Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-02-2014  

CU wil time out invoering parkeerbeleid

 

ALMELO - Fractieleider Jan Veenstra van de Christen Unie heeft zijn mederaadsleden en het Almelose college van B&W opgeroepen om een time out in te stellen bij de invoering van het nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad. veenstra wil daar volgende week dinsdag een motie voor indienen. In de bijgaande brief geeft Veenstra uitleg waarom hij de time out als wensbaar acht.
Over de invoering is grote commotie ontstaan omdat bewoners nu een ontheffing moeten kopen terwijl men veelal oordien geen last had van langparkeerders en de blauwe zone dus geldklopperij vinden.

Een deel van het Hofkampgebied en vooral het gebied 't Maoken (Begoniastraat e.o.) is zeer boos. Daar komen sinds gisteren bewoners aan het Molenkampspark bij. Het rondje Molenkampspark is eenrichtingsverkeer terwijl de blauwe zone nu wisselend aan beide straatzijden is aangebracht waardoor er juist gevaar ontstaat. Ook ageert men tegen het tarief voor een bewonersvergunning.  Indien men een eigen oprit heeft, komt men alleen in aanmerking voor een tweede vergunning tegen hoger tarief. Dat noemt men stapeling van gemeentelijke kosten omdat een woning met eigen inrit ook al hoger wordt aangeslagen via de OZB.


Motie CU inzake time out invoering parkeerbeleid.

 
04-02-2014  

Ook LKA presenteert kandidatenlijst

 

ALMELO – Zittend raadslid van de éénmansfractie LKA, Gerwin Kamphuis heeft zijn kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezing in maart klaar.
Lijstaanvoerder is uiteraard Gerwin Kamphuis en hij wil door onder het motto; ‘Eerst bloeien dan groeien’ en dat laatste slaat dan op het beleid van de stad.

Kandidatenlijst LKA:

1. Gerwin Kamphuis
2. Alice Gerrits
3. Sharon Slotman
4. Albert Jurgens
5. Dinand Klaassen
6. Sylvia Lubbers
7. Cisca Koel
8. Peter van Rooijen

 
04-02-2014  

Vragen over ‘duistere’ bijeenkomst

  ALMELO - Raadslid Jan Hammink is verbolgen over een overleg dat maandagavond jl. heeft plaatsgevonden tussen een aantal fractievoorzitters op initiatief van presidium-voorzitter Jaap Stapel (PvdA).
Daarbij werden de éénmansfracties niet uitgenodigd, zo bleek achteraf.
Lees het verhaal van Jan Hammink.
Lees verder...

 
07-02-2014  

Rumoer over cultuurgeld is geroep voor de bühne

 

ALMELO – ‘Het discussieprogramma Rumoer in de Almelose bibliotheek was er donderdag een zonder invulling van vergelijkingscijfers en meer geboren uit onderbuikgevoel. De gemeente Almelo moet bezuinigen vanwege de financiële huishouding en zo werd het Theaterhotel de ‘target’ in de discussie over cultuur en kosten.
LEES VERDER

Lees ook: 'De waarde van cultuur'

 
07-02-2014  

Raadslid Marc Geerdink laat de boel de boel


Roerganger Rita Verdonk en rechts 'matroos' Marc Geerdink
Archieffoto: AlmeloNieuws.nl
 

ALMELO – Raadslid Marc Geerdink baarde opzien met zijn start als Almelose politicus. Onbekend in het openbare leven werd hij in 2010 lijsttrekker van de Almelose afdeling van Trots op Nederland met als grote roerganger Rita Verdonk, die zelf het startsein van de campagne gaf tijdens een bijeenkomst in Preston Palace.
Geerdink bluft zich met de kreet 'Eerst rekenen dan tekenen' tot lijstaanvoerder en behaalde uiteindelijk één zetel. Tegelijkertijd begon hij ook een avontuur als restaurateur met Grand Café The Corner aan de Windmolenbroeksweg.
Het politieke leven werd niet zo’n succes. Al snel zocht hij steun bij ALA, volgens eigen zeggen omdat hij als raadslid geen steun kreeg uit de achterban. Ook binnen ALA bleef hij een vreemde eend in de bijt en werd hij in de ledenvergadering verbannen van de kandidatenlijst. Reden genoeg, omdat Geerdink vaak niet aanwezig was tijdens raadsvergaderingen en bij belangrijke stemmingen moest worden opgetrommeld. Te druk met de zaak, was vaak het excuus maar ook dat werd door velen betwijfeld. Met The Corner ging het niet goed en de ondernemersgeest werd verlegd naar een bruine kroeg. Een met historie en wel De Tapperij aan de Ootmarsumsestraat. Ook daarover weer mooie verhalen en wederom weinig actief op het politieke vlak. Kortom het beeld van 12 ambachten en 13 ongelukken doemde op. Ook privé hield Geerdink het niet in het reine. Hij plaatste naaktfoto’s van zijn ex op internet en moest gisteren dus voor de rechter verschijnen. Dat wachtte Geerdink niet af en vertrok naar Kenia. Ook daarover weer prachtige verhalen en ‘Nooit meer terug naar het koude en vervelende Nederland’, meldt hij Trots op facebook, net zoals de vermelding dat hij in Kenia asiel heeft verkregen. Daar zal in Almelo waarschijnlijk niet om getreurd worden. Maar wel graag die raadsvergoeding bevriezen, ook al duurt het nog maar twee maanden tot de nieuwe raad geïnstalleerd kan worden. Vluchteling Geerdink zal toerend in Kenia toch zelf de rekening moeten betalen en niet de Almelose gemeenschap.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-02-2014  

B&W besluiten d.d. 11 februari 2014

 


B&W besluitenlijst d.d. 11 februari 2014
B&W besluit mbt stadion Heracles
Raadsbrief: besluit mbt stadion Heracles
Bijllage business case stadion Heracless
Bijlage onderzoeksrapport Ecorys - Heracles stadion
Bijlage: brief B&W inzake stadion Heracles
B&W besluit: bestemmingsplan land Enter/Ypelo
Raadsvoorstel: bestemmingsplan land Enter/Ypelo
Bijlage landinrichting Enter/Ypelo
B&W besluit: Afwijzen planschade Tusveld 53
Brief: Afwijzen planschade Tusveld
Bijlage: advies inzake planschade Tusveld
B&W besluit: Aanpassing bouwplan Nijrees Zuid
Bijlage: Aanpassing bouwplan Nijrees Zuid
B&W besluit: Integraal veiligheidsbeleid 2014/2017
Raadsvoorstel: Integraal veiligheidsbeleid 2014/2017
B&W besluit: Afschrijven oninbare posten 2013
B&W besluit: aanwijzen stembureaulocaties 2014
B&W besluit: machtiging deelnemersstatuut Cogas
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Herzien detailhandelsstructuurvisie 13/2018
Raadsvoorstel: Herzien detailhandelsstructuurvisie 13/2018
Bijlage: detailhandelsstructuurvisie 2013/2018

 
14-02-2014  

Rumoer vanuit de Bibliotheek.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (28 foto's)...

 
14-02-2014  

CDA Valentijnsbloemetje naar verzorginghuizen

 

ALMELO – Het CDA ging vrijdag op verkiezingstournee langs Almelose verzorgingstehuizen. Achtereenvolgens werden bij de Buurstede, de Hofkamp en de Koppel fleurige bloemetjes bezorgd door Almelose CDA-kandidaten.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (12 foto's)...

 
17-02-2014  

Strijd om horecavergunning InnerAll duurt voort

 

ALMELO – Vorig jaar werd de horecavergunning voor dansschool InnerAll aan de Bornerbroeksestraat ingetrokken omdat een horecavergunning niet mogelijk is volgens het geldende bestemmingsplan. Nadien verstrekte de gemeente opnieuw een vergunning op basis van een ontheffing van het bestemmingsplan en zie daar, het verzet van omwonenden krijgt een tweede ronde.
Lees verder in AW...
 

 
18-02-2014  

Ombudsman deelt tik uit aan gemeente Almelo

 

ALMELO – De gemeente Almelo mag zomaar niet adresgegevens van burgers aan de welzijnsorganisatie SCOOP geven, zo heeft de Overijsselse Ombudsman bepaald. De zaak werd aanhangig gemaakt door oud- raadslid Hennie Nijhuis die een brief op naam ontving van SCOOP over de inzet in het vrijwilligerswerk n.a.v. zijn 63e verjaardag. Nijhuis schakelde juridisch adviesbureau JEEJAR in die vervolgens een bezwaar indiende bij de gemeente, waar nauwelijks iets met de klacht gedaan werd en stapte uiteindelijk naar de provinciale Ombudsman.
Op vier punten beoordeelde de Ombudsman het handelen van de gemeente niet behoorlijk. Hierbij ging het om gebrek aan motivering om de gegevens te verstrekken, respect en evenredigheid, gebrek aan integriteit en onbehoorlijke klachtafhandeling, allemaal punten die de gemeente zich zwaar mag aanrekenen.

 
19-02-2014  

B&W besluiten d.d. 18 februari 2014

 


B&W besluitenlijst d.d. 18 februari 2014

 
19-02-2014  

Opmerkelijk !

 

ALMELO - Dat Almelo beter verdient dan de huidige coalitie PvdA/VVD/CDA zijn de politieke partijen BBA en Almelo Centraal kennelijk met elkaar eens, getuige de reclame-uitingen die beide partijen gebruiken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart a.s.
Maar wie was er nu het eerst vragen wij ons af?
 

 
21-02-2014  

Rumoer over ‘stiekeme´ debatcultuur


Verhit debat tussen wethouder Johan Andela en raadsnestor Gijs Stork (r)
 

ALMELO – Het politieke debat tijdens het discussieprogramma Rumoer in de Almelose bibliotheek ontaarde donderdag in een flinke aanvaring tussen wethouder Johan Andela (VVD) en raadsnestor Gijs Stork (ALA). Andela verkondigde dat er de komende week een verrassende ontwikkeling voor de binnenstad bekend wordt gemaakt maar liet verder niets los. Stork noemde dat typerend voor de wijze waarop dit college opereert en zelfs de gemeenteraad niet inlicht. “Dat is de typische bestuurscultuur waar we van af moeten”, zei Stork. “De oppositie kan er kennelijk niet goed tegen dat het huidige college de vernieuwing van de binnenstad uiteindelijk toch van de grond krijgt, de druiven zijn blijkbaar zuur”, reageerde Andela waarop Stork van repliek diende met; “Neen, de rapen zijn gaar. Dat is heel wat anders.” Het tekent de verhouding tussen college/coalitie (VVD/PvdA/CDA) enerzijds en de oppositie anderzijds.
Ook tekende in Rumoer zich een meerderheid af voor gratis parkeren in de binnenstad. Vooral de lokale partijen komen daarmee tegemoet aan de wens van de ondernemers, hoewel Almelo Centraal daar genuanceerder over denkt. GroenLinks en PvdA willen het autogebruik juist niet stimuleren en wethouder Anja Timmer (PvdA) stelde dat uit onderzoek is gebleken dat gratis parkeren geen invloed heeft op bezoekersstromen. Het CDA koos de zijde van de lokale partijen en ziet wel degelijk een stimulans voor shoppen in de binnenstad.
Voorbeelden elders met gratis parkeren in blauwe zones, zijn er echter te over. Blijkbaar moet men het nog eens worden over de maximale gratis parkeertijd.

Naschrift redactie:
Wethouder Andela besefte na een nachtje slapen kennelijk dat hij geen garen spinde met zijn verhullende onthulling. Vrijdag stuurde het college van B&W een persbericht dat ontwikkelaar Urban Interest, Aws Beter Wonen en de gemeente Almelo het eens zijn geworden over woonappartementen op de verdiepingen van de voormalige V&D locatie aan het Waagplein en dat gezamenlijk gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het gebied tussen de Wierdensestraat en de nieuwe havenkom.

Fotoreportage: Jan Bril


Persbericht: Urban Interest/Beter Wonen/gemeente Almelo

Fotoreportage (30 foto's)...

 
26-02-2014  

B&W besluiten d.d. 20 februari 2014

 


B&W besluitenlijst d.d. 20 februari 2014
B&W besluit: Vaststellingsovereenkomst met OCA
Raadsvoorstel: Vaststellingsovereenkomst met OCA
B&W besluit: Samenwerkingsovereenkomst Oostgevel
Raadsbrief: Samenwerkingsovereenkomst Oostgevel
B&W besluit: Convenant geurcontour gebied Indië
Raadsbrief: Convenant geurcontour gebied Indië

 
26-02-2014  

B&W besluiten d.d. 25 februari 2014

 


B&W besluitenlijst 25 februari 2014
B&W besluit: Ontwerpbestemming Dollegoor/Slachthuiskade
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Dollegoor/Slachthuiskade
B&W besluit: Herontwikkeling gymzaal De Ruyterstraat
Raadsbrief: Herontwikkeling gymzaal De Ruyterstraat
Brief: Herontwikkeling gymzaal De Ruyterstraat
B&W besluit: Onderzoek nieuwe brug Almelo-Nordhorn
B&W besluit: aanwijzingsbesluit Havenverordening 2012
Bijlage: Water
B&W besluit: Herinrichting Nagtegaalstraat
B&W besluit: Cameratoezicht gemeentelijke gebouwen
B&W besluit: Benoeming voorzitters/leden stembureau
B&W besluit: Deelnemers duurzaanheidsforum Eurocities
B&W besluit: Dividend en mandaat Crematoria Twente
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Toekomst sociale werkvoorziening
Raadsvoorstel: Toekomst sociale werkvoorziening
Bijlage: Notitie sociale werkvoorziening

 
27-02-2014  

Hoeveel gooit de gemeente nog over de balk?

 

ALMELO – Dat de gemeente Almelo herhaaldelijk een scheve schaats rijdt in juridische procedures door domme collegebesluiten is langzamerhand nationaal bekend. Om er een paar te noemen de vergunningenstrijd om de horeca-exploitatie van Kinderspelparadijs Dolle Pret met de belachelijke dwangsom, de zinloze vergunningenstrijd om Grand Café De Rechter met de droeve gijzeling in het stadhuis tot gevolg en allerlei onderzoeksrapporten die honderden aanbevelingen opleverden waar nauwelijks iets mee gedaan wordt.

Nu wordt de ontslagprocedure van archivaris Henk Beijers breeduit belicht in het ambtenarenmagazine Binnenlands Bestuur. Almelo staat weer voor joker omdat niet eerst wordt nagedacht door het dagelijks bestuur van de gemeente.
Allemaal het gevolg van creatieve omschrijvingen in beleid en besluit terwijl rechtlijnigheid gevraagd is om dit soort procedures te voorkomen. De gemeente Almelo wordt weer eens fraai belicht. Daar kan geen Almelo Promotie tegenop!

Overigens wacht ons nog het bericht dat de gemeente Almelo het vermeende tegoed van 1 miljoen euro in de Fortezza-affaire ook op de buik kan schrijven. Eerder deze week besloot het college dat er 400.000 euro schadevergoeding wordt betaald aan het bouwconsortium dat de binnenstad zou gaan vernieuwen. De verandering in plannen geven daartoe aanleiding, kunt u bij de collegebesluiten van 20 februari jl. lezen.

 
27-02-2014  

Politiek en jongeren zijn mijlen ver uiteen

 

ALMELO – Een gemiddeld raadslid weet niet wat er onder jongeren leeft. Dat is de conclusie na het Youngzones Scholierendebat in het wekelijkse discussieprogramma Rumoer. Aan de hand van vier stellingen konden politici reageren op zaken als; Waarom is Almelo niet aantrekkelijk genoeg en luistert de politiek wel naar de burgers? In het debat bleek ook dat menig scholier ‘beter gebekt’ is dan de politici.
Via www.almelokiest.nu is het debat in zijn geheel te beluisteren.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (25 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina