Sportberichten


Plaatsing  
 
26-04-2013  

Uitsmijters┬┤55 investeert fors in sportdeelname

 

Onderwijzend personeel krijgt lesmateriaal, zodat na afloop van de clinics BeeBall ook zelf onderwezen kan worden. Uiteindelijk hoopt Uitsmijters’55 dat BeeBall een vast onderdeel wordt van het beweegprogramma op de basisscholen. Beeball is immers een sport met simpele spelregels, die gespeeld kan worden op diverse niveaus en door jongens en meisjes samen. Tevens sluit BeeBall prima aan op het in het voortgezet onderwijs gespeelde softbal.

Na het verdwijnen van de meeste schoolsporttoernooien in 2012, waaronder het slagbal- en kastietoernooi, nam Uitsmijters’55 dat jaar het initiatief een BeeBalltoernooi te organiseren. Destijds nog kleinschalig. Ook dit jaar wordt weer een BeeBalltoernooi gehouden. Vooruitlopend daarop worden op diverse scholen in de gymlessen BeeBallclinics gegeven.
Dat gebeurt door een combinatiefunctionaris van het Sportbedrijf Almelo, in de maanden april en mei in de groepen 5 en 6 van de brede scholen in Almelo. Door de inzet van de combinatiefunctionaris en de medewerking van het Sportbedrijf is het de verwachting dat de respons op het verzoek tot deelname aan het Beeballtoernooi flink groter is dan vorig jaar. Er zijn daarom vooralsnog twee toernooidagen gereserveerd: 29 mei en 5 juni.

Archief
Terug naar vorige pagina