Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2016  

Ton Ruikes wordt opvolger Schmidt bij ZGT

 

ALMELO - Ton Ruikes wordt per 1 januari a.s. bestuursvoorzitter bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Hij volgt dan de met pensioen gaande Meindert Schmidt op, zo maakte de Raad van Toezicht van de ziekenhuisgroep met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo vandaag bekend.

De Raad van Toezicht stelt daarmee teven een vacature vrij voor de huidige functie van Ruikes in de Raad van Bestuur waarin Ruikes al sinds 2012 zitting heeft.
Met de benoeming van Ruikes spreekt de Raad van Toezicht tevens het vertrouwen uit dat het ZGT haarstevige positie in de ziekenhuiszorg in de regio kan bestendigen.

< Ton Ruikes wordt per 1 januari 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur bij ZGT. Hij heeft ook nog bestuursfuncties bij de stichting Labmicta, stichting LabPon, stichting Fibula en beroepsvereniging NVZD.
In het verleden was Ruikes werkzaam bij zorgbeoordelaar NIAZ, zorgverlener SDW, Lievensberg Hospital Bergen op Zoom, Integraal Kankercentrum Rotterdam, Martini Ziekenhuis Groningen, Scheper Ziekenhuis Emmen en het Ministerie van Defensie.

 
08-11-2016  

CdK stelt burgemeestersbenoeming Dinkelland uit


Onderling 'gekissebis' in het college van B&W van Dinkelland betekende de aanleiding tot een dubbele afrekening in de gemeenteraad door de wethouders Zwiep (LD) en Kleissen (CDA) naar huis te sturen, na moties van wantrouwen van beide coalitiepartners LD en CDA.
 

ZWOLLE/DINKELLAND – Commissaris der Koning Ank Bijleveld heeft de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester in de gemeente Dinkelland opgeschort. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker is bereid gevonden langer in functie te blijven. Bijleveld schort de procedure op vanwege de bestuurlijke perikelen in Dinkelland. Zo traden onlangs de wethouders Kleissen (CDA) en Zwiep (Lokaal Dinkelland) af na een aangenomen motie van wantrouwen. Het was de reden voor de  wethouders Steggink en Stokkelaar om zich los te maken van hun partij Lokaal Dinkelland.
Binnen de fractie Algemeen Belang Dinkelland kwam het eveneens tot een scheuring omdat fractievoorzitter Ten Dam-Koopman zich van de partij afkeerde.
Door deze scheuringen is er volgens de CdK geen fundamentele duidelijkheid binnen de politieke verhoudingen in Dinkelland. Bijleveld heeft daarom ‘verkenner’ en oud- CdK Geert Jansen aangetrokken om de bestuurlijk-politieke stabiliteit van de gemeente Dinkelland in kaart te brengen alvorens zij de benoemingsprocedure herstart. Dat kan een vertraging van 3 maanden opleveren. Op de functie van burgemeester zijn reeds 35 sollicitaties binnengekomen bij Commissaris der Koning Ank Bijleveld.

 
09-11-2016  

Wethouder Stokkelaar ook weg in Dinkelland


v.l.n.r.: De wethouders Zwiep, Kleissen en Stokkelaar 'genieten' inmiddels wachtgeld.
 

DINKELLAND – Wethouder Loes Stokkelaar is per direct opgestapt als wethouder van de gemeente Dinkelland. Het is de derde wethouder die in korte tijd verdwenen is als dagelijks bestuurder na een eerdere motie van wantrouwen tegen de wethouders Zwiep (LD) en Kleissen (CDA).
Stokkelaar stapt op omdat het kennelijk in Dinkelland niet meer draait om de kwaliteit van besturen maar om de personen in functie. Stokkelaar voelt zich in haar persoonlijke integriteit aangetast. Ze. zegt dat ze bewust is aangebleven tot na de begrotingsbehandeling 2017 van gisteravond ondanks dat ze eerder uit haar partij Lokaal Dinkelland stapte. Stokkelaar was 26 jaar actief in de lokale politiek waarvan 6,5 jaar als wethouder.
 

 
10-11-2016  

Warme bakkers van Van Otten in de prijzen

 

ALMELO – Tijdens de nationale vakwedstrijden in Drachten viel voor het bakkersteam van Patissier en Broodspecialist Van Otten het nodige te vieren. Zo werden eerste, tweede en derde plaatsen in de wacht gesleept.
Voor het bakken van volkorenbrood, Tarvo tijgerbrood en meergranen speltbrood werden eerste prijzen behaald. Bakker Klaas Noordzij van het bakkersteam Van Otten werd zelfs uitgeroepen tot beste grootbroodbakker.
Tweede prijzen waren er voor rozijnenbrood, meergranen broodjes en speculaas en met stokbrood, gevulde koeken en roombotercake werd eervol brons behaald.
De producten van de prijswinnende bakkers vindt u in de winkels van Patissier en Broodspecialist Van Otten in Almelo (Bornsestraat 7),  Enter, Rijssen en Wierden of via de online-shop.

 
11-11-2016  

Twente krijgt uitvaartcentrum voor armen

 

REGIO – De Enschedeër Dominic Scheggetman is een van de initiatiefnemers voor het deze week startende Twentse uitvaartcentrum voor mensen met een laag inkomen. Door de economische perikelen zijn steeds meer mensen onverzekerd. Lokale overheden worden daar eveneens mee geconfronteerd, want het aantal begrafenissen op kosten van de gemeenschap nemen toe. Volgens Scheggetman is een gemeentelijk georganiseerde begrafenis maar een uiterst sobere ‘vertoning’ en dat kan volgens hem anders en beter tegen geringe kosten en toch waardig.
Scheggetman heeft aan de Oliemolensingel een uitvaartcentrum ingericht compleet met Twentse Rouwkamer waar familie en vrienden waardig kan herdenken en afscheid kan nemen. Het ‘verdienmodel’ is eveneens sober in deze gebruikelijke ‘niche’ en duurder wordende markt. Bij het Twentse uitvaartcentrum voor minder bedeelde overledenen heeft men bijvoorbeeld keuze uit goedkopere maar toch netjes uitziende kisten. De opening is vrijdag a.s.

< Van de kartonnen (uitschuif) doos tot  sober getimmerde kist van sloophout en de gevlochten kist, het kan allemaal onder wettelijke voorwaarde dat een kist binnen 10 jaar vergaat.

 
11-11-2016  

Grand Prix d┬┤Horlogerie voor Oldenzaals horloge

 

OLDENZAAL – De Oldenzaalse gebroeders Bart en Tim Grönefeld zijn al een aantal jaren wereldwijd succesvol als ontwerpers en makers van unieke horloges. Dit jaar werd de Grönefeld 1941 Remontoire, een horloge van zo'n 50.000 euro exclusief BTW, bekroond tijdens de Grand Prix d'Horlogerie in Geneve.
Het is de tweede keer dat de Oldenzaalse ‘Horological Brothers’ de hoogste onderscheiding in het horlogemakers-wereldje wordt toegekend. Eerder werd de The Grönefeld Parallax Tourbillon, een horloge van 160.000 euro, al bekroond.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-11-2016  

SP wil behoud betaalbare woningen Hengelo


De witte huisjes aan de Pruisische Veldweg in Hengelo
 

HENGELO – SP-raadslid Vincent Mulder heeft de kaalslag van betaalbare woningen in Hengelo op de agenda gezet. Volgens het raadslid worden al gedurende 30 jaar betaalbare woningen in prachtig groene buurten gesloopt terwijl deze woningen goed passen in het kader van kleinere woningen voor eenpersoons huishoudens en kleine gezinnen. Mulder richt zijn pijlen op woningstichting Welbions dat plannen heeft de zogenoemde 'kabouterwoningen'in de Bloemenbuurt en de na-oorlogse witte huisjes in Veldwijk en de Nijverheid te slopen. Volgens de SP zijn die gewilde en betaalbare woningen juist nodig voor woningzoekenden die niet veel huur kunnen betalen. Mulder vindt tevens dat er in de gemeente op korte termijn 10 tot 20 nieuwe huurwoningen gebouwd moeten worden voor één- of tweepersoonshuishoudens.

 
25-11-2016  

Twente stelt zorgbureau Maatwerk BV in gebreke

 

REGIO – Het Twentse zorgbureau Maatwerk BV is door Twentse gemeenten in gebreke gesteld vanwege ernstige tekortkomingen en het niet leveren van zorg aan cliënten.  Maatwerk levert o.a. zorg in Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal en Twenterand. De gemeente Enschede onderzocht klachten en komt tot de conclusie dat Maatwerk binnen een week de zorg moet verbeteren. Het gaat om zo’n 100 kwetsbare cliënten met indicaties voor de Wmo, Jeugdwet en Wlz.
De Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen noemt de ‘valse’ zorg van Maatwerk BV onacceptabel en wil met de harde aanpak paal en perk stellen aan zorgbureaus die wel incasseren maar niet de afgesproken zorg verlenen.

 
25-11-2016  

UT-hoogleraar krijgt Simon Stevin Master 2016

 

REGIO – UT-hoogleraar Suzanne Hulscher en UE-hoogleraar Maarten Steinbuch zijn beiden benoemd tot Simon Stevin Meester 2016.
Steinbuch werkt aan de Universiteit Eindhoven aan het verbeteren van digitale energiemanagement systemen en drivability versus economy en beveiligingssystemen toepasbaar in de auto-industrie, maar ook aan het verbeteren van robot-chirurgie. 
Hulscher onderzoekt aan de Universiteit Twente hoe water zich gedraagt in rivieren en kuststreken om daarbij nieuwe manieren te vinden voor waterbeheer zoals o.a. waterschappen en Rijkswaterstaat die toepassen.
De beide meester-benoemingen, vernoemd naar natuurkundige, wiskundige en ingenieur Simon Stevin (1548-1620), werden door de technologiestichting STW uitgereikt tijdens het 35e Jaarcongres. Beiden ontvingen naast een kunstwerk een bedrag van 500.000 euro voor verder wetenschappelijk onderzoek. Verder werden Open Mind-financieringen uitgereikt van 50.000 euro elk en werd de Simon Stevin Gezel Prijs 2016 uitgereikt.
STW gaat in 2017 verder als stichting voor Toegepaste en Technische Wetenschappen onder de naam NWO/TTW.

 
25-11-2016  

Omtzigt noemt N36 gevaarlijkste in zijn soort


Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert
 

TWENTERAND – Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en zijn fractiegenoot Martijn van Helvert noemen de N36 bij Twenterand de gevaarlijkste weg van Nederland in zijn soort, schrijft De Roskam.  De N36 van Almelo naar de Witte Paal kostte in de afgelopen 8 jaar liefst 17 doden. Beiden stelden al vaker Kamervragen aan verantwoordelijk minister Schulz waarna enkele aanpassingen werden gerealiseerd. Dat heeft echter te weinig soelaas geboden om het aantal ongevallen met dodelijke afloop terug te dringen.
In de Tweede Kamer lijkt nu een meerderheid te ontstaan (VVD/PvdA/CDA) om de Overijsselse knelpunten N36 en N50 van Kampen naar Noordoostpolder aan te pakken. Op beide wegen bestaat filevorming naast veel onoverzichtelijke situaties die tot ongevallen leiden. Voor de N50 wil de provincie samen met de regio IJsseldata nu extra geld vrij maken. Het CDA wil de N36 opnieuw opnemen in het urgentieprogramma van het ministerie omdat de weg na eerdere kleinere aanpassingen nog steeds als ‘dodenweg’ te boek staat. 

 
26-11-2016  

Hotelrestaurant ┬┤t Lansink erkend hofleverancier

 

HENGELO – Sinds vrijdag mag Hotelrestaurant ’t Lansink in Hengelo de eretitel Hofleverancier dragen. De arbeiderswijk Tuindorp ‘t Lansink werd in de beginjaren van 1900 door de gezamenlijke Hengelose fabrikanten naar Engels voorbeeld gebouwd en fabrikant C.F. Stork voegde daar in 1916 het theehuis aan toe als middelpunt van de wijk. Dat theehuis was de basis van het huidige hotel en restaurant met haar Michelinster onder de leiding van chefkok Van Galen en zijn vennoot Van den Hoeven.
Commissaris der Koning Ank Bijleveld kwam vrijdag het besluit van koning Willem-Alexander mededelen. Zij prees de uitbaters dat men al drie jaar de Michelinster heeft. Volgens Bijleveld draagt ’t Lansink bij aan het goede voorzieningenniveau  van de regio en dat is volgens haar in het belang van het toerisme en het vestigingsklimaat.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina