Sportberichten


Plaatsing  
 
04-11-2014  

Twentsche Golfclub introduceert familiegolf

 

AMBT DELDEN - De Twentsche Golfclub komt als eerste in Twente met de mogelijkheid voor gezinnen om tegen zeer aantrekkelijke tarieven golf te spelen.
Wanneer beide ouders met één of meer kinderen lid worden van de Twentsche Golfclub betaalt de tweede ouder slechts 50% van de contributie voor volwassenen. Kinderen (niet ouder dan 26 jaar) betalen dan een bescheiden jeugdcontributie.
In geval van een éénoudergezin betaalt de vader of moeder die lid wordt samen met één of meer kinderen slechts 75% van de contributie voor volwassenen.

De Twentsche Golfclub streeft er naar om de komende jaren de door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) ingestelde certificaten “Committed to familie” en “Committed to jeugd” te behalen.

Kernbegrippen van het certificaat “Committed to familie” zijn:
Families zijn welkom.
De baan en de faciliteiten zijn familievriendelijk.
De activiteiten zijn familievriendelijk.

De bedoeling van het certificaat “Committed to jeugd” is om golfclubs, golfbanen en golfprofessionals de tools te geven om jeugd op een verantwoorde manier kennis te laten maken met de golfsport en op een goede wijze op te leiden tot enthousiaste golfers.

Vooruitlopend op het behalen van deze certificaten kunnen gezinnen, die van bovengenoemde regeling gebruik maken, rekenen op deskundige begeleiding van de enthousiaste professionals van de TGC.

De Twentsche Golfclub wil op deze wijze (jonge) gezinnen in de gelegenheid stellen om op de prachtige golfbaan, die op het landgoed Twickel is gelegen, golf te (leren) spelen.

Archief
Terug naar vorige pagina