Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-10-2010  

B&W besluiten d.d. 5 oktober 2010

 


B&W besluitenlijst 5 oktober 2010
B&W besluit: Advies publieksevenementen
B&W besluit: Mandaat portefeuille bezwaar/beroep SEZ
B&W besluit: Europese aanbesteding trapliften
B&W besluit: Afwijzing planschade Bornerbroeksestraat 12
B&W besluit: Verbeterprogramma Woonomgeving 2010/2011
B&W voorstel: Besluit tot deelname St. Essent SD
Raadsvoorstel: Besluit tot deelname St. Essent SD
B&W besluit: Antwoord op brief LKA Jaarverantwoording 2009
Raadsbrief: Antwoordbrief LKA Jaarverantwoording 2009
B&W besluit: Bestuursrapportage 2010
Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2010
Bijlage: Bestuursrapportage 2010
B&W besluit: Deelname Open Days 2010 Brussel
B&W: Ter afdoening portefeuillehouder (openbaar)
B&W: Stand instellen gebruikersraad Sportbedrijf
Raadsbrief: Stand instellen gebruikersraad Sportbedrijf
B&W: Stand ontwerpbestemmingsplan Schelfhorst
Raadsbrief: Stand ontwerpbestemmingsplan Schelfhorst
B&W besluit: Voorstel aankoop semipermanente P-garage
Raadsvoorstel: Aankoop semipermanente P-garage NS Cs

 
20-10-2010  

Noodscenario´s gemeentelijk grondbedrijf

 

ALMELO – De gemeente Almelo neemt afscheid van de ingehuurde stadsarchitect Rein Geurtsen. Dat werd dinsdagavond duidelijk bij de informatieve raadsvergadering over de wankele situatie van het gemeentelijk grondbedrijf. Ook wil het college afstand nemen van het Burgerinitiatief en de alternatieve ontwerpen van Jan Voskamp voor de binnenstad.
De in dienst van de gemeente zijnde vijf stedenbouwkundigen moeten binnen acht weken een alternatief voor de ontwikkeling van de binnenstad uitwerken.

Oorzaak is de penibele situatie van het gemeentelijk Grondbedrijf dat in de afgelopen jaren voor honderden miljoenen grond aankocht met geleend geld en waarvan de rentelasten nu als een molensteen om de nek van de Almelose burgerij hangt.
Vooral een niet doorgaan van Waterrijk zou de gemeente 50 miljoen euro gaan kosten. Aanleiding voor het huidige college van B&W om vier varianten aan de gemeenteraad voor te leggen. De richting die de gemeenteraad gisteravond aangaf is natuurlijk die van de variant die het minst verlies oplevert.

Grondslag van die variant is het herverdelen van het in de komende jaren lagere aantal te bouwen woningen. Het college wil die herverdeling ten gunste laten komen van fase 1 van Waterrijk en verlegt daarmee de pijn voor een belangrijk deel naar de projectontwikkelaars met woningbouwplannen in de binnenstad. Projectontwikkelaars binnen het totale gebied Waterrijk komen pas over 20 jaar aan de beurt. Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties in de binnenstad moeten nu hun woningbouwplannen in een veel trager tempo realiseren dan zij voornemens waren en worden zo eveneens met extra (rente)lasten opgezadeld.

Ook zijn er gevolgen voor de vernieuwing van de binnenstad. Reden waarom de gemeentelijke stedenbouwkundigen nu zelf aan de slag moeten voor de ‘versoberde’ vernieuwing van de binnenstad. Op 11 november a.s. neemt de gemeenteraad dan een definitief besluit.

< Noodscenario 1 - Waterrijk fase 1
1100 woningen binnen het rode kader krijgen prioriteit.
De zwarte stippellijn geeft in principe fase 2 aan.


Bijlage: Noodscenario Grondbedrijf Almelo

 
20-10-2010  

B&W besluiten 19 oktober 2010

 


B&W besluitenlijst 19-10-2010
B&W besluit: Taakvoorstelling 'Het Verschil Maken'
B&W besluit: Beleidsregels toepassing Wabo
B&W besluit: Routering gevaarlijkestoffen
B&W besluit: Het Verschil Maken II
B&W besluit: Onderzoek participatie
B&W besluit: delegatie afwijken bestemmingsplannen
Raadsvoorstel: delegatie afwijken bestemmingsplannen
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouders (oa. dwangsom)

 
21-10-2010  

Raadslid Kamphuis krijgt schikkingsvoorstel

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis kreeg dinsdag van de officier van justitie een schikkingsvoorstel van 400 euro wegens het beledigen van toenmalig wethouder Anthon Sjoers.
Kamphuis reageerde op de website van TC Tubantia naar aanleiding van de gijzelingszaak in juni 2008 in het Almelose stadhuis en schreef dat gijzelnemer Ahmed O. bij zijn gijzelingsactie 'Sjoers gewoon op zijn dikke bakkes had kunnen meppen. Ik hoop dat ik dat kan laten, al heb ik daar heel veel zin in'.
Kamphuis deed dat een dag voor zijn vertrek als ingehuurde civiel technisch ingenieur bij de gemeente Almelo. Zijn ervaringen in dienst van de gemeente waren ook de aanleiding om te kandideren voor een raadszetel.
Kamphuis wil niet op de schikking ingaan en zich liever voor de rechtbank verantwoorden. Ook stuurt hij vooraf nog een brief naar het Openbaar Ministerie.
De echtgenote van gijzelnemer Ahmed O. mocht van de gemeente geen restaurant exploiteren in het voormalige V&D pand omdat de gemeente dit pand in 2017 wilde afbreken voor de stadsvernieuwing. Nu twee jaar na de gijzeling is alles anders en zit er wel een eethuis van een andere exploitant in het voormalige V&D pand. 

Hallo Almelo Nieuws,

Leuk artikel op jullie site, dank hiervoor. Echter 1 opmerking, er staat dat ik door ervaringen in dienst van de gemeente Almelo de politiek ben ingegaan. Dat is niet helemaal correct, want het werk en de collegas op de afdeling had ik geen problemen mee.
Het is altijd het college van B&W geweest, wat mijn motivaties waren om de politiek in te gaan, vandaar ook mijn kritiek op Sjoers, waarvoor ik tzt moet voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Gerwin Kamphuis


Lijst Kamphuis Almelo
www.lkalmelo.nl

 
21-10-2010  

Dwangsom voor illegale dakkapel

  ALMELO – Het college van B&W van de gemeente Almelo heeft een dwangsom opgelegd van 5000 euro voor de uitbreiding van een dakkapel aan de Deldensestraat 11. Volgens het besluit is de dakkapel uitgebreid zonder bouwvergunning en moet deze weer worden verwijderd binnen vier maanden na dato van het besluit. Blijft de eigenaar in gebreke, kan de dwangsom oplopen tot 15.000 euro.
Of er kans op legalisatie bestaat, vermeldt het besluit niet.


Lees verder...

Fotoreportage (6 foto's)...

 
26-10-2010  

Samenwerking D66 en CDA dissident

 

ALMELO – Het onlangs uit de CDA-fractie gestapte raadslid I. Dikmen-Yalçi gaat nauw samenwerken met de fractie van D66. Dat laten beide fractievoorzitters weten in een gezamenlijk persbericht.
Beide fractie willen er naar streven om één geluid te laten horen in de Almelose gemeenteraad en voeren daarvoor gezamenlijk fractieoverleg. Raadslid Dikmen-Yalci wil daarmee onderstrepen dat zij haar verantwoordelijkheid t.a.v. de Almelose kiezer serieus neemt in deze voor Almelo moeilijke tijd met belangrijke beslissingen voor de boeg.
Raadslid Dikmen-Yalci stapte onlangs uit het CDA vanwege de samenwerking in het kabinet Rutte/Verhagen met de PVV van Gert Wilders.

Archief
Terug naar vorige pagina