Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-05-2011  

SP: SOWECO-bezuiniging is voor de troepen uit

 

Op woensdag 25 mei 2011 hebben de colleges van B&W van de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Tubbergen, Hellendoorn en Rijssen-Holten hun voornemen bekend gemaakt tot reorganisatie van de sociale werkvoorziening SOWECO. Daarbij zouden van de 1900 arbeidsplaatsen er 1300 moeten verdwijnen. Het gaat om beschutte werkplekken voor mensen die in het reguliere bedrijfsleven geen baan kunnen vinden.

Aanleiding hiervoor vormen de door het vorige en dit Kabinet aangekondigde bezuinigingen op overheidsvoorzieningen voor mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering, de regeling jonggehandicapten (Wajong) of op een arbeidsplaats in de sociale werkvoorziening (WSW). Deze bezuinigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Werken naar Vermogen.

De gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling SOWECO lopen hiermee ver voor de troepen uit. Immers, de door het Kabinet aangekondigde Wet Werken naar Vermogen( Wwnv) wordt pas, als zij wordt aangenomen, per 1 januari 2013 ingevoerd. De gemeenten stemmen op 8 juni op een Congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het zogenaamde Bestuursakkoord, waarin de overgang van regelingen voor de Sociale Werkvoorziening en de WaJong naar de ene nieuwe wet worden vastgelegd. Op dit moment reeds heeft het gros van de gemeenten dan ook grote moeite met dit bestuursakkoord en hebben aangekondigd tegen te zullen stemmen.

In de gemeenteraad van Almelo is op 17 mei jl. een motie aangenomen, waarin de raad het College van B&W van Almelo verzoekt in de VNG een meerderheid te vinden om alle passages uit het bestuursakkoord over één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt te schrappen, en, niet akkoord te gaan met overheveling van taken richting gemeenten zonder voldoende budget en zonder bijbehorende beleidsvrijheid.
Met het besluit van 24 mei over SOWECO werpt het College van B en W in Almelo het hoofd in de schoot en legt ze deze motie dus naast zich neer.

In de Tweede Kamercommissie SZW op 24 mei jl. over het nieuwe wetsvoorstel Wwnv) noemde staatssecretaris de Krom voorbeelden van Sociale werkvoorzieningsbedrijven die actief met gemeenten in de slag zijn om arbeidsparticipatie te bevorderen binnen de doelgroepen van WWB, Wajong en WSW. De deelnemende gemeenten in de regeling SOWECO lijken daar anders over te denken. De financiële motieven zijn daarbij duidelijk leidend. De uitspraken van wethouder Ter Keurst van de gemeente Rijssen-Holten tegenover TC Tubantia laten daarbij aan duidelijkheid niets te wensen over. Opheffing is de beste keus volgens deze wethouder en bestuurslid van SOWECO. Tegelijkertijd werd het bedrijf in april in een informatieve raadsvergadering in Almelo nog alle lof toegezwaaid voor haar bijdragen aan het succesvolle project voor arbeidsparticipatie in de Turkse partnerstad Denizli. Zo tegenstrijdig kan het dus zijn.

In plaats van de kant te kiezen voor behoud van de beschutte werkplaatsen in de SOWECO lijkt het college in Almelo alvast de vlucht vooruit te kiezen en de asociale voorgestelde maatregelen niet te willen bestrijden, door zich ronduit tegen het Bestuursakkoord uit te spreken en daar samen met andere gemeenten in op te trekken.
Nee, men overtreft hier met voorsprong de bezuinigingsdrift van het kabinet dat als eerste de zwaksten uit de samenleving treft. Men zet hen alvast letterlijk op straat.

Hopelijk denkt het Almelose college voor het VNG congres op 8 juni nog even goed na in navolging van veel Nederlandse Gemeenten over de maatschappelijke gevolgen van "Werken naar Vermogen" en komen er echte voorstellen voor de broodnodige regeling voor het bevorderen van arbeidsdeelname voor mensen die anders geen kans maken in de arbeidsmarkt.

Javier Cornelissen
Fr.vz. SP Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina