Sportberichten


Plaatsing  
 
08-02-2013  

Fusieclub Sv DRC werkt aan kadervorming

 

ALMELO – In de sportkantine van fusieclub Sv DRC 2012 aan de Rietstraat 222A hield oud- FC Twente-speler en KNVB-clubondersteuner John Scheve een lezing voor kaderleden van de Almelose voetbalclubs en de leden van Sv DRC 2012. Hij werd daarbij geassisteerd door Dave Eustacia jeugdtrainer van DOS 37 (Vriezenveen) en Drs. Janneke Eustacia psychologe.

Doel van de workshop was het bevorderen van respect van sporters onderling en voor leiders, grensrechters en scheidsrechters. Als een rode draad door de avond liepen de begrippen positieve coaching, het maken van afspraken en elkaar aanspreken op niet te tolereren gedrag.
Scheve liet middels een videopresentatie de verschillen zien in de praktijk zoals bijvoorbeeld ouders langs de lijn die alleen oog hebben voor hun eigen pupil en het teamspel dat voetbal is, vergeten. Hoe ga je daar als clubleiding mee om en hoe leidt je dat in goede banen? Scheve gaf aan dat het al begint bij de aanmelding als lid: “Houdt een intakegesprek met ouders en pupil en maak duidelijk wat er van hen wordt verwacht als men lid wordt. Stel de regels duidelijk en spreek ouders en pupil aan indien men zich niet aan de afspraken houdt. Maak ook elftalleiders en coaches tot instrument om de regels te handhaven en geef tegenstanders en wedstrijdleiding voor en na de wedstrijd een hand”, hield Scheve zijn toehoorders voor.
Dave Eustacia vertelde hoe hij dat deed als coach bij de jeugd van DOS 37 en in zijn voetbalschool. Daarbij gaan positieve coaching en handhaving van fatsoensnormen hand in hand. Psychologe Drs. Janneke Eustacia verheelde niet dat het individualisme in de maatschappij een belangrijke oorzaak is waarom groepsgedrag uit de hand loopt. Volgens haar gaat het bij positieve coaching vooral om het aanbrengen van structuren om zich in teamverband beter te gedragen. Dat begint volgens haar al bij de pupillen omdat men in de leeftijd van 5 tot 10 jaar het meest gevoelig is om zaken op te pikken en deze jaren bepalend zijn in het latere leven.
De goede wisselwerking tussen vereniging, kader en leden is volgens haar van eminent belang. Scholing van kader is in de huidige tijd onmisbaar voor een vereniging om dat geheel in goede banen te leiden, waarbij communicatie onderling de hoofdmoot vormt. Slecht communiceren leidt volgens haar tot groter individualisme en minder oog voor het clubbelang, waardoor escalatie al snel om de hoek komt kijken.
Sv DRC 2012 nam het voortouw voor deze avond omdat het als fusieclub in de praktijk toch te maken kreeg met twee stromingen in haar gelederen, waarbij het algemene clubbelang wel eens uit het oog werd verloren. De club renoveert momenteel de kleedkamers en de sportkantine tot een modern geheel en wil ook de kadervorming ter hand nemen om structuren aan te brengen. Daar hoort ook een stringent beleid bij t.a.v. huisregels en contributie-inning, een probleem waar meer clubs mee te maken hebben. Ook daarin gaat de KNVB de handhaving van bestaande regels aanscherpen, middels innemen van spelerspassen en blokkeren van overschrijvingen zolang contributieachterstand niet is voldaan.
Sv DRC 2012 voorzitter Henriëtte van Limbeek sprak van een leerzame avond waarbij voortzetting en verdieping van het gebodene door KNVB-clubcoach John Scheve zeker voortgang zal krijgen in federatieverband van de Almelose voetbalverenigingen.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (9 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina