Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-06-2011  

B&W besluiten d.d. 31 mei 2011 + bijlagen

 


B&W besluitenlijst d.d. 31-05-2011
B&W besluit: Agrarisch bouwblok Timmerhuis/Krabben
Raadsbrief: Agrarisch bouwblok Timmerhuis/Krabben
B&W besluit: Herontwikkeling stationsomgeving
B&W besluit: Vragen VVD financ. projecten met reg. betekenis
B&W antw.: Vragen VVD financ. projecten met reg. betekenis
B&W besluit: Voorontwerp bestemming Woonboulevard
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming Woonboulevard
B&W besluit: Resultaten recreatie & toerisme
Raadsbrief: Resultaten recreatie & toerisme
B&W besluit: Antw. op vragen Gr.L. tav TNT in garageboxen
Antwoordbrief: op vragen Gr.Links tav TNT in garageboxen
B&W besluit: Toekomst SOWECO
Raadsbrief: Toekomst SOWECO
Persbericht: Toekomst SOWECO
B&W besluit: Jaarverslag 2010 kinderopvang
Raadsbrief: Jaarverslag 2010 kinderopvang
B&W besluit: Verslag uitkering Jeugd & Gezin 2010
B&W besluit: Budget inburgering 2011
Raadsbrief: Budget inburgering 2011
B&W besluit: Jaarverslag 2010 Stadsbank Oost
Raadsbrief: Jaarverslag 2010 Stadsbank Oost
B&W besluit: Antw. vragen LKA betreffende Dock 19
Antwoordbrief LKA: vragen LKA betreffende Dock 19
B&W besluit: Afwijzen Bestuursakkoord VNG/Rijk
B&W bericht: Grondpositie gemeenten
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Gunning architectopdracht nieuw stadhuis
Raadsbrief: Gunning architectopdracht nieuw stadhuis

Archief
Terug naar vorige pagina