Politiek nieuws


Plaatsing  
 
31-08-2011  

B&W besluiten 30 augustus 2011


Gemeente betaalt geen dwangsom aan DVO'71 en kampt met extra verlies in 1e helft 2011 volgens de Bestuursrapportage.
 


B&W besluitenlijst 30-08-2011
B&W besluit: Afwijzen eis DVO'71 inzake 't Maatveld
B&W besluit: Overeenkomst met Sportservice Overijssel
B&W besluit: Krediet Topsport Almelo 2011
B&W besluit: Vaststellen subsidie SPOA
B&W besluit: Voorontwerp bestemmingsplan Nijrees
Raadsbrief: Voorontwerp bestemmingsplan Nijrees
Raadsvoorstel: Bouw bergingen / afscheidingen De Kreek
B&W besluit: Waterboulevard
Raadsbrief: Waterboulevard
B&W besluit: Gedoogbeschikking Twenthe Centrum
B&W besluit: Krediet vorstschade 2010/2011
Raadsbrief: Krediet vorstschade 2010/2011
B&W besluit: Antwoord VVD brief over Nijreessingel
Raadsbrief: Antwoord aan VVD brief over Nijreessingel
B&W besluit: t.a.v. implementatie flora & faunawetgeving
B&W besluit: Sociaal flankerend beleid
B&W besluit: Bestuursrapportage 2011
Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2011
Bestuursrapportage 2011 (pdf)
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders

Archief
Terug naar vorige pagina