimatie. De vrouw werd met ernstig hoofdletsel met spoed overgebracht naar 't Medisch Spectrum Twente in Enschede.

 
28-09-2010  

Vangrail voor provinciale wegen Tubbergen

  TUBBERGEN - De provincie Overijssel gaat de verkeersveiligheid op haar wegen verder verbeteren door het plaatsen van negen kilometer geleiderail en het weghalen van 100 bomen, die te dicht langs de rijbaan staan. Het kappen van de bomen gebeurt in september en oktober langs de N343 tussen Tubbergen en Langeveen, langs de N746 tussen Tubbergen en Mariaparochie.De geleideconstructie is een rail met een kern van staal en een buitenkant van hout. Hierdoor is deze goed in te passen in een landelijke omgeving. Bij een botsing wordt de auto opgevangen, waardoor ernstig letsel wordt voorkomen. Ook motorrijders worden beschermd door het plaatsen van een doorgaande balk onder de geleiderail.
Lees verder...

 
28-09-2010  

Zanger Weerselose Markt plotseling overleden

  WEERSELO/DEVENTER – Willem Jans van de Sligte, de vaste zanger van de Weerselose Markt, is afgelopen zondagavond in zijn woonplaats Deventer plotseling overleden. Willem werd 63 jaar. Deze vrijdag is de begrafenis. Zaterdag is er een speciale herdenking voor hem op de markt.
Willem Jans van de Sligte ‘ontdekte’ de Weerselose Markt in de jaren tachtig. Hij kwam als judoka en ging de uitdaging aan om de strijd ‘Sterkste man van de mark’. Mensen uit het publiek mochten het opnemen tegen een worstelaar, die topniveau bedreef. Willem won met glans. Van de Sligte was tot zijn dood eigenaar van een sportschool in Deventer.
Lees verder...

 
30-09-2010  

Moord Enschede in Onder de Loep RTV Oost


Folly Strijker
 

HENGELO – In het RTV Oost programma Onder de Loep vanavond gaat het o.a. over de op vrijdag 10 september jl. in zijn woning aan de Diekmanstraat In Enschede doodgeschoten 66-jarige ex- bokser Folly Strijker. Tijdens de uitzending wordt de laatste dag van Strijker gedeeltelijk in beeld gebracht. De politie hoopt dat kijkers die mogelijk meer over dit misdrijf kunnen vertellen contact opnemen met het rechercheteam ‘Mojisola’.

De uitzending begint vanavond om 21.15 uur en zal om het uur herhaald worden.


Alle onderwerpen in Onder de Loup

 
30-09-2010  

Tanja Niemeijer niet onder FARC-slachtoffers

 

BOGOTA/DEN HAAG – De laatste overleden FARC-guerrillera die bij het forensisch instituut Medicina Legal in de Colombiaanse hoofdstad Bogota was ter identificatie, is niet de Nederlandse Tanja Nijmeijer. Dat maakte het Colombiaanse Caracol Radio bekend op basis van informatie van het forensisch instituut Medicina Legal.
Nederland gaf de tandartsgegevens van Tanja Niemeijer vrij aan Colombia en eveneens de DNA-gegevens voor een laatste onderzoek om zeker te zijn.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen bevestiging gekregen over de berichtgeving in Colombia.
Een week geleden is het FARC-kamp van de commandant van Nijmeijer gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Colombiaanse leger twintig mensen om het leven gekomen.

 
30-09-2010  

De fascinaties van glas in Tubbergen

 

TUBBERGEN - Van 29 september t/m 03 oktober 2010 presenteert het veelzijdige glasevenement Glasrijk Tubbergen zich voor de veertiende keer aan het publiek. Tubbergen ligt in het schitterende landschap van Noordoost Twente, in de nabijheid van Almelo. Glasrijk Tubbergen is een jaarlijks terugkerende manifestatie, met diverse exposities op het gebied van glas-in-lood, sculpturen, antieke glaskunst, glasobjecten, glasdesign en interieur. Bovendien wordt een boeiend randprogramma geboden met talloze aanvullende activiteiten. Glasrijk is het grootste evenement in Nederland rond het thema glas en wordt jaarlijks door duizenden bezoekers bezocht.

< Jan Bril nam alvast een kijkje.

Fotoreportage (46 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina