Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-02-2011  

B&W besluiten d.d. 1 februari 2011

 


B&W: Besluitenlijst d.d. 1 februari 2011
Raadsvoorstel: vaststellen bestemmingsplan N 349
B&W besluit: Aankoop grond Lelyweg
Raadsbrief: aankoop grond Lelyweg
B&W antwoord VVD - autogerelateerde bedrijven industriegrond
B&W besluit: antwoordt LKA Poortkwestie Haven NZ
Antwoordbrief aan LKA - Poortkwestie Haven NZ
B&W besluit: Last onder dwangsom Plegt Biodiesel
B&W besluit: planning controlcyclus
Raadsbrief: planning controlcyclus
Openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
04-02-2011  

Raadsleden samen met Poetin in Zweedse krant

 

ALMELO – Hoe kom je als Almelose raadsleden samen met de Russische premier Poetin in een Zweedse krant. Aanleiding is een grote meerdelige reportage van de Zweedse journalist Frederik Loberg in de internetkrant Nyheterna uit Oskarshamn over kernenergie en de wereldwijde rol van Urenco hierin als brandstofleverancier voor kerncentrales.
In Zweden wil men de kerncentrales langer openhouden en zelfs nieuwe bouwen, hetzelfde dat het huidige kabinet hier ook weer op de agenda zet. Urenco verrijkt o.a. in Almelo uranium en dochter Enrichment Technologies produceert de centrifuges die daarvoor noodzakelijk zijn. Een deel van de afvalstroom wordt in Rusland verwerkt en dat is de link met Poetin, die ook een verrijkingsfabriek in het koude noorden van Rusland wil bouwen.
GroenLinks-raadslid Hans Buitenweg is een felle tegenstander van kernenergie en is zijn leven lang al actief dat te bestrijden. Hij vindt dat Urenco de publieke opinie heeft gekocht. 
Desondanks wordt Urenco steeds groter en dat vindt Jan Hammink niet erg meer. Vroeger toen wijlen zijn vader in 1970 boerderij en erf verkocht aan de voorganger van Urenco (Ultra Centrifuge Nederland) was hij een tegenstander. Wijlen minister Luns kwam er nog aan te pas en bezocht de boerderij om de verkoop voor elkaar te krijgen, waardoor er in Almelo gebouwd kon worden. Hammink is inmiddels voorstander en vindt dat de komst van Urenco de stad ook maatschappelijk heeft verrijkt en het een secuur bedrijf is.
Met een beetje kennis van de Zweedse taal is het hier allemaal te lezen.

 
16-02-2011  

Er komt geen beleidscommissie Sport

 

ALMELO – Ondanks een eerder besluit op 16 februari 2010 heeft het Almelose college van B&W dinsdag jl. besloten geen beleidscommissie Sport in te stellen, maar deze te integreren in de bestaande commissie Gezondheidszorg en Maatschappelijke aangelegenheden.
Het eerdere besluit hield in dat de beleidscommissie Sport conform ex. Art. 83 van de Gemeentewet in het leven geroepen zou worden.
Het huidige college denkt dat het integreren van de sport in de commissie Gezondheidszorg en Maatschappelijk aangelegenheden prima past binnen de adviesbevoegdheid van de commissie en nauw verwant is aan andere daar te behandelen onderwerpen.


B&W besluit_ Bacma & Sport
Raadsbrief: Bacma & Sport

 
19-02-2011  

PvdA op campagne op de Koornmarkt

 

ALMELO –Jeanette Beuving, PvdA-kandidaat voor de Eerste Kamer, was zaterdag op campagne in Almelo waarbij zij werd geassisteerd door haar Almelose partrijgenoten. Beuving staat zevende op de lijst van de PvdA. Jannette Beuving woont tegenwoordig in Den Haag en is lid van het College bescherming persoonsgegevens. Beuving kent Almelo goed, want ze was hier jaren rechter. Thans is zij nog rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.

Fotoreportage (8 foto's)...

 
21-02-2011  

Rietkerk en Donner op campagne in Almelo

 

ALMELO - Maandag bezocht provinciaal CDA-lijsttrekker Theo Rietkerk samen met partijgenoot minister Piet Hein Donner de gemeente Almelo in het kader ‘Contact met de samenleving’. Tijdens het bezoek werd door Theo Rietkerk namens CDA Overijssel het pact ‘CDA sterk voor de steden’ overhandigd aan minster Donner. In het pact vraagt het CDA Overijssel aandacht voor het Grotestedenbeleid in de provincie.
Rietkerk en Donner werden ook ontvangen door directeur Jan Kamst van de woningstichting St. Joseph. Vervolgens werd er lopend over het Eskerplein een bezoek gebracht aan The Readshop, waar een gesprek plaatsvond met bestuurslid Eric Snijders van de winkeliersvereniging Sluitersveld. Aansluitend werden de bewoners van het Eskerplein in de gelegenheid gesteld te vertellen over het wonen in de vernieuwde wijk en namen ze er een kijkje bij een van de bewoners thuis. Tot slot werd geluncht in de woonvorm Weidehof, waar Rietkerk en Donner in gesprek gingen met de bewonerscommissie.
In het kielzorg van minister Donner en gedeputeerde Rietkerk gaven ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, wethouder Jan van Marle, de Almelose kandidaat voor provinciale staten Jack Blom en diverse lokale CDA'ers acte de presance.   

Fotoreportage: Jan Bril
(Klik hier voor alle foto's)

Fotoreportage (60 foto's)...

 
24-02-2011  

Nieuw bestemmingsplan buitengebied

 

ALMELO – Op 22 maart a.s. vergadert de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan en de vier Plankaarten zijn via de website van de gemeente te zien. Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het gemeentehuis.
In het wijzigingsvoorstel zit ook de bestemming van de recreatiewoningen op ’t Maatveld. De gemeente wilde dat omzetten in permanente bewoning maar de provincie wil daar niet aan meewerken.

 
24-02-2011  

Rumoer vanuit de Bibliotheek in Almelo

Fotoreportage Jan Bril
 

ALMELO – Het wekelijkse discussieprogramma van TC Tubantia en de bibliotheek Almelo ging over Dating in een gesprek tussen Getty Schepers van Dating Oost en Linda Hilberink van TC Tubantia. Volgens Schepers is de alleenstande hoog ontwikkelde vrouw rond de zestig nagenoeg onbemiddelbaar omdat ze zoveel noten op hun zang hebben. Verder een gesproken column over Dating door Femke Nales redactrice van TC Tubantia, de verkiezing van Provinciale Staten op 2 maart a.s. met o.a. Jack Blom (CDA) en Henk Heskamp (PvdA) die werden ondervraagd door freelance-journalist Hannie ter Doest en gitaar en zang met eigen tekst door Coen Heldeweg.
Luister hier naar de uitzending via Radio Almelo.

Fotoreportage (25 foto's)...

 
25-02-2011  

PvdA verkiezingscampagne op stoom

 

ALMELO – De PvdA-verkiezingscampagne voor de provinciale verkiezing komt aardig op stoom. Provinciaal lijsttrekker Dick Buursink kwam vandaag naar Almelo met in zijn kielzog de kamerleden Ahmed Marcouch, Ed Groot en Tanja Jadnanansing. De campagnebus arriveerd om 12.30 uur op de Koornmarkt waarna men een uur lang in gesprek ging met de burgers in het centrum. Wethouder Theo Schouten (PvdA) was eveneens actief in de campagne in tegenstelling tot Jan van Marle (CDA), Gerrit van Woudenbergh (VVD) en Mieke Kuik-erweg (PvdA) die deze week met vakantie zijn.
Provinciaal lijsttrekker en huidig gedeputeerde Dick Buursink bleef nog wat langer en ging tussen 14.30 uur en 17.00 uur per fiets door de wijk Ossenkoppelerhoek ondanks dat de provinciale VVD hem verweet de weg kwijt te zijn. Dit naar aanleiding van een opmerking van Buursink dat hij liever ziet dat de treinverbinding Almelo-Zwolle dubbelsporig wordt dan een opwaardering van het ´karrespoor´ N35 Wierden- Zwolle.
Zaterdag 26 februari tussen 11.00 en 13.30 uur komt voormalig PvdA-staatssecretaris van Sociale zaken Jetta Kleinsma naar de Koornmarkt om met het kiezersvolk over de aanstaande provinciale verkiezingen te praten.
Bij deze verkiezing gaat het niet om alleen de zetelverdeling in Provinciale Staten maar ook om de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Het kabinet Rutte-Verhagen wil met steun van de PVV ook daar een meerderheid. VVD en CDA tornen bijvoorbeeld aan het ontslagrecht en willen bezien of het minimumloon voor werknemers kan worden aangepast. Voor werknemers uit andere Europese landen wil men dan het minimumloon van het land van herkomst hanteren. Dat kan grote negatieve gevolgen hebben voor Nederlandse werknemers die daardoor veel te duur worden.

< Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (18 foto's)...

 
25-02-2011  

Bezuiniging soc. zekerheid naar 2,4 miljard euro

 

DEN HAAG – Dat de verkiezingen op 2 maart a.s. niet alleen gaan over Provinciale verkiezingen maar vooral om de verhouding in de Eerste Kamer blijkt uit geheime plannen die zijn uitgelekt over ingrijpende bezuinigingsplannen betreffende de sociale zekerheid. De ambtelijke berekeningen die onder verantwoordelijkheid vallen van minister Henk Kamp (VVD) en staatssecretaris De Krom (VVD) belopen maar liefst 2,4 miljard euro. Een eerste bezuinigingsronde in de Wet Werk en Bijstand (WWB) lekte uit en daarmee komt de Bijstandswet zoals die ooit in het leven is geroepen door Marga Klompé (KVP nu CDA) nagenoeg op zijn gat te liggen. GroenLinks heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd.
Volgens FNV Jong is het wetsvoorstel een drama voor bijstandsgerechtigden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het verleden is dat in een gezinssituatie de gezinsleden niet langer individueel recht hebben op bijstand, maar dat een gezin gezamenlijk bijstand dient aan te vragen. Letterlijk staat in de toelichting op het wetsvoorstel: “De bijstand voor het individu binnen deze leefsituatie is daarmee als het ware afgeschaft”.

In het wetsvoorstel worden drie situaties doorberekend.
1. Een gezin waarvan de ouders bijstand ontvangen en het thuiswonende kind verdient meer dan het norminkomen van € 1.300,-- bruto. De ouders krijgen geen bijstand meer, want het kind moet voor hen zorgen.
2. Een alleenstaande ouder met een jong volwassen kind, beiden in de bijstand. Nu €1.800 per maand bruto, straks € 1.300,--; het zogenaamde norminkomen.
3. Een gezin met (een) werkende ouder(s) en een thuiswonend meerderjarig kind in de bijstand. Het kind krijgt geen bijstand meer want het inkomen van het gezin ligt boven het norminkomen.
In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt uitgegaan van kortingen die oplopen van € 500,- tot € 800,--. bruto per maand.

De uitgelichte plannen zijn nog maar de eerste fase van bezuinigingen. Het TV-programma Uitgesproken VARA legde de hand op de nog geheime stukken.


Uittreksel uit de uitgelekte plannen. bron: Uitgesproken VARA TV

 
26-02-2011  

Verkiezingsmarkt in Almelo

 

ALMELO - Diegenen die nog niet wisten op wie gestemd moet worden op 2 maart a.s. kon zaterdag nog terecht op de politieke markt om de folders met mooie beloften te verzamelen. Het gaat om provinciale verkiezingen maar ook gaat het er om of het huidige kabinet een meerderheid kan verwerven in de Eerste Kamer om het takenpakket van 18 miljard aan bezuiniging er door te drukken. Bezuinigingen die ongetwijfeld pijn gaan doen bij de lagere en middeninkomens.

< Jan Bril en Freek Buitenweg maakten de fotoreportage

Fotoreportage (33 foto's)...

 
27-02-2011  

VVD vragen over Restaurant 21 en Fusion

 

ALMELO – De sluiting van Restaurant 21 en Grand Café 21 hebben tot vragen geleid van de VVD-fractie. Raadslid Jemy Pauwels wil meer weten van wethouder Mieke Kuik-Verweg over de bemoeienissen van het gemeentelijk reïntegratie bedrijf Fusion dat leerwerkplekken financierde en subsidie verleende met een bedrag van 45.000 euro.
Ook het UWV was bij de opzet van het bedrijf betrokken en Pauwels vraagt zich nu af of de activiteiten van Fusion niet beter aan marktpartijen kan worden overgelaten.

< Midden links Paul van der Laan en midden rechts John Spruit.
Foto: Jan Bril

Lees hier een artikel in AW over de ondergang van de onderneming.


Brief met vragen van de VVD inzake Fusion en Restaurant 21

Archief
Terug naar vorige pagina