Sportberichten


Plaatsing  
 
21-02-2018  

Sport in Twenterand moet dokken

 

TWENTERAND – De gemeente Twenterand staat onder financieel toezicht van de provincie Overijssel. Reden voor het college van B&W om te schrapen in het subsidiebeleid en hogere kosten voor de sportverenigingen.

Twenterand is niet de enige gemeente die moet bezuinigen. ‘Buur’ Almelo, eveneens onder provinciaal toezicht, schrapte al eerder in subsidies voor de sport. Ook werden hogere tarieven berekend voor sportaccommodaties. Vooral de buitensport werd in Almelo de dupe met fors hogere OZB-heffingen en hogere veldhuren. Liefst een half miljoen euro kostte het het georganiseerde Almelose sportleven. Een tweede bezuinigingsronde van eveneens een half miljoen euro, werd door de gemeenteraad gecanceld. Lokaal Almelo Samen (LAS) zocht een meerderheid in de raad en kreeg dat uiteindelijk voor elkaar.
Een andere onduidelijkheid in Almelo is de sinds 2016 ingevoerde HARVO-heffing via het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente over opstallen op sportcomplexen. De sportclubs trokken massaal schriftelijk aan de bel bij het Almelose gemeentebestuur over uitleg van deze nieuwe heffing. Sinds 2012 liepen de gemeentelijke heffingen/kosten voor buitensportaccommodaties op naar bijna het dubbele. 

In Twenterand gaat het nu om 50.000 euro jaarlijks ingaande 2019. Zaalhuren worden met 10 procent extra verhoogd bovenop de jaarlijkse indexering. Ook wil men korten op de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding voor het plegen van onderhoud op en rond sportvelden. Sportplatform Twenterand is duivels, omdat het aantal vrijwilligers al onder druk staat en hogere huurtarieven steeds moeilijker op te brengen zijn omdat de inkomsten van sportverenigingen in de afgelopen jaren juist zijn gedaald.
 

Archief
Terug naar vorige pagina