Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
11-04-2018  

Jan Kamst als Ridder met pensioen

 

ALMELO – Directeur-bestuurder Jan Kamst van woningbouwstichting St. Joseph werd na 38 jaar dienst op zijn afscheidsreceptie in het Theaterhotel door burgemeester Arjen Gerritsen verrast met zijn benoeming door Koning Willem Alexander tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gerritsen spelde Kamst tevens de erespeld in goud van de gemeente Almelo op. Kamst kreeg die dubbele eer vanwege zijn inzet voor de sociale woningbouw, maar ook vanwege zijn inzet voor cultuurhistorische waarden in de stad zoals het boek over de inmiddels gesloopte Willebrordkerk, de diverse nieuwbouwprojecten  en zijn inzet voor de Pancratiusparochie in zijn woonplaats Tubbergen.
 

 
16-04-2018  

Illegale stort en een bloemetjestapijt

 

ALMELO – We schreven het al eerder. De dump van huishoudelijk grof afval neemt schrikbarende vormen aan. Een ritje naar de gemeentewerf aan de Turfkade is velen al teveel moeite terwijl men daar met de milieupas jaarlijks toch tot 500 kg grof vuil gratis kan storten.
De milieueilanden her en der in de wijken en bij winkelcentra worden te pas en te onpas gebruikt om overtollige huisraad en andere troep te lozen. Vaak in de nachtelijke uren want dan is de kans op herkenning het laagst.

Bij het milieueiland bij winkelcentrum De Schelfhorst was het vorig week flink raak. Een onverlaat was flink tekeer gegaan met verfblikken en dergelijke. Het hele milieueiland was besmeurt met verf. Twente Milieu kon aanrukken met de hogedrukspuit om alles weer toonbaar te maken. Collega’s moesten aanrukken met de kolkzuiger om de straatput weer vrij te maken van verstopping en een derde team van Twente Milieu kon het afgedankte en gedumpte speelgoed van een garageopruiming komen afvoeren. De rekening gaat naar de gemeente Almelo en dus u!

Op het stadhuis is vooral wethouder van milieuzaken Javier Cornelissen met deze groeiende problematiek bezig. Het geleidelijk invoeren van het diftar-systeem, waarbij de vervuiler betaald en aan het werk wordt gezet om zoveel mogelijk afval te scheiden en zelf weg te brengen, heeft als anti-service zo haar keerzijde.
Met een mensvriendelijke benadering werd in een ambtelijk team onder verantwoordelijkheid van Cornelissen een oplossing gezocht in een grastapijt met ingestoken plastic bloemetjes om de milieuonverlaten te bewegen hun afval niet meer te dumpen.
Aan de Bornsestraat is al gebleken dat het niet echt helpt, want daar was het ondanks het ‘vriendelijke’ aanzicht, geen reden om niet te dumpen.

De eerste klachten over het grastapijt zijn er inmiddels ook. Een mevrouw kon met haar rolstoel niet meer bij de opening van de ondergrondse container komen vanwege de drempel die het dikke grastapijt opwerpt. En wat moet je dan als je, met een zak vol plastic, op weg was naar het winkelcentrum voor het doen van boodschappen?
Kortom weer een (ludiek) idee dat niet werkt maar de Almelose burger wel geld kost. Een aanrader voor andere gemeenten om het voorbeeld van de demissionaire wethouder Javier Cornelissen niet te volgen!

Fotoreportage (7 foto's)...

 
17-04-2018  

St. Josephbuurt nadert voltooiing

 

ALMELO – Al eind vorige eeuw werd het plan voorbereid om de St Josepbuurt te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De huizen aan de St. Josephstraat, Tubantiastraat en Tukkertstraat waren al oud en hadden in een ver verleden zelfs nog een ‘kakhuisje’ in de tuin. Dat werd later wel anders maar woningbouwcorporatie St. Joseph wilde geen geld meer steken in opnieuw een grotere renovatie. Het verzet bleek groter dan verwacht. Onder aanvoering van bewoner W. Poffers werd de Anti Sloop Vereniging St. Josephbuurt opgericht. Toenmalig St. Joseph directeur-bestuurder Jan Kamst moest daarna ter dege rekening houden met het verzet en nodigde de vereniging aan tafel. Een eerste nieuwbouwplan verdween in de prullenbak, maar uiteindelijk werd de sloop geaccepteerd en kwam het tuindorp-model op tafel. De financiële crisis betekende opnieuw vertraging terwijl de huizen al gesloopt waren. In 2 fasen zou de nieuwbouw gerealiseerd worden en in 2014 werd de eerste fase opgeleverd in een mix van huur en koopwoningen. Vervolgens gooide het kabinet Rutte II roet in het eten met de door minister Blok ingestelde ‘plukpremie’ en het verbod voor corporaties om ook nog buiten de sociale huursector (woning)bouwprojecten te ontwikkelen.

Woningbouwcorporatie St. Joseph moest dus de boer op om nieuwe partners te vinden voor de vrije sectorwoningen om het hele ontwikkelingsplan St. Josephbuurt alsnog te realiseren. Wat voor St Joseph restte in de tweede fase waren nog 8 huurwoningen in de sociale sector. Die 8 woningen aan de Tukkertstraat verhuurt St. Joseph zelf.
Vandaag was de dag dat wijkwethouder Alex Langius, directeur-bestuurder Claudia beumer (St. Joseph) en de toekomstige bewoonster de herdenksteen van het project ‘vernieuwing St. Josephbuurt’ in de gevel mochten metselen. Van deze 8 woningen is er nog één beschikbaar.
 
De andere woningen in de tweede afsluitende fase worden voor de vrije sector verhuurd door makelaardij Weghorst en collega-makelaardij Team Sanders. De laatste heeft ook de koopwoningen in verkoop, waarvan er nog enkele beschikbaar zijn of in optie.    
Meer info: https://stjosephbuurt.nl/woningen/

Fotoreportage (11 foto's)...

 
26-04-2018  

PLUS in actie voor Voedselbank Almelo

 

ALMELO – De financiële noodkreet van Voedselbank Almelo is gehoord door de ondernemers van PLUS in Almelo. Plus Van Limbeek, Plus Brughuis, Plus Schuldink en Plus Wemekamp doen al veel in natura voor de voedselbank net zoals Bolletje en de vestigingen van Albert Heijn, Aldi, CO-OP en Jumbo maar PLUS zet nu financieel een tandje bij door in de maand mei het afgestane statiegeld ten bate van de voedselbank te verdubbelen.
‘De voedselbank in Almelo verricht prima werk en dat willen wij graag ondersteunen’, zegt Herman van Limbeek namens zijn PLUS-collega’s. Lever dus bij het boodschappen doen uw statiegeldflessen in bij de voornoemde supermarkten van PLUS.
Meer info over de Voedselbank Almelo klik hier.

 
26-04-2018  

Lintjesregen 2018 in Almelo


Links van beneden naar boven: Bianca Stokkingreef, Corrie Ubels, Jan van Dael.
Midden van beneden naar boven: Bep van Apeldoorn, Anneke Haitjema, John Bonthuis.
Rechts van beneden naar boven: Burgemeester Arjen Gerritsen, Willy Pigge.
 

ALMELO – Naar aanleiding van Koningsdag zijn alle burgemeesters van Nederland druk om uit naam van Koning Willem-Alexander de Koninklijke Onderscheidingen te belichten, op te spelden en de bijbehorende oorkondes te overhandigen. In Almelo kon burgemeester Arjen Gerritsen een zestal medeburgers en familieleden ontvangen. In één geval alleen de weduwe Arslan, want haar echtgenoot Bayram Arslan overleed kort nadat hem (nog in het geheim) het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau was toegekend voor zijn verbindende verdiensten tussen de Turkse samenleving en de Almelose inwoners. In dit geval werd postuum de oorkonde overhandigd.
Voor alle gedecoreerden geldt hun niet aflatende inzet voor de samenleving, de kerk, de sport, het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties de grondslag voor het Koninklijke eerbetoon. Zo werd John Bonthuis Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gold tevens, Jan van Dael, Anneke Haitjema en Corrie Ubels.
Voor Bep van Apeldoorn, Bianca Stokkingreef en Bornerbroeker Willy Pigge had Koning Willem-Alexander het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau in petto.
Burgemeester Arjen Gerritsen prees allen voor hun inzet gedurende vele jaren. ‘Je krijgt zo’n onderscheiding omdat je bijzondere verdiensten hebt, die grote maatschappelijke betekenis hebben. Het gaat dus niet om wie je bent, maar om wat je hebt gedaan’, aldus de burgemeester namens de Koning. Gerritsen noemde die inzet van onschatbare waarde voor de samenleving.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina