Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
15-08-2016  

Oldenzaal wil opheldering na vertrek HP Valves

 

OLDENZAAL – Burgemeester Theo Schouten wil van de andere Twentse gemeenten weten hoe het staat met de informatieafspraken over bedrijfsgrond in Twente. Aanleiding is het aangekondigde vertrek van metaalbedrijf HP Valves van Oldenzaal naar Hengelo. De directie van HP Valves zou zijn gaan shoppen in andere Twentse gemeenten nadat Oldenzaal vasthield aan de grondprijs op industrieterrein Jufferbeek Zuid. Directeur Marten Hinsenveld maakte later publiekelijk dat andere gemeenten het bedrijf wel financieel tegemoet wilden komen. Hinsenveld zou gesprekken hebben gevoerd met o.a. de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hengelo en Wierden.

Schouten herinnert de Twentse gemeenten eraan dat men heeft afgesproken dat Twente als een geheel wordt beschouwd als arbeidsmarkt en dat men elkaar informeert over gaande gesprekken met kandidaat-kopers en de te hanteren grondprijzen. Gelet op de gang van zaken met HP Valves wil Schouten dus opheldering.

Of Schouten antwoord krijgt of de Twentse ‘kartelafspraken’ zijn geschonden? Wat meespeelt is ook dat Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) 3 miljoen euro in de Hengelose innovatiecampus High Tech Systems Park investeert waar HP Valves zich gaat vestigen. Met die geldsom koopt HMO de oude bedrijfspanden op van bedrijven die zich vestigen op de innovatiecampus. Nieuwbouw wordt daardoor makkelijker te financieren en tevens speelt het voordeel dat bedrijven makkelijker gezamenlijk innovaties kunnen bewerkstelligen.

 
15-08-2016  

Regio Twente beëindigt milieusamenwerking


Foto: Twence
 

ENSCHEDE – Per 31 december a.s. wordt de gemeentelijke Twentse milieusamenwerking onder de paraplu van Regio Twente beëindigd. Het bezuinigingsbesluit zet een aantal Twentse gemeenten in dubio om toch een andere vorm van samenwerking te vinden om niet telkens opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Die samenwerking moet een 'coalitions of the willing' worden, schrijft De Roskam.
Ook staat het aandeelhouderschap van Twentse gemeenten in het vuilverwerkings-en energieopwekkingsbedrijf Twence te Hengelo al jaren onder druk. In 2008 werd besloten Twence niet te verkopen. De jaarlijkse winstduitkering van Twence vormt de  financiering van de ‘Agenda van Twente’, een investeringsagenda waarbinnen de aandeelhoudende gemeenten afspraken maken. Voorbeelden zijn o.a. de overdekte ijsbaan in Enschede, de topsporthal IISPA in Almelo en de Indoorzwemaccommodatie in Nijverdal.
Sommige gemeenten willen van Twence af omdat de financiering van de ‘Agenda van Twente’ de kostprijs van afvalverwerking kunstmatig hoog houdt. Andere gemeenten willen geld zien om de eigen begroting op te poetsen, zoals Almelo en Rijssen/Holten. De vraag blijft echter hoe de ‘Agenda van Twente’ na verkoop van Twence gefinancierd moet worden in het algemeen Twents belang? In het najaar zal hierover een besluit moeten vallen.

 
18-08-2016  

Van Onna stapt op als directeur Port of Twente (upd)


Midden 2014 kwam de laad- en loskade van het XL Businesspark Twente bij Almelo al gereed, maar nog steeds is er geen bedrijvigheid vanwege juridische procedures. Sindsdien zitten Eurol en CTT in de wachtkamer en staan opslagtanks en kraan er nutteloos bij.

Commentaar
Mark van Onna stelt in zijn nieuwsbrief dat zijn pionierstaak t.a.v. ‘Port of Twente´ er op zit. De vraag is of dat werkelijk zo is? Met enige regelmaat wordt bekend dat er besprekingen zijn met kandidaten om zich op het XL Businesspark aan de A35 en het Twentekanaal te vestigen, maar vaak haken kandidaten af. Van Onna is een man van aanpakken, een man die het klappen van de zweep kent maar ongelofelijk de pee in heeft ten aanzien van de stroperige ambtelijke procedures. Van Onna wil zaken doen, oftewel ‘handje klap´ met kandidaten. Dat kan echter niet vanwege de afgesproken grondprijzen die de aandeelhoudende gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel hebben afgesproken. Dit omdat het 160 ha grote XL Businesspark Twente niet teveel een concurrent mag worden van de eigen bedrijfsterreinen in de deelnemende steden. Het ‘kartel´ is dus de grootste vijand van de ontwikkeling van het XL Businesspark. Daar komen strijdende boeren nog eens bij die het onderste uit de kan willen voordat men grond wil afstaan. Die boeren strijden op alle juridische fronten die maar mogelijk zijn en weten bijvoorbeeld de start van de bouw van Eurol en de start van CTT al jaren tegen te houden, mede geholpen door ambtelijk juridisch gestuntel.
Van Onna´s handen zijn dus teveel gebonden en dat voelt niet goed als men tekens kandidaat-gesprekspartners ziet afhaken. De ‘rekensom´ voor vestigingsonderhandelingen is van overheidswege dermate dichtgetimmerd dat Van Onna (en mogelijke opvolgers) de opbrengsten na verkoop of erfpacht niet kan meetellen in de eindafrekening. We hebben het dan over bijvoorbeeld de structurele OZB-opbrengst en de mindere sociale uitkeringen die gemeenten kwijt zijn (met bijkomende loonsubsidies). Volgens een echte insider had Van Onna en zijn team alle grond van het Twentse XL Businesspark al winstgevend (op lange termijn) kunnen slijten en was bijvoorbeeld de kaartenbak van de Almelose sociale dienst al leeg geweest.
Van Onna neemt dus eind dit jaar met reden afscheid van ‘Port of Twente´ en zijn kantoor op het XL Businesspark!!!

Het oplopende verlies van nu al zo´n 40 miljoen euro over het XL Businesspark, komt op het bordje van de burgers van de deelnemende gemeenten en de burgers van Overijssel. ´T Is maar dat u dat even weet!

‘Fijnslijper´
 

ALMELO – Na 3 jaar in functie te zijn geweest als directeur van ‘Port of Twente’, de instantie die het project “Logistieke Draaischijf Twente” moet ontwikkelen, houdt Mark van Onna het voor gezien. Van Onna meldt in zijn nieuwsbrief dat zijn taak er op zit. Het in Almelo zetelende ‘Port of Twente’ had zich voorgenomen om binnen drie jaar 10 hectare bedrijfsterrein te slijten aan logistieke bedrijven van buiten Twente, goed voor naar schatting 250 banen.

<< Van Onna, oud- directeur van Timberland Logistic Europe op het XL Businesspark aan de A35 bij Almelo, is daar echter niet in geslaagd. Grote Amerikaanse bedrijven als Michael Kors (naar Venlo) en Guess haakten af mede vanwege de gehanteerde grondprijzen op o.a. het Twentse bedrijvenpark bij Almelo. Bijkomende problematiek is het feit dat ‘Port of Twente’ sinds haar oprichting in 2012 wel de acquisitie voor haar rekening nam, maar geen contracten kon afsluiten namens Twentse gemeenten of het samenwerkingsverband XL Businesspark.

In ‘Port of Twente’ zijn de binnenhavengemeenten Almelo, Hof van Twente (Delden), Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel, onderzoeksinstellingen en zo’n 80 bedrijven uit Twente verenigt met het doel om 13.000 banen met zo’n 1,5 miljard euro aan toegevoegde waarde te realiseren. Daarvoor wordt met behulp van her Rijk en de provincie Overijssel de capaciteit van de Twentekanalen fors uitgebreid.
De ‘stroperigheid’ over grondprijzen en benodigde vergunningen, geeft ‘Port of Twente’ echter een valse start. Of dat de reden is voor Van Onna om op te stappen, lijkt dus een gerede vraag, maar Van Onna is wegens vakantie niet bereikbaar voor commentaar.

Zo wachten olieproducent Eurol en Container Terminal Twente (CTT) al jaren om te kunnen starten op het XL Businesspark Twente, maar bezwaar makende agrariërs weten dat nog steeds te voorkomen door het voeren van gerechtelijke procedures. Onlangs werd die strijd verbreed met bezwaren tegen de aanleg van een zwaaikom in de zijtak van het Twentekanaal bij het XL Businesspark. De zwaaikom is noodzakelijk om grotere binnenvaartschepen goed te kunnen verwerken. De agrariërs in kwestie willen echter geen grond inleveren en vrezen kwelwater van het hogere gelegen kanaal.
Door al die juridische vertragingen en de economische dip van de afgelopen jaren, bedraagt het exploitatieverlies van het XL Businesspark Twente nu al zo'n 40 miljoen euro. Verliezen die door de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo moeten worden gedragen.

Update: 26-08-2016
In de berichtgeving over het vertrek van Mark van Onna wordt een vraagteken geplaatst over de slagvaardigheid van de aandeelhouders in het XL Businesspark en het mogelijke verband met het vertrek van Van Onna. Stroperigheid en dubbele agenda's van de aandeelhoudende gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede blijken mede debet aan het financiële debacle van het XL Businesspark Twente blijkt nu uit
onderzoek van hoofdredacteur Han Pape van De Roskam. Hengelo vreest voor haar eigen bedrijventerreinen evenals Enschede, dat de voormalige luchthaven Twente wil ontwikkelen. Liefst 80 hectare, de helft van het XL Businesspark, kon Van onna slijten, maar eigenbelang van Hengelo en Enschede gooien roet in het eten.
Tot nu bedraagt het verlies op de ontwikkeling van het XL Businesspark Twente, bedoeld voor 'ruimtevreters', een slordige 40 miljoen euro. De provincie als grootste aandeelhouder, zou meer regie moeten voeren om de aandeelhoudende gemeenten in het gareel te houden in het belang van Twente en van overijssel!

 
20-08-2016  

Callcenter Twentse Rabobanken naar Nijverdal

 

ALMELO – De Twentse Rabobanken Noord & West Twente (Almelo), Centraal Twente (Hengelo), Enschede-Haaksbergen, Twente Oost (Oldenzaal) en Rijssen/Enter gaan hun callcentra samenvoegen tot één callcenter in Nijverdal. Met dit voornemen verplaatsen zich voorlopig 145 arbeidsplaatsen naar het leegstaande Rabo-pand in hartje Nijverdal.
De samenvoeging is ingegeven door landelijke inkrimping van personeel bij Rabobank waar 10.000 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Een van de maatregelen is om landelijk te komen tot acht regionale callcentra. Het Nijverdalse callcenter van de gezamenlijke Twentse Rabobanken is daar een voorloper op. Voorlopig gaan alle 160 medewerkers mee naar Nijverdal met de wetenschap dat verder wordt ingekrompen. Mede ook omdat het aantal telefonische contacten daalt omdat cliënten steeds meer via internet hun bankzaken afhandelen. De reden om als Twentse Rabobanken nu te kiezen voor Nijverdal, is mede ingegeven door de beschikbaarheid van het pand, dat leegstaat sinds de fusie van Rabobank NoordOost en Rabobank West tot Rabobank Noord & West Twente dat zetelt in Almelo.

 
24-08-2016  

VluchtelingenWerk zoekt juridische begeleiders

 

ALMELO - VluchtelingenWerk Oost Nederland zoekt vrijwilligers voor de juridische begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen. Het gaat zowel om vrijwilligers voor het Steunpunt Gezinshereniging in Almelo als voor locaties in Hengelo en Hof van Twente. Lees het enthousiaste verhaal van vrijwilliger Maaike Turk!

Maaike Turk (foto), 25 jaar, werkt sinds februari als vrijwillig juridisch begeleider in Hengelo. Zij vertelt:” Ik wilde al heel lang bij VluchtelingenWerk werken. Toen er in Hengelo een vacature kwam heb ik mij direct aangemeld. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de vluchtelingenproblematiek, omdat ik vind dat iedereen recht heeft op een veilige plek om te leven. Ik voel dat als een verantwoordelijkheid van Nederlanders en dus van mij.
Vooral de diepgang in het werk spreekt mij aan. Iedere dag is anders en er zijn zoveel vragen te beantwoorden van mensen. Het werken bij VluchtelingenWerk heeft mijn manier van denken wel veranderd. Elke keer weer word ik geraakt door de positiviteit, veerkracht en dankbaarheid van de vluchtelingen, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt. Dat geeft voldoening! Ook het werken met de collega's is ontzettend leuk. Iedereen helpt elkaar en denkt mee bij lastige vraagstukken. De sfeer is zo prettig omdat we allemaal bezig zijn met hetzelfde doel: vluchtelingen zo goed mogelijk op weg helpen in de Nederlandse samenleving."

Ook voor het steunpunt Gezinshereniging in Almelo zoeken we vrijwilligers die zich willen specialiseren in het ondersteunen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij de aanvraag van gezinshereniging. De nadruk van dit vrijwilligerswerk ligt op de afhandeling en begeleiding van de gezinsherenigingsprocedure.

Vrijwilligers krijgen een inwerkprogramma, de mogelijkheid om aanvullende scholingen of trainingen te volgen en begeleiding door een beroepskracht. De gevraagde tijdsinvestering is minimaal 2 dagdelen per week.
Interesse? Neem dan contact op met Marije Keizer, mkeizer@vwon.nl   Website: www.vwon.nl
 

 
25-08-2016  

Vechtstromen nog geen mening NAM-afvalwater

 

ALMELO – Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen in Almelo heeft nog geen eindoordeel over de voorgenomen hervatting van het injecteren van Drents ‘boorwater’ in oude Twentse winlocaties door de NAM.
Vechtstromen sprak eerder haar zorgen uit over mogelijke milieuschade bij waterwingebieden maar wil nu eerst kennisnemen van het oordeel van de Commissie Milieueffectrapportage en het commentaar van Deltares. Ook wil Vechtstromen eerst nog overleg met de zogenoemde commissie Watersysteem inzake een herafwegingsonderzoek.
De NAM gaf eerder ingenieursbureau Royal Haskoning opdracht om een onderzoek te doen. Volgens dat onderzoek is het injecteren van Drents ‘boorwater’ in Twentse bodem de minst slechte oplossing.
Nu ligt het injecteren nog stil, na eerder geconstateerde lekkages in het leidingnetwerk van de NAM tussen Schoonebeek en Twente. Sindsdien is de weerstand onder de bevolking en onder Twentse politici flink toegenomen, mede vanwege de chemische samenstelling van het ‘boorwater’. Het ‘boorwater’ kan ook gereinigd worden tot drinkwater, maar dat vindt de NAM te kostbaar.  
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) beslist eind september of de NAM de injectie van 'boorwater' mag hervatten, maar zal nog wel het debat aan moeten gaan met de Tweede Kamer.

Archief
Terug naar vorige pagina